Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Informuojame, kad 2016 m. Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos turi būti pateiktos per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.

 

Informuojame, kad 2016 m. Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos turi būti pateiktos per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.

Primename, kad šios ataskaitos teikiamos vadovaujantis Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį ...

 

Aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti čia.

 

Vandens naudojimo apskaitos ataskaitos pildymo instrukciją galima rasti čia,

 

Nuotekų tvarkymo apskaitos ataskaitos pildymo instrukciją galima rasti čia.

 

Teršalo kiekio ir vidutinės koncentracijos nuotekose skaičiavimo pavyzdį galima rasti čia.

 

Informaciją, kaip prisijungti prie IS „AIVIKS“, galima rasti čia.

 

Vandens naudojimo apskaitos ataskaitų pildymo IS „AIVIKS“ pagalbinę medžiagą galima rasti čia.

 

Nuotekų tvarkymo apskaitos ataskaitų pildymo IS „AIVIKS“ pagalbinę medžiagą galima rasti čia.