Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

 

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

 

Turinys:

1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas ir gautas PAV ataskaitas 2015

2. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2015

3. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2015

4. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2015

5. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2015

6. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą

7. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo Informacija visuomenei apie klaidų ištaisymą ir pataisytą ar naują atrankos išvadą, galutinę atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo

 

 

Teisės aktai reglamentuojantys PAV

 

 

Aktuali informacija PAV proceso dalyviams

 

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos įstatymo 10 str. 2 p. ir Radiacinės saugos centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 "Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo", 10.2.14 p., Radiacinės saugos centras yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  įgaliotas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektas, atsakingas už sveikatos apsaugą radiacinės saugos srityje.

       Radiacinės saugos centras dalyvauja PAV procese lygiavertiškai Visuomenės sveikatos centrams apskrityse pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 str. 1 d. 2 p., kai planuojama ūkinė veikla:

1) su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais;

2) branduolinės energetikos objektų veikla;

3) kurios metu gali susidaryti gamtinės kilmės radioakyviųjų medžiagų ir kuri nurodyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 2.5 p. ir (ar) Lietuvos higienos normos HN 85:2011 "Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos" 2 priede.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014-03-17 raštas Nr. (10.2.2.3-411)10-2766).

 

     

 

 

2015 metai

 

Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis ir gautomis PAV ataskaitomis

 

[2015-xx-xx]

 

 

Informacija apie buvusias klaidas jų ištaisymą ir pataisytą ar naują atrankos išvadą, galutinę atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo

 

[2015-xx-xx]

 

 

2015 metai

 

Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas ir gautas PAV ataskaitas

2015-02-27 Informacija apie parengtą Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo programą.

2015-02-17 Informacija apie parengtą UAB „Agrokryptys“ 7 vėjo elektrinių parko Šilutės r. sav. Juknaičių sen. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

2015-01-27 Informacija apie gautą vėjo elektrinių parko įrengimo Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

 

 

 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2015

 

 

Data Dokumento numeris Išvada
2015-03-03

(15.2)-A4-2065

Atrankos išvada dėl vištų dedeklių ir gaidžių laikymo Palomenės g. 35, Vilkiškių k., Kaišiadorių apyl. sen., Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-03 (15.6)-A4-2061 Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-02 (15.2)-A4-1992 Atrankos išvada dėl UAB "LIGNINEKO" biokuro paruošimo aikštelės įrengimo ir lignino džiovinimo poveikio aplinkai vertinimo 
2015-02-20 (15.4)-A4-1688 Atrankos išvada dėl UAB "Vidara" planuojamos ūkinės veiklos - gamybinė plėtra (stogo dangų detalių gamybos cecho įrengimas ir gamybos vykdymas) poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-20 (15.7)-A4-1717 Atrankos išvada dėl Anykščių rajono Svirnų žvyro telkinio naudojimo  poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-20 (15.8)-A4-1706 Atrankos išvada dėl UAB „Vilniaus betono gaminiai“ betono gaminių gamybos, panaudojant įvairesnes žaliavas/medžiagas poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-19 (15.7)-A4-1634 Atrankos išvada dėl planuojamo šinšilų auginimo Vaikutėnų k., Utenos r. poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-19 (15.9)-A4-1608 Atrankos išvada dėl daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso statybos ir rekreacinės krantinės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-18 (15.5)-A4-1527 Atrankos išvada dėl Biržų rajono Likėnų gydomųjų durpių telkinio poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-17 (15.3)-A4-1497 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Malkų įlankos akvatorijos gilinimo iki 14,5 m ir akvatorijų prie krantinių Nr. 139, 140, 142, 143, 143a ir 144 gilinimo iki 14,0 m – poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-17 (15.4)-A4-1486 Atrankos išvada dėl UAB "Vitaitė" septynių vėjo jėgainių statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-17 (15.4)-A4-1487 Atrankos išvada dėl  Aldo Žaliausko planuojamos ūkinės veiklos - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) demontavimo ir saugojimo bei tinkamų naudoti detalių pardavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-12 (15.4)-A4-1355 Atrankos išvada dėl UAB "Lenergija" planuojamos ūkinės veiklos - šilumos ir elektros energijos gamyba iš bioskaidžių atliekų ir kiaulių mėšlo fermentacijos metu, Sirvydų k. 3, Lekėčių sen.,Šakių raj. poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-11 (15.6)-A4-1302 Atrankos išvada dėl Gruzdžių k.v. Gruzdžių melioracijos ploto Nr. 5 ir Nr. 7 valstybei priklausančių melioracijos griovių (Kūros up.) K-3, K-4 ir juose esančių melioracijos statinių remonto poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-09 (15.8)-A4-1187 Atrankos išvada dėl Širvintų rajono Zubelių II karjero naujo ploto eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-06 (15.6)-A4-1126 Atrankos išvada dėl UAB "Granulita" gamybos pajėgumų didinimo, įrengiant naują 10 t/val. našumo ir 12,0 MW šiluminio galingumo biokuro gamybos linijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-03 (15.2)-A4-978

Dėl kačių ir šunų ekstruduoto sauso pašaro gamybos, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r., poveikio aplinkai vertinimo

2015-02-03 (15.6)-A4-968 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-02 (15.8)-A4-896 Atrankos išvada dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos medicininių atliekų nukenksminimo įrenginio įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-30 (15.6)-A4-891 Atrankos išvada dėl UAB "Ruvera" veterinarinių vaistų, higienos, kosmetikos priemonių, biocidinių ir pašarų produktų gamybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-30 (15.4)-A4-853 Atrankos išvada dėl  UAB "Bioinvest" biodujų jėgainės statybos Būriškių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav. poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-30 (15.9)-A4-847 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A17 Panevėžio aplinkkelis rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-28 (15.8)-A4-780 Atrankos išvada dėl UAB „Gutronikas“ atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo geologų g. 6, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-28 (15.6)-A4-757 Atrankos išvada dėl Naisių k. v. melioracijos ploto Nr. 1, 2, 4 valstybei priklausančio melioracijos griovio (Uosupio up.) J-1 ir jame esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-27 (15.2)-A4-721

Atrankos išvada dėl perdirbamų cukrinių runkelių našumo didinimo Pramonės g. 6, Kėdainiuose poveikio aplinkai vertinimo 

2015-01-27 (15.7)-A4-712 Atrankos išvada dėl planuojamos biokuro katilinės K. Donelaičio g. 1, Anykščiai, įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-27 (15.6)-A4-704 Atrankos išvada dėl melioracijos griovių Š-15, Š-15-2a ir juose esančių melioracijos statinių remonto Šakynos k. v. poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-23 (15.6)-A4-622 Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-23 (15.1)-A4-614 Atrankos išvada dėl Lopiškių smėlio telkinio naujo ploto (apie 7,21 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-010-23 (15.6)-A4-591 Atrankos išvada dėl sunkiasvorių automobilių aptarnavimo centro su administracinėmis patalpomis statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-22 (15.5)-A4-563 Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Pagiegalos žvyro ir smėlio telkinio poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-21 (15.2)-A4-507

Atrankos išvada dėl taros ir gaminių sandėliavimo  bei technologinių talpyklų  išplėtimo, Kaunakiemio g., Kaune , poveikio aplinkai vertinimo

2015-01-21 (15.6)-A4-518 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-21 (15.1)-A4-504 Atrankos išvada dėl Lazdijų rajono Klapotkės žvyro ir smėlio telkinio praplėtimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-20 (15.6)-A4-473 Atrankos išvada dėl karvidės, trijų veršidžių, mėšlidės ir keturių skysto mėšlo rezervuarų statybos, karvidės rekonstravimo į administracinį pastatą poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-20 (15.8)-A4-463 Atrankos išvada dėl Ukmergės rajono Radiškio smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-20 (15.6)-A4-456 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-19 (15.8)-A4-420 Atrankos išvada dėl Švenčionių miesto aplinkkelio tiesimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-19 (15.6)-A4-397 Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-19 (15.5)-A4-391 Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės kelio (A10) Panevėžys -Pasvalys - Riga ( Via Baltica) nuo 9,1 km iki 66,1 km rekonstravimo, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-19 (15.1)-A4-390 Atrankos išvada dėl Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto (apie 20 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-16 (15.9)-A4-381 Atrankos išvada dėl atliekų laikymo veiklos išplėtimo UAB Geležinkelių aplinkosaugos centro Riedmenų paruošimo ir atliekų tvarkymo skyriaus Skersabalių bazėje poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-15 (15.3)-A4-354 Atrankos išvada dėl UAB „Homeras“ vėjo jėgainės statybos ir eksploatacijos Gudų kaime, Pagėgių savivaldybėje, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-15 (15.3)-A4-353 Atrankos išvada dėl AB „LOTOS Geonafta“ naftos gavybos išplėtimo Nausodžio naftos telkinyje, papildomai įrengiant du naftos gavybos gręžinius žemės sklype kadastrinis Nr. 5601/0005:49, jų gręžimo, įrengimo ir naftos gavybos iš jų, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-14 (15.4)-A4-323 Atrankos išvada dėl medienos dirbinių gamybos įmonės Ungurinės g. 9, Kumelionių k., Marijampolės sav. poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-14 (15.1)-A4-284 Atrankos išvada dėl kelio Nr. 2519 Druskininkai-Liškiava-Panara-Jonionys 7,745 km tilto per Krūčių kapitalinio remonto poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-13 (15.6)-A4-255 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-13 (15.6)-A4-210 Atrankos išvada dėl Kalniškių smėlio telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-12 (15.3)-A4-208 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naujojo išorinio įplaukos kanalo nuo PK -22,5 iki PK -5,5 m ir vidinio laivybos kanalo nuo PK -5,5 iki PK26 tobulinimo – poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-13 (15.2)-A4-187

Atrankos išvada dėl Kauno sporto medicinos centro pastato statybos prie Krėvos g. 2, Kaune  poveikio aplinkai vertinimo

2015-01-12 (15.6)-A4-198 Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-09 (15.7)-A4-155 Atrankos išvada dėl rezervinių dumblo saugojimo aikštelių įrengimo, rekonstruojant senų nuotekų valymo įrenginių bloką, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-08 (15.3)-A4-122 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje iškasto smėlingo grunto sandėliavimo uosto teritorijoje – poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-08 (15.6)-A4-113 Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-07 (15.4)-A4-8825 Atrankos išvada dėl UAB "Gytaida" planuojamos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-07 (15.7)-A4-85 Atrankos išvada dėl R. Ivanausko ENTP demontavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-07 (15.3)-A4-70 Atrankos išvada dėl UAB ,,Skuodo šiluma“ biokuro katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimo katilinėje Nr. 1 poveikio aplinkai privalomo vertinimo
 2015-01-06  (15.6)-A4-62  Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
 2015-01-06  (15.9)-A4-48  Atrankos išvada dėl naftos produktais užteršto grunto valymo UAB Geležinkelių aplinkosaugos centro Riedmenų paruošimo ir atliekų tvarkymo skyriaus Skersabalių bazėje poveikio aplinkai vertinimo

 

 

Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2015

 

Data

Dokumento

numeris

Persvarstyta atrankos išvada
2015-02-26 (15.5)-A4-1914 Galutinė atrankos išvada dėl bioskaidžių atliekų naudojimo biodujų jėgainėje Pasodėlės k., Krekenavos sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-25 (15.4)-A4-1835 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Gytaida" planuojamos eksploatuoti netinkamų trnasporto priemonių apdorojimo veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-20 (15.4)-A4-1718 Galutinė atrankos išvada dėl mėsos perdirbimo cecho ir rūkyklos įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-12 (15.6)-A4-1383 Galutinė atrankos išvada dėl plastiko gaminių perdirbimo (granuliavimo) poevikio aplinkai vertinimo
2015-02-12 (15.3)-A4-1374 Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo Cirulių g. 7, Kvietinių k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos rajone. - poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-03 (15.4)-A4-954 Galutinė atrankos išvada dėl UAB Organic Fertilizers Factory planuojamos ūkinės veiklos -  organinių atliekų perdirbimo gaminant kompostą ir kitus dirvos gerinimo produktus poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-29 (15.6)-A4-827 Galutinė atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-19 (15.3)-A4-406 Galutinė atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų tvarkymo kiekio didinimo žemės sklypuose (kadastriniai Nr. 5568/0009:464 ir Nr. 5568/0009:465) Pylos g. 14, Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-16 (15.9)-A4-382 Galutinė atrankos išvada dėl Sedos vandens malūno rekonstrukcijos, įrengiant hidroelektrinę ir užtvanką, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-06 (15.8)-A4-47   
Galutinė atrankos išvada dėl nuotekų valymo įrenginių statybos Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

 

 

 

Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2015

 

Data Dokumento numeris Programos
2015-01-15 (15.2)-A4-8852 Dėl naujų kogeneracijos įrenginių, naudojančių vietinius kuro išteklius, įrengimo (UAB Kauno termofikacijos elektrinė sklype adresu Taikos pr. 147, Kaunas) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo 
 2015-01-20  (15.9)-A4-477  Dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2015

 

Data Dokumento numeris Sprendimas
 2015-01-05  (15.2)-A4-8815  Informacija apie priimtą sprendimą dėl Dambos bei gyvenamosios ir komercinės paskirties objektų adresu Brastos g. 24 Kaune  statybos galimybių
 2015-01-08  (15.9)-A4-107  Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB "Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei eksploatavimo ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo galimybių
     
     
     
     
     

 

 

 

Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2015

 

Data Dokumento numeris Sprendimas
 2015-02-10  (15.6)-A4-1243  Sprendimas dėl vėjo jėgainių parko statybos Mažeikių rajone atrankos išvados galiojimo pratęsimo
 2015-02-11  (15.2)-A4-1342  Sprendimas dėl biokuro kogeneracinės elektrinės, Pramonės g. 4, Kaune poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
     
     
     
     

 

 

 

2015-01-08

2014 m. archyvas

 

2014-08-14

2010-2013