Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Šiemet prognozuojamas didesnis potvynis nei ankstesniais metais

 

Šiemet prognozuojamas didesnis potvynis nei ankstesniais metais

Šiuo metu vandens lygiai visose upėse yra žemi arba artimi žemiausiems daugiamečiams, tačiau dėl šiltėjančių orų jie jau pradėjo nežymiai kilti. Sniego atsargos yra gana didelės, be to  paskutinėmis savaitėmis jos gerokai padidėjo ypač Nemuno ir Neries aukštupiuose, be to dirvos įšalas yra apie 60 cm, todėl didžioji dalis tirpsmo vandens greičiau nutekės į upes ir kitus vandens telkinius.

Vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktais duomenimis upių vagose praktiškai nėra ledo dangos, suplonėjusi danga yra tik vietomis, todėl potvynio metu nenumatomas didelių sangrūdų susidarymas. Kuršių marių dalyje, kurioje įteka Nemunas, ledo danga suirusi, o vandens lygis yra žemesnis už vidutinį. Todėl Vakarų Lietuvos upėse Bartuvoje, Jūroje, Minijoje, Akmenoje-Danėje, Šyšoje kur aplinkoje sniego likę visai mažai didelio išsiliejimo nenumatoma, tačiau dėl galimos patvankos gali nuo Nemuno išsilieti Gėgė ir Leitė. Prognozuojamas apsemtos teritorijos plotas Nemuno žemupyje – 20–22 tūkst. ha.
Tačiau staiga atšilę, protarpiais lydimi lietaus, orai galimai lems intensyvų sniego tirpimą ir aukštą vandens pakilimą daugumoje šalies upių. Todėl kitoje Lietuvos dalyje pagal esamas ir prognozuojamas hidrometeorologines sąlygas pavasario potvynis bus didesnis už vidutinį daugiametį. Didžiausias vandens debitas numatomas Neryje, Šešupėje, Šventojoje, Dubysoje, Žeimenoje, Nevėžyje, Nemuno aukštupyje, Merkyje ir Lėvenyje. Didžiausias potvynis prognozuojamas Dauguvos baseino upėse Dysnos, Birvetos upėse ir upėse, esančiose šalies šiaurės rytų dalyje.
Aplinkos apsaugos agentūra išplatino informaciją apie numatomą potvynį atsakingoms tarnyboms, Regionų aplinkos apsaugos departamentams, savivaldos institucijoms, hidrotechninių statinių savininkams ir valdytojams.
Aplinkos ministerija atkreipia hidrotechninių statinių savininkų ir valdytojų, savivaldos atsakingų institucijų dėmesį, kad siekiant saugiai praleisti pavasario maksimalų potvynio vandenį ir išvengti hidrotechnikos statinių griūčių, taikytinos prevencinės priemonės – turi būti patikrinta užtvankos, vandens pertekliaus pralaidos, uždorių ir jų keltuvų, kanalų, pylimų ir kitų hidrotechnikos statinių būklė.
Siekiant išvengti aplinkos taršos potvynio metu, regionų aplinkos apsaugos departamentų specialistai galimai užliejamose teritorijose atlieka tikslinius patikrinimus.