Aplinkos apsaugos agentūra - Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016 metų planai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e86643ac-22f3-44cb-be14-c710167b3831 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016 metų planai lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt