Aplinkos apsaugos agentūra - Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=38304676-ef32-4663-b2ef-1e71c22b4076 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2018-01-02 paruoštukas 2019 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=85ac0c6f-1585-493b-a297-3e0895214dd1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=85ac0c6f-1585-493b-a297-3e0895214dd1 2018-01-04 2018 metai. Atrankos ir PAV pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31). http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9753831a-beda-4cb9-ae4e-4dd12b982e9d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9753831a-beda-4cb9-ae4e-4dd12b982e9d 2018-01-03 2018 metai. Atrankos ir PAV pagal naują PAV įstatymo redakciją (nuo 2017-11-01) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3d047aa3-a192-4bd6-8345-bb084e2bf298 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3d047aa3-a192-4bd6-8345-bb084e2bf298 2017-11-01 2017 m. archyvas. Atrankos ir PAV pagal naują PAV įstatymo redakciją (nuo 2017-11-01) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=70f71f6f-2ddc-4b9b-9e44-a0c33cfb9107 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=70f71f6f-2ddc-4b9b-9e44-a0c33cfb9107

Aktuali informacija PAV proceso dalyviams

 

Teisės aktai, reglamentuojantys atrankos dėl PAV ir PAV procedūras pagal naują PAV įstatymo redakciją nuo 2017-11-01:

 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) įstatymas (nauja redakcija nuo 2017-11-01)

 

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-16 įsakymu Nr. D1-845

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885

 

 

 

 

 

 

2017-01-04 2017 m. archyvas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b75d5d74-ec07-4007-840f-c6721191d633 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b75d5d74-ec07-4007-840f-c6721191d633 2017-01-04 2016 m. archyvas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9c792153-75c5-4ba2-82a7-da48443a3f41 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9c792153-75c5-4ba2-82a7-da48443a3f41 2016-01-05 2015 m. archyvas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c5786d0f-5323-4adf-ab2d-d1aa184d2c38 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c5786d0f-5323-4adf-ab2d-d1aa184d2c38 2015-01-08 2014 m. archyvas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d90c1fa0-eb86-4082-a11b-4497567ebbb5 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d90c1fa0-eb86-4082-a11b-4497567ebbb5 2014-08-14 2010-2013 m. archyvas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b4154e7a-1910-4d5b-a2de-224155b38c4d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b4154e7a-1910-4d5b-a2de-224155b38c4d