Aplinkos apsaugos agentūra - Taršos prevencija http://gamta.lt/cms/index?rubricId=45c7ecd9-e5df-416b-9ca6-fb8ee7a49fb0 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Taršos prevencija lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2018-01-04 paruoštukas 2019 tipk http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ee458f2e-edb9-487e-9e6c-e55964574cf9 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ee458f2e-edb9-487e-9e6c-e55964574cf9 2017-01-04 Taršos leidimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8e7983d1-3734-483b-8feb-b428a2c43f1c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8e7983d1-3734-483b-8feb-b428a2c43f1c 2017-01-04 Taršos leidimų archyvas 2017 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1eac1f89-9c26-432a-adc7-59604bb0a216 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1eac1f89-9c26-432a-adc7-59604bb0a216 2016-05-23 Taršos leidimų archyvas 2016 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bf6cedfb-15ab-41d0-9495-bd6be40c9f5c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bf6cedfb-15ab-41d0-9495-bd6be40c9f5c

(Spauskite čia norėdami įvesti trumpą aprašymą)

2016-02-02 Taršos leidimų archyvas 2015 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5df277e3-b5ed-4457-a351-e3af386a6711 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5df277e3-b5ed-4457-a351-e3af386a6711 2014-04-04 Taršos leidimų archyvas 2014 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5ee939c9-0beb-468c-b7e5-28ac6a425e93 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5ee939c9-0beb-468c-b7e5-28ac6a425e93 2017-12-21 Transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių įmonių sąrašas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=042bb5ba-590e-40f7-bb47-6870bcbefa5e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=042bb5ba-590e-40f7-bb47-6870bcbefa5e 2013-01-31 Jautrios teritorijos Baltijos jūroje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f0867291-4d7a-4559-b89e-1e3033502d81 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f0867291-4d7a-4559-b89e-1e3033502d81 2015-01-22 Aplinkosauginis ženklinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3caa9ead-6077-4a57-9ca5-c483acf796e3 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3caa9ead-6077-4a57-9ca5-c483acf796e3
  1. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo
  2. 2010 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas  Nr. 1847 "Dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo įgyvendinimo" (Žin., 2010, Nr. 158-8037)
  3. Rinkliavos, taikomos už paraiškos suteikti ES ekologinį ženklą nagrinėjimą, dydis pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 533
  4. Rinkliavos, taikomos už paraiškos suteikti ES ekologinį nagrinėjimą ir už teisės vienus metus naudoti ES ekologinį ženklą atitinkamai produktų grupei, dydis nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 1061
2009-06-29 Aplinkosaugos vadybos sistema Aplinkos apsaugos agentūroje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=64605288-f380-47cc-bf40-e3b2ad62689f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=64605288-f380-47cc-bf40-e3b2ad62689f

Aplinkos apsaugos agentūros, kaip bet kurios kitos organizacijos, veikla yra susijusi su gamtos išteklių vartojimu ir aplinkos teršimu. Todėl Agentūra, kaip pagrindinė Lietuvos institucija teikianti visuomenei ir valdymo reikmėms informaciją apie aplinkos būklę, visų pirma savo pavyzdžiu turi siekti tausojančio išteklių vartojimo ir tuo pačiu aukštesnio aplinkos apsaugos veiksmingumo. Tam tikslui pasiekti Agentūroje nuspręsta įdiegti aplinkosaugos vadybos sistemą.

2015-01-22 EMAS - aplinkosaugos vadybos ir audito sistema http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d35cc4cf-ac1a-46dc-add3-a2c643b6855f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d35cc4cf-ac1a-46dc-add3-a2c643b6855f 2015-01-22 EMAS registracijos sąrašas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8c972be5-bc76-49f9-be5c-d13aa733587f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8c972be5-bc76-49f9-be5c-d13aa733587f 2017-06-01 Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registras http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bdd26d55-d8d9-4688-8287-353cbd4ab369 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=bdd26d55-d8d9-4688-8287-353cbd4ab369 2010-01-26 Išleistuvai RAAD iki 2009 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=412380d3-4513-4a51-9560-9c52a111ad18 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=412380d3-4513-4a51-9560-9c52a111ad18 2011-12-29 Atnaujintas išleistuvų sąrašas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=32fd2ab2-7287-4c61-8cc5-6109ad88b997 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=32fd2ab2-7287-4c61-8cc5-6109ad88b997

Pateikiamas atnaujintas 2010 m. buitinių, gamybinių ir komunalinių nuotekų išleistuvų sąrašas, skirtas statistinės ataskaitos Nr. 1 - "Vanduo" pildymui. 

2009-04-29 Įvairios ataskaitos http://gamta.lt/cms/index?rubricId=95b07918-adfc-43bb-8547-56aca320a5e6 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=95b07918-adfc-43bb-8547-56aca320a5e6 2009-04-29 Švaresnės technologijos http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ee70a917-0e17-48c6-af68-595975da1f82 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ee70a917-0e17-48c6-af68-595975da1f82 2016-05-23 Taršos integruota prevencija ir kontrolė http://gamta.lt/cms/index?rubricId=266d9067-c315-4045-a548-0150f9e9196a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=266d9067-c315-4045-a548-0150f9e9196a

 

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaitų teikimas

Ataskaitą galima pateikti internetu, naudojant „Aplinkos informacijos valdymo integruotą kompiuterinę sistemą“ (IS „AIVIKS“).

Informaciją, kaip prisijungti prie IS „AIVIKS“, galima rasti čia. 

Ataskaitos pildymo IS „AIVIKS“ pagalbinę medžiagą galima rasti čia.