Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

 

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

 

Turinys:

 

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis ir PAV ataskaitomis 2016 m.


2. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2016 m.


3. Informacija apie teismų panaikintas atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos leistinumo 2016 m.


4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2016 m.


5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2016 m.


6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2016 m.

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2016 m.

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2016 m.

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2016 m.

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2016 m.

11. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2016 m.

 

 

Teisės aktai reglamentuojantys PAV

 

 

Aktuali informacija PAV proceso dalyviams

 

          Dėl informacijos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo rengimo

      Informuojame, kad nuo 2005 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų 1 priedo redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1026 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-665 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo" pakeitimo" (toliau - Įsakymas). Atsižvelgiant į tai, nuo 2015 m. gegužės 1 d. informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo turi būti rengiama ir Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiama vadovaujantis naujais reikalavimais. Iki 2015 m. gegužės 1 d. pradėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros baigiamos iki Įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

           Su Įsakymu galite susipažinti čia.

 

       Dėl Radiacinės saugos centro kaip poveikio aplinkai vertinimo subjekto

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos įstatymo 10 str. 2 p. ir Radiacinės saugos centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 "Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo", 10.2.14 p., Radiacinės saugos centras yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  įgaliotas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektas, atsakingas už sveikatos apsaugą radiacinės saugos srityje.

       Radiacinės saugos centras dalyvauja PAV procese lygiavertiškai Visuomenės sveikatos centrams apskrityse pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 str. 1 d. 2 p., kai planuojama ūkinė veikla:

1) su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais;

2) branduolinės energetikos objektų veikla;

3) kurios metu gali susidaryti gamtinės kilmės radioakyviųjų medžiagų ir kuri nurodyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 2.5 p. ir (ar) Lietuvos higienos normos HN 85:2011 "Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos" 2 priede.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014-03-17 raštas Nr. (10.2.2.3-411)10-2766).

 

     

 

 

2016 metai

 

 

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis, PAV ataskaitomis 2016 m.

 

2016-02-02 UAB "Minijos nafta" planuojamos ūkinės veiklos - naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

2016-01-19 UAB "Legra" planuojamos ūkinės veiklos - Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinio naudojimo  poveikio aplinkai vertinimo programa,  tekstiniai priedai (1, 2, 3, 4, 5), grafiniai priedai (1,2).

2016-01-07 UAB "Fur Farm LT" planuojamos ūkinės veiklos - esamos kailinių žvėrelių auginimo fermos modernizavimas ir plėtra poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

2016-01-06 Papildyta UAB "Fortum Klaipėda" termofikacinės jėgainės eksploatacinio režimo optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, tekstiniai priedai (1, 2, 3, 4, 5, 6), grafiniai priedai (1, 2, 3, 4); 2016-01-25 gautas PAV ataskaitos papildymas; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2016-01-15 raštas Nr. (4.36)-R2-182 dėl PAV ataskaitos ir PŪV galimybių; Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2016-02-01 raštas Nr. (5.1.42)-A5-640 dėl PAV ataskaitos

 

 

2. Informacija apie buvusias klaidas jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą, galutinę atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2016 m.

 

2016-

 

 

3. Informacija apie teismų panaikintas PAV atrankos išvadas ir sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2016 m.

 

2016-

 

 

 

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2016 m.

 

2016-02-03 Infomacinis pranešimas apie parengtą Šiaulių raj. Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha)naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

2016-01-26 Informacija apie parengtą biokuro gamyklos "Rapsoila" Ukrinų k., Mažeikių raj., eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-01-14 Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos - mėsinių galvijų (prieauglio) ūkio rekonstrukcija ir eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-01-14 Informacija apie parengtą planuojamos veiklos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių poveikio aplinkai vertinimo programą

 

 

 

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2016 m.

 

2016-02-02 Informacija apie gautą UAB "Minijos nafta" naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2016-01-05 Informacija apie gautą Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

 

 

 

6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2016 m.

 

 Data Dokumento numeris Išvada Informacija atrankai
2016-02-11 (28.5)-A4-1372 Atrankos išvada dėl ŽŪB "Sparnai" vištų dedeklių laikymo paukštidžių Nr. 4 ir Nr. 6 rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-02-09 (28.2)-A4-1302

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 195 Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys ruožo nuo 5,00 - 16,90 km rekonstravimas.

Informacija
2016-02-08 (28.2)-A4-1255

Atrankos išvada dėl Bartonių IV žvyro ir smėlio telkinio naudojimo Stašėnų k., Dumsių sen., Jonavos r. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija
2016-02-08 (28.6)-A4-1254 Atrankos išvada dėl biokuro katilinės (iki 20MW) statybos (Šiaulių m.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija
2016-02-08 (28.7)-A4-1239 Atrankos išvada dėl durpių naudojimo kurui biokuro katilinėje Paneriškių g. 17, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-02-05 (28.7)-A4-1196 Atrankos išvada dėl daugiabučių gyvenamųjų pastatų statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija
 2016-02-05  (28.2)-A4-1203  

Veislinių paukščių paukštidžių statyba ir eksploatavimas Kaišiadorių r. sav., Palomenės sen., Jačiūnų k.

Informacija
 2016-02-04 (28.6)-A4-1118
Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Kelmės r.) poveikio aplinkai vertinimo
 Informacija atrankai
 2016-02-04 (28.6)-A4-1105
Atrankos išvada dėl teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo ir geležinkelio Šiauliai-Klaipėda Telšių m. infrastruktūros rekonstravimo/naujos statybos poveikio aplinkai vertinimo 
 Informacija atrankai
2016-02-04 (28.4)-A4-1103 Atrankos išvada dėl UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro" didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės Alovės g. 6, Alytuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-01-29 (28.7)-A4-932 Atrankos išvada dėl sandėlių, lėktuvų remonto angarų, kontrolės posto ir automobilių saugyklų statybos, Rodūnios kelias 2, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-01-29 (28.2)-A4-935
Atrankos išvada dėl geležinkelio linijos Kaišiadorys-Kybartai geležinkelio ruože Jiesia-Rokai rekostrukcijos Informacija
2016-01-28 (28.7)-A4-833 Atrankos išvada dėl prekybos, paslaugų, sporto ir kultūros centro statybos Drujos g.2, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-01-28 (28.4)-A4-867 Atrankos išvada dėl UAB "ICECO žuvis" investicijų į žuvų perdirbimo veiklą poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-01-28 (28.2)-A4-837 Atrankos išvada dėl krematoriumo statybos ir eksploatavimo Taikos pr. 114M, Kaune Informacija
2016-01-28 (28.2)-A4-858

Atrankos išvada dėl sandėliavimo ir administracinių pastatų statybos Ringuvos g. 65, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija
2016-01-27 (28.2)-A4-815

Atrankos išvada Dėl Prekybos ir administracinių pastatų statybos Masiulio g.16 ir 16 D, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija
2016-01-27 (28.6)-A4-819 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2016-01-25 (28.2)-A4-733

Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant atvėsintų ir sušaldytų upinių ir jūrinių žuvų perdirbimą

Informacija
2016-01-25 (28.4)-A4-678 Atrankos išvada dėl naftos produktų saugyklos Zelionkos k. 7, Būdviečio sen., Lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2016-01-25 (28.5)-A4681 Atrankos išvada dėl PŪV "Modernaus 300 vietų melžiamų karvių tvarto ir pieno bloko statyba" poveikio aplinkai vertinimo  Informacija
2016-01-25 (28.6)-A4-682 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo Targauskių k., Kukečių sen., Kelmės r. poveikio aplinkai vertinimo  Informacija
2016-01-25 (28.6)-A4-736 Atrankos išvada dėl autoserviso bei kitos komercinės ir sandėliavimo veiklos 0,91 ha žemės sklype (Vanaginės k., Riešės sen., Vilniaus r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija
2016-01-21 (28.2)-A4-602

Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo metalo dirbinių gamybos plėtrai R. Kalantos g. 49, Kaune

Informacija
2016-01-21 (28.7)-A4-589 Atrankos išvada dėl UAB"Sicor Biotech" naujo produkto gamybos Molėtų pl. 5, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-01-20 (28.5)-A4-571 Atrankos išvada dėl Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Medeikių drenažas" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija
2016-01-18 (28.4)-A4-454 Atrankos išvada dėl Bogušiškių II smėlio ir žvyo telkinio naujo ploto (apie 6 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija
2016-01-13 (28.2)-A4-377

Atrankos išvada dėl Miškinių k. sąvartyno dumblo aikštelių panaudojimo Miškinių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija
2016-01-13 (28.3)-A4-380 Atrankos išvada dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – šviesių naftos produktų parko plėtros ir skysto kuro mišinių tvarkymo optimizavimo įrengiant naujas apvandeninto mazuto talpyklas Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-01-13 (28.3)-A4-342 Atrankos išvada dėl UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ planuojamos ūkinės veiklos – filtrato ir nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne – poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-01-12 (28.4)-A4-294 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas ruožo nuo 40,950 iki 52,100 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-01-08 (28.3)-A4-207

Atrankos išvada dėl UAB „Šilutės baldai“ 1020 m² ploto sandėlio statybos Dariaus ir Girėno g. 9 A, Šilutės r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija
2016-01-08 (28.2)-A4-180

Atrankos išvada dėl Volų melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija
2016-01-07 (28.7)-A4-135 Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo pajėgumų išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-01-07 (28.7)-A4-149 Atrankos išvada dėl Švenčionių r. sav., Svirkų sen., Bačkininkų k.v. (Jurgeliškės k.) dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija
2016-01-06 (28.2)-A4-110

Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant naudoti Kauno rajono Zapyškio žvyro ir smėlio telkinio III dalį

 
2016-01-06 (28.3)-A4-78

Atrankos išvada dėl UAB „Atostogų parkas“ mineralinio vandens gavybos ir eksploatacijos žemės sklype (kad. Nr. 5650/0001:235 Leliūnų kv. v.) Barzdžių k., Imbarės sen., Kretingos r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija
2016-01-06  (28.5)-A4-91  Atrankos išvada dėl PŪV-švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimas ir auginimas Mazgeliškių k., Kupiškio r., Poveikio aplinkai vertinimo
 Informacija
 2016-01-07  (28.5)-A4-121  Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis - Rokiškis - Panevėžys rekonstravimo projekto poveikio aplinkai vertinimo
 Informacija
 2016-01-12  (28.6)-A4-287  Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1603 Joniškis-Linkaičiai-Staneliai-Gruzdžiai ruožo nuo 16,39 iki 21,53 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
 Informacija
 2016-01-12  (28.5)-A4-290  Atrankos išvada dėl pavojingų atliekų tvarkymo Ustukių k., Pasvalio r., poveikio aplinkai vertinimo
 Informacija
 2016-01-13  (28.5)-A4-348  Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo Katkų g. 87, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo
 Informacija

 

 

 

 

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2016 m.

 

 

Data

Dokumento

numeris

Persvarstyta atrankos išvada Persvarstymo protokolas


 
2016-02-11 (28.2)-A4-1381

Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Inovacijų valdymas" planuojamos ūkinės veiklos - Bulotų biodujų jėgainės statybos Bulotų k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo

Protokolas
 2016-02-11 (28.4)-A4-1364
 Galutinė atrankos išvada dėl grūdų sandėliavimo ir apdorojimo komplekso statybos poveikio plinkai vertinimo
 Protokolas
2016-01-21 (28.3)-A4-601 Galutinė atrankos išvada dėl UAB „MT Group“ 3 vėjo jėgainių įrengimo Pelėkių k., Medomiškių k. Darbėnų sen., Kretingos r. – poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2016-01-19 (28.3)-A4-518 Galutinė atrankos išvada dėl antrinių žaliavų, mišrių komunalinių ir didžiųjų atliekų tvarkymo, adresu Miško g. 34, Grabupių k., Šilutės raj. – poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2016-01-13 (28.4)-A4-372 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Dambava" planuojamos ūkinės veiklos - netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo ir saugojimo bei tinkamų naudoti detalių pardavimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2016-01-06 (28.5)-A4-77
 Galutinė atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Degionių smėlio ir žvyro telkinio poveikio aplinkai vertinimo
 Protokolas
 2016-01-08  (28.4)-A4-209  Galutinė atrankos išvada dėl aerodromo rekonstravimo Miškininkų g. 3, Alytuje poveikio aplinkai vertinimo
 Protokolas

 

 

 

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2016 m.

 

Data Dokumento numeris Programos
Susirinkimo protokolas
2016-02-11 (28.1)-A4-1362 Dėl planuojamos statyti estakados kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė užliejamame ruože poveikio aplinkai vertinimo rogramos tvirtinimo  
 2016-02-11 (28.1)-A4-1360 Dėl Jonavos rajono Rizgonių žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 74 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
 
2016-01-28 (28.1)-A4-857
Dėl intensyvaus vištų dedeklių auginimo Ylakių paukštyne poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
 -

 

 

 

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2016 m.

 

Data Dokumento numeris Sprendimas Susirinkimo protokolas
       
2016-02-01 (28.1)-A4-988 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos ir eksploatacijos galimybių  -
 2016-02-01 (28.1)-A4-964 Informacija apie priimtą sprendimą dėl dumblo galutinio utilizavimo įrenginių statybos ir eksploatacijos galimybių
 Protokolas
 2016-01-07 (28.3)-A4-128 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vakarų Ablingos naftos gavybos aikštelės su 3-4 naftos paieškos/gavybos gręžiniais įrengimo ir eksploatacijos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
 -

 

 

 

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2016 m.

 

 

 

11. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2016 m.

 

Data Dokumento numeris Sprendimas
 2016-02-04 (28.2)-A4-1123  

Sprendimas dėl sprendimo dėl Karmėlavos aplinkkelio tiesimo (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruožas nuo 11,20 iki 15,90 km) galimybių galiojimo pratęsimo

2016-01-08 (28.1)-A4-197
Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai-Šėta-Ukmergė ruožo nuo 26,80 iki 40,27 km rekonstravimo poveikio aplinkai vetinimo priimtos galutinės atrankos išvados galiojimo pratęsimo

 

 

 

2016-01-05

2015 m. archyvas

 

2015-01-08

2014 m. archyvas

 

2014-08-14

2010-2013 m. archyvas