Aplinkos apsaugos agentūra - Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių 2015 metų planai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8fd7aefe-56b9-4550-a925-1c7b4db1a3c6 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių 2015 metų planai lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt