Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Už neteisėtą atliekų gabenimą skirta įkalinimo bausmė

 

Už neteisėtą atliekų gabenimą skirta įkalinimo bausmė

Už neteisėtą pavojingų atliekų – išeikvotų švino akumuliatorių – vežimą per Švediją dviem Lietuvos piliečiams skirta 30 dienų įkalinimo bausmė. Apie tai praėjusią savaitę Aplinkos apsaugos agentūrą informavo Švedijos aplinkos apsaugos agentūra. Šios pavojingos atliekos buvo surinktos Norvegijoje ir vežtos per Švediją į Lietuvą neturint reikiamų leidimų.

 

Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos kompetentingos institucijos, koordinuojančios tarpvalstybinių atliekų pervežimų kontrolę, ir kitų šalių kompetentingų institucijų duomenimis, neteisėti atliekų pervežimai pasitaiko gana dažnai. Tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys tokiu būdu bando pasipelnyti iš teigiamą rinkos vertę turinčių atliekų pirkimo bei pardavimo be kompetentingų institucijų leidimų. Dažniausi atvejai – tai išeikvotų akumuliatorių gabenimas iš Skandinavijos šalių į Lietuvą, taip pat eksploatuoti netinkamų transporto priemonių iš Vakarų Europos šalių vežimas į Lietuvą arba eksportas iš Lietuvos į mažiau išsivysčiusias šalis. Už tokius pažeidimus sulaikyti asmenys paprastai tvirtina nežinoję apie atliekų vežimą reglamentuojančius teisės aktus, nustatytus procedūrinius reikalavimus ir taikomas sankcijas. Suprantama, tokie pasiteisinimai neatleidžia nuo atsakomybės.

 

Primename, kad atliekų išvežimui iš Lietuvos ir įvežimui į ją, taip pat gabenimui tranzitu per mūsų šalies teritoriją yra tiesiogiai taikomas 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo. Jame numatytos kompetentingų institucijų leidimų gavimo procedūros, reikalavimai atliekų vežimą organizuojantiems asmenims, atliekų gavėjams ir kitos nuostatos. Išsamesnės informacijos galima rasti Aplinkos ministerijos tinklalapyje ir Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje.