Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Leidiniai ir ataskaitos > Aplinkos apsaugos inspektavimo vadovas

 

Aplinkos apsaugos inspektavimo vadovas

Vykdant Danijos aplinkos apsaugos agentūros remiamą projektą “Techninė parama inspekcijos ir įstatymų vykdymo užtikrinimo tobulinimui aplinkos ministerijos Regionų aplinkos apsaugos departamentuose“, kuriuo buvo siekiama paremti aplinkos apsaugą Lietuvoje bei šalies pasiruošimą stojimui į ES, įdiegus patobulintas informacines technologijas visuose regionų aplinkos apsaugos departamentuose bei sustiprinus inspekcijos bei įstatymų įgyvendinimo užtikrinimo sistemą, šių metų vasario mėnesį buvo baigtas rengti ir išplatintas regionų aplinkos apsaugos departamentams bei agentūroms „Aplinkos apsaugos inspektavimo vadovas“.

 

Tai rekomendacinio pobūdžio parankinė knyga, padedanti valstybiniam aplinkos apsaugos inspektoriui planuoti, organizuoti, atlikti inspekcinį patikrinimą ir vykdyti kitas susijusias procedūras.

AAIV parengtas remiantis IMPEL ir ES rekomendacijomis, pritaikytomis Lietuvos sąlygoms ir gali būti naudojamas kaip pagrindinių teisinių ir strateginių nuostatų, inspektavimo procedūriniais žingsnių bei reikalingų priemonių atmintinė. AAIV tikslas - susisteminti ir suvienodinti aplinkos apsaugos inspektavimo procedūras ir priemonės visuose Lietuvos regionuose.

VAAI viršininko 2004 metų vasario 18 dienos įsakymas Nr. 1A-18 įpareigojo Regionų aplinkos apsaugos departamentus naudoti  „Aplinkos apsaugos inspektavimo vadovą“ departamentų ir jų agentūrų darbe ir kasmet metinės ataskaitos 18 skyriuje teikti pasiūlymus vadovo atnaujinimo klausimais.

 

Viršelis

1. Įvadas
1.1. Aplinkos apsaugos inspektavimo vadovo struktūra
2. Strategija
3. Procedūros (schema)
3.1.1. Inspektavimo procedūros aprašas
3.2. Įstatymų vykdymo užtikrinimo procedūra (schema)
3.2.1. Įstatymų vykdymo užtikrinimo procedūros aprašymas
3.3. AAIV priežiūros procedūra (schema)
3.3.1. AAIV priežiūros procedūros aprašymas
4.1.1. Patikrinimų dažnumo nustatymo kriterijai
4.1.10. Oro apsaugos kontrolės klausimynas
4.1.10. Oro apsaugos kontrolės klausimyno priedas
4.1.11. Kontrolinių klausimų lapas specifiniam žemės gelmių išteklių naudojimo patikrinimui
4.1.11P Kontrolinių klausimų lapas specifiniam žemės gelmių išteklių naudojimo patikrinimui
4.1.12. Žemės ūkio veiklos subjektų valdų patikrinimo klausimynas
4.1.12. Žemės ūkio veiklos subjektų valdų patikrinimo klausimyno priedas
4.1.13 Aplinkos apsaugos įstatymų vykdymo patikrinimo aktas
4.1.14 Aplinkosauginių mokesčių kontrolės klausimynas
4.1.14 Aplinkosauginių mokesčių kontrolės klausimyno priedas
4.1.15. Kontrolinių klausimų lapas specifiniam aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymo, atliekant transporto priemonių techninę priežiūrą bei remontą, patikrinimui
4.1.16. Kontrolinių klausimų lapas specifiniam gyvulininkystės ir paukštininkystės ūkių mėšlo tvarkymo patikrinimui
4.1.2. Inspekcinio vizito į objektą planas
4.1.3. Praktinių reikmenų ir dokumentų sąrašas
4.1.4. Pranešimo apie patikrinimą forma
4.1.5. Įgaliojimai parašams
4.1.5. Pažyma apie geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų laikymąsi
4.1.6. Inspektavimo grįžtamojo ryšio užtikrinimas
4.1.7. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
4.1.8. Vandens tvarkymo kontrolės klausimynas
4.1.8. Vandens tvarkymo kontrolės klausimyno priedas
4.1.9. Atliekų tvarkymo kontrolės klausimynas
4.1.9. Atliekų tvarkymo kontrolės klausimyno priedas
4.1.9A Atliekas naudojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, kontrolės klausimynas

Priedas I. Terminai
Priedas II. Sutrumpinimai
Priedas III. Kompleksinio patikrinimo ypatumai

 

Inspektoriaus vadovas .doc formate