Aplinkos apsaugos agentūra - Veikla http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7b5dfd53-ae91-4e2f-9f23-eb64997f3338 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Veikla lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Inita Gražulevičienė Žalieji viešieji pirkimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1de0b792-c752-4c19-bd9d-29bb8fe5a34e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1de0b792-c752-4c19-bd9d-29bb8fe5a34e 2016-04-19 Asmenų aptarnavimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9c3188b2-2720-406a-b622-b9df69c22838 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9c3188b2-2720-406a-b622-b9df69c22838

Asmenys, jų prašymai, skundai, pranešimai ir kiti dokumentai yra priimami:

2016-10-19 Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą STT pagal KPĮ 9 straipsnį http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4b1f805f-7231-4762-b447-b5288a6a85dd http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4b1f805f-7231-4762-b447-b5288a6a85dd 2015-08-31 Aktualūs dokumentai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3d2a361d-0ec6-4c6a-9c7b-6ffb852efcfe http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3d2a361d-0ec6-4c6a-9c7b-6ffb852efcfe 2017-01-17 Nuostatai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=db758682-f547-4c48-9062-99f64eb9ff94 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=db758682-f547-4c48-9062-99f64eb9ff94

Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

2018-03-20 Planavimo dokumentai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fec874b2-ab51-4cde-b357-ffa71911ce82 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=fec874b2-ab51-4cde-b357-ffa71911ce82 2012-05-14 Veiklos sritys http://gamta.lt/cms/index?rubricId=def3ee99-c4b6-4d1c-9e9d-d8e07078b10c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=def3ee99-c4b6-4d1c-9e9d-d8e07078b10c 2016-04-18 Darbo užmokestis http://gamta.lt/cms/index?rubricId=832b8a14-601c-44d1-a787-d8efa441913d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=832b8a14-601c-44d1-a787-d8efa441913d 2016-02-11 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=766f32a1-03e5-4a38-b869-9b368afffec1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=766f32a1-03e5-4a38-b869-9b368afffec1

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. (metinis)

2013-06-30 Finansinių ataskaitų rinkiniai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=485328e8-9213-4cd7-b312-c68e4912d6f2 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=485328e8-9213-4cd7-b312-c68e4912d6f2

 

Finansinės ataskaitos 2012 m. (metinės)

 

Finansinės ataskaitos 2013 m. (metinės)

 

Finansinės ataskaitos 2014 m. (metinės)

 

Finansinės ataskaitos 2015 m. (metinės)

 

Finansinės ataskaitos 2016 m. (metinės)

 

Finansinės ataskaitos 2017 m. (metinės)

 

2013-01-23 Viešieji pirkimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5bead2a8-e485-49d6-9e84-01649d2537e0 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5bead2a8-e485-49d6-9e84-01649d2537e0

2017 metai

Informacija apie Aplinkos apsaugos agentūros vykdomus viešuosius pirkimus

  1. Aplinkos apsaugos agentūros supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2017-06-30 pradėtiems pirkimams)
  2. Aplinkos apsaugos agentūros mažos vertės viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklės
  3. Techninių specifikacijų projektai
  4. Planuojami viešieji pirkimai
  5. Vykdomi viešieji pirkimai
  6. Mažos vertės pirkimai
  7. Viešųjų pirkimų ataskaitos
  8. Viešųjų pirkimų sutartys ir jų pakeitimai
  9. Viešųjų pirkimų rinkos tyrimų suvestinė
2011-05-03 Ūkio subjektų priežiūra [pašalinti, nes perkelta] http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ef91476d-8054-44f6-b95a-c18321872f4d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ef91476d-8054-44f6-b95a-c18321872f4d 2014-02-10 Ūkio subjektų priežiūra http://gamta.lt/cms/index?rubricId=76d89c7f-d8a5-4fdf-b8cf-3696ea92eed2 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=76d89c7f-d8a5-4fdf-b8cf-3696ea92eed2 2009-02-20 Misija http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ed54a900-f405-4da0-bc99-a6791ba2b313 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ed54a900-f405-4da0-bc99-a6791ba2b313 2015-04-30 Vidaus tvarkos taisyklės ir darbo reglamentas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7c06acd4-822d-403f-a472-4fa867c282c9 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7c06acd4-822d-403f-a472-4fa867c282c9 2009-09-28 AAA logotipas http://gamta.lt/info/logotipas http://gamta.lt/info/logotipas 2015-12-17 Kokybės vadybos sistema http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a3ac8722-c8ea-4545-b8a4-9d4754c80f03 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a3ac8722-c8ea-4545-b8a4-9d4754c80f03 2018-01-17 Vidaus IT taisyklės ir dokumentai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=093da3bf-ed6c-4825-940b-bfa9ec4095a9 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=093da3bf-ed6c-4825-940b-bfa9ec4095a9