Aplinkos apsaugos agentūra - Pradedamas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=becf69a8-1c2b-404c-a682-65296c54b78f Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Pradedamas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt