Aplinkos apsaugos agentūra - Ūkio subjektų priežiūra http://gamta.lt/cms/index?rubricId=76d89c7f-d8a5-4fdf-b8cf-3696ea92eed2 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Ūkio subjektų priežiūra lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2018-01-15 Aplinkos apsaugos agentūros sprendimų apskundimo tvarka http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9af32646-f069-4340-86e5-c23537e02dca http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9af32646-f069-4340-86e5-c23537e02dca

Kai po ūkio subjekto patikrinimo priimamas Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl leidimo, licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ir pan.

2018-01-15 Veiklos ataskaitos http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5bcc2d0e-7b22-4dd3-bd28-2c12508e7b37 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5bcc2d0e-7b22-4dd3-bd28-2c12508e7b37

 

2012 m. priežiūrą vykdančio subjekto vykdytos metinės veiklos ataskaita

2013 m. priežiūrą vykdančio subjekto IV ketvirčio veiklos ataskaita (kontrolės dalis)

2013 m. priežiūrą vykdančio subjekto metinės veiklos ataskaita (kontrolės dalis)

2014 m. priežiūrą vykdančio subjekto I ketvirčio veiklos ataskaita (kontrolės dalis)

2014 m. priežiūrą vykdančio subjekto II ketvirčio veiklos ataskaita (kontrolės dalis)

2013-10-17 Ūkio subjektų ir inspektorių teisės ir pareigos http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4241b3fd-45a5-46b0-a3ce-0612141c1f0b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4241b3fd-45a5-46b0-a3ce-0612141c1f0b

 

2012-09-21 Vertinimo anketos ir apklausos http://gamta.lt/cms/index?rubricId=378ccc12-acb5-44ab-b489-e4ab1fc739a7 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=378ccc12-acb5-44ab-b489-e4ab1fc739a7 2014-02-10 Veiklos vertinimo kriterijų dinamika http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1d9a50f5-7a1c-42ed-ac6f-ea76361dd343 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1d9a50f5-7a1c-42ed-ac6f-ea76361dd343 2015-09-03 Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=903c7f2a-3eea-425b-936a-67a00f1cc433 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=903c7f2a-3eea-425b-936a-67a00f1cc433 2014-02-10 Informacija apie artimiausius planinius patikrinimus http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bdcaf2fd-c602-4d29-95a1-48573063099f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bdcaf2fd-c602-4d29-95a1-48573063099f

2014 m. liepos mėn. numatyti planiniai patikrinimai dėl cheminių medžiagų/mišinių tvarkymo/naudojimo šiuose ūkio subjektuose:

1. UAB "Kazliškės"

2. UAB "Ježvitas"

3. IĮ "Kovas"

4. UAB "Panevėžio spaustuvė"

5. UAB "Panevėžio Eglė"

6. UAB "Domi grupė"

7. UAB "Davra"

8. UAB "Pakruojo vandentiekis"

 

 

 

 

 

2012-10-05 Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2f7efded-d686-42a2-b31e-673909ddfbf8 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2f7efded-d686-42a2-b31e-673909ddfbf8

Devynio pagrindinės verslo priežiūrą atliekančios institucijos, tarp jų ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, įsipareigojo verslo naujokus pairmaisias jų veiklos metais ne bausti, o konsultuoti. Tai buvo įtvirtinta 2011 m. rugsėjo 14 d. Vyriausybėje pasirašytoje Deklaracijoje dėl pirmųjų verslo metų.