Aplinkos apsaugos agentūra - Aplinkos tyrimų departamento akredituota veikla http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f241785d-d5c4-4365-b775-90fcafad3d83 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Aplinkos tyrimų departamento akredituota veikla lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2017-03-22 Automatizuotų matavimo sistemų skyrius http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7bcfe0fc-8a7e-4d7b-97be-e9cfa3fa7c1d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7bcfe0fc-8a7e-4d7b-97be-e9cfa3fa7c1d 2017-03-22 Jūrinių tyrimų departamentas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ca622db1-835f-4e71-a428-e7b53c5afa63 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ca622db1-835f-4e71-a428-e7b53c5afa63 2018-06-04 Aplinkos tyrimų departamentas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b00a3873-94ce-4c81-93b6-43b7b88bbd09 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b00a3873-94ce-4c81-93b6-43b7b88bbd09

Aplinkos tyrimų departamentas nuo 2004 metų yra akredituotas standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – NAB) reguliariai vertina Aplinkos tyrimų departamento kompetenciją,  veiklos  procedūras, atlieka priežiūros vizitus. Paskutinis akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.064,  išduotas 2018 m. birželio 1 d., galioja iki 2019 m. spalio 13 d. (Akreditavimo pažymėjimas lietuvių k., Akreditavimo pažymėjimas anglų k.,  Akredituota sritis).