Aplinkos apsaugos agentūra - Dėl informacijos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo rengimo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f7db949a-b07b-4ac6-899d-f8363c5be726 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Dėl informacijos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo rengimo lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt