Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 25 d. sprendimu priteisė iš AB „Orlen Lietuva“ 6 791 421,438 Lt už padarytą žalą aplinkai

 

Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 25 d. sprendimu priteisė iš AB „Orlen Lietuva“ 6 791 421,438 Lt už padarytą žalą aplinkai

Didelė žala aplinkai buvo padaryta ekologinės nelaimės Rokiškio rajone 2009 m. kovo mėnesį metu, kai nenustatyti asmenys neteisėtai prisijungė prie naftos produktų tiekimo vamzdyno Polockas-Ventspilis. Pažeidus prisijungimo žarną į aplinką pateko didelis kiekis gazolino. Teršalai pasklido dideliame plote, užteršė Vyžuonos upės užpelkėjusį slėnį, Juodupės upę, jos pakrantes, Juodupės mietelyje esantį tvenkinį, dalis vandenyje ištirpusių teršalų nutekėjo su upių vandeniu. Avarijos metu buvo užterštos saugomos teritorijos, žuvo gyvūnai.  

 

Teismas pripažino, kad dėl įvykusios ekologinės nelaimės ir aplinkai padarytos žalos atsakinga AB „ORLEN Lietuva“, kadangi ši įmonė neužtikrino tinkamos naftos produktų tiekimo vamzdynų apsaugos, todėl nenustatyti tretieji asmenys galėjo prisijungti prie naftotiekio. Be to, AB „ORLEN Lietuva“ likviduojant ekologinės nelaimės padarinius nesiėmė visų būtinų veiksmų, nevykdė patvirtinto taršos likvidavimo veiksmų plano, todėl aplinkoje liko didelis kiekis naftos produktų.


Užterštos teritorijos tvarkymo darbai vykdomi ir šiais metais, aplinkos apsaugos tarnybos vykdo šių darbų valstybinę kontrolę.


Panevėžio Regiono aplinkos apsaugos departamentas
Aplinkos apsaugos agentūra