Aplinkos apsaugos agentūra - Atliekų tvarkytojų įrašymas į Turinčių teisę išrašyti įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, D.U.K. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b645834b-bfca-4fff-8921-867817d354f4 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Atliekų tvarkytojų įrašymas į Turinčių teisę išrašyti įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, D.U.K. lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt