Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2017 metai. Atrankos ir PAV pagal naują PAV įstatymo redakciją (nuo 2017-11-01)

 

2017 metai. Atrankos ir PAV pagal naują PAV įstatymo redakciją (nuo 2017-11-01)

Aktuali informacija PAV proceso dalyviams

 

Teisės aktai, reglamentuojantys atrankos dėl PAV ir PAV procedūras pagal naują PAV įstatymo redakciją nuo 2017-11-01:

 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) įstatymas (nauja redakcija nuo 2017-11-01)

 

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-16 įsakymu Nr. D1-845

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885

 

 

 

 

 

 

Turinys:

 

1. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

2. Informacija apie teismų panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

3. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvadas dėl PAV 2017 (nuo 2017-11-01)


4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m. (nuo 2017-11-01)


5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

6. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m (nuo 2017-11-01)


7. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

8. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

9. Sprendimai dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo 2017 m. (nuo 2017-11-01)


10. Sprendimai dėl sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai galiojimo pratęsimo 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

 

1. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

Data

Dokumento       

numeris   

 

Raštas dėl klaidų ištaisymo

Pataisytas dokumentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informacija apie teismų panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

 

 

3. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvadas dėl PAV 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

Atrankos informacijos paskelbimo data

PŪV pavadinimas

PŪV organizatoriaus/užsakovo pavadinimas

PŪV vieta

Atrankos informacija

(arba papildyta atrankos informacija, jeigu atrankos informacija keitėsi po pastabų ir/ar pasiūlymų)

 

Terminas iki kada galima teikti pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir/ar PŪV PAV Aplinkos apsaugos agentūrai

(10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas skaičiuojamas kitą dieną po paskelbimo))

 

Atrankos išvada

Data

Dokumento numeris

 

Atrankos išvados paskelbimo data

(atrankos išvada įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo ir galioja 3 metus)

 

         

 2017-11-21

PŪV pavadinimas: AB "Panevėžio energija" Panevėžio rajoninės katilinės Nr. 1 naujo biokuro katilo statymas.

PŪV organizatorius: AB "Panevėžio energija"

PŪV vieta: Pušaloto g. 191, Panevėžys.

Atrankos informacija

 

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

 Iki 2017-12-04 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, (tel. pasiteiravimui 8 45 58 14 31).
   

2017-11-16

PŪV pavadinimas: baldinių plokščių gamyba

PŪV organizatorius: UAB "Impeka"

PŪV vieta: Skuodo g. 288, Troškučių k., Mažeikių r.

 Atrankos informacija
Iki 2017-11-29 pasiūlymus teikti Aplinkos ap[saugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteiravimui 8 41 596415)
   

2017-11-14

PŪV pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas

PŪV organizatorius : UAB "MJ Auto"

PŪV vieta: Elektronikos g. 24, Panevėžys

 Atrankos informacija
Iki 2017-11-27 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, (tel. pasiteiravimui 8 45 581431)
   

2017-11-10
PŪV pavdinimas: Vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vėlaičių ir Vydutaičių k. bei Natkiškių sen., Kuturių ir Ropkojų k.

PŪV organizatorius: UAB „Lt energija“

PŪV vieta: Tauragės apskr., Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vėlaičių, Vydutaičių, Natkiškių, Kuturių, Ropkojų k.

Atrankos informacija

Iki 2017-11-24 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt

(tel. pasiteravimui

Nr. 8 46 466451)

   

2017-11-08

PŪV pavadinimas: 448 vietų karvidės statyba (Pieninių galvijų ūkio išplėtimas)

PŪV organizatorius: ŽŪB "Vaškai"

PŪV vieta: Daičiūnų k.5, Vaškų sen., Pasvalio r.

 

 Atrankos informacija,

Priedai 1, 2

Iki 2017-11-22

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, (tel. pasiteiravimui 8 45 514481)

 

   

2017-11-08

PŪV pavadinimas: Baldų gamybos pastato statyba;

PŪV organizatorius: UAB  "Fitsout";

PŪV vieta: Aviacijos g.2, Karmėlava, Kauno r. 

 Atrankos informacija , Priedai

Iki 2017-11-22 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g.9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt,

(tel. pasiteiravimui 8 37 302607)

 

   

2017-11-08

PŪV pavadinimas:

Esamos metalo laužo aikštelės, pajėgumų didinimas.

PŪV organizatorius:

UAB "Argimetas"

PŪV vieta:

Švyturio g. 3B, Tauragės m.

 Atrankos informacija

Iki 2017-11-22

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, (tel. pasiteiravimui

Nr. 8 46 466456)

   

2017-11-07

PŪV pavadinimas:Palangos miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizacija.

PŪV organizatorius: UAB „Palangos šilumos tinklai“.
PŪV vieta: Palangos miesto savivaldybė, Palangos miesto centrinėje dalyje: Tylos takas, B. Oškinio g., J. Bilūno g., Žemaitės g., Jūratės g., Vytauto g., Maironio g., Ganyklų g., Kastyčio g., J. Janonio g., Gintaro g., Žvejų g., Senojo turgaus g., Vasario 16-osios g., Kretingos g., Saulėtekio takas.

Atrankos informacija

Iki 2017-11-21 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt

(tel. pasiteravimui

Nr. 8 46 466451)

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

Paskelbimo data

 

PŪV pavadinimas

(kartu su pranešimu apie parengtą PAV programą)

PŪV vieta

Kur galima susipažinti su PAV programa (PŪV organizatoriaus/užsakovo arba PAV dokumentų rengėjo svetainės adresas su aktyvia nuoroda į paskelbtą PAV programą)

 

 

 

 

2017-11-20

Vilkaviškio rajono Graužinių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimas

Marijampolės apskritis, Vilkaviškio rajonas, Gražiškių seniūnija, Graužinių kaimas

http://infraplanas.lt/wp-content/uploads/2017/11/Programa2.pdf

 

 

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

Paskelbimo data

PŪV organizatoriaus/užsakovo pavadinimas

PAV dokumentų rengėjo pavadinimas

PŪV vieta

PŪV pavadinimas

(kartu su pranešimu apie gautą PAV ataskaitą)

Kur galima susipažinti su PAV ataskaita (PŪV organizatoriaus/užsakovo arba PAV dokumentų rengėjo svetainės adresas su aktyvia nuoroda į paskelbtą PAV ataskaitą)

Terminas iki kada galima teikti pasiūlymus dėl PAV ataskaitos ir/ar PŪV PAV   (10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas skaičiuojamas kitą dieną po paskelbimo))

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


6. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m (nuo 2017-11-01) 

 

Data

 

Dokumento numeris

Rašto dėl programos  tvirtinimo pavadinimas

     
     7. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2017 m. (nuo 2017-11-01)
 

 

Data 

Dokumento numeris

 

Sprendimas  

(galioja 5 metus nuo jo priėmimo dienos)

Susirinkimo

protokolas

 

PAV dokumentai (kurių pagrindu buvo priimtas sprendimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

 

 

9. Sprendimai dėl atrankos išvadų dėl PAV galiojimo pratęsimo 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

Data

 

Dokumento numeris

Sprendimas

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sprendimai dėl sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai galiojimo pratęsimo 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

Data

 

Dokumento numeris

Sprendimas