Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Pranešimas dėl 2014 m. ungurių žvejybos valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo konkurso

 

Pranešimas dėl 2014 m. ungurių žvejybos valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo konkurso

Aplinkos apsaugos agentūra skelbia 2014 m. ungurių žvejybos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose kvotų skyrimo konkursą ir (ar) aukcioną priede nurodytose vietose.  Konkursas vyks 2013 m. gruodžio 30. d. (pirmadienį) 11  val. Vilniuje, A. Juozapavičiaus g. 9, IV aukšto  Kolegijų salėje.

Dokumentai dėl dalyvavimo konkurse priimami iki š. m. gruodžio 27 d.  10 val. Aplinkos apsaugos agentūroje (adresas, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  901 kab.).

 

Žvejybos  kvotos bus skirstomos vadovaujantis Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. D1-902. (Žin., 2013, Nr. 126 - 6431).


Žuvų išteklių naudotojai (toliau – Naudotojai), pageidaujantys dalyvauti konkurse, Aplinkos apsaugos agentūrai pateikia:
1. prašymą, pasirašytą žvejybos kvotas pageidaujančio gauti fizinio asmens ar juridinio asmens atstovo, kuriame nurodo:
1.1. Naudotojo rekvizitus: pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai Naudotojas yra juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai Naudotojas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;
1.2. žvejybos vietą (-as), kurioje (-iose) pageidauja žvejoti;

 

2. Asmens dokumento (kai Naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai Naudotojas yra juridinis asmuo) kopiją;

 

3. Voką, užklijuotą taip, kad dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo. Voke turi būti konkurso dalyvio užstatas (raštiška banko ar draudimo įmonės garantija, kurioje  garantas (laiduotojas) yra įsipareigojęs pervesti į Aplinkos apsaugos rėmimo programą Aplinkos ministerijos nurodytas lėšas žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti naudotojo nemokumo atveju nepriklausomai nuo nemokumo priežasčių. Sutartyje su banku ar draudimo įmone dėl anksčiau minėto užstato turi būti numatyta, kad ji galios ne trumpiau kaip 12 mėnesių)
ir  Naudotojo ar jo įgalioto asmens pasirašytas dokumentas, kuriame nurodoma siūloma žvejybos kvotų konkurso kaina. Konkurso dalyvio užstato dydis negali būti mažesnis kaip visų Naudotojo siūlomų atskirų žvejybos vietų pradinių aukciono kainų suma. Ant voko turi būti užrašoma „Aplinkos apsaugos agentūrai“, nurodomas vidaus vandens telkinio pavadinimas, Naudotojo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas bei žodis „KONKURSUI“;

 

4. Žvejybą kontroliuojančios institucijos pažymą apie Naudotojo veiklą (Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašo 1 priedas).

 

Naudotojams savo lėšomis, nustatyta tvarka įžuvinusiems vandens telkinius unguriais, iš tų vandens telkinių ištekančiuose upeliuose žvejybos kvotos skiriamos be konkurso. Šie asmenys skelbimo 1 punkte nurodytą prašymą ungurių žvejybos kvotai gauti turi pateikti iki š. m. gruodžio 27 d.  10 val. 
Pradinė konkurso kaina už vieną ungurių žvejybos vietą - 61,65 Lt.

Telefonas pasiteirauti   870663258.

 

PRIDEDAMA:
1. Ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose (konkursui). 2 lapai.


2. Ungurių žvejybos vietos skiriamos 2014 m.  be konkurso . 1 lapas.