Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

 

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Turinys:

 

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis ir PAV ataskaitomis 2015 m.


2. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2015 m.


3. Informacija apie panaikintas atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos leistinumo 2015 m.


4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2015 m.


5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2015 m.


6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2015 m.

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2015 m.

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2015 m.

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2015 m.

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2015 m.

11. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2015 m.

 

 

Teisės aktai reglamentuojantys PAV

 

 

Aktuali informacija PAV proceso dalyviams

 

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos įstatymo 10 str. 2 p. ir Radiacinės saugos centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 "Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo", 10.2.14 p., Radiacinės saugos centras yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  įgaliotas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektas, atsakingas už sveikatos apsaugą radiacinės saugos srityje.

       Radiacinės saugos centras dalyvauja PAV procese lygiavertiškai Visuomenės sveikatos centrams apskrityse pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 str. 1 d. 2 p., kai planuojama ūkinė veikla:

1) su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais;

2) branduolinės energetikos objektų veikla;

3) kurios metu gali susidaryti gamtinės kilmės radioakyviųjų medžiagų ir kuri nurodyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 2.5 p. ir (ar) Lietuvos higienos normos HN 85:2011 "Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos" 2 priede.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014-03-17 raštas Nr. (10.2.2.3-411)10-2766).

 

     

 

 

2015 metai

 

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis ir PAV ataskaitomis 2015 m.

 

[2015-04-01] Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, tekstiniai priedai (1, 2, 3, 4), grafiniai priedai (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

 

 

2. Informacija apie buvusias klaidas jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą, galutinę atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2015 m.

 

2015-03-24 Pataisyta 2015-03-24 galutinė atrankos išvada Nr. (15.8)-A4-3103 dėl Naujienų durpių telkinio dalies (30,61 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-24 raštas Nr. (15.8)-A4-3111 „Dėl klaidų ištaisymo“

2015-04-08 Pataisyte 2015-04-08 galutinė atrankos išvada Nr. (15.8)-A4-3795 dėl UAB „Ecso“ antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo, presavimo ir laikymo poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-08 raštas Nr. (15.8)-A4-3796 „Dėl klaidų ištaisymo“

 

 

3. Informacija apie panaikintas PAV atrankos išvadas ir sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2015 m.

 

2015-01-26 Informacija apie panaikintą Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. raštu Nr. (2.6)-A4-1861 priimtą galutinę atrankos išvadą dėl planuojamo UAB "Saerimner" Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinys 06) modernizavimo, įdiegiant aplinkos oro taršą bei kvapus mažinančias priemones poveikio aplinkai vertinimo

 

 

 

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2015 m.

2015-04-21 Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos - Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija ir eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-04-15 Informacija apie parengtą UAB "Fur Farm LT" planuojamos ūkinės veiklos - esamos kailinių žvėrelių auginimo fermos modernizavimas ir plėtra, poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-04-03 Informacija apie parengtą Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-04-03 Informacija apie parengtą metilo esterio gamybos poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-03-25 Informacija apie parengtą dumblo galutinio utilizavimo įrenginių statybos ir eksploatacijos Titnago g. 74, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-03-24 Informacija apie parengtą energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių Kaune poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-03-19 Informacija apie parengtą UAB "Fortum Klaipėda" planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-02-27 Informacija apie parengtą Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-02-17 Informacija apie parengtą UAB „Agrokryptys“ 7 vėjo elektrinių parko Šilutės r. sav. Juknaičių sen. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

 

 

 

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2015 m.

 

2015-03-30 Informacija apie gautą Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-01-27 Informacija apie gautą vėjo elektrinių parko įrengimo Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

 

 

 

 

6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2015 m.

 

Data Dokumento numeris Išvada
2015-04-24 (15.6)-A4-4583 Atrankos išvada dėl stiklo paketų esamo gamybos pastato rekonstrukcijos ir naujo statybos, išplečiant gamybos apimtis poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-23 (15.4)-A4-4537 Atrankos išvada dėl Padovinio žemės ūkio bendrovės fermų komplekso dalies rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-23

(15.5)-A4-4559 Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų  dalies melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-22 (15.8)-A4-4508 Atrankos išvada dėl AB „Silikatas“ putų polistirolio plokščių gamybos Statybininkų g. 1, Vievyje poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-22 (15.5)-A4-4472 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo Senamiesčio g. 109 A, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-22 (15.5)-A4-4464 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-21 (15.2)-A4-4427

Atrankos išvada dėl UAB "Jukneda" atliekų tvarkymo įrenginio veiklos Eigirgalos k., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-21 (15.6)-A-4397 Atrankos išvada dėl Brizgų žvyro ir smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-20 (15.2)-A4-4315

Atrankos išvada dėl Infekuotų sveikatos priežiūros atliekų tvarkymo Topolių g. 23, Pyplių k., Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-20 (15.7)-A4-4364 Atrankos išvada dėl planuojamos Antalieptės HE rekonstrukcijos, įrengiant papildomą turbiną gamtosauginiam debitui, poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-17 (15.4)-A4-4294 Atrankos išvada dėl Ąžuolų Būdos kaimo naujųjų kapinių įrengimo (kapinių plėtros) poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-17 (15.8)-A4-4289 Atrankos išvada dėl Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio ir Balceriškių karastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-16 (15.3)-A4-4246 Atrankos išvada dėl naftos produktų talpyklų statybos ir rekonstrukcijos, Burių g. 19, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-16 (15.6)-A4-4206 Atrankos išvada dėl betono ir gelžbetonio laužo apdorojimo ir antrinio medžiagų panaudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-16 (15.7)-A4-4237 Atrankos išvada dėl Dariaus Pipiro planuojamos ūkinės veiklos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-16 (15.4)-A4-4219 Atrankos išvada dėl UAB "Ikea Industry Lietuva" baldų gamyklos Gedimino g. 1, Kazlų Rūdoje statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-14 (15.6-A4-4080 Atrankos išvada dėl Vieštovėnų žvyro ir smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimos
2015-04-14 (15.6)-A4-4106 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-14 (15.3)-A4-4076 Atrankos išvada dėl valstybinės ir vietinės reikšmės žvyrkelių laistymo naftos gavybos metu iš fluido atskirtu Kambro amžiaus uolienose slūgsančiu vandeniu (aukštos mineralizacijos sūrymu) Skuodo, Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybių teritorijose poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-13 (15.2)-A4-4036

Atrankos išvada dėl Antrojo geležinkelio kelio statybos ruože Jonava-Gaižiūnai poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-13 (15.5)-A4-4041

Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Mūšos g. 12B, Pasvalys, poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-13 (15.8)-A4-4029 Atrankos išvada dėl Medininkų pasienio kontrolės punkto plėtros Pasieničių g. 26, Medininkų  k., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-13 (15.1)-A4-3984 Atrankos išvada dėl žirgyno Čižiūnų k., Valkininkų sen., Varėnos raj. statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-10 (15.3)-A4-3931 Atrankos išvada dėl birių krovinių sandėlio statybos ir eksploatavimo Nemuno g. 2, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-10 (15.3)-A4-3927 Atrankos ošvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – 260 kW galingumo hidroelektrinės statybos ž. skl. kad. Nr. 5654/0002:119, Padvarių k., Kretingos r. sav. - poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-09 (15.8)-A4-3875 Atrankos išvada dėl lengvųjų automobilių autoserviso su administracinėmis patalpomis ir detalių sandėliu statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-09 (15.4)-A4-3837 Atrankos išvada dėl prekybos paskirties statinio statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-09 (15.8)-A4-3857 Atrankos išvada dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo Pilaitės pr. 29, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-08 (15.1)-A4-3802 Atrankos išvada dėl UAB "Leipmetalas" juodojo ir spalvotojo metalo laužo bei atliekų, EEĮ, amortizatorių, akumuliatorių bei  baterijų, ENTP tvarkymo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-03 (15.3)-A4-3652 Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A 13 Klaipėda – Liepoja 29,39 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2309 Palanga - Lazdininkai rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-03 (15.2)-A4-3631

Atrankos išvada dėl  intraveninių tirpalų gamybos, saugojimo ir tiekimo Kumpių k., Kauno r.

2015-04-02 (15.2)-A4-3657

Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo įrenginio veiklos Raudondvario pl. 150, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-01 (15.8)-A4-3484 Atrankos išvada dėl prekybos pastato (8.3) S. Stanevičiaus g. 2A, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-01 (15.6)-A4-3479 Atrankos išvada dėl centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modėrnizavimo UAB "Radviliškio šiluma" II etapo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-01 (15.6)-A4-3478 Atrankos išvada dėl centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimo UAB "Radviliškio šiluma" I etapo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-31 (15.9)-A4-3453 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai atkarpos PK 123+50 - PK 127+50 per Minijos upę tiesimas atviro kasimo būdu, poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-31 (15.3)-A4-3449

Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės kelio Nr. 193 Kvėdarna – Švėkšna – Saugos ruožo nuo 11,44 km iki 16,44 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-31 (15.1)-A4-3412 Atrankos išvada dėl UAB "Lietuviškas midus" gamybinių nuotekų valymo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-31 (15.6)-A4-3410 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-31 (15.7)-A4-3381 Atrankos išvada dėl UAB "Gumos perdirbimas" planuojamos ūkinės veiklos netinkamų naudoti padangų perdirbimo mechaniniu būdu poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-27 (15.3)-A4-3292 Atrankos išvada dėl AB ,,Šilutės baldai“ katilinės įrenginių rekonstrukcija, įrengiant atsinaujinančius energijos išteklius naudojantį 4,4 MW firmos „Danstoker Multimiser 23“ katilą S. Dariaus ir S. Girėno g. 9, Šilutėje, poveikio aplinkai privalomo vertinimo
2015-03-26 (15.6)-A4-3235 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas atkarpos rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-26 (15.6)-A4-3198 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinmo
2015-03-26 (15.4)-A4-3207 Atrankos išvada dėl UAB "Dambava" planuojamos ūkinės veiklos - netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo ir saugojimo bei tinkamų naudoti detalių pardavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-26 (15.6)-A4-3201 Atrankos išvada dėl popierinių gaminių (korių) gamybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-26 (15.2)-A4-3193

Atrankos išvada dėl vištų dedeklių ir gaidžių laikymo Palomenės g. 35, Vilkiškių k., Kaišiadorių sen., Kaišiadorių r., poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-24 (15.4)-A4-3113 Atrankos išvada dėl Kazlų Rūdos miesto naujų kapinių įrengimo (kapinių plėtros) poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-24 (15.7)-A4-3110 Atrankos išvada dėl planuojamos karvių fermos Ignalinos rajono Rubelninkų kaime statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-24 (15.8)-A4-3094 Atrankos išvada dėl UAB „Toksika“ Vilniaus pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės Kuro g. 15, Vilniaus mieste našumo didinimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-23 (15.3)-A4-3052 Atrankos išvada dėl UAB ,,Bridimeksas” veislininkystės fermos naujo tvarto, mėšlo tvarkymo įrenginių statybos, gyvulių šėrimo technologijos modernizavimo, Vanagų kaime, Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-23 (15.8)-A4-3049 Atrankos išvada dėl Vilniaus rajono Papiškių žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto dalies (18,44 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-23 (15.3)-A4-3046

Atrankos išvada dėl automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Pilies g. 2A, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-23 (15.2)-A4-3033

Atrankos išvada dėl iki 60 MW galios vėjo elektrinių parko statybos Kėdainių r. sav. Vilainių sen. Peiksvos k., Kūjėnų k., Šetenių k., Balinių k., Gineitų k., Laivelių k. poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-23 (15.8)-A4-3031 Atrankos išvada dėl geležinkelio kontaktinio tinklo (geležinkelio ruožas Kyviškės-Valčiūnai-Vaidotai-Paneriai Vilniaus r. ir Vilniaus m.) statybos ir Lentvario traukos pastotės (Vokės g. 16A, Lentvario m., Trakų r. sav.) rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-23 (15.6)-A4-2988 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas rekonstravimo atkarpose poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-20 (15.3)-A4-2948 Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinio ir šiaurinio molų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-19 (15.6)-A4-2916 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-19 (15.6)-A4-2915 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-19 (15.3)-A4-2881 Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės kelio Nr. 216 Gargždai – Kretinga 21,28 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2204 Privažiuojamasis kelias prie Kretingos nuo kelio Gargždai – Kretinga rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-18 (15.3)-A4-2839 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Kuršių nerijos šlaito sutvirtinimo projekto
2015-03-17 (15.4)-A4-2729 Atrankos išvada dėl UAB "EMP Recycling" pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo, laikymo ir pradinio šių atliekų apdorojimo bei automobilių ir mikroautobusų duslintuvų remonto ir katalizatorių keitimo Sporto g. 46, Marijampolėje poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-17 (15.5)-A4-2758 Atrankos išvada dėl statybų metų susidarančių nepavojingų atliekų surinkimo, smulkinimo, rūšiavimo ir perdirbimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-16 (15.2)-A4-2685

Atrankos išvada dėl 20 MW galios vėjo elektrinių parko statybos Jonavos r. sav. Žeimių sen. Žeimių mstl., Martyniškio k. poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-13 (15.6)-A4-2582 Atrankos išvada dėl Milašaičių III smėlio ir žvyro telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-12 (15.2)-A4-2538

Atrankos išvada dėl paieškinio gręžinio Tidikas-1 gręžimo ir banomosios naftos gavybos  Šimkaičių miške, Jurbarko rajone poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-12 (15.6)-A4-2542 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-12 (15.6)-A4-2507 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-10
(15.8)-A4-2487
Atrankos išvada Skersabalio ir Akies ežerų, esančių Trakų rajone, valymo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-09 (15.3)-A4-2374 Atrankos išvada dėl 500 kW galios vėjo elektrinės statybos ir eksploatacijos Didžiosios Paluknės kaime, Skuodo rajone poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-06 (15.2)-A4-2295  Atrankos išvada dėl Raseinių rajono Girkalnio apylinkės melioracijos statinių naudotojų asociacijai priklausančių sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-06 (15.6)-A4-2253 Atrankos išvada dėl automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-06 (15.8)-A4-2234 Atrankos išvada dėl Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pastatų B. Baublio/Žaliųjų ežerų g. 2, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-05 (15.4)-A4-2199 Atrankos išvada dėl planuojamo naudoti Vilkaviškio rajono Rasių I smėlio telkinio naujo ploto poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-05 (15.6)-A4-2200 Atrankos išvada dėl Vaitiekūnų asociacijos narių Radviliškio r. dalies valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-05 (15.6)-A4-2216 Atrankos išvada dėl Skėmių asociacijos narių Radviliškio r. dalies valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-05 (15.7)-A4-2165 Atrankos išvada dėl UAB "Simpras" pramonės ir sandėliavimo objektų eksploatavimo Anykščių rajono Smalinos kaime poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-04 (15.2)-A4-2171 Atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų naudojimo energijai gauti UAB "Jenergija" planuojamoje statyti biodujų jėgainėje poveikio aplinkai vertinimo.
2015-03-04 (15.5)-A4-2134 Atrankos išvada dėl miško įveisimo ne miško žemėje Dabramislių k., Alizavos sen., Kupiškio r., poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-04 (15.6)-A4-2120 Atrankos išvada dėl asbesto turinčių atliekų šalinimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-04 (15.4)-A4-2110 Atrankos išvada dėl Graužinių II žvyro telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimas
2015-03-03

(15.2)-A4-2065

Atrankos išvada dėl vištų dedeklių ir gaidžių laikymo Palomenės g. 35, Vilkiškių k., Kaišiadorių apyl. sen., Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-03 (15.6)-A4-2061 Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-02 (15.1)-A4-2018 Atrankos išvada dėl gamybos ir pramonės paskirties pastato (10 MW biokuro katilinės su 2,5 MW kondensaciniu ekonomaizeriu) statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-02 (15.2)-A4-1992 Atrankos išvada dėl UAB "LIGNINEKO" biokuro paruošimo aikštelės įrengimo ir lignino džiovinimo poveikio aplinkai vertinimo 
2015-02-20 (15.4)-A4-1688 Atrankos išvada dėl UAB "Vidara" planuojamos ūkinės veiklos - gamybinė plėtra (stogo dangų detalių gamybos cecho įrengimas ir gamybos vykdymas) poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-20 (15.7)-A4-1717 Atrankos išvada dėl Anykščių rajono Svirnų žvyro telkinio naudojimo  poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-20 (15.8)-A4-1706 Atrankos išvada dėl UAB „Vilniaus betono gaminiai“ betono gaminių gamybos, panaudojant įvairesnes žaliavas/medžiagas poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-19 (15.7)-A4-1634 Atrankos išvada dėl planuojamo šinšilų auginimo Vaikutėnų k., Utenos r. poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-19 (15.9)-A4-1608 Atrankos išvada dėl daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso statybos ir rekreacinės krantinės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-18 (15.5)-A4-1527 Atrankos išvada dėl Biržų rajono Likėnų gydomųjų durpių telkinio poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-17 (15.3)-A4-1497 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Malkų įlankos akvatorijos gilinimo iki 14,5 m ir akvatorijų prie krantinių Nr. 139, 140, 142, 143, 143a ir 144 gilinimo iki 14,0 m – poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-17 (15.4)-A4-1486 Atrankos išvada dėl UAB "Vitaitė" septynių vėjo jėgainių statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-17 (15.4)-A4-1487 Atrankos išvada dėl  Aldo Žaliausko planuojamos ūkinės veiklos - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) demontavimo ir saugojimo bei tinkamų naudoti detalių pardavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-12 (15.4)-A4-1355 Atrankos išvada dėl UAB "Lenergija" planuojamos ūkinės veiklos - šilumos ir elektros energijos gamyba iš bioskaidžių atliekų ir kiaulių mėšlo fermentacijos metu, Sirvydų k. 3, Lekėčių sen.,Šakių raj. poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-11 (15.6)-A4-1302 Atrankos išvada dėl Gruzdžių k.v. Gruzdžių melioracijos ploto Nr. 5 ir Nr. 7 valstybei priklausančių melioracijos griovių (Kūros up.) K-3, K-4 ir juose esančių melioracijos statinių remonto poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-09 (15.8)-A4-1187 Atrankos išvada dėl Širvintų rajono Zubelių II karjero naujo ploto eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-06 (15.6)-A4-1126 Atrankos išvada dėl UAB "Granulita" gamybos pajėgumų didinimo, įrengiant naują 10 t/val. našumo ir 12,0 MW šiluminio galingumo biokuro gamybos linijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-03 (15.2)-A4-978

Dėl kačių ir šunų ekstruduoto sauso pašaro gamybos, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r., poveikio aplinkai vertinimo

2015-02-03 (15.6)-A4-968 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-02 (15.8)-A4-896 Atrankos išvada dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos medicininių atliekų nukenksminimo įrenginio įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-30 (15.6)-A4-891 Atrankos išvada dėl UAB "Ruvera" veterinarinių vaistų, higienos, kosmetikos priemonių, biocidinių ir pašarų produktų gamybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-30 (15.4)-A4-853 Atrankos išvada dėl  UAB "Bioinvest" biodujų jėgainės statybos Būriškių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav. poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-30 (15.9)-A4-847 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A17 Panevėžio aplinkkelis rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-28 (15.8)-A4-780 Atrankos išvada dėl UAB „Gutronikas“ atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo geologų g. 6, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-28 (15.6)-A4-757 Atrankos išvada dėl Naisių k. v. melioracijos ploto Nr. 1, 2, 4 valstybei priklausančio melioracijos griovio (Uosupio up.) J-1 ir jame esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-27 (15.2)-A4-721

Atrankos išvada dėl perdirbamų cukrinių runkelių našumo didinimo Pramonės g. 6, Kėdainiuose poveikio aplinkai vertinimo 

2015-01-27 (15.7)-A4-712 Atrankos išvada dėl planuojamos biokuro katilinės K. Donelaičio g. 1, Anykščiai, įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-27 (15.6)-A4-704 Atrankos išvada dėl melioracijos griovių Š-15, Š-15-2a ir juose esančių melioracijos statinių remonto Šakynos k. v. poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-27 (15.3)-A4-693 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – daugiabučio gyvenamojo namo, visuomeninės ir komercinės paskirties statinių statybos teritorijoje tarp Klaipėdos pl. ir Palangos miesto III vandenvietės (sanitarinės apsaugos zonos griežto režimo juostos), Palangoje, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-23 (15.6)-A4-622 Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-23 (15.1)-A4-614 Atrankos išvada dėl Lopiškių smėlio telkinio naujo ploto (apie 7,21 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-010-23 (15.6)-A4-591 Atrankos išvada dėl sunkiasvorių automobilių aptarnavimo centro su administracinėmis patalpomis statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-22 (15.5)-A4-563 Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Pagiegalos žvyro ir smėlio telkinio poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-21 (15.2)-A4-507

Atrankos išvada dėl taros ir gaminių sandėliavimo  bei technologinių talpyklų  išplėtimo, Kaunakiemio g., Kaune , poveikio aplinkai vertinimo

2015-01-21 (15.6)-A4-518 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-21 (15.1)-A4-504 Atrankos išvada dėl Lazdijų rajono Klapotkės žvyro ir smėlio telkinio praplėtimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-20 (15.6)-A4-473 Atrankos išvada dėl karvidės, trijų veršidžių, mėšlidės ir keturių skysto mėšlo rezervuarų statybos, karvidės rekonstravimo į administracinį pastatą poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-20 (15.8)-A4-463 Atrankos išvada dėl Ukmergės rajono Radiškio smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-20 (15.6)-A4-456 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-19 (15.8)-A4-420 Atrankos išvada dėl Švenčionių miesto aplinkkelio tiesimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-19 (15.6)-A4-397 Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-19 (15.5)-A4-391 Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės kelio (A10) Panevėžys -Pasvalys - Riga ( Via Baltica) nuo 9,1 km iki 66,1 km rekonstravimo, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-19 (15.1)-A4-390 Atrankos išvada dėl Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto (apie 20 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-16 (15.9)-A4-381 Atrankos išvada dėl atliekų laikymo veiklos išplėtimo UAB Geležinkelių aplinkosaugos centro Riedmenų paruošimo ir atliekų tvarkymo skyriaus Skersabalių bazėje poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-15 (15.3)-A4-354 Atrankos išvada dėl UAB „Homeras“ vėjo jėgainės statybos ir eksploatacijos Gudų kaime, Pagėgių savivaldybėje, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-15 (15.3)-A4-353 Atrankos išvada dėl AB „LOTOS Geonafta“ naftos gavybos išplėtimo Nausodžio naftos telkinyje, papildomai įrengiant du naftos gavybos gręžinius žemės sklype kadastrinis Nr. 5601/0005:49, jų gręžimo, įrengimo ir naftos gavybos iš jų, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-15 (15.3)-A4-341 Atrankos išvada dėl AB ,,Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginių rekonstrukcijos Uosių g. 8, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. poveikio aplinkai privalomo vertinimo
2015-01-14 (15.4)-A4-323 Atrankos išvada dėl medienos dirbinių gamybos įmonės Ungurinės g. 9, Kumelionių k., Marijampolės sav. poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-14 (15.1)-A4-284 Atrankos išvada dėl kelio Nr. 2519 Druskininkai-Liškiava-Panara-Jonionys 7,745 km tilto per Krūčių kapitalinio remonto poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-13 (15.6)-A4-255 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-13 (15.6)-A4-210 Atrankos išvada dėl Kalniškių smėlio telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-12 (15.3)-A4-208 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naujojo išorinio įplaukos kanalo nuo PK -22,5 iki PK -5,5 m ir vidinio laivybos kanalo nuo PK -5,5 iki PK26 tobulinimo – poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-13 (15.2)-A4-187

Atrankos išvada dėl Kauno sporto medicinos centro pastato statybos prie Krėvos g. 2, Kaune  poveikio aplinkai vertinimo

2015-01-12 (15.6)-A4-198 Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-09 (15.7)-A4-155 Atrankos išvada dėl rezervinių dumblo saugojimo aikštelių įrengimo, rekonstruojant senų nuotekų valymo įrenginių bloką, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-08 (15.3)-A4-122 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje iškasto smėlingo grunto sandėliavimo uosto teritorijoje – poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-08 (15.6)-A4-113 Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-07 (15.4)-A4-8825 Atrankos išvada dėl UAB "Gytaida" planuojamos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-07 (15.7)-A4-85 Atrankos išvada dėl R. Ivanausko ENTP demontavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-07 (15.3)-A4-70 Atrankos išvada dėl UAB ,,Skuodo šiluma“ biokuro katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimo katilinėje Nr. 1 poveikio aplinkai privalomo vertinimo
 2015-01-06  (15.6)-A4-62 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
 2015-01-06  (15.9)-A4-48   
Atrankos išvada dėl naftos produktais užteršto grunto valymo UAB Geležinkelių aplinkosaugos centro Riedmenų paruošimo ir atliekų tvarkymo skyriaus Skersabalių bazėje poveikio aplinkai vertinimo

 

 

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2015 m.

 

Data

Dokumento

numeris

Persvarstyta atrankos išvada
2015-04-21 (15.3)-A4-4414

Galutinė atrankos išvada dėl Klaipėdos rajono Rimkų žvyro ir smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-17 (15.3)-A4-4292 Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Krovinių terminalas“ kraunamų produktų grupių papildymo, krovinių perskirstymo ir naujų produktų krovos poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-07

(15.3)-A4-3748

Galutinė atrankos išvada dė planuojamos ūkinės veiklos - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje iškasto smėlingo grunto sandėliavimo uosto teritorijoje - poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-24 (15.8)-A4-3105 Galutinė atrankos išvada dėl UAB  „SAPIRA LT“ mišrių statybinių atliekų priėmimo, laikymo, rūšiavimo ir perdirbimo Melekonių k., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-23 (15.8)-A4-3062 Galutinė atrankos išvada dėl Naujienų durpių telkinio dalies (30,61 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-23 (15.8)-A4-3061 Galutinė atrankos išvada dėl Naujienų durpių telkinio dalies (138,48 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-18 (15.5)-A4-2774 Galutinė atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Naujikų smėlio telkinio eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-18 (15.8)-A4-2770 Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Gutronikas“ atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo Geologų g. 6, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-06 (15.3)-A4-2317 Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naujojo išorinio įplaukos kanalo suformavimo ir gilinimo nuo PK -22,5 iki PK -5,5 iki -15,5 m gylio – poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-06 (15.1)-A4-2312 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Vėjo demonas" alternatyvios energijos gamybos iš šalutinių produktų ir antrinių žaliavų poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-06 (15.2)-A4-2298 Galutinė atrankos išvada dėl  UAB "Baltijos polistirenas" polistireninio putplasčio gamybos Vasario 16-osios g. 36, Teleičių k., Garliavos apyl. sen.,Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo 
2015-03-06 (15.8)-A4-2294 Galutinė atrankos išvada dėl UAB „ECSO“ antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo, presavimo ir laikymo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-04 (15.4)-A4-2123 Galutinė atrankos išvada dėl Tomo Krunkaičio individualios veiklos - netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-26 (15.5)-A4-1914 Galutinė atrankos išvada dėl bioskaidžių atliekų naudojimo biodujų jėgainėje Pasodėlės k., Krekenavos sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-25 (15.3)-A4-1851 Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – iki 100 vietų talpos mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uostelio ir jūrinio paveldo parko su aptarnavimo pastatais bei uosto infrastruktūros statinių įrengimo Smiltynėje, Klaipėdos miesto savivaldybėje, uosto reikmėms pritaikant esamas „Laivų kapinių“ įlankos krantines - poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-25 (15.4)-A4-1835 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Gytaida" planuojamos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-20 (15.4)-A4-1718 Galutinė atrankos išvada dėl mėsos perdirbimo cecho ir rūkyklos įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-12 (15.6)-A4-1383 Galutinė atrankos išvada dėl plastiko gaminių perdirbimo (granuliavimo) poevikio aplinkai vertinimo
2015-02-12 (15.3)-A4-1374 Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo Cirulių g. 7, Kvietinių k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos rajone. - poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-03 (15.4)-A4-954 Galutinė atrankos išvada dėl UAB Organic Fertilizers Factory planuojamos ūkinės veiklos -  organinių atliekų perdirbimo gaminant kompostą ir kitus dirvos gerinimo produktus poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-29 (15.6)-A4-827 Galutinė atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-19 (15.3)-A4-406 Galutinė atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų tvarkymo kiekio didinimo žemės sklypuose (kadastriniai Nr. 5568/0009:464 ir Nr. 5568/0009:465) Pylos g. 14, Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-16 (15.4)-A4-382 Galutinė atrankos išvada dėl Sedos vandens malūno rekonstrukcijos, įrengiant hidroelektrinę ir užtvanką, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-06

(15.8)-A4-47

Galutinė atrankos išvada dėl nuotekų valymo įrenginių statybos Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

 

 

 

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2015 m.

 

Data Dokumento numeris Programos
     
2015-01-20 (15.9)-A4-477 Dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-01-15 (15.2)-A4-8852 Dėl naujų kogeneracijos įrenginių, naudojančių vietinius kuro išteklius, įrengimo (UAB Kauno termofikacijos elektrinė sklype adresu Taikos pr. 147, Kaunas) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo 

 

 

 

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2015 m.

 

Data Dokumento numeris Sprendimas
2015-03-24 (15.9)-A4-3099 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies (30,0 ha) naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
2015-03-18 (15.8)-A4-2763 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Trakų miesto aplinkkelio tiesimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
2015-01-08 (15.9)-A4-107 Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB "Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei eksploatavimo ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo galimybių
 2015-01-05  (15.2)-A4-8815           
Informacija apie priimtą sprendimą dėl Dambos bei gyvenamosios ir komercinės paskirties objektų adresu Brastos g. 24 Kaune  statybos galimybių

 

 

 

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2015 m.

 

 

 

11. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2015 m.

 

Data Dokumento numeris Sprendimas
     
 2015-02-11  (15.2)-A4-1342 Sprendimas dėl biokuro kogeneracinės elektrinės, Pramonės g. 4, Kaune poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2015-02-10  (15.6)-A4-1243 Sprendimas dėl vėjo jėgainių parko statybos Mažeikių rajone atrankos išvados galiojimo pratęsimo
 2015-03-03  (15.1)-A4-2062 Sprendimas dėl vėjo jėgainės statybos Intuponių k., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados pratęsimo (UAB "Stakliškių vėjas")
 2015-03-03  (15.1)-A4-2063 Sprendimas dėl vėjo jėgainės statybos Intuponių k., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados pratęsimo (UAB "Vėjo smūgis")

 

 

 

2015-01-08

2014 m. archyvas

 

2014-08-14

2010-2013 m. archyvas