Aplinkos apsaugos agentūra - Naujienos http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ba06b258-7aee-4a51-a4a4-b2344690c201 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Naujienos lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2018-10-08 Žemės ūkis ir vandens telkinių sveikata – kas nutiko? http://gamta.lt/cms/index?rubricId=16db590e-9f87-4080-8d74-5e502f4e1909 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=16db590e-9f87-4080-8d74-5e502f4e1909

Žemės ūkis tradiciškai užimdavo svarbią nišą Lietuvos ekonomikoje ir socialinėje aplinkoje. Nors šiais laikais šio sektoriaus generuojama santykinė pridėtinė vertė yra stipriai sumažėjusi (žemės ūkis, žuvininkystė, ir miškininkystė kartu sudėjus sukuria apie 3 % šalyje sukuriamos pridėtinės vertės), šis sektorius išlieka bene labiausiai pastebimu žmogaus ūkinės veiklos tipu ne miesto teritorijose - mūsų maisto aruodą reprezentuojantys ariami laukai, ganyklos vis dar užima didelę šalies teritorijos dalį. Gerai žinoma tiesa, kad vandens telkinių būklė yra procesų, vykstančių upių vandens surinkimo baseinuose, atspindys. Kaip šalies vandens telkinius veikia žemės ūkio sektoriuje vykdoma veikla ir kokios to poveikio kitimo tendencijos? Plačiau...

2018-09-12 KOLEGOS: SUKURTA NAUJA SKILTIS TALPINTI INFORMACIJAI: Poveikio aplinkai vertinimas--->2018 metai. (III ketv. nuo 2018-09-12) Atrankos ir PAV pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią nuo 2017-11-01). http://gamta.lt/cms/index?rubricId=45c15153-07b2-4345-9137-0c83be7d13d1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=45c15153-07b2-4345-9137-0c83be7d13d1 2018-09-12 Patikslinta UAB "Keltra" planuojamos ūkinės veiklos - pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo, laikymo ir apdorojimo punkto veiklos išplėtimo Kęstučio g. 1 M, Lentvaris, Trakų r, poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija http://gamta.lt/cms/index?rubricId=179d41f2-6dd0-475e-9e02-f5f3acad96de http://gamta.lt/cms/index?rubricId=179d41f2-6dd0-475e-9e02-f5f3acad96de 2018-09-12 Patikslinta UAB "APK" planuojamos ūkinės veiklos - atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo Liepų g. 87 O, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bbc345a8-0cce-4019-b223-0df140546103 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bbc345a8-0cce-4019-b223-0df140546103

Patikslinta atrankos informacija

2018-09-10 Daugiau ariamos žemės - daugiau nitratų upėse? http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b4df1c66-f90d-44f1-b9d7-020ab70976f5 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b4df1c66-f90d-44f1-b9d7-020ab70976f5

Ar upės baseine didesnius plotus užimant ariamai žemei upėje būna ir daugiau nitratų? Turbūt teko girdėti, kad upių vandens kokybė yra procesų, vykstančių upių vandens surinkimo baseinuose, atspindys. Lietuvoje buvo labai daug padaryta modernizuojant miestų nuotekų valyklas ir tuo būdu mažinant vandenų taršą iš vadinamųjų sutelktosios taršos šaltinių. Tačiau vadinamųjų pasklidosios taršos šaltinių poveikio sumažinti nepavyko, todėl tarša iš įvairaus tipo laukų išlieka viena opiausių vandenų apsaugos problemų Lietuvoje - net beveik trečdalis upių neatitinka geros būklės kriterijų pagal nitratų azoto koncentracijas. Plačiau...

2018-09-10 Lietuvos Respublikoje esančių laivų perdirbimo kompleksų sąrašas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=704c3dc7-0212-4b80-8fb0-8746a29ea0c5 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=704c3dc7-0212-4b80-8fb0-8746a29ea0c5

Lietuvos Respublikoje esančių laivų perdirbimo kompleksų sąrašas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo 16 straipsnio 1 dalį

2018-09-07 KOLEGOS GRUPUOKITE INFORMACIJĄ- atrankos išvada kelkite prie atrankos išvadų ir tt. Kad visiems būtų lengviau surasti http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c63b3a7f-5430-4d02-b7dd-4c5abf1c43ce http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c63b3a7f-5430-4d02-b7dd-4c5abf1c43ce 2018-09-06 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e32fd30d-23f7-40b0-97fc-57af45300b13 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e32fd30d-23f7-40b0-97fc-57af45300b13 PAV atrankos išvados 2018 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=695a1bc3-2ea9-4c2c-bf5e-f71156c3072f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=695a1bc3-2ea9-4c2c-bf5e-f71156c3072f

2018-09-05

Nr. (30.3)-A4-7270 Atrankos išvada dėl UAB "Sostinės gatvės" plėtros ir eksploatavimo (Žarijų g., Vilnius) poveikio aplinkai vertinimo

2018-09-05 Patviritntos PAV programos 2018 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e665f4fb-26be-4869-bd47-9982bc0de268 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e665f4fb-26be-4869-bd47-9982bc0de268 2018-09-05 UAB „Demeksa“ planuojamos ūkinės veiklos – laivų perdirbimo Nemuno g. 42A, Klaipėdos m., prie krantinės Nr. 121, – poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a34eca9a-45b6-4465-b151-db133047c3ca http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a34eca9a-45b6-4465-b151-db133047c3ca

Patikslinta atrankos informacija

Priedai 1-5

Priedai 6-8

2018-09-05 Papildyta Atrankos informacija dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstravimo. Krantinės Nr. 68 rekonstravimas ir gilinimas iki 14,5 m (III etapas) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a5ee7a08-bdfb-4966-9ac8-5ed3f5d95d30 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a5ee7a08-bdfb-4966-9ac8-5ed3f5d95d30 2018-09-05 Atrankos išvada dėl Panevėžio miesto gatvės (būsimos Šiaurinės) dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos poveikio aplinkai vertinimo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c4cd1af1-221d-4402-ac4b-67dda6ad9e03 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c4cd1af1-221d-4402-ac4b-67dda6ad9e03

Atrankos išvada 2018-08-31 Nr. (30.2)-A4-7211

2018-09-05 UAB "Anykščių šiluma" planuojamos ūkinės veiklos - Naujo biokuro katilo įrengimas esamame katilinės pastate Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai - poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1cf29628-882e-4bd1-8a06-eea66859b41a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1cf29628-882e-4bd1-8a06-eea66859b41a

Naujo biokuro katilo įrengimas esamame katilinės pastate dariaus ir Girėno g. 8, Anykčiai poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija

2018-09-04 UAB "Lina Group" Statybinių ir griovimo atliekų naudojimo gamybinių pajėgumų padidinimas, Lentvario g. 25, Vilnius, poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c32467b2-d292-4550-839d-aca102b66e51 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c32467b2-d292-4550-839d-aca102b66e51 2018-09-04 UAB „Adampolis-NT“ planuojamos ūkinės veiklos – automobilių priežiūros ir remonto veiklos Terminalo g. 3, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija http://gamta.lt/info/Adampolis_NT http://gamta.lt/info/Adampolis_NT

Atrankos informacija

2018-09-04 Atrankos išvada dėl AN "Nordic Sugar Kėdainiai" esamos katilinės rekonstrukcijos Pramonės g. 6, Kėdainiuose poveikio aplinkai vertinimo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e3b081a3-ed66-4304-8020-fc35cdc231d3 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e3b081a3-ed66-4304-8020-fc35cdc231d3

Atrankos išvada

2018-09-04 Sprendimai dėl Sprendimo ir atrankos išvadų dėl PAV galiojimo pratęsimo 2018 m. (nuo 2017-11-01) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=cd26f76c-38f1-420e-a2c0-23924f220d09 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=cd26f76c-38f1-420e-a2c0-23924f220d09 2018-09-04 Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=eb600af3-c9d7-4272-bbe6-fa197ee05ff2 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=eb600af3-c9d7-4272-bbe6-fa197ee05ff2 2018-09-03 Atrankos išvada dėl biokuro katilų įrengimo termofikacinėje elektrinėje Nr. 2, Elektrinės g. 2, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4a5f454c-07ef-4e9c-a38b-19b748b32def http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4a5f454c-07ef-4e9c-a38b-19b748b32def . Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5672f965-7894-4159-9162-04e8d99691cb http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5672f965-7894-4159-9162-04e8d99691cb

2018-08-31

2018-07-09 Dėl administratoriaus priskyrimo IS AIVIKS http://gamta.lt/cms/index?rubricId=32eb08c8-6a80-4265-8992-a52f4f895b30 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=32eb08c8-6a80-4265-8992-a52f4f895b30

Kaip priskirti administratorių AIVIKS sistemoje instrukciją rasite čia.

Dėl administratoriaus priskyrimo AIVIKS sistemoje kilusių problemų ir klausimų prašome kreiptis į Informacinių technologijų skyrių el. paštu: pagalba@aaa.am.lt arba tel. nr.: 8 706 68 073; 8 706 62 04.

2018-07-02 Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus http://gamta.lt/cms/index?rubricId=668d19ff-c6a0-43f8-b406-453e1c0127f2 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=668d19ff-c6a0-43f8-b406-453e1c0127f2

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 19-1, 19-2, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-3 straipsniu įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 4 dalis numato, jog jeigu įrenginiui (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatuoti iki 2014 m. liepos 1 d. buvo išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą (toliau – TIPK 2 priedo leidimai), per ketverius metus, t.y. iki 2022 metų, šis leidimas turi būti pakeistas į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus atitinkančiu taršos leidimu, turinčiu atitinkamas specialiąsias dalis.

2018-06-26 Informacija apie žuvų neršto pabaigą Kauno HE tvenkinyje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=af9c95df-9ffa-492f-a9a4-a86f2a425d37 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=af9c95df-9ffa-492f-a9a4-a86f2a425d37

AB „Lietuvos energijos gamyba“ informavo Aplinkos apsaugos
agentūrą, kad vadovaujantis Kauno hidroelektrinės tvenkinio naudojimo
ir priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos
agentūros 2016 m. liepos 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. 215 „Dėl
Kauno hidroelektrinės tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių
patvirtinimo“, vykdo  Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir
vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje monitoringą,
kurio metu nustatyta, kad faktinis žuvų neršto laikotarpis baigėsi
2018 m. birželio 22 d.

2018-06-15 Gegužės 29 d. vyko seminaras Baltijos jūroje palaidoto cheminio ir konvencinio ginklo tema http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1c44dcfc-1cd8-4e66-88ed-75fce06576b0 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1c44dcfc-1cd8-4e66-88ed-75fce06576b0 2018-03-01 Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių pakeitimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=69c36198-7d64-4a9c-9dc3-1edf7bd1551b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=69c36198-7d64-4a9c-9dc3-1edf7bd1551b

Informuojame, kad 2018-02-15 buvo pakeistos Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011-06-30 įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

 

Esminiai Taisyklių pakeitimai,  įsigalioję 2018-03-01, yra susiję su draudimu įsigyti ir veisti tam tikrų rūšių laukinius gyvūnus (Taisyklių 2 priedas). Įsigaliojus draudimui, nurodytų rūšių laukinius gyvūnus (teisėtai įgytus iki Taisyklėse nurodytos datos) leidžiama laikyti iki jų mirties, užtikrinant, kad jie nebesiveistų.

 

Nurodytų rūšių laukinių gyvūnų, kurių poravimasis įvyko iki 2018-03-01, palikuonis leidžiama laikyti nelaisvėje iki jų mirties, užtikrinant, kad jie toliau nesiveistų ir nesidaugintų.

 

Iki 2018-03-01 išduoti leidimai, suteikiantys teisę laikyti nelaisvėje nurodytų rūšių gyvūnus, nenaikinami.

 

2018-03-01 Svarbi informacija dėl GPAIS suvestų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir Taršos leidimų duomenų tikslinimo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b533e96e-5762-4921-b34e-c0ee72d270dd http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b533e96e-5762-4921-b34e-c0ee72d270dd

Svarbi informacija dėl GPAIS suvestų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir Taršos leidimų duomenų tikslinimo

 

Informuojame, jog Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) galite pasitikrinti suvestus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ar Taršos leidimų duomenis.

Tuo atveju, jei duomenys yra teisingi, juos patvirtinkite, jei duomenys yra neteisingi, kreipkitės dėl duomenų tikslinimo el. paštu delleidimu@aaa.am.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad atliekų tvarkytojams nustačius duomenų netikslumus, pirmiausiai reikalinga patikrinti duomenų teisingumą Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR), nes GPAIS duomenys apie leidimuose esančius duomenis nurodomi pagal ATVR esančius duomenis.

Aplinkos apsaugos agentūra, siekiant, jog atliekų tvarkytojų informacija ir duomenys, siunčiami į GPAIS, būtų teisingi, visiems ATVR registro objektams yra išsiuntusi elektroninį pranešimą, prašydama pasitikrinti, ar įmonės duomenys ir informacija ATVR yra teisingi. Minėta informacija buvo skelbta Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapiuose.

Pažymime, kad Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklės įpareigoja atliekas tvarkančias įmones, pasikeitus jų duomenims ir informacijai, per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo atnaujinti juos ATVR.

 

Norėdami tikslinti ATVR esančius duomenis interneto svetainėje http://atvr.am.lt reikia prisijungti prie ATVR sistemos per elektroninius valdžios vartus, peržiūrėti įmonės duomenis ir informaciją ir pateikti tikslinančią paraišką. Tikslinanti paraiška teikiama:

 ekrano kairėje pusėje paspaudus mygtuką „Paraiškos";

- tuomet dešinėje ekrano pusėje atsidariusio lango lentelėje spaudžiamas mygtuko „Sukurti" dešinėje pusėje esantis trikampis;

- pasirenkama „kurti paraišką pagal registro objektą";

-jei visi įmonės duomenys (kontaktai, padalinių adresai, juose tvarkomų atliekų kodai, tvarkymo veiklų kodai ir t.t.) buvo perkelti teisingai, spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti" ir po to „Pateikti";

-jei ne visi įmonės duomenys ir informacija teisingi, pasirinkus „kurti paraišką pagal registro objektą", atsidariusiame lange esančią informaciją ir duomenis reikia koreguoti. Ištaisius/papildžius (po kiekvieno pakeitimo spauskite mygtuką „Išsaugoti") paraiškos duomenis, dar kartą spauskite mygtuką „Išsaugoti" ir po to „Pateikti".

Atliekų surinkimo veiklą vykdantys atliekų tvarkytojai, kurie turi galiojančias sutartis, sudarytas su savivaldybe (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl komunalinių atliekų surinkimo, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, privalo ATVR pateikti tokius duomenis:

savivaldybės, su kuria sudaryta sutartis, pavadinimą;

sutarties įsigaliojimo datą

sutarties galiojimo terminą;

sutarties pabaigos datą;

atliekų kodus, numatytus sutartyje.

Aplinkos apsaugos agentūros internetinės svetainės gamta.lt rubrikoje Atliekos (Atliekų tvarkytojai → Atliekų tvarkytojų valstybės registras (ATVR)) pateikti Paraiškos pildymo instrukcija bei atsakymai į dažnai užduodamus klausimus. ATVR informacinės sistemos internetiniame puslapyje pateiktas Naudotojo vadovas, padės lengviau naudotis Atliekų tvarkytojų valstybės registro informacine sistema.

 

Esant techniniams nesklandumams, dėl techninių ar kitų klausimų dėl ATVR, prašome kreiptis el. paštu atvr@aaa.am.lt

 

Papildomai informuojame, kad:

vietoj Atliekas tvarkančių įmonių registro (ATĮR) buvo įsteigtas ATVR, kuriame registruojamos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 61 str. 1 d. nurodytos atliekų tvarkymo veiklą vykdančios įmonės. ATĮR informacinėje sistemoje įrašytų įmonių duomenys buvo automatiškai perkelti į ATVR sistemą, dėl to ATVR sistemoje galėjo būti netikslumų;

 

ne visi leidimuose esantys duomenys galėjo būti suvesti į GPAIS sistemą, pvz. jei leidime nurodytas bendras tvarkomų/laikomų pavojingų ir nepavojingų atliekų kiekis, bendras tvarkomų/laikomų skirtingų pavojingų atliekų technologinių srautų kiekis, bendras naudojimo ir paruošimo naudoti ar šalinti nepavojingų atliekų kiekis ir pan.

 

Atkreipiame dėmesį, jog atliekų tvarkytojų GPAIS pagalba vykdomai atliekų tvarkymo apskaitai nesuvesti ar nepatvirtinti duomenys apie leidžiamus laikyti / tvarkyti atliekų kiekius įtakos neturi.

 

 

2017-12-27 Tarša į Baltijos jūrą auga – tolstame nuo vandensaugos tikslų http://gamta.lt/cms/index?rubricId=363d1f22-c8f2-4e15-9298-854dd94bdd79 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=363d1f22-c8f2-4e15-9298-854dd94bdd79 2017-12-22 Informacija apie vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3b14ad82-4fee-47ba-a58e-e73ae3bab4d8 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3b14ad82-4fee-47ba-a58e-e73ae3bab4d8 2017-12-21 Informacija apie nuotekų dumblo kokybės 2017 m. apskaitos žurnalo duomenų teikimą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6a3c7222-e765-46e2-9068-5c5092021080 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6a3c7222-e765-46e2-9068-5c5092021080

Informuojame, kad dumblo tiekėjai, perduodantys dumblą naudoti tręšimui žemės ūkyje, 2017 m. nuotekų dumblo kokybės apskaitos žurnalo duomenis turi pateikti per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) iki 2018 m. vasario 1 d. Daugiau informacijos rasite rubrikoje "Nuotekų dumblo kokybės apskaitos žurnalas"

2017-12-15 Lietuvos-Lenkijos tarpvalstybinių vandenų komisijos posėdis http://gamta.lt/cms/index?rubricId=77736f63-87b6-401c-9ad4-6d308240eb54 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=77736f63-87b6-401c-9ad4-6d308240eb54

Lietuvos - Lenkijos šalių bendradarbiavimas tarpvalstybinių vandens telkinių srityje

 

2017-10-31 Aplinkos apsaugos agentūra 2017 metais tęsia žuvų išteklių gausinimą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e0282990-a5b9-49a4-97b0-ba6d6c24d6f3 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e0282990-a5b9-49a4-97b0-ba6d6c24d6f3 2017-06-29 Dėl prekybos laukiniais gyvūnais http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b9fabefc-18e0-469d-8f3b-efda0a434ab7 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b9fabefc-18e0-469d-8f3b-efda0a434ab72017-02-15 Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos (angl. CAP) ateityje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e0f8a036-6f5d-4a8c-9017-8d13080a7ee0 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e0f8a036-6f5d-4a8c-9017-8d13080a7ee0

Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateityje. Bendrosios žemės ūkio politikos atnaujinimas ir supaprastinimas – viena iš Europos Sąjungos ilgalaikės politikos krypčių – suteiks galimybę tinkamiau reaguoti į šiandienos socialinius, politinius, aplinkos ir ekonominius iššūkius

2017-01-12 Informacija apie ASTA informacinės sistemos GIIS modulių veikimą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=46fc7aa6-201a-4dea-abb2-a939891fec56 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=46fc7aa6-201a-4dea-abb2-a939891fec56 2017-01-10 Apie oro kokybę miestuose 2017 m. sausio 10 dieną http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d2555b69-f7f2-4677-a56b-7b6ccf1bf298 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d2555b69-f7f2-4677-a56b-7b6ccf1bf298 2017-01-02 Informacija apie situaciją jūros pakrantėje po stiprių štorminių vėjų 2016 m. gruodžio mėn. 26 - 27 dienomis http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2eb9d5fd-d124-47c6-b5e2-86fd1c2fc844 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2eb9d5fd-d124-47c6-b5e2-86fd1c2fc844

Informacija apie situaciją jūros pakrantėje po stiprių štorminių vėjų 2016 m. gruodžio mėn. 26-27 dienomis

(tekstas su nuotraukomis)

2016-12-16 ES Baltijos jūros regiono strategijos seminaras http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c1c28eb3-3afa-4f6a-ae45-3b40cc2acc4f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c1c28eb3-3afa-4f6a-ae45-3b40cc2acc4f

2016 m. gruodžio 8 d. Aplinkos ministerijoje vyko ES Baltijos jūros regiono strategijos (ESBJRS) seminaras. ESBJRS pavojingų medžiagų politikos srities (PA Hazards) koordinatoriai iš Švedijos aplinkos apsaugos agentūros atvyko į Lietuvą surengti seminarą-diskusiją apie strategijos įgyvendinimą Lietuvoje pavojingų medžiagų srityje. Seminaro pavadinimas: „Gelbėkime jūrą kartu – pavojingų medžiagų naudojimo ir poveikio mažinimas Baltijos jūros regione“ (angl. Saving the Sea together - reducing the use and impacts of hazardous substances in the Baltic Sea region).

 

2016-12-06 SEMINARAI ŽALIŲJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KLAUSIMAIS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROJE http://gamta.lt/cms/index?rubricId=486f92cf-7f23-47fc-aa78-b4107d5c5803 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=486f92cf-7f23-47fc-aa78-b4107d5c5803

 

 

 

2016-11-22 VALSTYBINIAI VANDENS TELKINIAI PRATURTINTI ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ ŽUVIMIS http://gamta.lt/cms/index?rubricId=24336bb8-853f-4c4c-a728-3e41773fbcfe http://gamta.lt/cms/index?rubricId=24336bb8-853f-4c4c-a728-3e41773fbcfe

2016-11-16 KVIEČIAME PERKANČIĄSIAS ORGANIZACIJAS Į SEMINARUS ŽALIŲJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KLAUSIMAIS http://gamta.lt/cms/index?rubricId=eefdc398-2134-4178-9882-808fb25c7b95 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=eefdc398-2134-4178-9882-808fb25c7b95

Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. D1-840 „Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2016–2020 metų priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2016–2020 metų priemonių 1.2 priemonę „Organizuoti perkančiosioms organizacijos, tiekėjams mokymus – seminarus žaliųjų pirkimų klausimais“, numato vykdyti mokymus Žaliųjų viešųjų pirkimų klausimais.

2016-08-23 Informacija apie lašišiniuose vandens telkiniuose rudeninį žuvų neršto ir migracijos laikotarpį http://gamta.lt/cms/index?rubricId=97d99218-c23f-4311-b3ff-418075a6eae7 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=97d99218-c23f-4311-b3ff-418075a6eae7

         Pagal ichtiologų gautą informaciją, šiemet lašišinėse upėse nuo rugpjūčio mėnesio pradžios stebima intensyvi lašišų ir šlakių migracija, reproduktoriai pradeda būriuotis ties užtvankomis. Siekiant lašišinėms žuvims sudaryti sąlygas įveikti kliūtis ir atsižvelgiant į ankstyvą šių metų žuvų rudeninį migracijos laikotarpį Aplinkos apsaugos agentūra 2016-08-23 įsakymu AV-232 nustatė, kad lašišiniuose vandens telkiniuose žuvų migracijos laikotarpis nuo 2016 m. rugpjūčio 24 d. iki 2016 m. gruodžio 31.

2016-08-05 Dėl registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c541f292-483a-45f4-8c4a-2cd90dfafb6b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c541f292-483a-45f4-8c4a-2cd90dfafb6b

Informaciją dėl registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade galite rasti rubrikoje Atliekos/Gamintojams ir importuotojams/Gamintojų ir importuotojų sąvadas

 

Pasitikslinti, ar Jūsų įmonė jau yra registruota sąvade, galite pasitikrinti Gamintojų ir importuotojų sąvade įvedę įmonės kodą arba pavadinimą.

2016-05-17 Europos jūros dienos renginiuose visuomenei pristatytas MTL "Vėjūnas" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=888fab51-aaf2-45d7-9479-28eeae57032a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=888fab51-aaf2-45d7-9479-28eeae57032a

2016 m. gegužės 14 d., šeštadienį, Aplinkos apsaugos agentūros mokslinių tyrimų laivas "Vėjūnas" buvo pristatytas visuomenei, dalyvavo Europos jūros dienos ir "Klaipėdos laivų paradas 2016" renginiuose. Šventės organizatoriai laivą nominavo ir apdovanojo kaip sėkmingą debiutą, dalyvaujant šventės renginiuose.

2016-05-10 2016 m. gegužės 12-13 d. Vilniuje vyks 26 Europos aplinkos agentūrų tinklo plenarinis posėdis http://gamta.lt/cms/index?rubricId=733182da-c86c-4184-84c9-6caa4c511e03 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=733182da-c86c-4184-84c9-6caa4c511e03
Europos aplinkos agentūrų tinklas  yra neoficiali grupė sudaryta iš Europos aplinkos apsaugos agentūrų ir panašių įstaigų, kurioms deleguota valstybės funkcija - vykdyti monitoringą, rinkti, kaupti, vertinti ir teikti ES institucijoms aplinkosauginę informaciją ir ataskaitas, direktorių visoje Europoje. Europos aplinkos agentūrų tinklas keičiasi nuomonėmis ir patirtimi, bendrais aplinkosaugos politikos praktinio kasdienio įgyvendinimo klausimais.
2018-01-09 Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bb99daf9-9ee3-4c1f-96a4-c4ea6516d317 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bb99daf9-9ee3-4c1f-96a4-c4ea6516d317

2018 balandžio 10  d. nuo 8.00 iki 17.00 galimi Atliekų tvarkytojų valstybės registro veikimo sutrikimai.

Bus atliekami serverio modernizavimo darbai. Atsiprašome už nepatogumus.

 
2018-04-22 2018 m. Aukcionas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=428c6b6f-06ec-4b18-bcc6-91549685d179 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=428c6b6f-06ec-4b18-bcc6-91549685d179

2018 m. Aukcionas.

2015-12-30 Leidinys "Aplinkos būklė 2014. Tik faktai" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ded4743f-89f2-492c-846a-ba3507d4e284 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ded4743f-89f2-492c-846a-ba3507d4e284

Leidinys "Aplinkos būklė 2014. Tik faktai" yra tryliktas kasmetinis leidinys, skirtas Lietuvos aplinkos būklės pokyčių per metus analizei.

 

2015-10-15 Ne medžioklės termino metu iš gamtos paimti trys vilkai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=954532ef-8208-4643-ab29-efc659d2a01d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=954532ef-8208-4643-ab29-efc659d2a01d

Informuojame, kad 2015–2016 metų medžioklės sezonui Lietuvos Respublikos aplinkos ministras patvirtino 60 vilkų sumedžiojimo limitą, pagal kurį vilkai medžiojami iki balandžio 1 d. (išnaudojus nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau).

2016-10-21 Atnaujinta: Aplinkos apsaugos agentūra tęsia žuvų išteklių gausinimą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=22c7dd5d-7174-49f0-abfb-4142dd802bcf http://gamta.lt/cms/index?rubricId=22c7dd5d-7174-49f0-abfb-4142dd802bcf

Užtikrinant efektyvų Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, skirtų žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti, naudojimą ir vykdant 2015-02-26 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-171 „Dėl žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose darbų organizavimo ir kontrolės“ Aplinkos apsaugos agentūra įvykdė tarptautinį viešąjį konkursą žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugoms įsigyti.

 

2018-06-29 Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus http://gamta.lt/cms/index?rubricId=510565fc-09e4-4ae4-ad79-6ed67351862b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=510565fc-09e4-4ae4-ad79-6ed67351862b

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 19-1, 19-2, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-3 straipsniu įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 4 dalis numato, jog jeigu įrenginiui (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatuoti iki 2014 m. liepos 1 d. buvo išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą (toliau – TIPK 2 priedo leidimai), per ketverius metus, t.y. iki 2022 metų, šis leidimas turi būti pakeistas į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus atitinkančiu taršos leidimu, turinčiu atitinkamas specialiąsias dalis.

2015-08-27 Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5fcb8159-d5b7-4c3d-8b75-ff0c0ebab32f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5fcb8159-d5b7-4c3d-8b75-ff0c0ebab32f
Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų (15 proc. – valstybės biudžeto) lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje“(projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-089).

2015-08-24 Medžioklės plotų naudotojų dėmesiui http://gamta.lt/cms/index?rubricId=60fe3da1-764f-4fd7-a7d3-ea56eaffb766 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=60fe3da1-764f-4fd7-a7d3-ea56eaffb766

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Gyvosios gamtos leidimų skyrius informuoja, kad išnaudotas licencijų sumedžioti stirnos patiną limitas, nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1- 357 „Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2015-2016 m. medžioklės sezoną limito patvirtinimo“.

2015-08-24 Gintarui Matiukui atminti http://gamta.lt/cms/index?rubricId=144f548f-4d63-4da5-95de-71d0f62c8825 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=144f548f-4d63-4da5-95de-71d0f62c8825

Su giliu liūdesiu atsisveikinome su kolega ir bendražygiu, biomedicinos mokslų daktaru Gintaru Matiuku, kurio gyvybė užgeso šį trečiadienį, 2015 m. rugpjūčio 19 dieną, neatlaikius netikėtos, staigios ir sunkios ligos. Gintaro palaikai amžino poilsio atgulė Vilniaus Karveliškių kapinėse.

 

2015-06-25 Dėl juridinių ir fizinių asmenų prašymų suteikti administracines paslaugas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ec73fff9-5c06-41ea-b963-1a29f59f0c63 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ec73fff9-5c06-41ea-b963-1a29f59f0c63

Nuo š.m. sausio 5 d. juridinių ir fizinių asmenų prašymai suteikti administracines paslaugas, skundai, raštai ir kiti dokumentai teritoriniuose Aplinkos apsaugos agentūros skyriuose,  t.y. Taršos prevencijos ir leidimų departamento Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus skyriuose, nebus priimami ir registruojami.

2015-06-04 Dėl informacijos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo rengimo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f7db949a-b07b-4ac6-899d-f8363c5be726 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f7db949a-b07b-4ac6-899d-f8363c5be726

Informuojame, kad nuo 2015 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų 1 priedo redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1026 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-665 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas). Atsižvelgiant į tai, nuo 2015 m. gegužės 1 d. informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo turi būti rengiama ir Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiama vadovaujantis naujais reikalavimais. Iki 2015 m. gegužės 1 d. pradėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros baigiamos pagal iki Įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.


Su Įsakymu galite susipažinti čia.

 

2015-06-02 Tarptautinė konferencija - Europos aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2015 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=112d2a9b-ac46-4bf5-90cb-45a60cea6c45 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=112d2a9b-ac46-4bf5-90cb-45a60cea6c45
   

2015 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Seime, Vilniuje, vyks Europos aplinkos agentūros ataskaitos apie Europos aplinkos būklę – Europos aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2015 – pristatymas, kurį organizuoja Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu ir Aplinkos ministerija.

Leidinį pristatys ir savo įžvalgomis dėl Europos dabartinės aplinkos būklės, jos vertinimo ir valdymo svarbos bei artimiausių aplinkos politikos perspektyvų pasidalins dr. Hans Bruyninckx, Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius, aplinkos būklės valdymo rezultatus, iššūkius ir priemones Lietuvoje aptars Aplinkos ministerijos bei kitų aplinkosaugos institucijų atstovai. Renginyje dalyvaus aplinkosaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo institucijų, verslo, mokslo bei nevyriausybinių organizacijų, visuomenės informavimo priemonių atstovai. Renginio organizatoriai tikisi, kad specialistams ir visuomenei pristatytas informacijos analize pagrįstas naujausių duomenų ir faktų visumos vertinimas – pagrindinis raktas, padedantis rasti aplinkos būklę lemiančias priežastis bei nustatyti optimaliausias aplinkosaugos politikos priemones – paskatins vaisingą diskusiją apie būtinybę efektyviau atsižvelgti į aplinkos būklės vertinimo rezultatus, siekiant darnos Lietuvos ir Europos Sąjungos gerovės kūrimo procese.
2015-06-03 Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro neveikimo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=daabf374-d1a7-4329-a96b-47ac06e5478f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=daabf374-d1a7-4329-a96b-47ac06e5478f

Informuojame visus Atliekų tvarkytojų valstybės registro naudotojus, kad nuo 2015 gegužės 25 d. 14.00 valandos iki 2015 birželio 16 d. 16.00 valandos registras adresu http://atvr.am.lt bus laikinai nepasiekiamas, dėl vykdomų programinės įrangos atnaujinimo darbų.

 

Atsiprašome už nepatogumus.


2015-05-25 Aplinkos apsaugos agentūra skelbia Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio turto viešąjį aukcioną. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6119a218-1a52-420d-8cfe-0ca750808bee http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6119a218-1a52-420d-8cfe-0ca750808bee

Dalyvių ir žiūrovų registracija, pateikus asmens dokumentą ir dalyvio ar žiūrovo apmokėjimo patvirtinanti dokumentą, vyks nuo 9.00 val. iki 10 val. 30 min. aukciono dienomis aukciono vykdymo vietose.

2015-03-03 Kviečiame dalyvauti seminaruose potvynių rizikos valdymo plano projekto pristatymui http://gamta.lt/cms/index?rubricId=284d0980-911e-4d50-8bbf-11955cd3ebe7 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=284d0980-911e-4d50-8bbf-11955cd3ebe7

Potvynių rizikos valdymo plano projekto pristatymui organizuojami vieši seminarai, kurių metu bus galima susipažinti su svarbiausia informacija ir užduoti klausimus plano rengime dalyvaujantiems ekspertams (seminarai nemokami).

 

Seminarai organizuojami:

- Jurbarke (2015 m. kovo 10 d.; 13:00 val., Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė (II aukštas) Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas);

- Kaune (2015 m. kovo 12 d.; 13:00 val., BLC verslo centras, Konferencijų salė I, K. Donelaičio g. 62/V. Putvinskio g. 53, Kaunas).

 

2015-02-23 Kviečiame susipažinti su atnaujintu potvynių rizikos valdymo plano projektu http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fc36d4d8-490d-4c21-b45b-ac27f92be6de http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fc36d4d8-490d-4c21-b45b-ac27f92be6de

Visuomenė kviečiama susipažinti su atnaujintu potvynių rizikos valdymo plano projektu. Plano parengimą koordinuoja Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ir Aplinkos ministerija. Plane siūlomas priemones numatoma pradėti įgyvendinti 2016-2020 metais, priemonių įgyvendinimui planuojamas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

 

2015-02-06 Informacija dėl ledo Kuršių mariose ties Vente ir Nida http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b0146ec9-f066-4bda-b799-96c2d458f419 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b0146ec9-f066-4bda-b799-96c2d458f419

Aplinsko apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departo Hidrologijos skyriaus specialistai Kuršių mariose ledo stebėjimus atliekami žiemos sezono metu kiekvieną dieną, ties Vente ir Nida.

2015-02-05 Pradedamas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=becf69a8-1c2b-404c-a682-65296c54b78f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=becf69a8-1c2b-404c-a682-65296c54b78f

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra pradeda Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (UBR) valdymo planų ir priemonių programų strateginį pasekmių aplinkai (SPAV) vertinimą.

 

2014-12-22 Kviečiame aktyviai dalyvauti komentuojant ir teikiant pasiūlymus upių baseinų rajonų valdymo planų projektams http://gamta.lt/cms/index?rubricId=781fcf56-807a-4155-977d-b3b1a00f6642 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=781fcf56-807a-4155-977d-b3b1a00f6642

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vandens įstatymo nuostatas, į kurias perkelti ir pagrindinio Europos Sąjungos vandens teisinio dokumento – 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus reikalavimai, Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Lietuvos geologijos tarnyba parengė ir teikia visuomenei komentuoti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (toliau – UBR) valdymo planų projektus.

 

2015-01-13 Situacija Lietuvos pajūryje po uragano "Feliksas" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d4d5d97d-d4de-4e14-8bcd-7c537d325e02 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d4d5d97d-d4de-4e14-8bcd-7c537d325e02

Situacija Lietuvos pajūryje po uragano "Feliksas"

2014-12-11 Medžioklės plotų naudotojų dėmesiui http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b5c23cdc-c259-44d1-ac04-ea15b2b61e98 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b5c23cdc-c259-44d1-ac04-ea15b2b61e98

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Gyvosios gamtos leidimų skyrius informuoja, kad išnaudotas licencijų sumedžioti briedžio patelę ar jauniklį limitas, nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. D1-399 „Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2014-2015 m. medžioklės sezoną limito patvirtinimo“.

 

2014-12-08 SVARBUS PRANEŠIMAS DĖL FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO SUTRIKIMŲ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e11882e8-532f-46b4-9799-c29dab0e9335 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e11882e8-532f-46b4-9799-c29dab0e9335

Informuojame, kad šiuo metu Agentūroje vyksta fiksuoto telefono ryšio derinimo darbai, todėl neveikia Agentūros telefonai.

Su visais Agentūros darbuotojais galima susisiekti el. paštu:

vardo pirma raide.pavarde@aaa.am.lt

2014-11-19 Medžioklės plotų naudotojų dėmesiui http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8ddf6044-7a60-4f38-bca9-71e8519d4114 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8ddf6044-7a60-4f38-bca9-71e8519d4114

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Gyvosios gamtos leidimų skyrius informuoja, kad išnaudotas licencijų sumedžioti briedžio patiną ir licencijų sumedžioti danieliaus patiną limitas, nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. D1-399 „Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2014-2015 m. medžioklės sezoną limito patvirtinimo“.

 

2014-10-08 Projekto "GMES žemės dangos monitoringas 2011 – 2013 m." rezultatų pristatymas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=73ca16bc-7eb2-488e-829d-36b5cc3e6b1e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=73ca16bc-7eb2-488e-829d-36b5cc3e6b1e
Aplinkos apsaugos agentūra šiemet baigė trečiąjį žemės dangos ir pokyčių vertinimą, kuris apėmė 2006-2013 metų laikotarpį. Prieš tai vertinimas buvo atliekamas 1996-2000 bei 2000-2006 m. periodo duomenimis. Šis vertinimas buvo atliekamas vykdant Europos Sąjungos Projektą “GMES žemės dangos monitoringas 2011 – 2013 m.”, finansuojamą iš Europos Sąjungos FP7 programos dalies, skirtos Globaliam monitoringui aplinkai ir saugumui (GMES).  
2014-09-25 Informacija apie lašišiniuose vandens telkiniuose žuvų neršto ir migracijos laikotarpį http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d3256c13-5889-4a9b-b7f0-022bd38671e8 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d3256c13-5889-4a9b-b7f0-022bd38671e8

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet lašišinės žuvys iš jūros plaukia į mūsų upes neršti, kurios norėdamos pasiekti savo nerštavietes upių aukštupiuose turi įveikti ne vieną kliūtį. Šiais metais lašišiniuose vandens telkiniuose lašišų ir šlakių rudeninė migracija prasidėjo anksčiau nei įprastai ankstesniais metais (teoriškai laikoma, kad nuo spalio 1 d.).

2014-06-30 Svarbi informacija ūkio subjektams ir fiziniams asmenims: nuo š.m. liepos 1 d. keičiasi aplinkosauginius leidimus išduodanti institucija http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b90ce1af-8852-4a44-9a95-6523e5311cc1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b90ce1af-8852-4a44-9a95-6523e5311cc1

 

Siekiant optimizuoti valstybės institucijų funkcijas ir atskirti aplinkosauginių leidimų išdavimą nuo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės nuo š. m. liepos 1 d. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų (toliau - RAAD) vykdytos leidimų išdavimo ir kitos aplinkosauginio reguliavimo funkcijos perduodamos Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA).

2014-05-27 Daugumos Europos maudyklų vandens kokybė – puiki http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f39df1b0-6229-4652-8b84-9f5f6dd9edad http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f39df1b0-6229-4652-8b84-9f5f6dd9edad
Europos aplinkos agentūros metinėje maudyklų vandens kokybės ataskaitoje teigima, kad 2013 m. daugumos Europos pajūrio paplūdimių, upių ir ežerų vanduo buvo aukštos kokybės – daugiau kaip 95 % šių maudyklų atitiko būtiniausius reikalavimus. Pajūrio maudyklų duomenys šiek tiek geresni negu vidaus vandenų maudyklų.
2014-05-21 Baltijos jūra pasipuošė žiedadulkėmis http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e5939dfa-1098-4b34-a186-16df5422c027 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e5939dfa-1098-4b34-a186-16df5422c027

Pastaruoju metu daugelis vandens telkinių pasidengė gelsvai žaliom dėmelėm. Kai kur „dėmelės“ susijungia, sudarydamos tigrinį raštą, arba prie kranto susiplaka, paversdamos vandenį nepatrauklia mase.

2014-05-16 Pranešimas apie kompiuterinės avarinių situacijų valdymo sistemos (CAMEO) mokymus http://gamta.lt/cms/index?rubricId=06562aa1-d093-46f7-baf6-20c546126ada http://gamta.lt/cms/index?rubricId=06562aa1-d093-46f7-baf6-20c546126ada

2014 m. gegužės 19-23 d. Aplinkos apsaugos agentūroje vyks JAV ir Lietuvos Aplinkos apsaugos agentūrų organizuoti Lietuvos suinteresuotų institucijų specialistų mokymai „JAV CAMEO (Computer-Aided Management of Emergency Operations) Kompiuterinės avarinių situacijų valdymo sistemos įdiegimas Lietuvoje“.

2014-05-09 Apie naujas LR upių ežerų ir tvenkinių kadastro e-paslaugas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bc2669f9-58f1-4242-86e7-e3e3818a3c45 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bc2669f9-58f1-4242-86e7-e3e3818a3c45
Aplinkos apsaugos agentūra teikia naujas Lietuvos Respublikos Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro elektronines paslaugas, vieša prieiga adresu: https://uetk.am.lt. Paslaugos sukurtos įgyvendinant projektą „Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ (Nr. VP2-3.1-IVPK-01-PV-02-014), kuris buvo finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“.  
2014-04-29 Skelbiama akcija - Tvora http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1538e784-7b85-4a39-9f8f-328fe7143dd7 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1538e784-7b85-4a39-9f8f-328fe7143dd7

Siekiant padidinti piliečiams laisvo priėjimo prie vandens telkinių galimybes skelbiama akcija „Tvora“. Akcija vyks nuo š. m. gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.

2014-04-14 REF – 3 projekto II etapo įgyvendinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f8e7439d-468c-447a-9bcf-62f50f4b7894 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f8e7439d-468c-447a-9bcf-62f50f4b7894 2014-04-09 Pristatytas leidinys - “Lietuvos gamtinė aplinka: būklė, procesai ir raida” http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7ead1e0f-9ce4-429e-aea3-f22827738b8c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7ead1e0f-9ce4-429e-aea3-f22827738b8c
Leidinio “Lietuvos gamtinė aplinka: būklė, procesai ir raida” pristatymas aplinkos apsaugos specialistams, mokslininkams bei visuomenei įvyko Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos balandžio 8 d.  
2014-03-28 Prasideda akcija "Garažiukas" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=654cfd17-1812-4a35-ad0e-37a79ab2d965 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=654cfd17-1812-4a35-ad0e-37a79ab2d965

Siekiant užkirsti kelią aplinkos teršimui transporto priemonių atliekomis bei užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą autotransporto priežiūros ir remonto sektoriuje nuo š. m. balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. skelbiama akcija „Garažiukas “.

2014-03-28 Skelbiama akcija „Augintinis teršia - šeimininkas moka“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d0b45355-1e08-4f75-8fb9-ede780c0b728 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d0b45355-1e08-4f75-8fb9-ede780c0b728

Siekiant apsaugoti viešas teritorijas nuo taršos naminių gyvūnų ekskrementais nuo š. m. balandžio 1 d.  iki balandžio 30 d. skelbiama akcija  „Augintinis teršia - šeimininkas moka“ 

2014-03-14 Prasideda akcija „LYDEKA – 2014“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=17a7df00-67a3-4cc4-bb39-372115c0c3a5 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=17a7df00-67a3-4cc4-bb39-372115c0c3a5

Siekiant užtikrinti efektyvią lydekų neršto apsaugą nuo š. m. kovo 17 d. iki balandžio 20 d. skelbiama akcija „Lydeka-2014“

2014-03-12 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Bendruoju pagalbos centru http://gamta.lt/cms/index?rubricId=62acec12-19cc-4acd-9770-366b962ad87e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=62acec12-19cc-4acd-9770-366b962ad87e
Nuo 2014 m. kovo 13 d. apie brakonieriavimą, aplinkos taršą ir kitus gamtos apsaugos pažeidimus Lietuvos žmonės galės pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Aplinkos ministerija inicijavo bendradarbiavimą su Bendruoju pagalbos centru, kurio operatoriai priims ir perduos informaciją aplinkos apsaugos pareigūnams. Šiandien pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
 
2014-03-07 Kviečiame dalyvauti potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo seminaruose Vilniuje ir Šilutėje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7e4ef845-1948-4506-87ae-d8827c01107a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7e4ef845-1948-4506-87ae-d8827c01107a

Visuomenė kviečiama dalyvauti seminaruose, skirtuose potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių pristatymui bei aptarimui.

2014-03-06 Pranešimas apie konkurso būdu skirtas stintų žvejybos kvotas 2014-2016 m. Nemuno žemupyje ir žvejybos įrankių kvotas Kuršių mariose 2014 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2f80db7c-61f0-40d6-acd4-859e01fe8624 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2f80db7c-61f0-40d6-acd4-859e01fe8624

2014 m. vasario 21 ir 26 d. Šilutėje įvyko Žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo komisijos posėdžiai.

2014-03-04 Aplinkos apsaugos agentūra praneša: Nedegink žolės, saugok gamtą ir save! http://gamta.lt/cms/index?rubricId=96fc760c-4f4b-4651-81ff-026bc181508d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=96fc760c-4f4b-4651-81ff-026bc181508d

Šiais metais gražūs orai ne tik džiugina žmones, bet ir gana anksti atsakingoms tarnyboms atnešė jau įsisenėjusią problemą– pradeda siautėti pernykštės žolės degintojai.

2014-02-25 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1146fed2-1437-4d82-8aaa-02a0d9adf735 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1146fed2-1437-4d82-8aaa-02a0d9adf735

 

                                                                                                        

 

2014-02-19 Pranešimas apie numatomas konkurso būdu skirti žvejybos įrankių kvotas Kuršių mariose 2014 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b5acd2b4-99ef-4524-bb5e-431b464cc031 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b5acd2b4-99ef-4524-bb5e-431b464cc031

Konkurso būdu bus skiriamos šios žvejybos įrankių kvotos Kuršių mariose 2014 m.

2014-02-19 Pranešimas apie be konkurso skirtas žvejybos įrankių kvotas Kuršių mariose 2014 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3ce89d5d-9956-4f5c-a74b-3e6b530dbefb http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3ce89d5d-9956-4f5c-a74b-3e6b530dbefb

2014 m. vasario 19 d. įvyko Žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo komisijos posėdis.

2014-02-07 Dėl stintų žvejybos kvotų Nemuno žemupyje skyrimo konkurso http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fdc8f8a3-88c1-46b5-b5bb-b225112f07e1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fdc8f8a3-88c1-46b5-b5bb-b225112f07e1

Aplinkos apsaugos agentūra skelbia stintų žvejybos kvotų Nemuno žemupyje skyrimo konkursą priede Nr. 1 nurodytose vietose. Stintų žvejybos kvotos Nemuno žemupyje skiriamos trejiems metams (2014-2016 m.), vadovaujantis Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašu (toliau – tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. D1-902 „Dėl Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (tvarkos aprašas su naujausiais pakeitimais pateiktas pranešimo priede Nr. 2). Pradinė konkurso kaina 84 Lt/metams už vieną traukiamojo tinklo stintų žvejybai kvotą.
Konkursas vyks 2014 m. vasario 21. d. 10 val. Šilutės seniūnijos salėje (adresas, Lietuvininkų g. 17, Šilutė).

2014-02-07 Dėl 2014 m. žvejybos kvotų Kuršių mariose skyrimo konkurso http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d2d0c023-c4c4-4c01-84bb-125be50977ca http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d2d0c023-c4c4-4c01-84bb-125be50977ca

Aplinkos apsaugos agentūra skelbia 2014 m. žvejybos kvotų Kuršių mariose skyrimo konkursą.  Žvejybos kvotos bus skirstomos vadovaujantis Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašu (toliau – tvarkos aprašu), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. D1-902 „Dėl Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (tvarkos aprašas su naujausiais pakeitimais pateiktas pranešimo priede Nr. 1).

 

Konkursas vyks 2014 m. vasario 26 d. 11 val. Šilutės seniūnijos salėje (adresas, Lietuvininkų g. 17, Šilutė).
Dokumentai dėl dalyvavimo konkurse pateikiami Aplinkos apsaugos agentūrai (adresu, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 901 kab.). Dokumentai pateikiami žvejybos įrankių kvotoms gauti be konkurso ir konkurso būdu.

2014-01-29 Kuršių marių ledo storio matavimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=09c89449-83cd-491a-a329-ca62960a84a9 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=09c89449-83cd-491a-a329-ca62960a84a9

2014 m. sausio 28 d. buvo atlikti 15-oje vietų ledo storio matavimai, 12-kos kilometrų atstume, maršrutu Ventė – Nida (1 pav.). Kuršių marių ledo storio matavimus atliko Jūrinių tyrimų departamento Hidrologijos ir Techninio aptarnavimo skyriaus specialistai.

2014-01-23 Mokslinio pranešimo pristatymas AAA Jūrinių tyrimų departamente apie dugno nuosėdas ir vandens storymės sąveiką Kuršių mariose http://gamta.lt/cms/index?rubricId=97bc59e3-4c11-42aa-a709-b4f4069f8940 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=97bc59e3-4c11-42aa-a709-b4f4069f8940

Š. m sausio 24 d. 11:00 val., Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamento salėje, Dr. Mindaugas Žilius skaitys pranešimą tema „Dugno nuosėdų ir vandens storymės sąveika Kuršių mariose: deguonies stygiaus atsiradimo priežastys ir maistmedžiagių apykaita“.

2014-01-21 Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje buvo rasta nauja moliuskų rūšis Rangia cuneata (G.B.Sowerby I, 1831) (Bivalvia: Mactridae) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d42d35cd-63cd-4800-9cfd-86ef9f305dac http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d42d35cd-63cd-4800-9cfd-86ef9f305dac

Vykdant valstybinę Baltijos jūros vandens monitoringo programą 2013 m. gegužės mėn. dviejuose tyrimų taškuose ties Nida ir Juodkrante (6 ir 7 stotyse), kur gylis 13-14 m, smulkaus smėlio grunte, paimtuose mėginiuose makrozoobentosui tirti kartu su čia gyvenančiais dvigeldžiais moliuskais Mya arenaria, Cardium glaucum, Macoma balthica (1 pav.) aptikta po vieną smulkų, Šiaurės Amerikos Atlanto vandenyno pakrantės, dvigeldį moliuską Rangia cuneata individą (2 pav.). Jauni moliuskai buvo 1-4 mm ilgio (maždaug iki 1 metų amžiaus) iš pirmo žvilgsnio panašūs į tokio pat dydžio Macoma balthica (2 pav.). Tušti R. cuneata kiautai sudarė iki 30% tanatocenozės.

2014-01-07 Dėl Aplinkos oro apsaugos, Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=cc392c27-5db9-4a58-99a2-5813b87255e5 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=cc392c27-5db9-4a58-99a2-5813b87255e5

Pranešame, kad dėl programinės įrangos problemų, šiais metais ūkio subjektams nesudaryta galimybė 2013 m. Aplinkos oro apsaugos, Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas pateikti per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS), todėl prašome šias ataskaitas regionų aplinkos apsaugos departamentams pateikti tiesiogiai arba siųsti paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis ryšių priemonėmis.

2014-01-03 Dėl aplinkos normatyvinio dokumento LAND 36-2013 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=620525d5-7859-489a-9258-e8712e4cd1f4 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=620525d5-7859-489a-9258-e8712e4cd1f4

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos aplinkos normatyvinio dokumento LAND 36-2013 „Aplinkos objektų taršos radionuklidais matavimas – gama spektrometriniai mėginių tyrimai spektrometru, turinčiu germanio detektorių“ nauja redakcija.

2013-12-13 Pranešimas dėl 2014 m. ungurių žvejybos valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo konkurso http://gamta.lt/cms/index?rubricId=05f9de31-f7cd-429e-a138-0049ec627c8b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=05f9de31-f7cd-429e-a138-0049ec627c8b

Aplinkos apsaugos agentūra skelbia 2014 m. ungurių žvejybos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose kvotų skyrimo konkursą ir (ar) aukcioną priede nurodytose vietose.  Konkursas vyks 2013 m. gruodžio 30. d. (pirmadienį) 11  val. Vilniuje, A. Juozapavičiaus g. 9, IV aukšto  Kolegijų salėje.

2013-12-09 Leidinys "Aplinkos būklė 2012. Tik faktai" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=41b9f5db-ae0c-46d0-a764-5fd454a9a334 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=41b9f5db-ae0c-46d0-a764-5fd454a9a334
Leidinys "Aplinkos būklė 2012. Tik faktai" yra vienuoliktas kasmetinis leidinys, skirtas Lietuvos aplinkos būklės pokyčių per metus analizei.
Leidinio tikslas - skatinti šalies gyventojų domėjimąsi aplinkos apsaugos problemomis ir dalyvavimą įgyvendinant Lietuvos aplinkosaugos politiką, todėl leidinys yra skirtas valstybės institucijoms, tarptautinėms aplinkosauginėms organizacijoms bei visuomenei siekiant suteikti patikimą informaciją apie aplinkos būklę ir antropogeninio poveikio nulemtus aplinkos būklės pokyčius.

 

2013-12-04 Kviečiame susipažinti su parengtais potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiais http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8c526c96-9e7e-4adb-809d-7dadfff1f546 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8c526c96-9e7e-4adb-809d-7dadfff1f546

Visuomenė kviečiama susipažinti su potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiais, kurių parengimą koordinuoja Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ir Aplinkos ministerija, ir pareikšti savo pastabų bei pasiūlymų.

2013-12-04 Pažangūs miestai, keičiantys transporto sistemas, gerina miesto gyventojų gyvenimo kokybę http://gamta.lt/cms/index?rubricId=369cb95b-d713-40f5-9cb1-894f31974edd http://gamta.lt/cms/index?rubricId=369cb95b-d713-40f5-9cb1-894f31974edd
Pasak naujos Europos aplinkos agentūros ataskaitos, daugelis Europos miestų kai kuriuose savo rajonuose sparčiai keičia miesto transporto sistemą. Tačiau nepaisant to, kad kai kuriose miesto rajonuose važiavimas dviračiu ir efektyvus viešasis transpotras tampa kasdienine transporto priemone, vis dėlto Europos transporto sektorius išlieka pagrindinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro taršos ir triukšmo šaltinis, teigiama ataskaitoje.
2013-12-03 Kvietimas į CHEMSEA projekto konferenciją Varšuvoje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=224760a5-6eea-49af-96bf-5fcc06127abf http://gamta.lt/cms/index?rubricId=224760a5-6eea-49af-96bf-5fcc06127abf
Maloniai kviečiame 2014 m. vasario 13 d. atvykti į CHEMSEA projekto pabaigos konferenciją, kuri vyks Varšuvoje, Karininiame technologijos universitete. Konferencijos metu bus pristatomi CHEMSEA projekto metu vykdytos veiklos rezultatai.
 
2013-12-02 Kviečiame dalyvauti potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo seminaruose Kaune ir Klaipėdoje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=02d41019-30a4-4084-a9ef-431aef16dc92 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=02d41019-30a4-4084-a9ef-431aef16dc92

Įgyvendinant 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (OL 2007 L 288, p. 27) nurodytus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimą Nr. 1558 „Dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 144-6376) Aplinkos apsaugos agentūrą (toliau – AAA) kartu su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (toliau – LHMT) parengė 1:2000 mastelio potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius, kuriuose nustatytos teritorijos užliejamos potvynių, galinčių pasikartoti kas 10, 100 ir 1000 metų, ir įvertino galimą potvynių žala žmonėms aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai. Taip pat AAA ir LHMT sudarė žemėlapius, kuriuose yra nustatyti galimi užliejimai dėl ledo sangrūdų sukeliamos patvankos upėse.

2013-11-25 Seminaras „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą AIVIKS“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4c40a17c-f342-4c30-af01-41edd43c880d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4c40a17c-f342-4c30-af01-41edd43c880d

Kviečiame dalyvauti seminare apie duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimą Aplinkos apsaugos agentūrai.

2013-11-14 Šakių rajone per sunkvežimio avariją išsiliejo pavojingos cheminės medžiagos http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d25a81d1-05ec-4db2-bf00-80d98c9f4099 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d25a81d1-05ec-4db2-bf00-80d98c9f4099
Vakar Šakių rajone, netoli Plokščių gyvenvietės, įvykus sunkvežimio, kuris vežė konteinerius su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, avarijai, miške šalia kelio išsiliejo apie 1,3 t azoto rūgšties, 9,9 t sieros rūgšties ir 3 t kaustikinės sodos.                                           
2013-10-28 Įvyko knygos “Baltijos jūros aplinkos būklė” pristatymas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=62271ba3-d2c4-427d-97ab-7d103d028629 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=62271ba3-d2c4-427d-97ab-7d103d028629

Š. m. spalio 17 dieną 13 val. Aplinkos apsaugos agentūros  Jūrinių tyrimų departamento (Taikos pr. 26, Klaipėda) salėje vyko knygos “Baltijos jūros aplinkos būklė” pristatymas. Knyga skirtas Jūrinių tyrimų departamento 20-ies metų darbo veiklai paminėti.

2013-10-18 Europoje oro tarša vis dar kenkia sveikatai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6a24a05b-ec29-4fa8-a391-db1d5fa16a35 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6a24a05b-ec29-4fa8-a391-db1d5fa16a35

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis apie 90 proc. Europos Sąjungos miestų gyventojų  yra veikiami tam tikrame lygyje susiformavusių oro teršalų, kurie kenkia sveikatai. Taip teigia Europos aplinkos agentūra savo ataskaitoje “Oro kokybė Europoje-2013” paskelbusi paskutinius oro kokybės vertinimų rezultatus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    
2013-10-15 Knygos “Baltijos jūros aplinkos būklė” pristatymas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7b237126-630a-488f-acaf-4039408129dd http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7b237126-630a-488f-acaf-4039408129dd
Š. m. spalio 17 dieną 13 val. Aplinkos apsaugos agentūros  Jūrinių tyrimų departamento (Taikos pr. 26, Klaipėda) salėje vyks naujos knygos “Baltijos jūros aplinkos būklė” pristatymas kuriame dalyvaus knygoje publikuojamų straipsnių autoriai. Tai Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamento leidinys skirtas Jūrinių tyrimų departamento 20-ies metų darbo veiklai paminėti.
2013-09-16 CHEMSEA projekto pristatymas visuomenei http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bb577f39-f526-4662-b076-9d9b404719fc http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bb577f39-f526-4662-b076-9d9b404719fc
Š.m. rugpjūčio 29 d. Klaipėdoje įvyko Aplinkos apsaugos agentūros kaip projekto CHEMSEA (Chemical Munitions Search & Assessment) partnerės organizuojama Atvirų durų diena.

            

2013-09-04 ES ekologinis ženklas suteiktas naujiems produktams http://gamta.lt/cms/index?rubricId=82547150-85ec-4103-a3e2-363c54707f9f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=82547150-85ec-4103-a3e2-363c54707f9f
2004 m. Lietuvai tapus Europos Sąjungos (toliau – ES) nare atsirado galimybė Lietuvos įmonių gaminamus produktus žymėti ES ekologiniu ženklu. ES ekologinio ženklo sistema skirta įgyvendinti ES tvaraus vartojimo ir gamybos politiką, kuria siekiama mažinti neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį aplinkai, sveikatai, klimatui ir gamtos ištekliams. Sistema skirta skatinti rinktis aukšto aplinkosauginio veiksmingumo lygio produktus.  

2013-09-02 Informacija apie žuvų neršto ir migracijos laikotarpį lašišiniuose vandens telkiniuose http://gamta.lt/cms/index?rubricId=163b84e4-dc2c-4324-946a-8005adfb8f6a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=163b84e4-dc2c-4324-946a-8005adfb8f6a

Lašišinės žuvys šiemet kaip ir kiekvienais metais iš jūros plaukia neršti į upes. Nors iki neršto dar reikės palaukti apie pora mėnesių, tačiau žuvims iki savo nerštaviečių teks nuplaukti ne vieną šimtą kilometrų, įveikiant įvairias kliūtis.

2013-07-19 CHEMSEA projekto Atvirų durų diena Klaipėdoje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e0684b29-f55e-4272-ace8-1841e4ff8020 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e0684b29-f55e-4272-ace8-1841e4ff8020
Š.m. rugpjūčio 29 d. Klaipėdoje Aplinkos apsaugos agentūra kaip projekto CHEMSEA (Chemical Munitions Search & Assessment), kuris kofinansuojamas pagal Baltijos jūros regiono programą 2007-2013 m., partnerė rengia Atvirų durų dieną.  
2013-07-11 Bioenergijos gamybai reikia efektyviau naudoti gamtinius išteklius http://gamta.lt/cms/index?rubricId=459fed24-a870-44f5-9d80-ccc022ffbb70 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=459fed24-a870-44f5-9d80-ccc022ffbb70
Biomasės naudojimas energijos gamybai yra svarbi atsinaujinančių energijos išteklių dalis. Tačiau gaminant bioenergiją privaloma laikytis Europos Sąjungos išteklių naudojimo principų, teigiama naujoje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje. Tai reiškia, kad svarbu išgauti daugiau energijos iš esamų sąnaudų bei išvengti negatyvaus aplinkos poveikio, kurį gali įtakoti bioenergijos gamyba.        
2013-07-11 Kodėl vasarą Baltijos priekrantėje žydi vanduo? http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0d081609-057c-4d61-a36c-a3e512ac7bd9 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0d081609-057c-4d61-a36c-a3e512ac7bd9

Prasidėjus maudymosi sezonui dažnam pajūrio lankytojui kyla klausimas, „kodėl priekrantėje tiek dumblių?“, „ar vanduo švarus?“, „jaučiamas nemalonus kvapas, kodėl?“, „ar galima maudytis?“.

2013-07-10 Kūrybinis konkursas „Waste•smART“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f711d733-92a1-4442-aeea-cf898f1445a0 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f711d733-92a1-4442-aeea-cf898f1445a0

Europos aplinkos agentūra (EAA) kviečia dalyvauti naujame kūrybiniame konkurse „Waste•smART“ ir pasidalinti savo mintimis apie atliekų tvarkymą Europoje.

2013-06-13 Paminėta pasaulinio Vandenyno diena http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f789941f-6947-40bd-b19f-c58df74a73f3 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f789941f-6947-40bd-b19f-c58df74a73f3

Tarptautinei pasaulinei Vandenyno dienai pažymėti birželio 7 dieną Jūrinių tyrimų departamentas (JTD) pakvietė visuomenę  dalyvauti ekskursijoje po mokslinių tyrimų laivą „Vėjūnas“.

2013-06-07 Projekto „Cheminio ginklo paieška ir vertinimas“ (CHEMSEA) tiriamoji ekspedicija 2013 m. balandžio 26-29 d. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=75bb8a49-51a2-44ac-9565-e15d64f5df18 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=75bb8a49-51a2-44ac-9565-e15d64f5df18

Per II pasaulinį karą Baltijos jūroje buvo nuskandinta apie 55 000 tonų cheminio ginklo medžiagos (toliau - CGM). Oficialios skandinimo vietos - Bornholmo ir Gotlando gelmės.

2013-06-04 Tarptautinė pasaulinio Vandenyno diena http://gamta.lt/cms/index?rubricId=50a5b2c8-dd09-40b3-9240-8a277cd1a41d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=50a5b2c8-dd09-40b3-9240-8a277cd1a41d

 

Kasmet birželio 8 d. yra minima Tarptautinė pasaulinio Vandenyno diena, kuria siekiama padidinti visuotinį sąmoningumą apie Pasaulinio vandenyno svarbą žmogaus gyvenime.

 

 

2013-05-30 Renginys „Kokiu oru mes kvėpuojame“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6a5c12f8-4857-4abc-9073-dfebfc38eb02 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6a5c12f8-4857-4abc-9073-dfebfc38eb02

Birželio 5 dieną nuo 8 val. 30 min iki 15 val. Vilniuje Europos aikštėje (prie Vilniaus miesto savivaldybės) Aplinkos apsaugos agentūra, prisidėdama prie Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos bei 2013 metų - kaip Sveikatingumo metų - minėjimo renginių, organizuoja renginį „Kokiu oru mes kvėpuojame“.

2013-05-29 Rengiamas priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=abec06e6-d98b-4934-af42-2b34fc1ea1fc http://gamta.lt/cms/index?rubricId=abec06e6-d98b-4934-af42-2b34fc1ea1fc

2013 m. birželio 6 d. 10.00 val. Aplinkos apsaugos agentūra (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) rengia priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminą.

2014-12-31 Agentūros tyrimų laivai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3e1ff836-5a67-4480-8a30-1d79adde3c81 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3e1ff836-5a67-4480-8a30-1d79adde3c81
Mokslinių tyrimų laivas katamaranas „Vėjūnas“        Ekspedicinis kateris „Marinis“  
2013-05-22 Europos maudyklų vandens kokybė vis gerėja http://gamta.lt/cms/index?rubricId=72715428-513d-49d0-96eb-c155a8fa0096 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=72715428-513d-49d0-96eb-c155a8fa0096

 

Anot metinės Europos aplinkos agentūros maudyklų vandens kokybės ataskaitos, devyniasdešimt keturi procentai Europos Sąjungos maudyklų atitinka minimalius vandens kokybės standartus. 78 proc. maudyklų vandens kokybė yra puiki, o palyginti su pernai metų ataskaita minimalius reikalavimus atitinka 2 proc. daugiau maudyklų.  
2013-04-26 Mokslinė-tiriamoji ekspedicija palaidoto cheminio ginklo rajono dalyje (Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b0ff3b71-f2ba-4288-ba09-040c9f8805ee http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b0ff3b71-f2ba-4288-ba09-040c9f8805ee

Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamentas, įgyvendindamas tarptautinį projektą „Cheminio ginklo paieška ir vertinimas“ (angl. Chemical munitions search and assessment (CHEMSEA)), balandžio 26 – 29 dienomis atliks mokslinę-tiriamąją ekspediciją Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje mokslinių tyrimų laivu „Vėjūnas“. Ekspedicijos tikslas – atlikti detalius Baltijos jūros dugno šoninio skanavimo matavimus, vandens ir dugno nuosėdų mėginių paėmimą palaidoto cheminio ginklo rajono dalyje, įeinančiame į Lietuvos išskirtinę ekonominę zoną. Ekspedicijos metu surinkta informacija padės įvertinti palaidoto cheminio ginklo galimą poveikį aplinkai.

2013-04-26 Europa privalo keistis pati, kad neatsiliktų nuo besikeičiančio klimato http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8da201e3-a3a1-45b4-8c35-2293c4cf55df http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8da201e3-a3a1-45b4-8c35-2293c4cf55df
Kadangi Europoje klimatas šiltėja,  čia vynuoges auginantys vyndariai gali būti priversti keisti šiuo metu auginamų vynuogių rūšis arba net perkelti savo vynuogynus į kitas teritorijas. Tai tik vienas pavyzdys, pateikiamas naujojoje  Europos aplinkos agentūros ataskaitoje apie tai, kaip Europos ekonomika ir visuomenė turės prisitaikyti prie klimato kaitos.   Orų laikrodis
2013-04-17 Deganti pernykštė žolė sukelia daug problemų http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fcd4b349-14c3-4c15-a2c1-dc0bfeb4d69e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fcd4b349-14c3-4c15-a2c1-dc0bfeb4d69e

Kaip ir ankstesniais pavasariais, šiemet taip pat iškyla ta pati problema – pradeda siautėti pernykštės žolės degintojai. Nors nepalankūs orai dar neleido masiškai deginti žolės, tačiau šis neigiamas reiškinys jau prasidėjo, pirmiausiai vakarų Lietuvoje, kur anksčiau neliko sniego dangos.

2013-04-15 Konkursas Žemės ir Baltijos jūros aplinkos apsaugos dienoms pažymėti http://gamta.lt/cms/index?rubricId=281eaed9-12a7-4e7e-992a-95c719daf729 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=281eaed9-12a7-4e7e-992a-95c719daf729

Jūrinių tyrimų departamentas Klaipėdos miesto mokyklas  kovo 01 -  balandžio 15 dienomis, pažymint Žemės ir Baltijos jūros aplinkos apsaugos dienas,  kvietė dalyvauti piešinių, eilėraščių, miniatiūrų konkurse „Jūra, mus išauginusi jūra“.

2013-04-11 Šiemet prognozuojamas didesnis potvynis nei ankstesniais metais http://gamta.lt/cms/index?rubricId=18f5f2b7-96e8-4f0c-95ef-3198e25fc0c4 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=18f5f2b7-96e8-4f0c-95ef-3198e25fc0c4

Šiuo metu vandens lygiai visose upėse yra žemi arba artimi žemiausiems daugiamečiams, tačiau dėl šiltėjančių orų jie jau pradėjo nežymiai kilti. Sniego atsargos yra gana didelės, be to  paskutinėmis savaitėmis jos gerokai padidėjo ypač Nemuno ir Neries aukštupiuose, be to dirvos įšalas yra apie 60 cm, todėl didžioji dalis tirpsmo vandens greičiau nutekės į upes ir kitus vandens telkinius.

2013-04-11 Šiemet prognozuojamas didesnis potvynis nei ankstesniais metais http://gamta.lt/cms/index?rubricId=670d32f3-bcbc-4e11-8590-4f788cf6bfa0 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=670d32f3-bcbc-4e11-8590-4f788cf6bfa0

 Šiuo metu vandens lygiai visose upėse yra žemi arba artimi žemiausiems daugiamečiams, tačiau dėl šiltėjančių orų jie jau pradėjo nežymiai kilti. Sniego atsargos yra gana didelės, be to  paskutinėmis savaitėmis jos gerokai padidėjo ypač Nemuno ir Neries aukštupiuose, be to dirvos įšalas yra apie 60 cm, todėl didžioji dalis tirpsmo vandens greičiau nutekės į upes ir kitus vandens telkinius.

2013-04-08 Žvejų tinklų apaugimas perifitono titnagdumbliais http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b5e77a92-5b79-4eb6-a3a0-88890fb8128d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b5e77a92-5b79-4eb6-a3a0-88890fb8128d

Atsižvelgdami į žvejų asociacijos prašymą, ištirti dėl kokios priežasties buvo apsinešę ir parudavę žvejų tinklai, 2013 m. kovo 28 d. Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamento specialistai mokslinių tyrimų laivu „Vėjūnas“ atlikto mėginių paėmimą Klaipėdos sąsiauryje, Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūros zonoje ir Lietuvos teritoriniuose vandenyse.

2013-03-29 Ledo būklė Kuršių mariose http://gamta.lt/cms/index?rubricId=aa5b11f8-0a22-47cb-8eaf-1edb4fae862c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=aa5b11f8-0a22-47cb-8eaf-1edb4fae862c

Vykdant Valstybinį Kuršių marių monitoringą atliekami ledo stebėjimai ties Nida ir Vente. Ledas ties Nidos kranto zona yra atitrūkęs ir su irimo požymiais, jo storis apie 100 m nuo kranto siekė 18-25 cm, yra stebimos ledo properšos, ledo sangrūdos. Nuo Avių kalno iki Juodkrantės (į šiaurę nuo Nidos) ties farvateriu stebima didelė properša. Rytinėje Kuršių marių dalyje ties Vente ir einant į šiaurę link uosto vartų ledo beveik nebėra. Kai kuriose vietose yra stebimas dreifuojantis ledas ir kranto priešalas.

 

Ledas darosi netvirtas ir susidarius palankiam vėjui bei pakilus vandens lygiui, bet kuriuo metu gali pradėti skilti.

Ant ledo lipti pavojinga. Gerbiami žmonės, Jūs rizikuojate savo gyvybe.

2013-03-26 Įsibėgėja REF-3 projekto įgyvendinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=28c67e12-d061-43b6-81be-cd1f9628d432 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=28c67e12-d061-43b6-81be-cd1f9628d432 2013-03-15 Gelbėk Baltijos jūrą ir gauk 1,5 milijardo eurų naudos per metus http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e2f9165b-9abf-4945-8899-1beaec74113a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e2f9165b-9abf-4945-8899-1beaec74113a
Žmonės, gyvenantys aplink Baltijos jūrą, ją labai vertina ir yra pasiryžę mokėti 3,8 milijardų eurų per metus, kad jos būklė pagerėtų. Tai 1 – 1,5 milijardo eurų kasmet viršija sąnaudas būklei gerinti.

2013-03-06 NB8 pratybos: Lietuvos institucijos dalyvaus jungtinėse Šiaurės ir Baltijos valstybių avarinės parengties pratybose http://gamta.lt/cms/index?rubricId=43c9d051-f349-4de2-93c2-9dbebb82a466 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=43c9d051-f349-4de2-93c2-9dbebb82a466

Kovo 14 d. Lietuvos valstybės institucijos dalyvaus jungtinėse Šiaurės ir Baltijos valstybių (Suomija, Švedija, Norvegija, Danija, Islandija, Estija, Latvija, Lietuva) avarinės parengties pratybose. Pratyboms yra parengtas specialus scenarijus, pagal kurį bus imituojama branduolinė avarija Suomijos Lovisa branduolinėje elektrinėje. Numatyta pratybų trukmė – 24 valandos.

2013-03-01 Siekimas sumažinti išlaidas, kurias sudaro 45 milijardų eurų išleidžiamų sveikatos problemoms atsirandančioms dėl oro taršos, sukeltos sunkiasvorių krovininių transporto priemonių http://gamta.lt/cms/index?rubricId=87ab8905-a1cf-4eb6-8b03-11f97192bdc6 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=87ab8905-a1cf-4eb6-8b03-11f97192bdc6

Kelių mokesčiai sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms turėtų būti lygiaverčiai įvairioms sveikatos problemoms, kurias sukelia šių transporto priemonių eismo tarša įvairiose Europos šalyse. Pasak Europos aplinkos agentūros atliktų tyrimų, tai reiškia, kad rinkliavos mokesčiai kai kuriose šalyse turėtų būti žymiai didesni lyginant su kitomis šalimis.

 
2013-02-08 Padaryta ledo nuotrauka Kuršių mariose http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8d118d38-9ba1-4ecd-bcb3-cf7ebf544647 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8d118d38-9ba1-4ecd-bcb3-cf7ebf544647

2013 m. vasario 8 d. buvo atliktas ledo profilis maršrutu VENTĖ - NIDA. 12-kos kilometrų atstume buvo atlikti 15-oje vietų ledo storio matavimai. Ledo storis svyravo nuo 21 cm iki 33 cm. Ledas lygus, sangrūdų nėra. Sniego aukštis virš ledo siekė nuo 3 iki 6 cm. Duomenys pateikti lentelėje. Kuršių marių vandenyje (po ledu) ištirpusio deguonies kiekis 2013-02-01 buvo 8,6 mg/l (prisotinimas 78 procentai). Ledo storio matavimai maršrutu Ventė - Nida atliekami kiekvienais metais, kai marios pilnai padengtos ledu ir minimalus ledo storis siekia 25 cm.

2013-02-06 Telšiuose dega statybinių medžiagų sandėlis http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fe08b3d5-d31b-48f6-af8d-a29ad11aa201 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fe08b3d5-d31b-48f6-af8d-a29ad11aa201

Šiandien anksti ryte Telšių aplinkos apsaugos agentūros pareigūnai gavo pranešimą, kad vėl dega UAB “Srava” sandėlis, esantis šiaurinėje Telšių dalyje, Sedos gatvėje. Sandėlyje – angare, kurio plotas yra 150x70 metrų, saugomi įvairūs dažai, skiedikliai, lakai. Gaisro dūmai sklinda rytų kryptimi, dalinai teršdami miesto pramoninį rajoną, uždūmintas kelias Šiauliai – Palanga. Keli gyventojai, kurių sodybos patenka į teršiamą teritoriją, perspėti apie galimą pavojų. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Aplinkos tyrimų laboratoriją ima mėginius siekiant nustatyti oro taršos mastą. 

2013-02-05 Estijos inspektorių vizitas Aplinkos apsaugos agentūroje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e5e7ce0b-d17c-4150-bb48-2ecf6d5ebec9 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e5e7ce0b-d17c-4150-bb48-2ecf6d5ebec9

Sausio 28 – 29 dienomis Aplinkos apsaugos agentūrą aplankė svečiai iš Estijos Aplinkos inspekcijos (Keskkonnainspektsioon). Aplinkos apsaugos agentūra yra Europos aplinkos apsaugos teisę įgyvendinančių institucijų asociacijos (IMPEL) narė. Ši asociacija skatina ES šalių institucijų bendradarbiavimą aplinkos apsaugos kontrolės srityje, tad Estijos Aplinkos inspekcijos specialistų vizitas buvo vienas iš tokio bendradarbiavimo rezultatų.

2013-01-25 Visuomenė kviečiama teikti pastabas sudarant upių baseinų rajonų valdymo planų tvarkaraštį http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ea91dd23-ea70-45ab-936c-f235cdbed5f9 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ea91dd23-ea70-45ab-936c-f235cdbed5f9

Kadangi pradedami rengti šalies upių baseinų rajonų valdymo 2016-2021 m. planai, visuomenė kviečiama teikti pastabas dėl šių planų sudarymo tvarkaraščio. Šis tvarkaraštis yra paskelbtas Aplinkos ministerijos tinklalapyje ir Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazėje. Pastabas galima teikti iki š. m. liepos 23 d. Aplinkos ministerijos Vandenų departamentui paštu (A. Jakšto g. 4/9, 01105 Vilnius) arba tel. 8~706 63581, arba elektroniniu paštu g.bevainiene@am.lt.

2013-01-11 Seminaras „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą AIVIKS“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8d92976d-abc1-4cd0-ac46-f6577df0c21c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8d92976d-abc1-4cd0-ac46-f6577df0c21c

Seminarų metu įmonių atstovams bus trumpai pristatyta informacinė sistema AIVIKS, aptartas duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą AIVIKS, taip pat aptarti aplinkos monitoringo ataskaitų ir duomenų teikimo klausimai.

2013-01-11 2013-tieji: pradedami "Oro kokybės metai" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b8d15673-4203-4d9c-83c1-cbe71c0a172e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b8d15673-4203-4d9c-83c1-cbe71c0a172e
  Švarus oras bus ES aplinkosaugos politikos svarbiausias klausimas 2013 metais. Europos Aplinkos agentūra pateikia daugybę informacijos, kuri gali būti kaip pagrindas peržiūrint oro užterštumo teisės aktus.
2012-11-28 Transporto priemonių tarša kelia grėsmę žmonių sveikatai daugelyje Europos šalių http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e6bef2d1-91ed-4e72-aa61-2133c3d52251 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e6bef2d1-91ed-4e72-aa61-2133c3d52251

 

  Europos transporto priemonių išmetami oro teršalai sudaro ketvirtadalį ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Naujausioje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje teigiama, kad daugumą aplinkos problemų galima išspręsti įgyvendinus naujus ES tikslus.

 

2012-11-21 Akivaizdi klimato kaita Europoje: būtina imtis skubių prisitaikymo veiksmų http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c4334667-4c99-4b8b-a404-e33904b18b53 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c4334667-4c99-4b8b-a404-e33904b18b53
  Visuose Europos regionuose jaučiamas klimato kaitos poveikis, dėl kurio atsiranda įvairių padarinių visuomenei ir aplinkai. Ateityje tikimasi sulaukti dar daugiau tokių padarinių, kurie, kaip nurodoma šiandien paskelbtame naujausiame Europos aplinkos agentūros vertinime, gali sukelti didelių nuostolių.
2012-11-07 Leidinys "Aplinkos būklė 2011. Tik faktai" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=04ca8bf3-1e7d-44cc-b619-e92abea692ae http://gamta.lt/cms/index?rubricId=04ca8bf3-1e7d-44cc-b619-e92abea692ae

 

 

Leidinys "Aplinkos būklė 2011. Tik faktai" yra jau dešimtas kasmetinis leidinys, skirtas Lietuvos aplinkos būklės pokyčių metinei analizei. Leidinyje tęsiama kasmetinių apžvalgų apie aplinkos būklę serija ir vertinami 2011 metais įvykę pokyčiai bei jų priežastys bei pateikiama apibendrinta informacija apie Lietuvos aplinkos būklę per pastaruosius kelerius metus. 

 

Leidinyje nurodyti duomenys rodo, kad Lietuvos Respublikos gamtinė aplinka teršiama mažiau, daugiau dėmesio skiriama aplinkos kokybei ir gyventojų teisėms į saugią ir švarią aplinką užtikrinti, tačiau pabrėžiama tai, jog tai nereiškia, kad šiuo metu nėra su aplinkos kokybės išsaugojimu susijusių problemų. Leidinyje siekiama parodyti ne tik pasiektas teigiamas permainas, bet ir išryškinti esmines problemas bei aktualiausius uždavinius.

 

2012-11-07 Europos aplinkos agentūra išleido ataskaitą " Atliekų pervežimai ES viduje ir už jos ribų" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b3dae3d5-fb90-43bb-96ee-69a9e5775cbe http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b3dae3d5-fb90-43bb-96ee-69a9e5775cbe

 

  Naujoje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje "Atliekų pervežimai ES viduje ir už jos ribų" pateikiamas pavojingų ir nepavojingų atliekų pervežimas tarp ES šalių ir už ES šalių ribų.
2012-11-05 Nuotraukų konkurso ImaginAIR finalas – publikos balsavimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bc222081-6b23-425e-8d40-84c219ab764a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bc222081-6b23-425e-8d40-84c219ab764a

  Rugsėjo mėn. pradėjusi  nuotraukų konkursą oro kokybės tema ImaginAIR, Europos aplinkos agentūra kvietė europiečius siųsti  trijų nuotraukų ciklą su trumpu aprašymu apie oro kokybę ir jos įtaką sveikatai ir aplinkai taip, kaip tai supranta ir jaučia eiliniai  piliečiai. Šiuo metu skelbiami konkurso finalistai. Europos aplinkos agentūros konkurso vertintojai atrinks penkis nugalėtojus, tačiau publika dar gali išrinkti savo nugalėtoją.

2012-10-22 Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai 2011 metais: daugiau šalių pasirengusių įgyvendinti Kioto tikslus, išmetimai sumažėjo 2,5 proc. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2af52b15-0015-4fc1-af54-4e907e96dac1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2af52b15-0015-4fc1-af54-4e907e96dac1

  Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimai Europos Sąjungoje nuo 2010 iki 2011 metų vidutiniškai sumažėjo 2,5 proc., nors keliose valstybėse narėse ŠESD išmetimai padidėjo. Remiantis dviem Europos Aplinkos Agentūros (EAA) ataskaitomis, beveik visos Europos šalys yra kelyje įgyvendinant Kioto protokolo įsipareigojimus, lyginant su praeitais metais.

 

2012-09-26 Daugeliui europiečių toliau tenka kvėpuoti žalingais oro teršalais http://gamta.lt/cms/index?rubricId=040f1469-ee97-4784-bedf-99475e29871f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=040f1469-ee97-4784-bedf-99475e29871f
  Beveik trečdaliui Europos miestiečių tenka kvėpuoti oru, kuriame didelė kietųjų dalelių koncentracija. Kietosios dalelės žmonių sveikatai daro itin didelę žalą, nes gali prasiskverbti į jautrias kvėpavimo sistemos dalis. Pastaraisiais dešimtmečiais ES padarė pažangą mažindama rūgštėjimą sukeliančių oro teršalų išmetimą. Tačiau šiandien Europos aplinkos agentūros paskelbtoje naujoje ataskaitoje nurodoma, kad daugelyje vietų Europoje nemažėja kietųjų dalelių koncentracijos ore ir pažemio ozono keliamų problemų.

 

2012-09-18 Seminaras: "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (AIVIKS) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b855c169-33b6-4b92-aa1c-a8a3d919d414 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b855c169-33b6-4b92-aa1c-a8a3d919d414

 

  Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Aplinkos ministerija, UAB „Affecto Lietuva“, UAB „HNIT-BALTIC“ organizuoja seminarus „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIVIKS)“ tikslu pristatyti valstybės ir savivaldybių institucijoms bei ūkio subjektams įgyvendinamo projekto „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ metu modernizuotą ir išplėstą AIVIKS, informuoti apie jos teikiamą pridėtinę vertę. 

 

2012-09-17 Registracija į AIVIKS seminarą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0af36bda-8e67-4377-aa86-4181fdd865c7 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0af36bda-8e67-4377-aa86-4181fdd865c7 2012-09-07 Ūkio subjektų, kurių produktams suteiktas Europos Sąjungos ekologinio ženklas sąrašas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=90096cc6-034d-468f-bc28-01161795e7e6 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=90096cc6-034d-468f-bc28-01161795e7e6
 
2004 m. Lietuvai tapus Europos Sąjungos (toliau – ES) nare atsirado galimybė Lietuvos įmonių gaminamiems produktams ES ekologinį ženklą. ES ekologinio ženklo sistema skirta gyvendinti ES tvaraus vartojimo ir gamybos politiką, kuria siekiama mažinti neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį aplinkai, sveikatai, klimatui ir gamtos ištekliams. Sistema skirta skatinti rinktis aukšto aplinkosauginio veiksmingumo lygio produktus.
2012-08-06 Dėl naftos teršalų Nemune http://gamta.lt/cms/index?rubricId=dd801a83-805d-4d2e-9295-c7d43993b9da http://gamta.lt/cms/index?rubricId=dd801a83-805d-4d2e-9295-c7d43993b9da

Vakar apie 19 val. buvo gautas pranešimas, kad Nemune ties Jurbarku pastebėta naftos produktų plėvelė. Atlikus žvalgybą nustatyta, kad upe plaukia naftos produktų dėmės. Vaivorykštės spalvų atskiros dėmės išsiplėtę apie 2,5 km upės ilgyje, beveik per visą upės plotį. Kadangi upės vandens paviršiuje teršalai pasiskleidę labai plonu sluoksniu ir jų surinkimo darbai praktiškai negalimi, o esant aukštai oro ir vandens temperatūrai labai gerai vyksta degradacijos procesai, buvo nuspręsta nenaudoti nafta skaidančių medžiagų ir nakties metu nutraukti žvalgybą. 

2012-07-23 Aplinkos radiologinės taršos poveikis biotai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fbc6ec91-bf90-4708-abcc-bab824fa905a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fbc6ec91-bf90-4708-abcc-bab824fa905a
Aplinkos apsaugos agentūros Radiologijos skyrius atliko Baltijos jūros ir Drūkšių ežere esančių radionuklidų poveikio vandens ekosistemų florai ir faunai vertinimą            
2012-07-02 Žmonės pasiryžę mokėti už sveikesnę Baltijos jūrą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b52e26f7-d67e-428d-a44a-5dacdd4d8d4d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b52e26f7-d67e-428d-a44a-5dacdd4d8d4d

 

Žmonės, gyvenantys aplink Baltijos jūrą, ją labai vertina ir yra pasiryžę mokėti apie 4 milijardus eurų per metus, kad jos būklė pagerėtų. Tai rodo naujas unikalus tyrimas, kurį atliko tarptautinis mokslinių tyrimų tinklas BalticSTERN.  

 

2012-07-02 Seminaras apie laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=77381af1-1c25-4d27-b1e0-00955e8a0f3d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=77381af1-1c25-4d27-b1e0-00955e8a0f3d

Aplinkos apsaugos agentūros Gyvūnijos naudojimo kontrolės skyrius, š.m. liepos 4 d. 14 val. LR AM Marijampolės RAAD patalpose planuoja surengti seminarą aptvarų, voljerų savininkams apie laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje ir jų naudojimo reikalavimus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas saugomų gyvūnų rūšių laikymui nelaisvėje.

2012-06-13 Sekliuose vandens telkiniuose mažėja deguonies http://gamta.lt/cms/index?rubricId=288ad236-1786-4a02-8ec8-df2d9f2df302 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=288ad236-1786-4a02-8ec8-df2d9f2df302

 

Aplinkos apsaugos specialistai pastebėjo, kad esant šiltiems orams pradeda intensyviai daugintis dumbliai, prasideda taip vadinamas vandens žydėjimas. Dėl šio reiškinio vandens telkiniuose sumažėja vandenyje ištirpusio deguonies, kurį suvartoja masiškai besidauginantys dumbliai.

 

2012-06-07 Signalai 2012 – kuriant tokią ateitį, kokios norime http://gamta.lt/cms/index?rubricId=74f2fd48-b7fd-44bb-b50b-eafcefc0cae9 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=74f2fd48-b7fd-44bb-b50b-eafcefc0cae9

 

Europos aplinkos agentūra kasmet išleidžia leidinį Signalai, kuriame publikuoja trumpas apybraižas apžvelgiančias aktualiausius ateinančių metų aplinkosaugos klausimus. Signalai 2012 apžvelgia tokias aplinkosaugos temas, kaip tvarų vystymąsi, žaliąją ekonomiką, vandenį, atliekas, maistą, aplinkosauginį valdymą ir aplinkosauginių žinių plėtrą.  

 

 

2012-06-06 Susitikimas Baltarusijoje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4a2eed37-0606-4387-b17b-5e5c79f7d6d1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4a2eed37-0606-4387-b17b-5e5c79f7d6d1

 

Valstybinės gyvūnijos ir augalijos apsaugos inspekcijos prie Baltarusijos Respublikos Prezidento kvietimu gegužės 29-31 dienomis Baltarusijos Gomelio apskrityje esančiame Pripetės nacionalinio parko patalpose buvo surengtas  trečiasis Valstybinės gyvūnijos ir augalijos apsaugos inspekcijos prie Baltarusijos Respublikos Prezidento ir Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų  pasitarimas bendradarbiavimo tarp aplinkosaugos tarnybų, vykdančių augalijos ir gyvūnijos apsaugą bei naudojimo kontrolę klausimais. 

 

2012-05-24 Europos ateitis priklauso nuo miestų prisitaikymo klimato kaitai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=425ae22d-d591-4f6a-acbb-d15a53273a88 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=425ae22d-d591-4f6a-acbb-d15a53273a88

Maždaug trys ketvirtadaliai europiečių gyvena miestuose. Dauguma išteklių, reikalingų žmonių gerovei taip pat sukuriama miestuose, tačiau urbanistinės erdvės ypatingai jautrios klimato kaitai. Pagal Europos aplinkos agentūros ataskaitą - „Miestų prisitaikymas prie klimato kaitos Europoje" -  Europa turėtų pasinaudoti galimybe miestuose gerinti gyvenimo kokybę kartu prisitaikant prie klimato kaitos. Ataskaitoje įspėjama, kad uždelsus veiksmus vėliau šios pastangos kainuos žymiai brangiau.

 

2012-05-24 Išleista naujausia ataskaita: Europos maudyklų vandens kokybė 2011 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=58c87627-466a-45ed-a8e4-54f849b95371 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=58c87627-466a-45ed-a8e4-54f849b95371

Naujausioje metinėje Europos aplinkos agentūros (EAA) ir Europos Komisijos maudyklų vandens ataskaitoje pateikiami duomenys, kurie apibūdina daugiau kaip 22 000 Europos maudyklų ir pliažų, upių ir ežerų vandens kokybę praėjusiais metais.

2012-05-03 Už neteisėtą atliekų gabenimą skirta įkalinimo bausmė http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3cdaeeae-6371-40a8-aeac-ed5b64b6bc39 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3cdaeeae-6371-40a8-aeac-ed5b64b6bc39

Už neteisėtą pavojingų atliekų – išeikvotų švino akumuliatorių – vežimą per Švediją dviem Lietuvos piliečiams skirta 30 dienų įkalinimo bausmė. Apie tai praėjusią savaitę Aplinkos apsaugos agentūrą informavo Švedijos aplinkos apsaugos agentūra. Šios pavojingos atliekos buvo surinktos Norvegijoje ir vežtos per Švediją į Lietuvą neturint reikiamų leidimų.

2012-05-03 2012 m. birželio 12 d., Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su Baltijos aplinkos forumu, organizuoja seminarą „Aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymas atliekant transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=62fdb0d6-e4db-4f82-b6fe-ab571c1602af http://gamta.lt/cms/index?rubricId=62fdb0d6-e4db-4f82-b6fe-ab571c1602af

Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su Baltijos aplinkos forumu, organizuoja seminarą „Aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymas atliekant transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą“, skirtas autoservisų atstovas ir Regioninių aplinkos apsaugos departamentų inspektoriams.

2012-05-02 2012 m. gegužės 15 d. Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su Baltijos aplinkos forumu (BEF), organizuoja mokymus (praktinį seminarą) „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) reikalavimus“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7b448709-f4c1-4ad0-a778-1ee3fac4df89 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7b448709-f4c1-4ad0-a778-1ee3fac4df89

Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su Baltijos aplinkos forumu (BEF), organizuoja mokymus (praktinį seminarą) „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) reikalavimus".    

2012-04-16 Deganti pernykštė žolė sukelia daug problemų http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f169481f-7d18-4de9-9586-d24949dd9dd5 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f169481f-7d18-4de9-9586-d24949dd9dd5

Pernai ugniagesiai beveik 4500 kartų vyko gesinti degančios žolės, o gaisrų skaičius atvirose teritorijose sudarė 36 % visų gaisrų. Šie gaisrai išdegino per 5 tūkst. hektarų pievų.

2012-03-14 Europa privalo efektyviau naudoti vandens išteklius http://gamta.lt/cms/index?rubricId=70fb35e1-da60-498b-b7ae-85b2d71c1aee http://gamta.lt/cms/index?rubricId=70fb35e1-da60-498b-b7ae-85b2d71c1aee

Pasak naujos Europos aplinkos agentūros ataskaitos, Europa privalo vandens išteklius naudoti dar efektyviau, tačiau taip, kad nepakenktų ekonomikai. Neefektyvus vandens naudojimas skaudžiai paliečia ekosistemas ir žmones, naudojančius vandens išteklius. Nes tiek ekosistemos, tiek žmonės užtikrina Europos produktyvumą ir saugumą.

2012-02-27 Informacija pakuočių gamintojams ir (ar) importuotojams dėl į vidaus rinką išleistų pakuočių ataskaitų už 2011 metus http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fa4b109e-4fb2-4930-9e32-2d9fbce872e2 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fa4b109e-4fb2-4930-9e32-2d9fbce872e2

Pakuočių gamintojai ir (ar) importuotojai, į vidaus rinką išleidžiantys gaminiais pripildytas pakuotes, nebeprivalo teikti į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų (ĮVRIPAA) Aplinkos ministerijos Regionų aplinkos apsaugos departamentams už 2011 m. 

 

Gamintojai ir (ar) importuotojai, į vidaus rinką išleidžiantys tuščias pakuotes,  metinę vidaus rinkai patiektų tuščių pakuočių apskaitos ataskaitą už 2011 m. teikia LR aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 2002, Nr. 81-3503; 2011, Nr. 28-1353) VI skyriaus nustatyta tvarka.

2012-02-10 Jaunimo video įrašų konkursas – pasidalink savo vizija apie tvarią ateitį ir laimėk piniginius prizus http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e55001e1-4ed5-4fd9-a4e5-e09d4344e702 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e55001e1-4ed5-4fd9-a4e5-e09d4344e702
Kokia jūsų 20 metų darnaus gyvenimo vizija? Konkursas „Karta ‘92“ suteikia galimybę jauniems europiečiams, gimusiems 1991, 1992 ar 1993 metais sukurti video įrašą apie tai, kaip jie įsivaizduoja tvarią ateitį.
2012-01-02 Įmonės "K2LT" krematoriumui išduota Kremavimo veiklos licencija http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f0569908-1f42-48e6-9b29-a12830c43716 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f0569908-1f42-48e6-9b29-a12830c43716

Informuojame, kad 2011-12-05 Aplinkos apsaugos agentūra išdavė Kremavimo veiklos licenciją Nr. 00001 įmonei UAB „K2 LT“, į. k. 301950535, buveinės adresas M. Počobuto g. 4, Vilnius, tel. 8-612-77717, veiklavietės adresas Metalistų g. 3, Kėdainiai. 

 

2011-12-12 Gruodžio 1 dieną Jūrinių tyrimų departamentas kartu su VŠį „Grunto valymo technologijos“ organizavo konferenciją tanklaivio „Globe Assimi“ avarijos trisdešimtmečiui paminėti http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bbedfc5d-5567-4394-af90-41b9982938a0 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bbedfc5d-5567-4394-af90-41b9982938a0

Gruodžio 1 dieną Klaipėdoje vyko konferencija „Ar išmokome Globe Assimi avarijos pamokas“. Mokslinę – praktinę konferenciją, kurioje dalyvavo 50 svečių ir 10 pranešėjų, organizavo Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamentas kartu su VšĮ „Grunto valymo technologijos“.

2011-11-28 Jūrinių tyrimų departamentas kartu su VŠį „Grunto valymo technologijos“ gruodžio 1 dieną rengia konferenciją tanklaivio „Globe Assimi“ avarijos trisdešimtmečiui paminėti http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a30730e6-d43b-432a-9c0a-29719a062a78 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a30730e6-d43b-432a-9c0a-29719a062a78

Prieš tris dešimtmečius Klaipėdos uoste įvyko Lietuvos pajūriui daug žalos padariusi tanklaivio „Globe Assimi“ avarija. Šiam įvykiui ir jo padariniams paminėti Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamentas kartu su VšĮ „Grunto valymo technologijos“ organizuoja mokslinę - praktinę konferenciją - „AR IŠMOKOME GLOBE ASSIMI AVARIJOS PAMOKAS“

2011-11-05 Kviečiame dalyvauti praktiniame seminare „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) reikalavimus“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1f153e36-0b7d-4acd-ae48-9c0e55f0da46 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1f153e36-0b7d-4acd-ae48-9c0e55f0da46

Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su Aplinkos apsaugos agentūra ir Europos cheminių medžiagų agentūra, organizuoja mokymus (praktinį seminarą) „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) reikalavimus“ pramonės įmonių atstovams.

2011-10-27 Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 25 d. sprendimu priteisė iš AB „Orlen Lietuva“ 6 791 421,438 Lt už padarytą žalą aplinkai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=49941343-d3c0-4f81-8844-04a41bccd830 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=49941343-d3c0-4f81-8844-04a41bccd830
Didelė žala aplinkai buvo padaryta ekologinės nelaimės Rokiškio rajone 2009 m. kovo mėnesį metu, kai nenustatyti asmenys neteisėtai prisijungė prie naftos produktų tiekimo vamzdyno Polockas-Ventspilis. Pažeidus prisijungimo žarną į aplinką pateko didelis kiekis gazolino. Teršalai pasklido dideliame plote, užteršė Vyžuonos upės užpelkėjusį slėnį, Juodupės upę, jos pakrantes, Juodupės mietelyje esantį tvenkinį, dalis vandenyje ištirpusių teršalų nutekėjo su upių vandeniu. Avarijos metu buvo užterštos saugomos teritorijos, žuvo gyvūnai.  
2011-10-03 Jūrinių tyrimų departamente vyko piešinių, eileraščių ir miniatiūrų konkurso tema "Jūra - gyvybės lopšys" vaikų nugalėtojų Padėkos raštų įteikimo šventė http://gamta.lt/cms/index?rubricId=59052291-7106-4e6b-94e9-b54805eca55e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=59052291-7106-4e6b-94e9-b54805eca55e

2011 metų rugsėjo 30 d. Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamente vyko piešinių, eilėraščių ir miniatiūrų konkurso tema "Jūra - gyvybės lopšys" vaikų nugalėtojų  padėkos raštų įteikimo šventė.

 

2011-09-28 Rugsėjo 21-23 d. Astanoje, Kazachstane vyko septinta ministrų konferencija „Aplinka Europai“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=345b796c-0bdd-4646-81a8-c8c396c157d9 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=345b796c-0bdd-4646-81a8-c8c396c157d9
Konferencijoje „Aplinka Europai“ ministrai susitiko aptarti su vandeniu ir tausia ekonomika susijusius klausimus. Ministrų konferencijoje dalyvavo atstovai iš 53 visos Europos šalių, taip pat Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados ir Izraelio atstovai. Konferencijoje dėmesys buvo skiriamas  vandens ir su juo susijusių ekosistemų apsaugos klausimams, ir svarstoma, kaip siekti tausios ekonomikos. Bendradarbiaudama su Kazachstano vyriausybe, konferenciją rengė Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos Komisija (JT/EEK).  
2011-09-21 Rastas nelegalus prisijungimas prie naftotiekio http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4953b4ad-d3ee-4607-b70b-a9f4e404ac28 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4953b4ad-d3ee-4607-b70b-a9f4e404ac28

Šiandien, 2011 rugsėjo 21 d., vykdant naftos produktų transportavimo vamzdyno Polockas - Ventspilis trasos apžiūrą, Biržų rajone šalia kelio Drąseikiai – Užušiliai, vėl rastas nelegalus prisijungimas prie vamzdyno. Prie vamzdyno prisijungta apie 150 m nuo kelio.

 

2018-06-25 Dėl Lietuvos miškų gaisringumo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f98254d7-ecf5-4001-bffa-a0bfb34aae56 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f98254d7-ecf5-4001-bffa-a0bfb34aae56

Dėmesio!

Miškuose – ypatinga sausra ir didžiulis gaisrų pavojus! Nesilankykite miškuose, jei nėra būtinybės!

Pastebėję gaisrą nedelsdami apie tai praneškite trumpuoju numeriu 112.

 

 

 

2011-08-31 Piešinių, eilėraščių ir miniatiūrų konkursas tema - "Jūra - gyvybės lopšys" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d8e0ea52-c7a3-4d20-90ee-30d77dd73461 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d8e0ea52-c7a3-4d20-90ee-30d77dd73461
Aplinkos Apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamentas 2011 metų pavasarį "Žemės ir Baltijos jūros aplinkos apsaugos dienoms pažymėti" Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono mokyklų mokiniams skelbė piešinių, eilėraščių ir miniatiūrų konkursą, tema "Jūra - gyvybės lopšys".  
2011-08-16 Dėl Neries upės vandens spalvos pokyčių tyrimų rezultatų http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7e48b6b3-5cea-4867-81cd-b57d63705911 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7e48b6b3-5cea-4867-81cd-b57d63705911

Kaip buvo informuota praeitą savaitę, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai paėmė vandens mėginius Neryje Vilniuje ir Neryje ties Valakampiais ir Buivydžiais (prie sienos su Baltarusija) upės vandens spalvos pokyčių priežastims išsiaiškinti. Gauti tyrimų rezultatai rodo, kad upės vandenyje yra gausu įvairių rūšių dumblių (fitoplanktono), vandens mėginyje, paimtame ties Buivydžiais, vyrauja melsvadumbliai. Tiek dumblių gausa, tiek chlorofilo „a“ (dumblių žaliojo pigmento rodiklio) koncentracija rodo eutrofikacijos („vandens žydėjimo“) požymius, su kuo yra siejamas upės vandens spalvos pokytis.

 

2011-08-12 Dėl Neries vandens spalvos pokyčių http://gamta.lt/cms/index?rubricId=01ea0d11-c9c1-4707-af4c-47ab0d64252d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=01ea0d11-c9c1-4707-af4c-47ab0d64252d
Visuomenė sunerimo dėl Neries vandens spalvos pokyčių: ji tapo pastebimai žalesnė nei įprasta.

Tam, kad būtų nustatyta priežastis ir išsiaiškinta, ar vandenyje nėra kenksmingų medžiagų, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vakar jau paėmė vandens mėginius. Taip pat išmatuotas vandenyje ištirpusio deguonies kiekis Neryje Vilniuje bei Neryje ties Valakampiais ir Buivydžiais (prie sienos su Baltarusija). Pirmieji tyrimų rezultatai bus aiškūs artimiausiomis dienomis.
 
2011-07-15 Leidinys "Aplinkos būklė 2010. Tik faktai" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=11f829e3-91c5-4add-9204-b5b004dbe886 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=11f829e3-91c5-4add-9204-b5b004dbe886
Leidinys „Aplinkos būklė 2010. Tik faktai“ tęsia kasmetines apžvalgas apie aplinkos būklę. Jame pateikti duomenys apie Lietuvos Respublikos gamtinės aplinkos būklę ir pagrindines jos kitimo tendencijas rodo, kad aplinka teršiama mažiau, daugiau dėmesio skiriama aplinkos kokybei ir gyventojų teisių į saugią ir švarią aplinką užtikrinimui.                                 

2011-06-17 Dėl Lomenos upės vandens kokybės stabilizuojant Kaišiadorių nuotekų valyklos darbą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f99652f6-613e-4ec0-ac1d-78c71570fcaa http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f99652f6-613e-4ec0-ac1d-78c71570fcaa

Š. m. birželio 6 d. buvo pastebėta, kad iš Kaišiadorių nuotekų valyklos į Lomenos upę išleidžiamos nepilnai išvalytos nuotekos, kadangi sutriko valymo įrenginių darbas. Nedelsiant buvo imtasi taršos mažinimo priemonių – laikinai sustabdytas miesto pramonės įmonių nuotekų išleidimas, Lomenos upės vanduo skiedžiamas iš miesto tvenkinių išleidžiamu ir iš požeminio vandens gręžinių paimamu vandeniu, stabilizuojamas nuotekų valymo įrenginių darbas aerotankus pildant iš kitų nuotekų valyklų atvežtu aktyviuoju dumblu.

2011-06-09 Užteršta Lomenos upė http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a335f131-9131-436b-8dd4-89f2398f352a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a335f131-9131-436b-8dd4-89f2398f352a

Šių metų birželio 6 d. ryte Kauno Regioninis aplinkos apsaugos departamentas gavo pranešimą iš gyventojų, kad į Lomenos upę, pirmos eilės Neries intaką, žemiau Kaišiadorių miesto teka teršalai.

2011-06-10 Gaisras Aukštumalos durpyne Šilutės rajone (atnaujinta 2011 06 10) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=84a09d58-eee8-4d4b-bee2-2909e1ec9118 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=84a09d58-eee8-4d4b-bee2-2909e1ec9118
Birželio 7 d. į Šilutės rajoną išvykusi Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) mobili aplinkos oro tyrimų laboratorija ilgiau negu 1,5 paros tyrė oro kokybę galimoje gaisro, kilusio Aukštumalos durpyne, poveikio zonoje.  

 

2011-06-02 Dėl kiaulių maro Jonavos rajone http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f5c02b0f-c069-445d-a298-8ba099b1da18 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f5c02b0f-c069-445d-a298-8ba099b1da18
Vakar, birželio 1 dieną 10 val. 30 min. iš Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gautas pranešimas, kad UAB „Beržų kompleksas“ Šilų kaime, Šilų seniūnijoje, esančiame pagrindiniame padalinyje masiškai pradėjo kristi motininės kiaulės. Kiaulių kritimo priežastis – klasikinis kiaulių maras. Kodėl kilo kiaulių maras yra nustatinėjama, vyksta tyrimas.  
2011-06-01 Atliktas preliminarus potvynių rizikos įvertinimas Lietuvoje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9c8bb512-9239-4f7a-b70a-c68b99150240 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9c8bb512-9239-4f7a-b70a-c68b99150240

2007 m. Europos Sąjungoje buvo priimta Potvynių direktyva, kurios tikslas yra iki 2015 m. gruodžio 22 d. sukurti potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo sistemą, siekiant sumažinti neigiamas potvynių pasekmes žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai.

2011-05-29 Dėl gaisro AB „Klaipėdos kartonas“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=63a08cbf-db91-464e-ab92-30874d7e2dbc http://gamta.lt/cms/index?rubricId=63a08cbf-db91-464e-ab92-30874d7e2dbc
Vakar, gegužės 29 dieną, 14 val.40 min. iš Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento buvo gautas pranešimas apie gaisrą, kilusį Klaipėdos rajono Dovilų seniūnijos Dumpių kaime, AB „Klaipėdos kartonas“ nuotekų valymo įrenginių teritorijoje.    
2011-05-26 Nauji žemėlapiai suteikia europiečiams galimybę pamatyti išsklaidytosios oro taršos šaltinius http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9b5d6754-2e81-4740-bff8-757b5035cb69 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9b5d6754-2e81-4740-bff8-757b5035cb69
Europos Komisija ir Europos aplinkos agentūra kartu su Jungtinių tyrimų centro Aplinkos ir darnaus vystymosi institutu parengė interaktyvius žemėlapius, kurie leis labai tiksliai nustatyti pagrindinius išsklaidytosios oro taršos šaltinius, susidariusius dėl transporto ir aviacijos išmetamų teršalų.
2011-04-29 Medžiotojai buvo drausmingesni http://gamta.lt/cms/index?rubricId=73254929-e588-47dd-ae67-51379a7a1f78 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=73254929-e588-47dd-ae67-51379a7a1f78

Siekdamas užtikrinti civilinėje apyvartoje esančių ginklų ir šaudmenų kontrolę, nuo 2010-12-01 iki 2011-04-15 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su Aplinkos apsaugos agentūra organizavo bendrus fizinių asmenų, vykstančių į medžioklės plotus, medžiojančių ir grįžtančių iš jų patikrinimus. Šios akcijos metu buvo tikrinamas medžioklinių ginklų ir šaudmenų gabenimo bei nešiojimosi teisėtumas, saugaus elgesio medžioklėje bei medžioklės taisyklių reikalavimų laikymasis. 

2011-03-28 Aerozolinių radionuklidų tūrinis aktyvumas 2011 metų kovo mėn. (atnaujinta 2011 04 04) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=82448f02-a52a-4dfc-9934-a71813581e60 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=82448f02-a52a-4dfc-9934-a71813581e60

Vykdydama valstybinį aplinkos radiologinį monitoringą, Aplinkos apsaugos agentūra atlieka radionuklidų tyrimus nenutrūkstamai Utenoje aerozolių stotyje renkamuose aerozolių mėginiuose.

2011-03-25 Negyvos žuvys Smiltynėje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=57f2a6cd-684a-43c9-a783-8a5527b44aff http://gamta.lt/cms/index?rubricId=57f2a6cd-684a-43c9-a783-8a5527b44aff

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Jūros aplinkos apsaugos agentūros vedėjas Raimondas Šatkauskas informavo, kad į jūros pakrantę ties Naująja Smiltynės perkėla išmesta daug negyvų bretlingių. Ši informacija buvo perduota Žuvininkystės tyrimų laboratorijos direktoriui prie Žemės ūkio ministerijos, kuris pažadėjo paimti mėginius ir bandyti nustatyti žuvies kritimo priežastis.

2011-03-14 Duomenys apie radiacijos lygį visuomenei skelbiami kas dvidešimt minučių http://gamta.lt/cms/index?rubricId=cf525c94-19a6-40ca-a17b-f8589154e00a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=cf525c94-19a6-40ca-a17b-f8589154e00a

Nuo šeštadienio, kovo 12 d., kai Fukušimos atominėje elektrinėje įvyko avarija dėl Japoniją sukrėtusio stipraus žemės drebėjimo, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) dirba budėjimo režimu ir nepertraukiamai stebi radiacinio fono lygį Lietuvoje. Nors radiacinės taršos pavojaus mūsų šaliai ir nėra, tačiau, siekiant kuo išsamiau informuoti visuomenę, duomenys apie radiacinio fono lygį Agentūros tinklapyje skelbiami nebe kas valandą, kaip ligi šiol, bet kas dvidešimt minučių.

2011-03-14 AAA Jūrinių tyrimų departamentas skelbia konkursus aplinkosaugai svarbioms dienoms pažymėti http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4ac26aac-3ca3-4206-86d7-0e904a826648 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4ac26aac-3ca3-4206-86d7-0e904a826648

Aplinkos Apsaugos agentūros Jūrinių tyrimo departamento Duomenų valdymo ir programų skyrius kviečia Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono mokyklų mokytojus ir mokinius bei Klaipėdos aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dėstytojus ir studentus dalyvauti konkursuose.

2011-03-12 Dėl avarijos Japonijos Fukushimos atominėje elektrinėje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ba7c319d-6e77-4026-8725-099a11b7f9f1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ba7c319d-6e77-4026-8725-099a11b7f9f1
Šeštadienį (2011 03 12) Fukušimos-Dajiči elektrinės 1-osios jėgainėje įvyko sprogimas, kai dėl žemės drebėjimo nutrūko elektros tiekimas ir sugedo atsarginiai generatoriai.
2011-02-21 2011 - ieji tarptautiniai Miškų Metai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d476fe66-f02d-4e18-8301-538bfc365278 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d476fe66-f02d-4e18-8301-538bfc365278
Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 2011-tuosius metus oficialiai paskelbė Tarptautiniais Miškų Metais. Šiuo sprendimu siekiama atkreipti dėmesį į miškų svarbą ir problemas, padidinti visuomenės susidomėjimą darnia miškininkyste ir visų miškų tipų išsaugojimu. 
 
2011-01-27 Padaryta ledo nuotrauka Kuršių mariose http://gamta.lt/cms/index?rubricId=63a82c82-9239-4326-937f-5baa169cff3e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=63a82c82-9239-4326-937f-5baa169cff3e
Jūrinio tyrimų departamento specialistai sudarė ledo nuotrauką Kuršių mariose. Pradinis taškas Ventė, galutinis Nida.
2011-01-11 Rokiškio rajone toliau vykdomi avarijos padarinių šalinimo darbai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d8157332-2a6b-4543-8148-91d4fbb4317f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d8157332-2a6b-4543-8148-91d4fbb4317f

2010 sausio 11d. Rokiškio rajono Juodupės seniūnijoje įvyko rajono Ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Aplinkos apsaugos agentūros atstovas. Posėdyje buvo išklausyta informacija apie atliktus ir vykdomus darbus.

2010-12-30 Dėl situacijos Rokiškio rajone http://gamta.lt/cms/index?rubricId=835735ee-cba0-461a-b58d-5d7ec8ebbc91 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=835735ee-cba0-461a-b58d-5d7ec8ebbc91

2010 gruodžio 29 dieną, nuvykus į avarijos, įvykusios Rokiškio rajono Juodupės seniūnijoje naftos produktų transportavimo vamzdyne vietą, buvo nustatyta, kad avarijos padarinių likvidavimo darbai vyksta sėkmingai.

2010-12-28 Rokiškio rajone į aplinką išsiliejo gazolinas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=294babfe-1915-441c-b423-47e74861c982 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=294babfe-1915-441c-b423-47e74861c982

Šiandien (2010 12 28) 7 val. ryto Rokiškio rajono aplinkos apsaugos agentūros pareigūnai gavo pranešimą, kad Juodupės seniūnijoje tarp Bryzgių ir Jutkių kaimų iš naftos produktų transportavimo vamzdyno „Polockas – Ventspilis“ į aplinką išsiliejo gazolinas. Naftos produktų transportavimas vamzdynu sustabdytas.

2010-12-31 Sveikinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=47984fac-f394-421c-ba2e-6bc3895875fe http://gamta.lt/cms/index?rubricId=47984fac-f394-421c-ba2e-6bc3895875fe

2010-12-21 Europos Komisijos Statistikos Tarnyba (EUROSTAT) pristato leidinį: „Europos aplinkos statistika ir sąskaitos“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=15e34060-00e4-49c0-85ad-be2a4ad05a51 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=15e34060-00e4-49c0-85ad-be2a4ad05a51
Leidinyje pateikiami duomenys yra ypatingai svarbūs vystant ir įgyvendinant Europos aplinkos apsaugos politiką. Taip pat šiame leidinyje akcentuojamas namų ūkio poveikis aplinkai.
2010-11-30 Sugriežtinta medžioklinių ginklų civilinė apyvarta http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7bd8c4b5-6166-4762-b5be-1c1c2e0f01c0 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7bd8c4b5-6166-4762-b5be-1c1c2e0f01c0

2010 m. lapkričio 30 d. Aplinkos apsaugos agentūros direktorius Raimondas Sakalauskas ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas pasirašė bendrą raštą, kuris griežtina medžioklinių ginklų civilinę apyvartą.

2010-11-30 Drugeliai ar ekonomikos augimas: Europa gali turėti abu! http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1d11583f-440c-4baa-aecf-d28aca5f141d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1d11583f-440c-4baa-aecf-d28aca5f141d
Lapkričio 30 d. Europos aplinkos agentūra (EAA) paskelbė ketvirtąją Europos aplinkos būklės ir perspektyvų ataskaitą SOER 2010.

2010-11-30 Kur trys stos – daugiau padarys http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c3d6423c-26b0-4c40-8f99-4850f59a2317 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c3d6423c-26b0-4c40-8f99-4850f59a2317

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba, Aplinkos apsaugos agentūra ir Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos surėmė pečius ir šių metų lapkričio 25 dieną Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje pasirašė trišalę sutartį dėl institucijų bendrų veiksmų optimizavimo ir operatyvaus žuvų ir laukinių gyvūnų gaišimo priežasčių nustatymo.

2010-11-26 Baigėsi akcija "Lašiša - 2010" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d9975115-c290-425a-a608-95c17f281f61 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d9975115-c290-425a-a608-95c17f281f61

Lapkričio 20 d. baigėsi Aplinkos apsaugos agentūros rengta akcija ,,Lašiša – 2010”, kuri buvo vykdoma nuo šių metų rugsėjo 1 d. dviem etapais: pirmasis etapas vyko Baltijos jūros priekrantėje, Kuršių mariose bei Nemuno deltos regione nuo 2010-09-01 iki 20010-10-20 d.

2010-11-18 Kviečiame dalyvauti seminare "Ekologinė vartojimo kultūra" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e3f964de-af63-4b84-ade7-aca988d531e1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e3f964de-af63-4b84-ade7-aca988d531e1

Aplinkos apsaugos agentūra šių metų gruodžio 21 dieną Vilniuje (Juozapavičiaus g. 9) organizuoja seminarą "Ekologinė vartojimo kultūra"

 

2010-10-27 Baigėsi pirmasis akcijos ,,Lašiša – 2010” etapas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c8b90db7-c801-4479-b48c-4e10fff6c81a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c8b90db7-c801-4479-b48c-4e10fff6c81a

Baigėsi Aplinkos apsaugos agentūros rengiamos akcijos "Lašiša – 2010" pirmasis etapas, kuris prasidėjo rugsėjo 1 dieną ir tęsėsi iki spalio 20 dienos. Šio etapo metu Klaipėdos bei Šiaulių regionų aplinkos apsaugos departamentų pareigūnai reguliariai organizavo reidus ir vykdė sustiprintą kontrolę Baltijos jūros priekrantėje, Kuršių mariose, Nemuno deltos regione, bei upėse, kuriomis į aukštupius migruoja lašišinės žuvys.

 

2010-10-18 Jūra – ar ji mums rūpi? http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f4fc3adc-3591-4cb9-8579-f55eaaed3fdd http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f4fc3adc-3591-4cb9-8579-f55eaaed3fdd

2010 m. balandžio-birželio mėnesiais visose devyniose šalyse, kurių krantus skalauja Baltijos jūra, atliktas unikalus Baltijos tyrimas (angl. BalticSurvey). Tyrimas parodė, kad apie 80 proc. mūsų, Baltijos jūros regiono gyventojų, nors kartą leidome laisvalaikį Baltijos pajūryje.

2010-10-15 Akcija ,,Lašiša – 2010” jau įpusėjo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=53644261-a764-463b-b29f-cad290e815af http://gamta.lt/cms/index?rubricId=53644261-a764-463b-b29f-cad290e815af

Aplinkos apsaugos agentūros rengiama akcija ,,Lašiša – 2010” jau įpusėjo.

Lasisa
2010-09-29 Jau greitai prasidės akcijos "Lašiša – 2010" antrasis etapas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=def248fb-483f-49f1-a05b-f9424d4bdac7 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=def248fb-483f-49f1-a05b-f9424d4bdac7

Nuo spalio pirmos dienos prasideda antrasis akcijos “Lašiša – 2010” etapas, kurio metu bus vykdoma sustiprinta gyvūnijos apsaugos kontrolė prie pagrindinių lašišinių žuvų migracijos kelių bei nerštaviečių. Akcijai talkins policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai bei neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai. Akcijos metu prie Nemuno, Neries, Šventosios,  Siesarties, Žeimenos, Meros bei kitų upių ir jų intakų bus stabdomos ir tikrinamos įtartinos transporto priemonės bei asmenys (ypač tamsiu paros metu). Patikrinimų metu bus atkreipiamas dėmesys į turimus žvejybos įrankius bei sugautą laimikį.

 

2010-09-15 Akcija "Lašiša – 2010" jau prasidėjo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1decc60c-cba5-458c-94c6-d2c86be46aef http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1decc60c-cba5-458c-94c6-d2c86be46aef

Aplinkos apsaugos agentūra akciją "Lašiša – 2010" šiais metais, kaip ir ankstesniais, rengia dviem etapais. Pirmasis etapas, kurio metu ypatingas dėmesys skiriamas Baltijos jūros priekrantei, Kuršių marioms bei Nemuno deltos regionui, prasidėjo rugsėjo 1 dieną ir tęsis iki spalio 20 dienos. Šiame regione akciją vykdantiems Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnams talkins kolegos iš Šiaulių bei Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojai, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai bei neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai. Vykdant akciją, prioritetas yra teikiamas pažeidimų prevencijai, t. y. siekiama maksimaliai užkirsti kelią galimam neteisėtam lašišų ir šlakių išteklių naudojimui.

 

2011-06-30 Informacija apie pasikeitusius Agentūros telefonų numerius http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8ca6d7c9-24ab-45a3-b4db-4d9ed4cffa6c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8ca6d7c9-24ab-45a3-b4db-4d9ed4cffa6c

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad nuo 2011 rugpjūčio 1d. keičiasi telefonų numeriai.

2010-08-26 Nuo rugsėjo pirmos prasideda akcija "Lašiša - 2010" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f044765e-c31c-43ee-aa87-a2b04a1f938b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f044765e-c31c-43ee-aa87-a2b04a1f938b

Rudens mėnesiais vyksta lašišų, žuvų, įtrauktų į Lietuvos Raudonąją knygą, bei šlakių migracija į nerštavietes ir jų nerštas. Šiuo laikotarpiu ženkliai suaktyvėja brakonieriavimas, kurio metu neteisėtoje žvejyboje naudojami tinkliniai, duriamieji ar užkabinamieji įrankiai ir net elektros srovė.

 

2010-08-19 Neetatiniai inspektoriai – aktyvūs pagalbininkai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c4b4256b-e00d-453c-8feb-345cfe1ae887 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c4b4256b-e00d-453c-8feb-345cfe1ae887

Šiuo metu respublikoje 552 piliečiams yra suteikti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimai (2009 metais – 563, 2008 – 503).


Neetatinių inspektorių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas, Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašai bei kiti teisės aktai. Šie inspektoriai aktyviai talkina valstybiniams aplinkos apsaugos inspektoriams vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, teikia informaciją apie aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, talkina aplinkosauginių akcijų metu, vykdo visuomenės švietimą gamtosaugos srityje, į reidus vyksta nuosavomis transporto priemonėmis, dažnai dirba naktimis, savaitgaliais, poilsio ir švenčių dienomis.

 

2010-08-17 PAGD perspėja gyventojus dėl perkūnijos ir galimo škvalo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=01213e38-9d0f-4081-b363-9aa771269ec5 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=01213e38-9d0f-4081-b363-9aa771269ec5

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba informuoja, jog rugpjūčio 17-os dieną tarp 14-17 val. Lietuvoje prasidės perkūnijos, jų metu kai kur numatomas škvalas iki 15-20 m/s. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja gyventojus būti atsargiems ir rekomenduoja, kaip elgtis pučiant stipriam vėjui ir žaibuojant.

 

2010-08-03 Renginys "Ekosistemų monitoringas – rezultatai, svarba ir perspektyvos" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8ff2abbe-6f8f-44c9-abe9-eb14dab463f3 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8ff2abbe-6f8f-44c9-abe9-eb14dab463f3

Š.m. liepos 22 d. Aplinkos apsaugos agentūroje vyko pasitarimas dėl ekosistemų monitoringo rezultatų ir šių tyrimų perspektyvų bei galimų apimčių būsimoje Valstybinėje aplinkos monitoringo programoje.

2010-03-26 Naujas EEA leidinys: Signalai 2010 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c9455b1e-54e2-4320-8b1a-d0670695d82d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c9455b1e-54e2-4320-8b1a-d0670695d82d
„SIGNALAI“ – tai Europos aplinkos agentūros (EAA) leidinys, pasirodantis kiekvienais metais. Jame glaustai aptariamos problemos, kurios ateinančiais metais domins tiek aplinkos apsaugos politikus, tiek plačiąją visuomenę. Visomis 26 EAA kalbomis spausdinamame leidinyje „Signalai“ taikomas istorijų pasakojimo metodas, kuris padeda geriau komunikuoti su skirtinga visuomenės auditorija, kuri yra labai plati - nuo studentų iki mokslininkų, nuo strategijų kūrėjų iki žemdirbių ir smulkaus verslo atstovų. Signalai 2010
2010-06-28 Europos aplinkos agentūra pristato kasmetinę maudyklų vandens kokybės ataskaitą – 2009 m. maudyklų sezonas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b4a4af23-fbf6-44f3-8f61-9187bc04b31a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b4a4af23-fbf6-44f3-8f61-9187bc04b31a
Europos Sąjungos vandens maudyklų kokybė vis dar išlieka aukšta. Švarus maudyklų vanduo yra gyvybiškai svarbus tokiam ekonomikos sektoriui kaip turizmas, taip pat jis gyvybiškai būtinas gyvajai gamtai - augalijai ir gyvūnijai. Maudyklos 2010m.
2010-06-04 Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c1994c66-d6d4-466f-a400-931cc93daebc http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c1994c66-d6d4-466f-a400-931cc93daebc

Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos proga Aplinkos apsaugos agentūra pirmą kartą pristatė internetinį leidinį „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai”.

   
2010-04-26 Dėl jūros pakrantės taršos Nidoje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=faf45fc1-13d8-4147-acba-8a182dcf644f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=faf45fc1-13d8-4147-acba-8a182dcf644f
Balandžio 25 d. ryte, Kuršių nerijos jūros pakrantėje, ties Nidos centrine gelbėjimo   stotimi, 300  metrų ruože buvo aptikti išmesti į krantą sukietėję naftos produktai. Teršalai  išmesti labai siaurame pakrantės ruože įvairaus dydžio gurvuoliais, kai kurie iš jų sveria iki 2 kg.
2010-04-15 Aplinkos švarinimo akcijos http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e2d088cc-1b10-455d-9051-56bec83c2286 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e2d088cc-1b10-455d-9051-56bec83c2286

Šiais metais Aplinkos apsaugos agentūra dalyvauja dvejose aplinkos tvarkymo akcijose. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, minėdama tarptautinę paminklų ir paminklinių vietovių dieną balandžio 16 d. penktadienį organizuoja Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos tvarkymo talką, kurioje dalyvaus ir Aplinkos apsaugos agentūros specialistai.

2010-04-12 Pavasarinio neršto ir žvejybos derinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=147f39c3-6d99-48ec-9656-e524975b3e33 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=147f39c3-6d99-48ec-9656-e524975b3e33

Pavasaris - visa ko pradžia. Žvejai ir žuvininkystės specialistai pavasarinį žuvų neršto laikotarpį dažnai pavadina net „sėja mėlynuosiuose arimuose“. Taigi, „sėja“  prasidėjo, o kaip byloja dar viena gyvenimo patikrinta ir beveik iki skausmo žinoma tiesa - „Ką pasėsime tą ir pjausime“.

2010-04-09 Vėl liepsnoja pernykštė žolė http://gamta.lt/cms/index?rubricId=81f23ba9-8803-4047-9f0d-027007e0e1c0 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=81f23ba9-8803-4047-9f0d-027007e0e1c0

Šiais metais užtrukus pavasariui tik dabar prasideda kiekvieną pavasarį iškylanti problema atsakingoms tarnyboms – pradeda siautėti pernykštės žolės degintojai. Dėl nepalankių orų žolė masiškai nebuvo deginta, bet gaisrininkų duomenimis jau išdegė beveik 1000 ha pievų, jų gesinti gaisrininkai vyko beveik 500 kartų.

2010-03-25 Ruoniukas išsitepė senais audrų iškeltais teršalais http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f3aa8340-23db-44b5-b30d-0dabbf508532 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f3aa8340-23db-44b5-b30d-0dabbf508532

Pastarosiomis dienomis pajūryje pasirodę taršos naftos produktais požymiai – audrų, pakėlusių šiuos senus teršalus nuo dugno, padarinys. Taip leidžia manyti, pasak Aplinkos apsaugos agentūros Avarijų prevencijos ir valdymo skyriaus vedėjo Gedimino Markausko, aplinkosaugininkų atlikti stebėjimai.

2010-03-17 Parengta asfalto atliekų, sukauptų Klaipėdos rajone, tyrimų programa http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5ca2c6e0-ddc3-4711-9800-a2056a941004 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5ca2c6e0-ddc3-4711-9800-a2056a941004

Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Lietuvos geologijos tarnyba parengė asfalto atliekų, sukauptų Klaipėdos rajone, tyrimų programą.

2010-03-05 Prisijunkime prie užterštumo šviesa tyrimo! http://gamta.lt/cms/index?rubricId=875a363d-4112-4286-9cef-42fc4e999a04 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=875a363d-4112-4286-9cef-42fc4e999a04

Kviečiame visus sudalyvauti penktus metus iš eilės vykdomame pasauliniame moksliniame tyrime GLOBE at NIGHT 2010, kurio tikslas - įvertinti dangaus užterštumą šviesa, stebint ir registruojant matomų žvaigždžių spindesį savoje vietovėje.

 

2010-02-11 Pažeidėjų gretos išaugo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e161bcb4-0c67-42fb-ac8f-38d879f117ea http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e161bcb4-0c67-42fb-ac8f-38d879f117ea

Per 2009 m. nustatyta 15% daugiau gyvūnijos apsaugos teisės aktų pažeidimų nei per 2008 m. – mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimų išaiškinta 15%, verslinės žvejybos taisyklių – 42%, medžioklės taisyklių - 12% daugiau.

2010-02-10 Europos aplinkos agentūra minėdama Tarptautinei biologinei įvairovei skirtus 2010 metus, sausio 11 d. pradėjo leisti seriją trumpų, teminių biologinės įvairovės vertinimo pranešimų. Išėjo 2-as EAA pranešimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e0a31680-b965-4816-a7d4-2351eecb280f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e0a31680-b965-4816-a7d4-2351eecb280f
Europos aplinkos agentūra po vieną teminį pranešimą apie biologinę įvairovę publikuos kiekvieną mėnesį iki spalio mėnesyje vyksiančios dešimtos Šalių (COP) konferencijos, skirtos Jungtinių Tautų konvencijai dėl Biologinės įvairovės. Daugiau informacijos galite rasti adresu http://www.eea.europa.eu/highlights/biodiversity-is-life-biodiversity-is-our-life 2010 - bioįvairovės metai. Logotipas
2010-01-29 Leidinys „Raudoni lapai“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=29a45224-8674-42cc-ae98-be6654b59718 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=29a45224-8674-42cc-ae98-be6654b59718
„Raudoni lapai“ yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis leidinys, leidžiamas nuo 1993 m. bendradarbiaujant su Lietuvos raudonosios knygos komisija.

paveiksliukas

 

2010-09-05 2010 metai - Tarptautiniai biologinės įvairovės metai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9d6150c5-fe87-449e-859e-1e803f97edaa http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9d6150c5-fe87-449e-859e-1e803f97edaa
2010-ieji Jungtinių Tautų yra paskelbti Tarptautiniais biologinės įvairovės metais. Biologinės įvairovės konvenciją – plačiausią tarptautinį susitarimą dėl biologinės įvairovės saugojimo – yra pasirašiusios 188 valstybės, tarp jų ir Lietuva.
2010 - bioįvairovės metai. Logotipas
2009-12-07 Gruodžio 7-18 d. Kopenhagoje (Danija) vyksta Jungtinių Tautų konferencija skirta kovai su klimato kaita http://gamta.lt/cms/index?rubricId=875cae2d-39ab-4edd-bd3f-65b498f35b6c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=875cae2d-39ab-4edd-bd3f-65b498f35b6c

Gruodžio 7-18 d. Kopenhagoje vyksta Jungtinių Tautų konferencija, skirta kovai su klimato kaita kurioje dalyvauja Vyriausybės, pilietinės visuomenės ir verslo atstovai. Europos aplinkos agentūra surengs keletą susitikimų bei dalyvaus kai kuriuose iš daugybės visame mieste vykstančių renginių.

2009-12-04 Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje pristato projektą „Išjunk!” http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f7d875e0-6e6e-426a-8bde-a6835b5f0906 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f7d875e0-6e6e-426a-8bde-a6835b5f0906
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje įgyvendina projektą „Išjunk“, kuriuo skleis informaciją apie energijos taupymo galimybes ir naudą gamtai bei pačiam žmogui. „Siekiame, kad ši situacija keistųsi. Taupydami energiją  ne tik mažiname išlaidas už elektrą, bet ir saugome aplinką. Kiekvienas galime asmeniškai kontroliuoti savo paliekamą CO2 „pėdsaką” ir taip prisidėti prie kovos su klimato kaita, - sako Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje atstovas spaudai Jurgis Vilčinskas.
Akcija "Išjunk"
2009-12-08 2009 m. gruodžio 11 d. Aplinkos ministerijoje vyks Seminaras „CORINE – Lietuvos žemės danga“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=71d9bd2f-7145-4519-b133-fb15d4f7b54f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=71d9bd2f-7145-4519-b133-fb15d4f7b54f

Seminaro tikslas - supažindinti visuomenę su Lietuvos CORINE žemės dangos GIS duomenų baze, jos pokyčiais, duomenų panaudojimo bei įsigijimo galimybėmis.

2009-11-25 Lapkričio 27 d. Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentu organizuoja konferenciją „Klaipėda - kokiu oru kvėpuojame“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3c6bee0f-6089-4342-a36f-9ea44ffa2d39 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3c6bee0f-6089-4342-a36f-9ea44ffa2d39

Š. m. lapkričio 27 d. Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentu organizuoja konferenciją „Klaipėda - kokiu oru kvėpuojame“. Konferencijos tikslas - supažindinti Klaipėdos visuomenę ir suinteresuotas institucijas su šiame mieste atliekamų oro kokybės tyrimų pastarųjų metų rezultatais, galimu užterštumo poveikiu žmonių sveikatai bei priemonėmis oro taršai mažinti.

2009-11-24 Interaktyvios technologijos leidžia europiečiams valdyti aplinkos pokyčius http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c40333e2-4050-44a5-ad2a-ac8eff4a2e3b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c40333e2-4050-44a5-ad2a-ac8eff4a2e3b

Microsoft kompanija ir Europos aplinkos agentūra tarpusavio bendradarbiavimo pagrindu sujungę moderniausias technologijas ir aplinkosaugos duomenis patobulino bendrą „Žvilgsnis į žemę“ (Eye on Earth) portalą.

2009-11-12 2009 m. gruodžio 16 d. Aplinkos apsaugos agentūroje vyks Seminaras „EKOLOGINĖ KULTŪRA“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e47658ee-d26c-4769-8d15-b9968e50a531 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e47658ee-d26c-4769-8d15-b9968e50a531

Aplinkos apsaugos agentūra, siekdama įgyvendinti Lietuvos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimą Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo“ (Žin. 2003, Nr. 89-4029), rengia seminarą „Ekologinė kultūra“.

2009-11-12 Naujas Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registras teiks informaciją apie pramonės įmonių taršą Europos mastu http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5dae70e5-37bd-406d-b8e7-40374ebc4b27 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5dae70e5-37bd-406d-b8e7-40374ebc4b27
Siekiant pagerinti aplinkosauginės informacijos prieinamumą visuomenei bei padėti visuomenei dalyvauti priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais, taip pat prisidėti prie aplinkos taršos prevencijos ir mažinimo buvo sukurtas Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registras – E-IPTR, kurio duomenis Europos Komisija ir Europos aplinkos agentūra paskelbė šių metų lapkričio 9 d.
Taršos žemėlapiukas
2009-10-26 Europos aplinkos agentūra Europos mastu sudarė pirmą triukšmo žemėlapį http://gamta.lt/cms/index?rubricId=db543582-8fe7-4535-af4c-f980c064eae9 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=db543582-8fe7-4535-af4c-f980c064eae9

Europos aplinkos agentūra išleido patį išsamiausią iki šiol buvusį triukšmo žemėlapį, atskleidžiantį kokiu mastu Europos piliečius veikia akustinė tarša.

2009-10-14 Aplinkos apsaugos agentūra pristato leidinį „Aplinkos būklė 2008. Tik faktai” http://gamta.lt/cms/index?rubricId=aae887eb-8ba0-4101-b7e8-9aec0c910fe3 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=aae887eb-8ba0-4101-b7e8-9aec0c910fe3

„Aplinkos būklė. Tik faktai“ – tai kasmet atnaujinamos informacijos leidinys, kuriame rodiklių pagalba pateikiama koncentruota ir aktualiausia faktinė informacija apie aplinkos būklę, nurodomos pagrindinės jos raidos problemos ir tendencijos, bei suteikiama oficiali statistinė informacija.

2009-10-14 Europos aplinkos agentūra artėjant klimato kaitos konferencijai pradėjo viešuosius renginius http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f31913a4-ed74-4c75-bc80-bff73472795c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f31913a4-ed74-4c75-bc80-bff73472795c

Spalio 9 d. Kopenhagoje vykusios Kultūros nakties proga Europos aplinkos agentūra pristatė tinklapį, kuriame talpinama informacija susijusi su tarptautine klimato konferencija „COP15“.

2009-09-17 Patvirtinti nauji ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0dc7a95c-fb6b-41be-8e30-5c0671333d0d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0dc7a95c-fb6b-41be-8e30-5c0671333d0d

Aplinkos ministras 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtino Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus, kuriuos parengė Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgdama į Aplinkos monitoringo įstatymo naują redakciją. Naujasis dokumentas, įsigaliosiantis 2010 m. sausio 1 d. pakeis anksčiau ūkio subjektų aplinkos monitoringą reglamentavusią Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 230.

2009-09-15 Dėl Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo vertinimo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=22836834-c88c-4db5-8442-1329dbc803da http://gamta.lt/cms/index?rubricId=22836834-c88c-4db5-8442-1329dbc803da

Aplinkos apsaugos agentūroje š. m. rugsėjo 16 d. įvyks Lietuvos Respublikos aplinkos ministro sudarytos darbo grupės dėl Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo vertinimo posėdis. Posėdžio metu planuojamas kriterijų svarstymas, kuriais vadovaujantis upės ar jų ruožai gali būti įrašomi į Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu svarbių upių ar jų ruožų sąrašą, numatomos diskusijos kitais susijusiais klausimais.

2009-07-23 Pažemio ozono koncentracijos mažėja – tačiau ne visur http://gamta.lt/cms/index?rubricId=80d854d1-b0cf-4768-97e2-c03c89cc71df http://gamta.lt/cms/index?rubricId=80d854d1-b0cf-4768-97e2-c03c89cc71df
Šiuo metu Europoje pažemio ozonas yra priskiriamas prie labiausiai kenksmingų oro teršalų. Padidėjusios ozono koncentracijos įtakoja sveikatos problemas, ankstyvą mirtį, žemės ūkio derliaus sumažėjimą, žalą augmenijai, augančiai pusiau natūraliose ekosistemose bei skatina statinių ir kultūros paveldo koroziją.

 

2009-07-25 "Žalieji" patarimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3f79b463-e9f1-4a4c-896b-7e3185d0d6e1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3f79b463-e9f1-4a4c-896b-7e3185d0d6e1

2009-07-15 Skiriama Šv. Andrejaus 125 tūkst. dolerių premija už siūlomas globalias darnaus vystymosi iniciatyvas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f267378c-7fa4-4ae1-bbcf-95f201813d33 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f267378c-7fa4-4ae1-bbcf-95f201813d33

Visam pasauliui atvira 2010 metų Šv. Andrejaus premija kviečia viso pasaulio pavienius asmenis arba visuomenės grupes teikti paraiškas aplinkosaugos projektams laimėti. Pirmos vietos laimėtojas gaus 75 tūkst. dolerių premiją, antros ir trečios vietos laimėtojai – kiekvienas gaus po 25 tūkst. dolerių premiją.

2009-06-26 Žalioji savaitė 2009 – galimi veiksmai ir prisitaikymas prie klimato kaitos http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d6884d95-ed21-4104-aa8b-8bce1fb2a0dc http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d6884d95-ed21-4104-aa8b-8bce1fb2a0dc

2009 metai taps lemtingi kovojant su klimato kaita ir apims derybas dėl visuotinio susitarimo siekiant Kioto protokolo tikslų. Šios derybos baigsis gruodžio mėnesį Kopenhagoje vyksiančioje klimato konferencijoje.

2009-06-19 Viskas apie jūsų pamėgtus paplūdimius - vienu piršto spragtelėjimu http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a2afa149-9f94-44d4-acfe-00a7260b72cc http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a2afa149-9f94-44d4-acfe-00a7260b72cc

Kokia jūsų pamėgto paplūdimio vandens kokybė? Ką mano kiti paplūdimio lankytojai? Koks paplūdimio vaizdas? Europos aplinkos agentūra kartu su Microsoft aplinkos informacine svetaine „Žvilgsnis į žemę“ teikia ne tik naujausią informaciją apie vandens kokybę, bet ir lankytojų vertinimus bei komentarus, rodo nuotraukas bei vaizdus.

2009-06-18 Pirmaujantys Europos miestai - kovoje su globaliniu klimato atšilimu http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9a803db4-3ac5-4364-96b4-7c0fa4c68838 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9a803db4-3ac5-4364-96b4-7c0fa4c68838

Barselona tampa pirmaujančia saulės energijos gavyboje, Malmė (Švedija) plečia ekologinių gyvenamųjų rajonų tinklą, o Londonas siekia sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Taigi, Europos miestai jungiasi kovodami su globaline klimato kaita.

2009-06-11 Europos Komisija ir Europos aplinkos agentūra pateikė metinę maudyklų vandens kokybės ataskaitą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0c8db989-416f-4d3b-8878-7255a431a148 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0c8db989-416f-4d3b-8878-7255a431a148

Birželio 11 d. Europos Komisijos ir Europos aplinkos agentūros pateiktoje metinėje maudyklų vandens kokybės ataskaitoje skelbiama, kad 2008 m. ES higienos standartus atitiko didžioji dauguma Europos Sąjungos maudyklų.

2009-06-12 2008-2009 m. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės vertinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=98975e0e-c23e-4fc0-9c79-2ffe1ac6e5d2 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=98975e0e-c23e-4fc0-9c79-2ffe1ac6e5d2
Monitoringo metu iš viso vykdyti 10 Europos Bendrijos svarbos perinčių paukščių rūšių populiacijų bei 4 migruojančių rūšių ar jų grupių sankaupos, migruojančių ir žiemojančių vandens paukščių gausos įvertinimo bei pasiskirstymo ypatumų stebėjimai.  
2009-05-06 2008-2009 metais vykdyto Europos Bendrijos svarbos žuvų ir nėgių rūšių būklės monitoringo Natura 2000 tinkle bei Lietuvos vandenyse – upėse, ežeruose ir Kuršių mariose, tyrimų rezultatai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ba6266fc-494a-4e6f-b9ba-0de952d6e28e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ba6266fc-494a-4e6f-b9ba-0de952d6e28e
Tyrimai atlikti 150 stočių ir 127 išskirtose teritorijose šioms rūšims: mažoji negė, upinė negė, Baltijos lašiša, perpelė, salatis, kartuolė, ožka, kirtiklis, paprastasis kūjagalvis, vijūnas. Įvertintas žuvų ir nėgių rūšių gausumas, paplitimas, nustatyta būklė Natura 2000 tinkle ir už tinklo ribų.
Vijūnas
2009-05-06 2008 metais buvo vykdomas Europos Bendrijos svarbos balinių vėžlių ir ūdrų bei invazinės rūšies - kanadinių audinių - populiacijos būklės monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=afd51d8d-6830-4654-b7f1-e6e6d2175ab1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=afd51d8d-6830-4654-b7f1-e6e6d2175ab1
2008 metais vykdyto balinio vėžlio monitoringo metu iš viso buvo ištirtos 5 teritorijos, 38 vandens telkiniai, 5 balinių vėžlių dėtavietės. Keturiose iš penkių tirtų teritorijų buvo užregistruoti vėžliai. Balinis vėžlys
2009-04-16 Pasirašyta Vilniaus universiteto Ekologijos instituto ir Agentūros partnerystės sutartis dėl dalyvavimo projekte "Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0138b353-b720-4602-8690-676792b28a9a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0138b353-b720-4602-8690-676792b28a9a

Balandžio 15 dieną Aplinkos apsaugos agentūroje buvo pasirašyta Vilniaus universiteto Ekologijos instituto ir Agentūros partnerystės sutartis dėl dalyvavimo projekte "Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas"

2009-04-10 Pažyma dėl vandens telkinių būklės vertinimo į aplinką išsiliejus naftos produktams Rokiškio rajone http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8acb4980-d148-43dd-aece-d93386d47000 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8acb4980-d148-43dd-aece-d93386d47000

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) įvertino vandens telkinių užterštumą į aplinką išsiliejus naftos produktams 2009 m. kovo 25 d. Rokiškio rajone, Juodupės seniūnijoje, Pakapės kaime

2009-03-03 Išrinktos pirmosios Europos Žaliosios Sostinės http://gamta.lt/cms/index?rubricId=915c1b7d-116f-4f8c-bfb2-8229bdf44964 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=915c1b7d-116f-4f8c-bfb2-8229bdf44964
2009 m. vasario 23 d. Briuselyje pirmą kartą vykusioje Europos žaliosios sostinės apdovanojimo ceremonijoje buvo paskelbtos 2010 ir 2011 metų Europos žaliosios sostinės Žaliosiso sostinės logotipas
2009-03-03 Acetaldehido koncentracijos tyrimai Vilniuje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4a97b090-bc97-435c-bb7f-8cc9ea819c12 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4a97b090-bc97-435c-bb7f-8cc9ea819c12

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros sudarytą programą, skirtą patikrinti kokia gali būti acetaldehido koncentracija aplinkos ore Vilniuje, prie galimai didžiausių taršos šiuo teršalu šaltinių, 2008 m. buvo atlikti keli tyrimai šio teršalo koncentracijai nustatyti

2009-03-03 Kietųjų dalelių paros ribinės vertės viršijimai 2008 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ffcd8fb3-b3ee-4398-bd01-18a565bca45c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ffcd8fb3-b3ee-4398-bd01-18a565bca45c

2008 m. kietųjų dalelių paros ribinės vertės viršijimų Lietuvos miestuose užfiksuota mažiau nei 2007 m.

2009-03-03 Keisis cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reikalavimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6935d961-4a3b-4f3d-aab2-18dbf1716342 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6935d961-4a3b-4f3d-aab2-18dbf1716342

2008 m. gruodžio 16 d. buvo pasirašytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentą), taip vadinamas GHS reglamentas

2009-02-11 Pasikeitė oro monitoringo matavimų duomenų svetainės adresas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1db078d9-8fdc-4c04-af7b-8b37a00af774 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1db078d9-8fdc-4c04-af7b-8b37a00af774

Pasikeitė Lietuvos valstybinio oro monitoringo duomenų svetainės adresas iš http://gamta.lt į http://stoteles.gamta.lt.

2009-02-11 Europos bendrijos ekologinio ženklo suteikimas produktų grupėms http://gamta.lt/cms/index?rubricId=757a829b-d947-409a-9427-d8610ac33a08 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=757a829b-d947-409a-9427-d8610ac33a08

Europos Komisija paskelbė Europos Ekonominės Bendrijos Reglamentą - buvo nurodyta, kad tikslinga projektuoti, gaminti, prekiauti ir vartoti gaminius, kurie pasižymi sumažintu poveikiu aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą, o vartotojams pateikti išsamesnę informaciją apie gaminių poveikį aplinkai. Reglamentas netaikomas maisto produktams, gėrimams ir vaistams.

2009-02-12 „Signalai“ – Europos aplinkos agentūros (EAA) leidinys http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8cb010ae-3af9-4244-808e-099d23083f10 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8cb010ae-3af9-4244-808e-099d23083f10
„EAA Signalai 2009“ – tai 26 kalbomis spausdinamas Europos aplinkos agentūros (EAA) leidinys, pasirodantis kiekvienų metų pradžioje. Jame glaustai aptariamos problemos, kurios ateinančiais metais domins tiek aplinkos apsaugos politikus, tiek plačiąją visuomenę.
2009-02-13 Leidinys „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“ http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ac3d508d-11f8-42e1-8179-ecaa97c078f7 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ac3d508d-11f8-42e1-8179-ecaa97c078f7
Siekdama kuo geriau skleisti informaciją apie mus supančią aplinką bei joje vykstančius procesus Aplinkos apsaugos agentūra sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos Struktūrinių fondų remiamą projektą „Leidinio apie Lietuvos gamtinę aplinką, būklę, procesus ir raidą paruošimas“ Knygos višelis
2009-10-30 Agentūros informacinis filmas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=91375a7e-5f04-4e6f-bca5-1d795a4a5771 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=91375a7e-5f04-4e6f-bca5-1d795a4a5771

2008 metais Aplinkos apsaugos agentūrai sukako 5 metai. Pateikiamas trumpas filmas apie Agentūrą ir jos veiklą.