Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Renginių medžiaga

 

Renginių medžiaga

2013 metų renginių medžiaga

1. ADMS vartotojų seminaras, pateikė AAA OKVS vyr. specialistas Mindaugas Bernatonis.

2. 2013 m. spalio 17-18 d. konferencijų centre "Karolina", Vilniuje vyko Lietuvos ESRI vartotojų konferencija.

3. 2013 m. lapkričio 11-15 d. Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) organizuotame regioniniame seminare Vienoje (Austrijos Respublika) „Atmosferos kietųjų dalelių tarpvalstybinių judėjimų duomenų interpretavimas ir Projekto pasiekimų apžvalga“ (angl. „Interpretation of Data from Atmospheric Particulate Matter (APM) Transboundary Movements and Review of Project Achievements“) pranešimą skaitė AAA, OKVS vyr. specialistas M. Bernaatonis

 

2012 metų renginių medžiaga

1. 2012 m. sausio 13 d. pranešimas Klaipėdos miesto savivaldybėje tema „Klaipėdos miesto aplinkos oro monitoringas 2006-2011 m.“ pateikė AAA OKVS vyr. specialistas Mindaugas Bernatonis.

2. 2012 m. vasario 2 d. Aplinkos ministerijoje, A.Jakšto g. 4, Vilniuje vyko ADMS (teršalų sklaidos atmosferoje modeliavimo sistema) vartotojų seminaras.

3. 2012 m. gegužės 17 d. Generolo J.Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vyko seminaras Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų susisiekimo sistemų aktualijos. Pranešimą tema "Vilniaus miesto aplinkos oro kokybė" pateikė AAA ABVD OKVS vedėjas Donatas Perkauskas.

4. 2012 m. gegužės 18–27 d. Kaune, Aleksandro Stulginskio universitete  vyko tarptautinė mokslinė konferencija  Miško ekosistemų reakcija į oro užterštumą ir besikeičiantį klimatą. Pranešimą tema "Oro kokybė Lietuvoje" pateikė AAA ABVD OKVS vedėjas Donatas Perkauskas.

 

2011 metų renginių medžiaga

1. 2011 m. spalio 5-7 d. Vienoje (Austrija) Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) organizuotame susitikime „Elementinių kietųjų dalelių koncentracijų sezoninės kaitos charakterizavimas Europos urbanizuotose ir kaimo vietovėse esant skirtingoms klimatinėms sąlygoms“ dalyvavo Aplinkos būklės vertinimo departamento, Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis spacialistas M. Bernatonis.

 

2010 metų renginių medžiaga

 

1. ADMS vartotojų seminaras

2. Ekosistemų monitoringas – rezultatai, svarba ir perspektyvos

3. Aplinkos informacinė sistema (AIVIKS). Nuo nacionalinės link europinės sistemos (NAIS – SEIS).

 

 

2009 metų renginių medžiaga

 

1. ADMS 4 naudotojų ir kietųjų dalelių taršos matavimų seminaras

2. Darbinis pasitarimas: “Stambių ūkių plėtra gyvenvietėse – verslo ir bendruomenių interesai”

3. Konferencija "Klaipėda - kokiu oru kvėpuojame"

4. Seminaras „Ekologinė vartojimo kultūra"

5. Seminaras „CORINE - Lietuvos žemės danga"

 

2008 metų renginių medžiaga

 

1. 2008 m. spalio 23 d. organizuotas seminaras „Globalios aplinkos informacinės sistemos: iššūkiai Lietuvai“

2. Aplinkos apsaugos agentūros 5 metų jubiliejaus renginiai

3. ADMS 4 naudotojų seminaras

4. Tarptautinės konferencijos „Tausojantis vartojimas ir gamyba... Kaip tai pasiekti?“medžiaga/ Documents of international conference „Sustainable consumption and production How to make it possible?“

5. Dėl išankstinio informavimo apie branduolinius įvykius ir dėl bendradarbiavimo branduolinės saugos ir radiacinės saugos srityse

6. Aplinkos apsaugos agentūra pristato filmų retrospektyvą “Civilizacijos iššūkiai gamtai... ir mums patiems”

7. Geriausi fotografų darbai ragina tausoti aplinką