Aplinkos apsaugos agentūra - Aplinkosauginis ženklinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3caa9ead-6077-4a57-9ca5-c483acf796e3 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Aplinkosauginis ženklinimas lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2017-04-10 ES ekologinio ženklo pažymėjimų registras http://gamta.lt/cms/index?rubricId=af383b81-fabe-42a1-a4c0-9948e248b56b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=af383b81-fabe-42a1-a4c0-9948e248b56b

Aplinkos apsaugos agentūra teisę naudoti ES ekologinį ženklą šiuo metu yra suteikusi dviems įmonėms.

Europos bendrijos ekologinio ženklo suteikimas produktų grupėm http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c08140b5-d7a0-49e8-bf54-7664cfbbf2cc http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c08140b5-d7a0-49e8-bf54-7664cfbbf2cc

Gaminant gaminius susidaro teršalai, patenkantys į aplinkos orą, vandenį ir dirvožemį. Pirmasis realus mėginimas mažinti teršalų kiekį gaminant gaminius buvo pradėtas 1977 m. to meto Federacinėje Vokietijos Respublikoje. Buvo sukurtas „Mėlynojo Angelo“ ekologinis ženklas, kuris buvo teikiamas gaminiams, kurie turi mažesnį poveikį aplinkai, negu kiti tos pačios paskirties gaminiai.

2018-05-02 Europos Sąjungos procedūriniai sprendimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a25b674c-1b56-498b-b427-36206507f443 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a25b674c-1b56-498b-b427-36206507f443 2018-05-02 Informacija apie produktų grupėms nustatytus ekologinius kriterijus http://gamta.lt/cms/index?rubricId=49eeb777-96ea-4ee1-a9b8-08e5b6760a65 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=49eeb777-96ea-4ee1-a9b8-08e5b6760a65

Europos komisija yra parengusi Europos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo ekologinius kriterijus bei jų nustatymo metodikas 33 produktų grupėms.

2018-05-02 Lietuvos Respublikos teisiniai aktai dėl Europos Bendrijos Ekologinio ženklo įdiegimo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e4974b2d-6fdb-4794-9eef-a29a00f81b5c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e4974b2d-6fdb-4794-9eef-a29a00f81b5c 2018-05-02 Straipsniai del ekologinio ženklo vartojimo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=059a7074-81ac-4d9f-adcf-a9b084962c42 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=059a7074-81ac-4d9f-adcf-a9b084962c42