Pirmasis puslapis > Teminė informacija > RAAD > GeoEnviron - dažniausiai užduodami klausimai

 

GeoEnviron - dažniausiai užduodami klausimai

1. Kaip įvesti informaciją apie privalomųjų nurodymų davimą asmenims?

Žiūrėti 6 priedą "Privalomojo nurodymo asmenims informacijos įvedimas". 


2. Kaip naudotis 2008 m. kontrolės rezultatų ataskaitomis?

Aplinkos apsaugos pažeidimų informacinėje sistemoje GeoEnviron atnaujintas papildomas ataskaitų modulis. Įdiegtos 2008 m. aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatų suvestinės pagal pažeidimų rūšis ir atskirai pasirinktą inspektorių, agentūrą arba departamentą. Pasirenkant suvestinėse agentūrą ar departamentą, gauname visus kontrolės rezultatus viename lape.

Kadangi šios ataskaitos atsietos nuo objektų ir pažeidėjų, pažeidimų ir patikrinimų bei baudų, paskaičiuotos žalos ir ekonominių baudų sumų kiekiai pilnai atitinka inspektorių įvestai informacijai.

Ataskaitų vykdymui reikia programoje pasirinkti Rinkmena > User defined reports, atsidariusiame naujos programos lange pasirinkti Reports ir išrinkti norimą ataskaitą.

KRezA08 – 2008 m. agentūros kontrolės rezultatų suvestinė.

KRezD08 – 2008 m. departamento kontrolės rezultatų suvestinė.

KRez08PA – 2008 m. agentūros aplinkos apsaugos kontrolės rezultatai aplinkos kokybės srityje, kontroliuojant įmones.

KRez08PD - 2008 m. departamento aplinkos apsaugos kontrolės rezultatai aplinkos kokybės srityje, kontroliuojant įmones.

Išrinkus reikiamą ataskaitą langelyje kodas vedame departamento duomenų bazės kodą ir procento ženklą (pvz. 01%) kai norime viso departamento ataskaitų.

Kai reikia išrinkti konkretaus inspektoriaus ar padalinio ataskaitas, langelyje kodas vedame inspektoriaus duomenų bazės kodą (pvz. 04ALPA) arba visų padalinio inspektorių kodus kabutėse ir paliekant po vieną tarpelį (pvz. įvedus '07ALVI' '07DAME' '07LIBA' '07SILA' gausime Utenos RAAD gyvosios gamtos inspekcijos ataskaitą).

Vykdant ataskaitas pagal departamentą, kodas renkamas vieną kartą, o pagal agentūrą - 4 kartus. Tai patogiausia atlikti pirmą kartą įrašius į šį langelį reikiamą kodą ar baudų grupę, nukopijuoti (Copy) įvestą informaciją ir kitus tris kartus tik įklijuoti (Paste) jau esantį atmintyje kodą. Tai galima atlikti užvedus pelės rodyklę ant langelio kodas, kuriame įvedėte informaciją ir spustelėjus dešinį klavišą pasirodžiusiame meniu išrinkti punktą kopijuoti (Copy) ir spustelėti mygtuką „OK“. Nuvedus pelės rodyklę ties langeliu, reikia pasirinkti meniu punktą įklijuoti (Paste) ir spustelėti „OK“. Ši procedūra atliekama tris kartus ir gaunama reikiama suvestinė.


3. Dažniausiai daromos klaidos

Žiūrėti 5 priedą "Dažniausiai daromos klaidos".


4. Kaip išrinkti pažeidimus pagal ATPK straipsnį?

Pagrindiniame GeoEnviron programos lange meniu juostoje pasirenkame modulį Ataskaitos, po to – Patikrinimų/kt. darbų rezultatai ir Informacija apie nustatytus pažeidimus, tuomet lauke Laikotarpis įvedame ieškomos informacijos laikotarpį, lauke RAAD - departamento ar agentūros unikalų kodą ir spustelime mygtuką UžklausAtsiradus informacijai, tuščiame lauke spaudžiame dešinį pelės mygtuką ir pasirenkame funkciją Filtruoti. Filtravimo kriterijų lentelėje lauke Stulpelis pasirenkame nustatymą Atpk Str Dalis, lauke Operacijos ženklas parenkame nustatymą Lygus, lauke Vertė nurodome konkretų Atpk straipsnį (pvz. 87-3), o lauko Loginis operatorius nepildome, kai ieškoma tik pagal vieną Atpk straipsnį. Norint išrinkti informaciją apie keletą straipsnių, lauke Loginis operatorius pasirenkame funkciją or, tuomet atsiranda papildomos eilutės, kuriose įvedama reikiama informacija pagal anksčiau aprašytą metodiką. Įvedus visus duomenis,  patvirtiname savo pasirinkimą spustelėję mygtuką Taip.

Šią informaciją galima nukopijuoti į Excel formato failą tuščiame lauke užvedus pelę ir dešiniuoju pelės klavišu pasirinkus funkciją Kopijuoti. Tokiame formate patogu atlikti norimas matematines operacijas: suskaičiuoti pažeidimų skaičių, gauti baudų, žalos gamtai ir ekonominių baudų sumas konkretiems ATPK straipsniams.


5. Kaip naudotis naujomis 2007 m. aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatų suvestinėmis?

Suvestinėje ataskaitos  gali būti gaunamos pagal pažeidimų rūšis ir pagal atskirai pasirinktą inspektorių, agentūrą arba departamentą.

Ataskaitų vykdymui reikia programoje pasirinkti Rinkmena > User defined reports, atsidariusiame naujos programos lange pasirinkti Reports ir išrinkti norimą ataskaitą.

KRezA07 – 2007 m. agentūros kontrolės rezultatų suvestinė.

KRezD07 – 2007 m. departamento kontrolės rezultatų suvestinė.

KRez07PA – 2007 m. agentūros aplinkos apsaugos kontrolės rezultatai aplinkos kokybės srityje, kontroliuojant įmones.

KRez07PD - 2007 m. departamento aplinkos apsaugos kontrolės rezultatai aplinkos kokybės srityje, kontroliuojant įmones.

Išrinkus reikiamą ataskaitą langelyje kodas vedame departamento duomenų bazės kodą ir procento ženklą (pvz. 01%) kai norime viso departamento ataskaitų.

Kai reikia išrinkti konkretaus inspektoriaus ar padalinio ataskaitas, langelyje kodas vedame inspektoriaus duomenų bazės kodą (pvz. 04ALPA) arba visų padalinio inspektorių kodus kabutėse ir paliekant po vieną tarpelį (pvz. įvedus '07ALVI' '07DAME' '07LIBA' '07SILA' gausime Utenos RAAD gyvosios gamtos inspekcijos ataskaitą).Kadangi suvestinėje numatytos 4 skirtingos ataskaitos : „Baudos“, „Nustatyti pareigūnų pažeidimai“, „Žala gamtai“ ir „Ekonominės baudos“, langelį kodas reikia pildyti 4 kartus. Patogiausia tai atlikti pirmą kartą įrašius į šį langelį reikiamą kodą ar baudų grupę, nukopijuoti (Copy) įvestą informaciją ir kitus tris kartus tik įklijuoti (Paste) jau esantį atmintyje kodą. Tai galima atlikti užvedus pelės rodyklę ant langelio kodas, kuriame įvedėte informaciją ir spustelėjus dešinį klavišą pasirodžiusiame meniu išrinkti punktą kopijuoti (Copy) ir spustelėti mygtuką „OK“. Nuvedus pelės rodyklę ties langeliu, reikia pasirinkti meniu punktą įklijuoti (Paste) ir spustelėti „OK“. Ši procedūra atliekama tris kartus ir gaunama reikiama suvestinė.


6. Kaip vykdyti įvestų pažeidimų paiešką? 

Dėl šiuo metu nekorektiškai GeoEnviron duomenų bazės formuojamos ataskaitos „Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatai“ kai įvestas pažeidimas priskaičiuojamas inspektoriui, kuris pirmasis įvedė pažeidimą padariusį pažeidėją, kiekvienas inspektorius kilus įtarimui, kad formuojamoje ataskaitoje pažeidimų skaičius nėra teisingas gali pasitikrinti savo suvestus duomenis tokiu būdu: modulyje „Kiti pažeidimai“ spausti „Paieška“, tuomet lange „Sankcijos/baudos“ langelyje „Inspektorius“ reikia įvesti inspektoriaus, kurio duomenys tikrinami, vartotojo vardą, langelyje „Data“ įvesti : %2006% (dvitaškis, tarpas, procento ženklas, paieškos žodis, procento ženklas) - įvedus tokį užrašą bus matomos 2006 metais įvestos bylos. Spauskite mygtuką „Užklausa“.

Analogiškai tikrinama ir modulyje „Įmonių kontrolė“.

Taisant įvedimo klaidas, patogu pakliūti į konkretų ieškomą pažeidimą panaudojant ir šiuos paieškos būdus: 

- pagal inspektoriaus duomenis: pagrindiniame Geoenviron programos lange meniu juostoje pasirenkame Ataskaitos, po to – Patikrinimų/kt. darbų rezultatai ir Informacija apie nustatytus pažeidimus, tuomet lauke Inspektorius įvesti inspektoriaus duomenis ir spausti Užklaus 

- pagal kvito numerį: pagrindiniame Geoenviron programos lange meniu juostoje pasirenkame Kiti pažeidimai, atsidariusiame lange spaudžiame apačioje esantį mygtuką Paieška, po to lauke Baudos sekančiai įvedamas kvito Nr. : %076962%  (t.y. dvitaškis, tarpas, procento ženklas, paieškos skaičius, procento ženklas) ir spaudžiama Užklaus


7. Kaip išrinkti konkretaus inspektoriaus informaciją apie visus pažeidimus?

Pasirinktame modulyje (Kiti pažeidimai ir/ar Įmonių kontrolė), pirmiausiai spaudžiamas lango apačioje esantis mygtukas PaieškTuomet lange Sankcijos/baudos lauke Inspektorius reikia įvesti savo duomenis, o lauke Data apriboti datą - 2007m., pavyzdžiui,   : %2007%  (t.y. dvitaškis, tarpas, procento ženklas, paieškos skaičius, procento ženklas) ir spaudžiamas lango apačioje esantis mygtukas UžklausAtsivėrus langui su visa informacija, išrenkamas konkretus pažeidėjas/objektas, spragtelėjus kairiuoju pelės klavišu du kartus. Tuomet atsiveria langas su visa informacija, susieta su pažeidėju arba objektu. Norimuose languose atliekame pataisymus. Atlikus pataisymą, reikia užeiti ant bet kurio Kodas/vardas/pavardė lauko langelio, tuomet puslapio viršuje paspausti vieną iš reikiamų rodyklių <> . Atsiradus lentelei su klausimu „Atlikti antrinių duomenų pakeitimai.Norite juos išsaugoti?“  ir pasirinkus Yes, išsaugomi padaryti pakeitimai ir pereinama prie sekančio pažeidėjo arba objekto.


8. Kaip atrinkti konkretaus inspektoriaus informaciją apie jo įvestus pažeidimus su aprašymais: baudomis, ATPK straipsniais?

Modulyje Ataskaitos—Patikrinimų/kt. darbų rezultatai -- Informacija apie nustatytus pažeidimus atsidariusioje lentelėje, lauke Inspektorius reikia įvesti inspektoriaus kodą (pvz. 02kami) ir spustelėti dešinėje pusėje esantį mygtuką Užklausa.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad tikslią informacija apie pažeidimus galima išrinkti tik pagal inspektorių. 


9. Kaip atrinkti pažeidimus pagal baudos kvito numerį?

Modulyje Kiti pažeidimai (arba Įmonių kontrolė), pirmiausiai reikia spustelėti lango apačioje dešinėje pusėje esantį mygtuką PaieškTuomet lango Baudos lauke Kvito nr. reikia įvesti konkretaus kvito nr. (pvz. 072214) ir spustelėti lango apačioje esantį mygtuką Užklaus


10. Kaip vykdyti paiešką, ieškant asmens duomenų bazėje?

GeoEnvron duomenų bazėje asmens paiešką galima atlikti pagal ieškomo asmens kodą arba pagal asmens pavardę, priklausomai nuo turimos informacijos.Tiksli paieška pagal asmens kodą vartojama, jei turime tikslius asmens duomenis. Tai daroma sekančiai: į „Kitų pažeidimų“ duomenų lango modulio „Kodas/vardas/pavardė“ pirmą lauką įvedamas ieškomo asmens kodas (pvz.:12345678999) , tuomet spaudžiamas „Kitų pažeidimų“ lango apačioje esantis komandinis mygtukas „Paieška“. Ieškomo asmens duomenys bus pateikti tuo atveju, jei įvesti tikslūs duomenys ir sistemoje toks asmuo iš tiesų egzistuoja ir buvo joje tinkamai užregistruotas.

GeoEnviron duomenų bazėje asmens paiešką galima atlikti pagal ieškomo asmens kodą arba pagal asmens pavardę, priklausomai nuo turimos informacijos.

Kodo paieška pagal universalius simbolius. Jei įvedę turimus duomenis, negauname tikslios paieškos, pateikiame užklausą pagal universalius simbolius. Tai atliekama sekančiai: atidarę „Kitų pažeidimų“ duomenų langą, spaudžiame duomenų lango apačioje esantį komandinį mygtuką „Paieška“, tuomet  į „Kitų pažeidimų“ duomenų lango modulio „Kodas/vardas/pavardė“ pirmą lauką įvedamas simbolis „ :“, tarpas, procento ženklas, ieškomo asmens kodo fragmentas, procento ženklas (pvz.: : %345678% ) . Spaudžiamas mygtukas "Užklausa". Randami įrašai , kai ieškomas kodo fragmentas yra laukelio pradžioje arba bet kurioje vietoje. 

Tiksli paieška pagal asmens pavardę. Į „Kitų pažeidimų“ duomenų lango modulio „Kodas/vardas/pavardė“ trečią lauką įvedama ieškomo asmens pavardė (pvz.: Petraitis) , tuomet spaudžiamas „Kitų pažeidimų“ lango apačioje esantis komandinis mygtukas „Paieška“. Jei įvestas užklausos tekstas ilgesnis už ieškomą įrašą, sistema jo neras.

Paieška universalių simbolių pagalba pagal pavardę. Į „Kitų pažeidimų“ duomenų lango modulio „Kodas/vardas/pavardė“ trečią lauką įvedamas simbolis „ :“, po jo paliekamas tarpas, procento ženklas, ieškomo asmens pavardės fragmentas, procento ženklas (pvz.: : %Petrą% ) , tuomet spaudžiamas „Kitų pažeidimų“ duomenų lango apačioje esantis komandinis mygtukas „Paieška“ .Randami įrašai , kai ieškomas kodo fragmentas yra laukelio pradžioje arba bet kurioje vietoje.


11. Kaip  į duomenų bazę įvesti ATPK straipsnį?

ATPK straipsnis vedamas skaitmenimis, nuo pat langelio krašto, straipsnio dalis vedama taip pat skaitmenimis, atskiriant nuo ATPK straipsnio skaitmenų brūkšneliu

(-), esančiu klaviatūroje dešiniau skaičiaus (0). Jei straipsnis turi „prim“ pažymėjimą, nurodyta skaitmeniu viršutiniame indekse, po straipsnio skaitmenų vedame pasviro brūkšnelio ženklą (/), esantį klaviatūroje dešiniau taško ženklo (.) ir vedame „prim“ skaitmenis, po jų vedame brūkšnelį (-) ir straipsnio dalies skaitmenis.

Pavyzdžiui:51 straipsnis 1 dalis vedami: 51-1,   513straipsnis 11 dalis vedami: 51/3-11.

Jei taikomi keli ATPK straipsniai, jie turi atskiriami tarpeliu. Pavyzdžiui, pažeidimui buvo taikoma 85 straipsnio 5 dalis ir 311 1 dalis, į bazę vedame: 85-5 31/1-1.

2007 m. 3 ir 4 ketvirčių informacija apie pažeidimus turi būti įvesta laikantis nurodytų reikalavimų.  


12. Kaip naudotis naujomis ataskaitomis?

Aplinkosaugos pažeidimų informacinėje sistemoje Geoenviron atnaujintas papildomas ataskaitų modulis. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatų suvestines pagal pažeidimų rūšis ir atliktų patikrinimų ataskaitas galima padaryti pagal atskirai paimtą inspektorių, agentūrą arba departamentą. Kadangi šios ataskaitos atsietos nuo objektų ir pažeidėjų, pažeidimų ir patikrinimų bei baudų, paskaičiuotos žalos ir ekonominių baudų sumų kiekiai pilnai atitinka inspektorių įvestai informacijai.

Ataskaitų vykdymui reikia programoje pasirinkti Rinkmena > User defined reports, atsidariusiame naujos programos lange pasirinkti Reports ir išrinkti norimą ataskaitą.

Patikrinimai D – atliktų per  pasirinktą laikotarpį patikrinimų kiekis pagal patikrinimų rūšis pasirinktam departamentui.

Patikrinimai A – atliktų per  pasirinktą laikotarpį patikrinimų kiekis pagal patikrinimų rūšis 

Baudos D – įvestų į duomenų bazę pažeidimų kiekis ir baudų sumos per pasirinktą laikotarpį  pagal pažeidimų rūšis pasirinktam departamentui.

Baudos A – įvestų į duomenų bazę pažeidimų kiekis ir baudų sumos per pasirinktą laikotarpį pagal pažeidimų rūšis pasirinktam inspektoriui arba visiems padalinio (agentūros, skyriaus) inspektoriams.

E baudos D – paskaičiuotos ekonominės baudos ir šių baudų skyrimo atvejai pagal pažeidimų rūšis pasirinktam departamentui.

E baudos A - paskaičiuotos ekonominės baudos ir šių baudų skyrimo atvejai pagal pažeidimų rūšis pasirinktam inspektoriui arba visiems padalinio (agentūros, skyriaus) inspektoriams.

Žala D – paskaičiuotos žalos gamtai ir jų skyrimo atvejai pagal pažeidimo rūšis pasirinktam departamentui.

Žala A - paskaičiuotos žalos gamtai ir jų skyrimo atvejai pagal pažeidimo rūšis pasirinktam inspektoriui arba visiems padalinio (agentūros, skyriaus) inspektoriams.

Išrinkus norimą ataskaitą langelyje Data1 vedame  periodo pradžią (pvz. 2006.01.01), langelyje Data2 vedame periodo pabaigą (pvz. 2006.12.31). Langelyje Kodas vedame departamento duomenų bazės kodą ir procento ženklą (pvz. 01%) kai norime viso departamento ataskaitų. Kai norime konkretaus inspektoriaus ar padalinio ataskaitų, langelyje Kodas vedame inspektoriaus duomenų bazės kodą (pvz. 04ALPA) arba visų padalinio inspektorių kodus kabutėse ir atskirtus kableliu bei tarpeliu (pvz. įvedus '07ALVI', '07DAME', '07LIBA', '07SILA' gausime Utenos RAAD gyvosios gamtos inspekcijos ataskaitą).


13. Kaip išsiųsti pranešimą apie GeoEnviron programos klaidą?

Atsiradus klaidai, vienu metu spauskite klaviatūros klavišus Alt ir Print Screen, tokiu būdu nukopijuosite klaidos langą. Atsidarykite Jūsų kompiuteryje esantį tekstinį redaktorių (Microsoft Word, Open Office) ir įdėkite nukopijuotą langą. Tai galite padaryti Meniu juostoje pasirinkę Edit – Paste arba paspaudus klaviatūros klavišus Ctrl ir V. Turimus duomenis išsiųskite elektroniniu paštu pasirinkę File – Send To – Mail Recipient. Klaidos langą siųsti adresu g.marcinkevicius@aaa.am.lt ir i.cepatiene@aaa.am.lt 


14. Kaip sukurti papildomą bylą tai pačiai įmonei arba tam pačiam pažeidėjui?

Pasirinkus jau esančią bazėje įmonę arba pažeidėją (galite pasirinkti ne tik iš savo suvesto sąrašo), norėdami įvesti naują bylą, pasirenkate langą ”Bylos”, tuomet spaudžiate lango apačioje esantį mygtuką ”Įterpti”. Gaunamas tuščias  ”Bylos” langas kuriame ir turite suvesti reikalingą informaciją. 


15. Kaip kiekvieną kartą suvesti įmonės kodą kai įmonė turi keletą filialų (pvz.: degalinės)?

Tam skirtame lauke įvedamas įmonės kodas, dedamas brūkšnelis

"-", tuomet rašomas agentūros kodas ir jeigu dar reikalinga įvesti keletą filialų, jie numeruojami eilės tvark  Numeracija nustatoma agentūros viduje. 


16. Kur pasidėti dokumentus, kurie prisegami GeoEnviron programoje per „Sąsajas“?

Žiūrėti 1 priedą  "Sąsajos tvarkymas".   


17. Kaip teisingai užbaigti darbą "GeoEnviron" duomenų bazėje? 

Pabaigus darbą uždarykite tik programos „GeoEnviron“ langą ir būtinai sulaukite kol jums bus pasiūlyta atsijungti nuo serverio (žiūrėti 2 priedą "Atsijungimas").


18. Kaip pasikeisti darbo su GeoEnviron duomenų baze slaptažodį? 

Tam, kad užtikrinti įvedamų duomenų saugumą, rekomenduojame pakeisti prisijungimo prie GeoEnviron duomenų bazės slaptažodį. Slaptažodžio keitimas atliekamas taip: išsirinkite pagrindinėje meniu juostoje „Sistemos administravimas“ - „Vartotojų administravimas“, tuomet atsidariusiame lange išsirinkite savo vartotojo vardą ir spaukite mygtuką pakeisti. Atsidariusiame lange įveskite ir pakartokite slaptažodį.


19. Kaip įvesti pažeidėją organizaciją, kuri neturi įmonės kodo (pavyzdžiui, sodo bendrija)? 

Įmonės kodo lauke įvedamas agentūros kodas, dedamas brūkšnelis „-“ , tuomet rašomas organizacijos kodas (pavyzdžiui, registracijos numeris ar pan.).


20. Kaip įvesti pažeidėją, jeigu jis jau buvo baustas anksčiau ir jo duomenys jau buvo suvesti į GeoEnviron duomenų bazę? 

Iš naujo vesti pažeidėjo duomenų nereikiTuri būti įvedami tik duomenys apie naują pažeidimą, kurį padarė pažeidėjas. Tai daroma taip: per užklausą susirandate pažeidėją, tuomet pasirenkate langą „Bylos“, spaudžiate lango apačioje esantį klavišą „Įterpti“. Gaunamas tuščias „Bylos“ langas, kuriame ir įvedamas naujas pažeidimas.


21. Kaip pasikeisti Citrix serverio IP adresą?           

Žiūrėti 3 priedą "IP adreso pakeitimas".

 

 

Priedai:

1. Sąsajos tvarkymas
2. Atsijungimas
3. IP adreso pakeitimas
4. GeoEnviron duomenų bazės įvedimo formatai
5. Dažniausiai daromos klaidos
6. Privalomojo nurodymo asmenims informacijos įvedimas