Aplinkos apsaugos agentūra - Leidiniai ir ataskaitos http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4054a4ea-4026-4e3e-b48f-e2d33616c0f7 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Leidiniai ir ataskaitos lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2011-07-15 Leidinys „Aplinkos būklė 2010. Tik faktai” http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6c90b0a7-1401-4f0e-8a1f-00c75c1b9a7a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6c90b0a7-1401-4f0e-8a1f-00c75c1b9a7a 2010-02-05 Aplinkos apsaugos inspektavimo vadovas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=48a5278c-57f4-4466-9eac-cc4f1175ad6b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=48a5278c-57f4-4466-9eac-cc4f1175ad6b

Vykdant Danijos aplinkos apsaugos agentūros remiamą projektą “Techninė parama inspekcijos ir įstatymų vykdymo užtikrinimo tobulinimui aplinkos ministerijos Regionų aplinkos apsaugos departamentuose“, kuriuo buvo siekiama paremti aplinkos apsaugą Lietuvoje bei šalies pasiruošimą stojimui į ES, įdiegus patobulintas informacines technologijas visuose regionų aplinkos apsaugos departamentuose bei sustiprinus inspekcijos bei įstatymų įgyvendinimo užtikrinimo sistemą, šių metų vasario mėnesį buvo baigtas rengti ir išplatintas regionų aplinkos apsaugos departamentams bei agentūroms „Aplinkos apsaugos inspektavimo vadovas“.

2010-05-26 Internetinis leidinys "Aplinkos būklė 2009. Tik faktai" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3338ced7-6297-4a8e-9e8a-2380e8701e37 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3338ced7-6297-4a8e-9e8a-2380e8701e37 2010-04-13 Leidinys "Aplinkos būklė 2008 m. Tik faktai" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0809fe40-4052-47d0-9361-51c799d12221 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0809fe40-4052-47d0-9361-51c799d12221

 „Aplinkos būklė. Tik faktai“ – tai kasmet atnaujinamos informacijos leidinys, kuriame rodiklių pagalba pateikiama koncentruota ir aktualiausia faktinė informacija apie aplinkos būklę, nurodomos pagrindinės jos raidos problemos ir tendencijos, bei suteikiama oficiali statistinė informacija.

2009-05-29 Ataskaita apie vandens aplinkai pavojingų medžiagų nustatymą Lietuvoje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=73b744e8-f9f1-4ae9-afb3-21087eface13 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=73b744e8-f9f1-4ae9-afb3-21087eface13 2009-03-03 Leidinys "Aplinkos būklė 2006 m. Tik faktai" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a785f15a-1b5f-4a75-ad41-804ef2a4bd57 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a785f15a-1b5f-4a75-ad41-804ef2a4bd57 2009-03-04 Dėl leidinio "Aplinkos būklė" http://gamta.lt/cms/index?rubricId=869101c0-2542-43db-8883-e295bb5e3239 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=869101c0-2542-43db-8883-e295bb5e3239 2009-03-03 Leidinys „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida”, 2008m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1b832753-e497-4888-935f-8aae13f61c67 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1b832753-e497-4888-935f-8aae13f61c67