Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Teisinė informacija > Teisės aktų pažeidimai > Tarnybiniai nusižengimai

 

Tarnybiniai nusižengimai

Vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 str., įstaigos interneto svetainėje skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigoje nustatytus tarnybinius nusižengimus ir už juos paskirtas galiojančias tarnybines nuobaudas.

 

Aplinkos apsaugos agentūros (toliau -AAA) valstybės tarnautojas pažeidė Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 str. 2 d. 2 ir 6 p., Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) 43 str. 1 d., AAA nuostatų 17.1, 17.2, 17.10 p., ir VTĮ 15 str. 1 d. 1 ir 4 p. AAA direktoriaus 2018-04-27 įsakymu Nr. AP-111, priimtas sprendimas dėl padaryto tarnybinio nusižengimo, tarnybinė nuobauda neskirta pasibaigus VTĮ 30 str. 1 d. nustatymam tarnybinės nuobaudos skyrimo terminui.


Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojui pažeidus Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas ir padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą, Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2017-07-31 įsakymu Nr. AP-178 buvo paskirta tarnybinė nuobauda - pastaba.

 

Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojui pažeidus Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktų nuostatas ir padarius tarnybinį nusižengimą, Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2017-05-30 įsakymu Nr. AP-144 buvo paskirta tarnybinė nuobauda - griežtas papeikimas.

 

Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojui pažeidus Lietuvos darbo kodekso 228 straipsnį 1 ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalis ir padarius darbo drausmės pažeidimą, Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2017-04-20 įsakymu Nr. AP-106 buvo paskirta tarnybinė nuobauda - pastaba.

 

Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojui pažeidus Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 4, 5 punktus ir 2 dalį ir padarius tarnybinį nusižengimą, Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2017-03-17 įsakymu Nr. AP-83 buvo paskirta tarnybinė nuobauda - pastaba.

 

Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojui pažeidus Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1,3, 5 ir 6 punktų nuostatas ir padarius tarnybinį nusižengimą, Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2017-02-27 įsakymu Nr. AP-58 buvo paskirta tarnybinė nuobauda - pastaba.

 

Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojui pažeidus Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktų nuostatas ir padarius tarnybinį nusižengimą, Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2017-02-20 įsakymu Nr. AP-42 buvo paskirta tarnybinė nuobauda - pastaba.

 

Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojui pažeidus Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 4, 5 punktų nuostatas ir padarius tarnybinį nusižengimą, Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2017-02-09 įsakymu Nr. AP-39 buvo paskirta tarnybinė nuobauda - griežtas papeikimas.

 

Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojui pažeidus Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 3, 5 ir 10 punktų reikalavimus, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo", 2.1, 4.2, 4.3, 7.1 papunkčių nuostatas ir todėl padarius tarnybinį nusižengimą, Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016-12-21 įsakymu Nr. AP-329 buvo paskirta tarnybinė nuobauda - griežtas papeikimas.

 

Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojui pažeidus Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 4, 5 punktų reikalavimus, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo", 2.1-2.3, 2.5, 3.2, 7.1, 9.3 papunkčių nuostatas ir todėl padarius tarnybinį nusižengimą, Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016-11-09 įsakymu Nr. AP-301 buvo paskirta tarnybinė nuobauda - pastaba.

 

Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojui pažeidus Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 4, 5 punktų reikalavimus, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo", 2.1-2.3, 2.5, 3.2, 7.1, 9.3 papunkčių nuostatas ir todėl padarius tarnybinį nusižengimą, Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016-11-09 įsakymu Nr. AP-300 buvo paskirta tarnybinė nuobauda - papeikimas.

Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojui pažeidus Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 4, 5 punktų reikalavimus, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo", 2.1-2.3, 2.5, 3.2, 7.1, 9.3 papunkčių nuostatas ir todėl padarius tarnybinį nusižengimą, Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016-11-09 įsakymu Nr. AP-298 buvo paskirta tarnybinė nuobauda - pastaba.