Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Teisinė informacija > Teisės aktų pažeidimai > Teismo sprendimai

 

Teismo sprendimai

Teismo sprendimu (I-osios instancijos teismo 2014-04-09 sprendimas, LVAT sprendimas įsiteisėjo 2015-01-22) panaikinta Aplinkos apsaugos agentūros galutinė atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo (nagrinėta ūkinė veikla - kiaulių komplekso modernizavimo priemonių įdiegimas):

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-04-09 sprendimas adm. byloje Nr. I-230-142/14

 

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2015-01-22 nutartis adm. byloje Nr. A502-2102/14