Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Veikla > Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą STT pagal KPĮ 9 straipsnį

 

Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą STT pagal KPĮ 9 straipsnį

SĄRAŠAS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ NUMATYTA PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ STT PAGAL KPĮ 9 STRAIPSNĮ

I DALIS. PRIVALOMA TVARKA

Eil. Nr.

Valstybės institucijos pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Aplinkos apsaugos agentūra

Vadovybė

Direktoriaus pavaduotojas

Direktorius

 

 

II DALIS. INSTITUCIJOS VADOVO SPRENDIMU

Eil. Nr.

Valstybės institucijos pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Aplinkos apsaugos agentūra

Gyvosios gamtos leidimų skyrius

Skyriaus vedėjas

Direktorius

 

2.

Aplinkos apsaugos agentūra

Atliekų licencijavimo skyrius

Skyriaus vedėjas

Direktorius

3.

Aplinkos apsaugos agentūra

Poveikio aplinkai vertinimo departamentas

Departamento direktorius

Direktorius

4.

Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos tyrimų departamentas

Departamento direktorius

Direktorius

5.

Aplinkos apsaugos agentūra

Jūrinių tyrimų departamentas

Departamento direktorius

Direktorius

 

INFORMACIJA APIE STT PATEIKTUS PRAŠYMUS PAGAL KPĮ 9 STRAIPSNĮ

Eil. Nr.

Valstybės institucijos pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Asmens vardas ir pavardė

Prašymo pateikimo STT data

1.

Aplinkos apsaugos agentūra

Vadovybė

Direktoriaus pavaduotojas

Rimantas Šerkšnas

2015-08-04

2.

Aplinkos apsaugos agentūra

Vadovybė

Direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Krušinskas

2016-09-26