Aplinkos apsaugos agentūra - Tarptautinis bendradarbiavimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=81928518-9446-4fe2-9b5e-d06033e509c2 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Tarptautinis bendradarbiavimas lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2010-02-02 Bendradarbiavimas su Europos aplinkos agentūra http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f25b52c7-9bba-41c4-8f9e-8117fe4577ea http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f25b52c7-9bba-41c4-8f9e-8117fe4577ea

Europos aplinkos agentūra buvo įsteigta 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr.1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1641/2003).

2010-02-01 ES reikalavimų įgyvendinimas aplinkos kontrolės srityje - IMPEL http://gamta.lt/cms/index?rubricId=87adecae-5c07-4826-aae9-f9d79000debc http://gamta.lt/cms/index?rubricId=87adecae-5c07-4826-aae9-f9d79000debc

Europos Sąjungos aplinkos apsaugos įstatymų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo (EU Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law – IMPEL) darbo tinklas – tai neoficialus ES valstybių narių aplinkos apsaugos institucijų tinklas, kurio pagrindinis tikslas yra skatinti kuo veiksmingiau taikyti aplinkosaugos įstatymus. Pirmasis IMPEL tinklo susitikimas, kuriame dalyvavo visų ES šalių narių bei Europos Komisijos (ji taip pat yra šio tinklo narė) atstovai, įvyko 1992 m. lapkritį Česteryje (Jungtinė Karalystė).