Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje

 

Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų (15 proc. – valstybės biudžeto) lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje“(projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-089).

 

Projekto tikslas – tobulinti Aplinkos apsaugos agentūros veiklą ir administracinių paslaugų teikimą, įdiegiant kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 standartą.

 

Įdiegta kokybės vadybos sistema Aplinkos apsaugos agentūros veikloje užtikrins veiksmingą Aplinkos apsaugos agentūros nuostatuose nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir efektyvų funkcijų vykdymą, leis efektyviai paskirstyti Aplinkos apsaugos agentūros išteklius ir infrastruktūrą, nustatyti įgaliojimus ir atsakomybes, padės teikti kokybiškas administracines  paslaugas, išaiškinti ir išgryninti veiklos procesus, kurti teigiamą Aplinkos apsaugos agentūros įvaizdį.

Projektą numatyta įgyvendinti iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

 

Aplinkos apsaugos agentūroje nuo 2015 m. rugpjūčio 17 d. įdiegta kokybės vadybos sistema pagal standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus. Bureau Veritas išduotas sertifikatas Nr. LT1298Q sertifikavimo sričiai – administracinių paslaugų, susijusių su ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimu ir informacijos apie aplinkos būklę, klimato kaitą, cheminių medžiagų srautus, taršą ir taršos prevencijos priemones, teikimas.

 

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą gali suteikti projekto vadovė Aldona Teresė Kučinskienė, tel. 8 706 62 013,, el. paštas a.kucinskiene@aaa.am.lt.