Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Teisinė informacija > Galiojančios tarnybinės nuobaudos > Tarnybinė nuobauda

 

Tarnybinė nuobauda

Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojui pažeidus Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 3, 5 ir 10 punktų reikalavimus, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo", 2.1, 4.2, 4.3, 7.1 papunkčių nuostatas ir todėl padarius tarnybinį nusižengimą, Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016-12-21 įsakymu Nr. AP-329 buvo paskirta tarnybinė nuobauda - griežtas papeikimas.