Aplinkos apsaugos agentūra - Informuojame, kad 2016 m. Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos turi būti pateiktos per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=281b4410-0188-45bd-86d1-f0e114f24342 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Informuojame, kad 2016 m. Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos turi būti pateiktos per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d. lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt