Aplinkos apsaugos agentūra - EMAS - aplinkosaugos vadybos ir audito sistema http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d35cc4cf-ac1a-46dc-add3-a2c643b6855f Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - EMAS - aplinkosaugos vadybos ir audito sistema lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2010-03-18 Aplinkosaugos vadybos sistemos – indikatorius žaliesiems pirkimams http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e542f7dd-e094-4f79-883b-bcc1ea8d5a0c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e542f7dd-e094-4f79-883b-bcc1ea8d5a0c

2007 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė parengė nutarimą „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, kurioje aptariama Žaliojo pirkimo sąvoka. Žaliasis pirkimas – toks viešasis pirkimas, kai perkančioji organizacija įtraukia vieną ar kelis aplinkosaugos kriterijus į viešojo pirkimo sąlygas, pasirinkdama prekes, paslaugas ir darbus (toliau – Produktas) ne tik pagal jų kainą ir kokybę, bet ir daroma mažesnį poveikį aplinkai vienoje, keliose ar visose Produkto būvio fazėse, taip skatindama kurti kuo daugiau aplinkai palankių produktų.

2013-09-25 EMAS emblema ir jos panaudojimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=cf56335a-4ccc-43fc-b04e-ef1ee991d911 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=cf56335a-4ccc-43fc-b04e-ef1ee991d911 2013-08-02 Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=83359bb3-f6c5-48e0-b065-93ebc2535e5e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=83359bb3-f6c5-48e0-b065-93ebc2535e5e 2009-06-09 EK dokumentai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9cea830a-ae84-4ff3-972c-84ed8746c646 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9cea830a-ae84-4ff3-972c-84ed8746c646 2009-06-09 EMAS nauda http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c24774e2-b4c7-4a9f-a96f-fa35394bcd2b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c24774e2-b4c7-4a9f-a96f-fa35394bcd2b

Susirūpinimas aplinkosauga, augantis visuomenės spaudimas ir valstybinio reguliavimo priemonės keičia verslo sąlygas visame pasaulyje. Vartotojai ir akcininkai vis labiau reikalauja aplinkosaugos požiūriu tinkamų produktų ir paslaugų, kurias teiktų socialiai atsakingos kompanijos. Organizacijoms tampa vis svarbiau parodyti, kad ne tik jų filosofija, bet ir investicijų strategijos bei kasdieninė veikla yra subalansuota

2009-06-09 EMAS diegimo etapai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4a3f7dde-de6c-4b7a-81ca-9e969a6da409 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4a3f7dde-de6c-4b7a-81ca-9e969a6da409 2009-06-09 EMAS organizacinė struktūra http://gamta.lt/cms/index?rubricId=df766d6a-11ac-4e21-8bf2-87e3aaba950f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=df766d6a-11ac-4e21-8bf2-87e3aaba950f 2009-06-09 Aplinkosaugos vadybos sistema (AVS) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d6450189-8cad-4992-ada0-d1fb2e73f106 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d6450189-8cad-4992-ada0-d1fb2e73f106

Aplinkosaugos vadybos sistema (AVS) yra priemonė, skirta nuolatos gerinti aplinkosaugos veiksmingumą visų rūšių organizacijose. AVS – tai aplinkosaugos problemų nustatymo ir sprendimo sistema, padedanti įgyvendinti aplinkosauginius įsipareigojimus ir veiksmingumo gerinimo tikslus. AVS suteikia galimybę sistemingai valdyti tiesioginį ir ilgalaikį organizacijos produktų, paslaugų ir veiklų poveikį aplinkai, taip pat nuosekliai spręsti  aktualius aplinkosaugos klausimus, skiriant lėšų, apibrėžiant atsakomybę ir nuolatos vertinant veiklas, procesus bei procedūras.    ISO apibrėžia AVS kaip "bendrosios vadybos sistemos dalį, kuri apima organizacinę struktūrą, veiklos planavimą, pareigas, praktikas, procedūras, procesus ir išteklius aplinkosaugos politikai plėtoti, įgyvendinti, pasiekti, analizuoti ir palaikyti."