Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė

 

Taršos integruota prevencija ir kontrolė

 

 

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI ŪKIO SUBJEKTAMS IR ASMENIMS TEIKIANTIEMS PARAIŠKAS


TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS (TIPK) LEIDIMŲ RENGIMAS

 

 

Informacija apie gautas paraiškas:

ĮMONĖS, TURINČIOS TIPK LEIDIMUS

 

 Metai  Sąrašas
2014  Parsisiųsti
2013  Parsisiųsti
2012  Parsisiųsti
2011  Parsisiųsti
2010  Parsisiųsti
2009  Parsisiųsti
2008  Parsisiųsti
2007  Parsisiųsti

 

 

KITA NAUDINGA INFORMACIJA

 

Tirpiklius naudojančių įrenginių registras

Metodiniai patarimai pavojingų medžiagų valdymui rengiant TIPK leidimus

Informacija apie veikiančius ir turinčius TIPK leidimus energijos gavybos įrenginius, naudojančius atsinaujinančius gamtos resursus

Leidimų reikalavimų pavyzdžiai


 

ATASKAITOS EUROPOS KOMISIJAI

 

Pranešimai visuomenei

 

Ekogeologinių tyrimų ataskaitos 2014-2015 m.

 

Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams pakeisti 2014-2015 m.

 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas 2014-2015 m.

 

.

Suinteresuotosios visuomenės ir savivaldybės vykdomosios institucijos gauti pasiūlymai dėl paraiškos ir leidimo reikalavimų 2013-2015 m.

 

Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti 2013–2015 m.

 

2013-06-25

Rekomendacijos pavojingų medžiagų patekimo į vandens aplinką prevencijai ir mažinimui

 

2015-02-05

ES geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB), santraukos, anotacijos