Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių įmonių sąrašas

 

Transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių įmonių sąrašas

INFORMUOJAME, kad ūkio subjektai, vykdantis transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaraciją (toliau – Deklaracija)  turi teikti Aplinkos apsaugos agentūrai elektroniniu paštu: aaa@aaa.am.lt

 

Deklaracija teikiama Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Veiklos vykdytojas Deklaraciją privalo pateikti pirmą kartą teikdamas atliekų susidarymo apskaitos metinę ataskaitą.

 

PRIMENAME, kad jei pasikeičia Deklaracijoje nurodyti duomenys, patikslinta Deklaracija teikiama kartu su atliekų susidarymo apskaitos metine ataskaita apie praėjusius metus aukščiau nurodytu būdu.

 

Deklaracijos formą rasite ČIA

 

Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1baebbb09fe911e4a82d9548fb36f682

 

 

 

 Vilniaus regionas:

Elektrėnų savivaldybė
Šalčininkai
Širvintų rajonas
Švenčionių rajonas
Trakų rajonas
Ukmergės rajonas
Vilniaus miestas
Vilniaus rajonas
 
 Kauno regionas:
Kauno miestas
Kauno regionas
 
Klaipėdos regionas
 
 Šiaulių regionas
 
 Panevėžio regionas
 
 Alytaus regionas
 
 Marijampolės regionas
 

 Utenos regionas