Aplinkos apsaugos agentūra - Struktūra ir kontaktai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=896d7da3-aa98-4e1e-ace9-9a453b030430 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Struktūra ir kontaktai lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2017-01-30 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2017 m. užduotys http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7920325e-10c4-47a9-b26e-dd9bda9b2c8c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7920325e-10c4-47a9-b26e-dd9bda9b2c8c 2017-09-01 Struktūra http://gamta.lt/info/struktura http://gamta.lt/info/struktura

                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                             Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

                                                                                                             2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-645 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS SCHEMA

2017-01-24 Aplinkos apsaugos agentūros direktorius http://gamta.lt/info/direktorius http://gamta.lt/info/direktorius 2017-01-17 Kontaktai http://gamta.lt/info/kontaktai http://gamta.lt/info/kontaktai 2018-01-08 Darbo laikas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d89a14fd-2a86-440d-92b6-184577dbe624 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d89a14fd-2a86-440d-92b6-184577dbe624 2013-05-22 Valdymo srities įstaigos http://gamta.lt/cms/index?rubricId=202e7259-7edc-4b24-a4ce-0ade84fd042b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=202e7259-7edc-4b24-a4ce-0ade84fd042b 2013-05-22 Komisijos ir darbo grupės http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d9fa3adf-b2a0-4e77-bb5e-d4404cb6525a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d9fa3adf-b2a0-4e77-bb5e-d4404cb6525a 2018-03-19 Agentūros vadovų darbotvarkės http://gamta.lt/cms/index?rubricId=afbef277-468c-465f-9704-5177f3646025 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=afbef277-468c-465f-9704-5177f3646025

Direktoriaus darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojo V. Krušinsko darbotvarkė

2012-08-22 Pagrindiniai 2012 metų veiklos uždaviniai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3b9c17d9-1b59-42f7-96bd-ba3d58a3ab3a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3b9c17d9-1b59-42f7-96bd-ba3d58a3ab3a 2013-03-01 AAA direktoriaus 2013 metų užduotys http://gamta.lt/cms/index?rubricId=829e0fb3-f749-44f1-9332-f85f8b0bde34 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=829e0fb3-f749-44f1-9332-f85f8b0bde34