Aplinkos apsaugos agentūra - 2010-2013 m. archyvas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b4154e7a-1910-4d5b-a2de-224155b38c4d Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - 2010-2013 m. archyvas lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2010-01-13 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Šakių tvenkinio ekologinės būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7e214fb0-f690-4300-99ec-a5d89e278471 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7e214fb0-f690-4300-99ec-a5d89e278471

1. Informaciją atrankai pateikė Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, tel. (8 345) 60 750, faks. (8 345) 60 200, Šakiai.
2. Užsakovas - Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, tel. (8 345) 60 750, faks. (8 345) 60 200, Šakiai.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Šakių tvenkinio ekologinės būklės gerinimas.
4.  Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Šakių miestas, Marijampolės apskritis.
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Šakių tvenkinys (plotas 4,81 ha) įrengtas ant bevardžio upelio, apaugęs žoline augalija, dumblo sluoksnių storiai siekia 25 -  40 cm, vasaros metu šalia tvenkinio juntamas specifinis kvapas. Planuojama veikla nepatenka į saugomas teritorijas.

2010-01-13 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Bartuvos upės ruožo ir Gėsalų II tvenkinio būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c56db5fa-27c8-4478-b27c-2dadd02fb47a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c56db5fa-27c8-4478-b27c-2dadd02fb47a 2010-01-13 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Elektrėnų marių dalies valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=852102e1-eae7-41cc-85a3-7a19a979a724 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=852102e1-eae7-41cc-85a3-7a19a979a724 2010-01-22 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Nugarių tvenkinio su hidroelektrine atstatymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=62741ae3-315f-4e75-b9c0-6689bd978f8d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=62741ae3-315f-4e75-b9c0-6689bd978f8d 2010-01-28 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Lomenos upės išvalymo 5,5 km atkarpoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ed718dc7-49a3-402e-b315-612a51810959 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ed718dc7-49a3-402e-b315-612a51810959 2010-01-28 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Limino ežero esančio Kaišiadorių rajone išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c32aa9f4-be9c-4b20-b2b0-7cee33938552 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c32aa9f4-be9c-4b20-b2b0-7cee33938552 2010-02-19 Informacija apie gautą Kruosto hidroelektrinės ant Nevėžio upės atstatymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=22afae1b-381c-4b2d-a04d-3e18fdb4f654 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=22afae1b-381c-4b2d-a04d-3e18fdb4f654 2010-02-20 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Talokių ežero esančio Alytaus rajone išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=441bd7ad-6b4d-44ef-8340-86e8bda31b4a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=441bd7ad-6b4d-44ef-8340-86e8bda31b4a 2010-02-24 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Statkūniškės ežero rekreacijai ir poilsiui skirtų vietų (priekrančių) išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8067a382-83dc-4265-b661-7306fef58410 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8067a382-83dc-4265-b661-7306fef58410 2010-02-24 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Žaslių ežero rekreacijai ir poilsiui skirtų vietų (priekrančių) išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a896b607-44d0-407e-ae58-754e773612a8 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a896b607-44d0-407e-ae58-754e773612a8 2010-03-03 Informacija apie parengtą Paplovinio ežero išvalymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo programą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=86a4eb12-1674-4f8e-a27a-835a19da0278 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=86a4eb12-1674-4f8e-a27a-835a19da0278 2010-03-03 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Šešupės upės atkarpos esančios Kudirkos Naumiestyje būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5d8539f2-2776-452f-97e6-1e083cc32065 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5d8539f2-2776-452f-97e6-1e083cc32065 2010-03-04 Informacija apie gautą Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymo ir sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=78d972c6-2615-47f7-9953-c9fdc347f47f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=78d972c6-2615-47f7-9953-c9fdc347f47f 2010-04-12 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kryžiškių tvenkinio ant Azdrės upės hidrotechninių statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=90f2adf5-1ed9-4e8f-bc40-52cc3a3a59aa http://gamta.lt/cms/index?rubricId=90f2adf5-1ed9-4e8f-bc40-52cc3a3a59aa 2010-04-06 Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymo ir sutvarkymo galimybių http://gamta.lt/cms/index?rubricId=91c8a963-a316-41da-adf4-ed4310e6d271 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=91c8a963-a316-41da-adf4-ed4310e6d271 2010-06-10 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Girdžių hidroelektrinės statybos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2cd2dbfc-d604-472e-b66d-4091b09aaab2 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2cd2dbfc-d604-472e-b66d-4091b09aaab2 2010-06-10 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Volungiškių hidroelektrinės statybos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ed235a29-5ef3-4243-bab2-846756072156 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ed235a29-5ef3-4243-bab2-846756072156 2010-06-11 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Mosėdžio II tvenkinio būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=07cc1c65-e1ac-47fb-93c4-ab7748cc326d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=07cc1c65-e1ac-47fb-93c4-ab7748cc326d 2010-06-23 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Varležerio ežero valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bc4918fc-bb67-4908-9809-25023e39bc00 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bc4918fc-bb67-4908-9809-25023e39bc00 2010-06-30 Informacija apie gautą Paplovinio ežero išvalymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ef0b742c-6085-4505-b529-6185c2074550 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ef0b742c-6085-4505-b529-6185c2074550 2010-07-19 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Onuškio ežero ekologinės būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d28b091f-70c2-4546-83cb-ca8ef106c138 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d28b091f-70c2-4546-83cb-ca8ef106c138 2010-07-20 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Draudenių ežero išvalymo ir gamtosauginio sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=966ef898-401a-4141-ba4c-48e1b3150a0b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=966ef898-401a-4141-ba4c-48e1b3150a0b 2010-07-20 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės gerinimo Pasvalio mieste poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c9bccff2-c84b-4ddd-be21-475140f363ce http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c9bccff2-c84b-4ddd-be21-475140f363ce 2010-07-20 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Balsių tvenkinio, Ašučio (nuo Balsių tvenkinio iki Šilalės miesto tvenkinio) ir Lokystos (nuo Šilalės miesto ribos apie 4 km iki Šarūnkalnio piliakalnio) upių vagų bei pakrančių valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=df4ddd5f-463a-42c5-aa70-e4c8fe76f592 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=df4ddd5f-463a-42c5-aa70-e4c8fe76f592 2010-07-27 Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos Paplovinio ežero išvalymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo galimybių http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7cf44e44-2233-4c04-a99b-321f074fdcfc http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7cf44e44-2233-4c04-a99b-321f074fdcfc 2010-08-05 Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymo, rekreacinės teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų reikmėms poveikio aplinkai vertinimo programą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9c04d2c3-0099-4217-9878-85591d193606 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9c04d2c3-0099-4217-9878-85591d193606 2010-08-06 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Sarių tvenkinio ir Sarios upės pakrančių sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3fd19916-38ab-416e-abd1-dcba1842931c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3fd19916-38ab-416e-abd1-dcba1842931c 2010-09-03 Atrankos išvada dėl saugaus eismo priemonių diegimo 86 kelio ruožuose poveikio aplinkai vertinimo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0fb83962-b7b4-4eac-aba5-74732b5a34a7 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0fb83962-b7b4-4eac-aba5-74732b5a34a7 2010-09-22 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos Kapstato ežero valymo poveikio aplinkai vertinimo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=92ff8d9d-fb0f-4a9a-8b79-982333f8b737 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=92ff8d9d-fb0f-4a9a-8b79-982333f8b737 2010-10-25 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Skryto ežero valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=49d5e8f7-742e-467d-993a-7efb19eef879 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=49d5e8f7-742e-467d-993a-7efb19eef879 2010-11-02 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kretingos parko I - ojo tvenkinio išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5c3264e8-0d24-49ec-b729-c46578045d96 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5c3264e8-0d24-49ec-b729-c46578045d96 2010-11-09 Informacija apie gautą uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymo, pakrančių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų reikmėms poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7a727487-f33f-407e-8d01-16ae557e1a0a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7a727487-f33f-407e-8d01-16ae557e1a0a 2010-11-16 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kupiškio užtvankos ant Lėvens upės, nuvedamojo kanalo remonto ir Lėvens upės vagos dalies išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f528b6ab-eaf5-4b2a-904b-cf50aeadb034 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f528b6ab-eaf5-4b2a-904b-cf50aeadb034 2011-03-18 Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymas ir sutvarkymas“ poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ff558f0e-a0ce-4337-bfe1-4b4f50bae855 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ff558f0e-a0ce-4337-bfe1-4b4f50bae855 2011-03-31 Dėl planuojamos regioninės reikšmės geležinkelio linijų Lentvaris – Marcinkonys V. S. Su Baltarusija, Senieji Trakai – Trakai rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=63db0a53-253f-49f4-8f21-d3b025c8a660 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=63db0a53-253f-49f4-8f21-d3b025c8a660 2011-05-03 Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Šeštokai – Marijampolė rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=366df48c-eb9b-4d7d-97b3-c382b281ea72 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=366df48c-eb9b-4d7d-97b3-c382b281ea72 2012-03-26 Informacija apie UAB „Ekochemeta“ planuojamos ūkinės veiklos „BIOCIDŲ GAMYBA“ poveikio aplinkai vertinimo programą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=56aeff11-a4c9-4960-a50e-14811a5660d2 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=56aeff11-a4c9-4960-a50e-14811a5660d2 2012-10-03 Informacija apie Akmenės rajono Vegerių klinties telkinio dalies (159,6 ha) naudojimo planuojamos AB „Kalcitas“ ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7aa82b88-15f3-4829-afc6-686a986ffc58 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7aa82b88-15f3-4829-afc6-686a986ffc58 2014-07-14 PAV atsarginė kopija [nerodoma viešai] http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e040228f-3d3e-46ca-bf82-0b9c799b2df8 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e040228f-3d3e-46ca-bf82-0b9c799b2df8

NIEKO NEKEISKIT, ČIA ATSARGINĖ KOPIJA DĖL VISO PIKTO.

Informacija apie gautą Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=53d67c4e-435b-4b40-b89e-adfa45d1cace http://gamta.lt/cms/index?rubricId=53d67c4e-435b-4b40-b89e-adfa45d1cace 2012-12-13 Pranešimas apie farmacinių ir medicininių atliekų šalinimo UAB "Farmacinių atliekų šalinimas" poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=01fd2a85-eee4-4fa8-be34-80b4af939f14 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=01fd2a85-eee4-4fa8-be34-80b4af939f14 2012-09-10 Informacija apie Alsių ŽŪB planuojamos ūkinės veiklos - kiaulių auginimo komplekso rekonstrukcijos į paukštyną poveikio aplinkai vertinimo programą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3994d466-08e4-4688-816e-f1f75b5bbfba http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3994d466-08e4-4688-816e-f1f75b5bbfba 2012-08-24 Pranešimas apie Girdžių hidroelektrinės (galingumas daugiau kaip 0,1 mw) įrengimo elektros energijos gamybai, Girdžių kaime, Girdžių seniūnijoje, Jurbarko rajone, poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fcfb1101-5173-454e-9531-4e0ba40c1e88 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fcfb1101-5173-454e-9531-4e0ba40c1e88 2012-07-24 Informacija apie parengtą 330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE - Alytus poveikio aplinkai vertinimo programą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=91ca8305-3789-4eba-a8c8-fd2ecd37e7ab http://gamta.lt/cms/index?rubricId=91ca8305-3789-4eba-a8c8-fd2ecd37e7ab 2012-06-22 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos 3 fermų rekonstrukcija įrengiant po 78 000 vietų vištoms dedeklėms Kaušėnų km., Nausodžio sen. Plungės rajone poveikio aplinkai vertinimo programą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d4ba4ce6-790c-409f-a6f8-405b3bec3bc1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d4ba4ce6-790c-409f-a6f8-405b3bec3bc1 2012-08-13 Informacija apie planuojamo naudoti Zujūnų žvyro telkinio II sklypo naujo ploto poveikio aplinkai vertinimo programą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=01a7622c-9446-4d75-95aa-60c6db4a75ca http://gamta.lt/cms/index?rubricId=01a7622c-9446-4d75-95aa-60c6db4a75ca 2012-05-29 Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos UAB ,,Anulėnų paukštynas" poveikio aplinkai vertinimo programą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=68ccf130-6f9c-43af-b75f-a19df49a61b8 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=68ccf130-6f9c-43af-b75f-a19df49a61b8 2011-07-11 Informacija apie gautą valstybinės reikšmės kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus ruožo nuo 11,0 iki 30,10 km rekonstravimas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f0037810-9a73-4931-8f05-f0c95844e2c7 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f0037810-9a73-4931-8f05-f0c95844e2c7 2011-06-10 Sprendimas dėl Ignalinos Atominės Elektrinės 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo (B9-1 projektas) galimybių http://gamta.lt/cms/index?rubricId=254001a3-767d-4237-a9a1-5c9e432dee5e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=254001a3-767d-4237-a9a1-5c9e432dee5e 2012-05-03 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos Girdžių hidroelektrinės poveikio aplinkai vertinimo programą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b62f6ea4-a5d6-4127-bc39-4fcbfd75af7e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b62f6ea4-a5d6-4127-bc39-4fcbfd75af7e 2011-05-10 Informacija apie gautą Ignalinos AE V 1 bloko įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo (projektas-B9-2) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ea4f3c56-01a5-4d1f-ac8b-85baefec0219 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ea4f3c56-01a5-4d1f-ac8b-85baefec0219 2011-03-29 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Joniškio I tvenkinio ant Sidabros upės būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d3ab7505-3863-4ec5-99d9-9e7a6568d30b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d3ab7505-3863-4ec5-99d9-9e7a6568d30b 2011-03-28 Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Kruojos upės dalies valymas ir tvarkymas“ poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=80818c93-a27e-4f45-b215-de753637fa3a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=80818c93-a27e-4f45-b215-de753637fa3a 2011-05-17 Informacija apie gautą Ignalinos AE termofikacijos įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas (projektas-B9-5) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b710bde0-c963-43e8-8e51-315510afcb30 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b710bde0-c963-43e8-8e51-315510afcb30 2011-01-11 Informacija apie parengtą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas - Prienai - Alytus ruožo nuo 11,00 iki 30,10 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fad3d569-0223-42f6-a83a-bf67fd216f7f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fad3d569-0223-42f6-a83a-bf67fd216f7f 2010-07-19 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Šešupės upės valymo Kalvarijos miesto ribose poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c95766ca-29cd-4f41-bbd5-c221865fa9eb http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c95766ca-29cd-4f41-bbd5-c221865fa9eb 2010-04-21 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Marijampolės II tvenkinio dalies išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=59fcf985-431e-4a48-8793-98059dc3f940 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=59fcf985-431e-4a48-8793-98059dc3f940 2010-03-08 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Dabikinės upės ruožo išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=091cfec8-d279-4a93-8b1d-0161a623a32d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=091cfec8-d279-4a93-8b1d-0161a623a32d 2010-01-28 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Jevonio upės išvalymo ir sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=39d28996-9b6a-4d37-8bd6-ee05e188bd15 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=39d28996-9b6a-4d37-8bd6-ee05e188bd15 2011-02-18 Informacija apie gautą Ignalinos AE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6faf58cc-25c8-44a4-b61f-0dccd8426a7c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6faf58cc-25c8-44a4-b61f-0dccd8426a7c 2010-01-28 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kruojos upės ir krantų valymo nuo Pakruojo kaimo iki Pakruojo miesto užtvankos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bc5f6b64-0511-4dad-b0a0-85a5adb368df http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bc5f6b64-0511-4dad-b0a0-85a5adb368df