Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė

 

Taršos integruota prevencija ir kontrolė

 

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaitų teikimas

Ataskaitą galima pateikti internetu, naudojant „Aplinkos informacijos valdymo integruotą kompiuterinę sistemą“ (IS „AIVIKS“).

Informaciją, kaip prisijungti prie IS „AIVIKS“, galima rasti čia. 

Ataskaitos pildymo IS „AIVIKS“ pagalbinę medžiagą galima rasti čia.

 

 

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI ŪKIO SUBJEKTAMS IR ASMENIMS TEIKIANTIEMS PARAIŠKAS


TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS (TIPK) LEIDIMŲ RENGIMAS

 

Informacija apie gautas paraiškas:

Informacija apie gautus pasiūlymus, pastabas ir derinimus:

Informacija apie gautas ekogeologinių tyrimų ataskaitas

Informacija apie išduotus, pakeistus ir panaikintus TIPK leidimus:

 

ĮMONĖS, TURINČIOS TIPK LEIDIMUS

 

 Metai  Sąrašas
2016  Parsisiųsti
2015  Parsisiųsti
2014  Parsisiųsti
2013  Parsisiųsti
2012  Parsisiųsti
2011  Parsisiųsti
2010  Parsisiųsti
2009  Parsisiųsti
2008  Parsisiųsti
2007  Parsisiųsti

 

TIRPIKLIUS NAUDOJANČIŲ ĮRENGINIŲ REGISTRAS

 

2016 m. tirpiklius naudojančių įrenginių registras

2015 m. tirpiklius naudojančių įrenginių registras

2014 m. tirpiklius naudojančių įrenginių registras

 

 

METODINIAI PATARIMAI

 

Metodiniai patarimai pavojingų medžiagų valdymui rengiant TIPK leidimus

 

INFORMACIJA APIE ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIUS ĮRENGINIUS, TURINČIUS TIPK ARBA TARŠOS LEIDIMUS

 

2016 metais veikiantys įrenginiai

2015 metais veikiantys įrenginiai

2014 metais veikiantys įrenginiai

 

KITA NAUDINGA INFORMACIJA

 

Leidimų reikalavimų pavyzdžiai


 

ATASKAITOS EUROPOS KOMISIJAI

 

2017-01-20

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritorinių departamentų paraiškų TIPK leidimui gauti/pakeisti derinimai

 

2015-09-23

Informacija apie valstybės rinkliavos dydžius už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą/pakeitimą bei mokėjimo tvarką

 

Ekogeologinių tyrimų ataskaitos 2014-2017 m.

 

Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams pakeisti 2014-2017 m.

 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas 2014-2017 m.

 

.

Suinteresuotosios visuomenės ir savivaldybės vykdomosios institucijos gauti pasiūlymai dėl paraiškos ir leidimo reikalavimų 2013-2017 m.

 

Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti 2013–2017 m.

 

2013-06-25

Rekomendacijos pavojingų medžiagų patekimo į vandens aplinką prevencijai ir mažinimui

 

2015-10-11

ES geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB), santraukos, anotacijos