Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Veikla > Viešieji pirkimai > Viešųjų pirkimų rinkos tyrimai

 

Viešųjų pirkimų rinkos tyrimai

Aplinkos apsaugos agentūra skelbia informaciją apie 2017 m. atliekamus rinkos tyrimus.

 

Aplinkos apsaugos agentūros pirkimų iniciatorių sklebiama informacija apie planuojamų viešųjų pirkimų rinkos tyrimus.

Potencialūs Tiekėjai ir Teikėjai el. paštu teikia preliminarius kainų pasiūlymus lentelėje nurodytais kontaktais.

 

Rinkos tyrimai 2017

 

Nr.

Planuojamo pirkimo pavadinimas

Komercinių pasiūlymų pateikimo data

Kontaktinis asmuo (pirkimo iniciatorius)

Kontaktai (el. p., tel. nr.)

 Techninė specifikacija (*.pdf)

 1.

IS AIVIKS vystymo ir plėtros investicijų projekto dokumentų parengimas 2017-01-25 Žilvinas Mačerinskas zilvinas.macerinskas@aaa.am.lt, 870662037
pdf

 2.

GEROS BŪKLĖS NEATITIKIMO PRIEŽASČIŲ PAPIO, KAMPUOLIO, PARŠEŽERIO, LŪKŠTO IR DIDŽIULIO EŽERUOSE NUSTATYMO IR PRIEMONIŲ GERAI BŪKLEI PASIEKTI PARINKIMO

 2017-09-14 Martynas Pankauskas martynas.pankauskas@aaa.am.lt,
870662024
pdf
3. Paviršinio vandens modeliavimo sistemos atnaujinimo ir papildomų galimybių paruošimo projektas (2017-11-17 atnaujinta pagal pasiūlymus ir pastabas)
2017-12-01
Svajunas Plungė

s.plunge@aaa.am.lt,

867506994

pdf

 

 

 

 

Rinkos tyrimai 2016

 

Nr.

Planuojamo pirkimo pavadiznimas

Komercinių pasiūlymų pateikimo data

Kontaktinis asmuo (pirkimo iniciatorius)

Kontaktai (el. p., tel. nr.)

 Techninė specifikacija (*.pdf)

 1.

Priėjimo prie teisės aktų taikymo praktikoje duomenų bazės INFOLEX.PRAKTIKA serveryje www.teismupraktika.lt paslaugų įsijigimas 

2016-09-09 

Aldona Teresė Kučinskienė 

aldona.kucinskiene@aaa.am.lt, 870662013 

pdf

 2.

Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios  LST EN ISO 9001 :2008 standarto reikalavimus, antrojo priežiūros audito paslaugų pirkimas

2016-09-15

Ingrida Klišauskienė

ingrida.klisauskiene@aaa.am.lt, 870662018

 pdf.

 3.

Mokymai Aplinkos apsaugos agentūros specialistams aplinkos apsaugos teisės taikymo klausimais

2016-09-30

 Violeta Trainavičienė

violeta.trainaviciene@aaa.am.lt

870668057

pdf

 4.

Aplinkos bei atmosferos užterštumo radionuklidais tyrimai, matuojant radionuklidų tūrinius aktyvumus ore Ignalinos AE aplinkoje

 2016-09-25

Beata Vilimaitė Šilobritienė 

beata.silobritiene@aaa.am.lt, tel. 275 0474 

  pdf.

 5.

Logotipų ir mokomųjų video klipų sukūrimas 

2016-09-25 

 Inita Gražulevičienė

inita.grazuleviciene@aaa.am.lt 

 pdf

 6.

Faunos būklės tyrimai įgyvendinant Valstybinę aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programą

2016-09-29

Darius Mikelaitis

darius.mikelaitis@aaa.am.lt

8 706 68044

lūšys.pdf

šikšnosparniai.pdf

varliagyviai.pdf vabzdžiai.pdf vėžiai.pdf paukščiai.pdf vilkai.pdf

bebrai.pdf

kanopiniai.pdf

praeivės žuvys.pdf

verslinės žuvys.pdf

mašalai.pdf

minakandės.pdf

kanadinės audinės.pdf

 7.

TTOTPK Tarptautinės bendradarbiavimo programos kompleksiško monitoringo srityje  įgyvendinimas, atliekant tolimųjų oro teršalų pernašų iš kitų valstybių poveikio bendram Lietuvos oro baseino užterštumo lygiui, jų kaitos pagrindiniuose Lietuvos kraštovaizdžio tipuose, teršalų transformacijos ir poveikio sąlygiškai natūralių ekosistemų būklei įvertinimą ir oro kokybės direktyvų reikalavimų, susijusių su stebėjimais kaimo foninėse vietovėse, įgyvendinimas

2016-09-26

Zita Šilienė

zita.siliene@aaa.am.lt

8 706 62010

pdf

 8.

Aplinkos oro kokybės vertinimui skirtų ADMS-Urban ir ADMS-5  bei AERMOD View ir CALPUFF View modeliavimo programų atnaujinimas ir palaikymas

 2016-09-26

Zita Šilienė

zita.siliene@aaa.am.lt

8 706 62010

 

ADMS 5.pdf

ADMS Urban.pdf

AERMOD.pdf

 

 

 9.

Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti spausdinimo, užklijavimo ant specialios paskirties plombų ir pristatymo bei specialios paskirties plombų gamybos paslaugos

2016-09-29

Darius Mikelaitis 

darius.mikelaitis@aaa.am.lt

8 706 68044

 

plombos.pdf

licencijos.pdf