Aplinkos apsaugos agentūra - Rekomendacijos pavojingų medžiagų patekimo į vandens aplinką prevencijai ir mažinimui http://gamta.lt/cms/index?rubricId=86fccc6d-c9ef-4c0c-90c1-dcacca3ce0fd Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Rekomendacijos pavojingų medžiagų patekimo į vandens aplinką prevencijai ir mažinimui lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt