Aplinkos apsaugos agentūra - Teisės aktų pažeidimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6de78dd0-d856-45e6-bdc1-a0d0ea7e2499 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Teisės aktų pažeidimai lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2017-11-07 Seimo kontrolierių pažymos http://gamta.lt/cms/index?rubricId=18bfc810-08eb-4072-af7f-47f6bc1a17a5 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=18bfc810-08eb-4072-af7f-47f6bc1a17a5

Pažyma Nr. 4D-2017/1-1481 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Vilniaus mokslo ir inovacijų centras" direktorės Ingos Baronienės skundo prieš Aplinkos apsaugos agentūrą"

 

Pažyma Nr. 4D-2014/1-1265 ,,Dėl skundo prieš Aplinkos apsaugos agentūrą"

2013-11-19 Valstybės kontrolierių sprendimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2ca25377-77f4-4900-bd62-abb9d8e7e43d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2ca25377-77f4-4900-bd62-abb9d8e7e43d 2018-03-01 Teismo sprendimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6cf7cced-a04c-4514-a46d-5c5b048eeef7 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6cf7cced-a04c-4514-a46d-5c5b048eeef7

Teismo sprendimu (I-osios instancijos teismo 2014-04-09 sprendimas, LVAT sprendimas įsiteisėjo 2015-01-22) panaikinta Aplinkos apsaugos agentūros galutinė atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo (nagrinėta ūkinė veikla - kiaulių komplekso modernizavimo priemonių įdiegimas):

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-04-09 sprendimas adm. byloje Nr. I-230-142/14

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-01-22 nutartis adm. byloje Nr. A502-2102/14

2018-05-02 Tarnybiniai nusižengimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=16e8eb49-4f95-431e-9146-3f7b5773bc8a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=16e8eb49-4f95-431e-9146-3f7b5773bc8a

Vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 str., įstaigos interneto svetainėje skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigoje nustatytus tarnybinius nusižengimus ir už juos paskirtas galiojančias tarnybines nuobaudas.