Aplinkos apsaugos agentūra - Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos D.U.K. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b7fcd832-5522-4991-bf05-6652d6b4c260 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos D.U.K. lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2017-03-23 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d1c5145d-5f43-4351-923b-07fcad4a4a99 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d1c5145d-5f43-4351-923b-07fcad4a4a99