Aplinkos apsaugos agentūra - Aplinkos monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=26f031a8-6236-417b-94c3-5702b715256a Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Aplinkos monitoringas lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2018-05-23 Valstybinnės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos projekto uždavinių įgyvendinimo 2018 metų planai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ae6d2f07-a312-4b61-a85a-01db1f42ee22 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ae6d2f07-a312-4b61-a85a-01db1f42ee22 2016-03-07 Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016 metų planai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e86643ac-22f3-44cb-be14-c710167b3831 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e86643ac-22f3-44cb-be14-c710167b3831

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo
 
2011 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo“.

Šiuo nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa, kuri reglamentuoja Valstybinio aplinkos monitoringo įgyvendinimo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus aplinkos būklės matavimų kiekiui ir kokybei bei tenkinančią svarbiausius nacionalinius informacijos apie aplinkos būklę poreikius. Programoje apibrėžiami aplinkosauginiai tikslai ir pagrindiniai uždaviniai, kurių įgyvendinimui būtini gamtinės aplinkos būklės stebėjimai nacionaliniu mastu, numatomi vertinimo kriterijai šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, jų reikšmės bei atsakingi už įgyvendinimą asignavimų valdytojai. Šiuo  Nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa bus įgyvendinama iš asignavimų, skirtų ją vykdančioms institucijoms ir įstaigoms.
Valstybinės aplinkos monitoringo programos priemonės padės įgyvendinti Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatytus tikslus vystyti ūkio plėtrą, nepabloginant bendros aplinkos kokybės, išsaugant sveiką ir švarią aplinką visuomenei bei mažinant gamtos vertybių degradavimo pavojų.
Remiantis Valstybinė aplinkos monitoringo programos duomenimis, visuomenė ir visuomenės sveikatą bei aplinkos kokybę prižiūrinčios institucijos gaus išsamią informaciją (įskaitant ir operatyviąją) apie aplinkos būklę ir jos pokyčius.
Nutarimo dokumentą ir Valstybinę aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programą galite parsisiųsti:

LR Vyriausybės nutarimas Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos patvirtinimo;

2016 m. kovo 7 d. Nr. D1-161: "Dėl Valstybinės miškų tarnybos, Aplinkos apsaugos agentūros ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos gyvosios gamtos ir kraštovaizdžio būklės stebėjimo sričių uždavinių 2016 metų įgyvendinimo planų patvirtinimo".

 

Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių planai (2016 metai)

 

     1.3. Baltijos jūros monitoringo 2016 metų planas;

     1.4. Invazinių gyvūnų rūšių monitoringo 2016 metų planas;

     1.5. Išmetamų į atmosferą teršalų monitoringo 2016 metų planas;

     1.6. Krantų pokyčių monitoringo 2016 metų planas;

     1.7. Kuršių marių monitoringo 2016 metų planas;

     1.9. Praeivių žuvų monitoringo 2016 metų planas;

     1.10. Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų monitoringo 2016 metų planas;

     1.11. Verslinių žuvų monitoringo 2016 metų planas;

     1.12. Agroekosistemų monitoringo 2016 metų planas;

     1.13. Ežerų monitoringo 2016 metų planas;

     1.14. Foninio oro ir sąlygiškai natūralių ekosistemų monitoringo 2016 metų planas;

     1.15. Limituojamų medžiojamųjų kanopinių žvėrių monitoringo 2016 metų planas;

     1.16. Oro kokybės monitoringo aglomeracijose ir zonose 2016 metų planas;

     1.17. Radiologinio oro monitoringo 2016 metų planas;

     1.18. Upių monitoringo 2016 metų planas.

 

Senesnių metų planai

 

LR Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos pakeitimo

2015-04-17 Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių 2015 metų planai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8fd7aefe-56b9-4550-a925-1c7b4db1a3c6 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8fd7aefe-56b9-4550-a925-1c7b4db1a3c6

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo
 
2011 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo“.

Šiuo nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa, kuri reglamentuoja Valstybinio aplinkos monitoringo įgyvendinimo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus aplinkos būklės matavimų kiekiui ir kokybei bei tenkinančią svarbiausius nacionalinius informacijos apie aplinkos būklę poreikius. Programoje apibrėžiami aplinkosauginiai tikslai ir pagrindiniai uždaviniai, kurių įgyvendinimui būtini gamtinės aplinkos būklės stebėjimai nacionaliniu mastu, numatomi vertinimo kriterijai šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, jų reikšmės bei atsakingi už įgyvendinimą asignavimų valdytojai. Šiuo  Nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa bus įgyvendinama iš asignavimų, skirtų ją vykdančioms institucijoms ir įstaigoms.
Valstybinės aplinkos monitoringo programos priemonės padės įgyvendinti Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatytus tikslus vystyti ūkio plėtrą, nepabloginant bendros aplinkos kokybės, išsaugant sveiką ir švarią aplinką visuomenei bei mažinant gamtos vertybių degradavimo pavojų.
Remiantis Valstybinė aplinkos monitoringo programos duomenimis, visuomenė ir visuomenės sveikatą bei aplinkos kokybę prižiūrinčios institucijos gaus išsamią informaciją (įskaitant ir operatyviąją) apie aplinkos būklę ir jos pokyčius.
Nutarimo dokumentą ir Valstybinę aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programą galite parsisiųsti:

LR Vyriausybės nutarimas Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos patvirtinimo;

2015 m. vasario 2 d. Nr. D1-87: "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos aplinkos oro, vandens ir ekosistemų būklės stebėjimo sričių uždavinių 2015 metų įgyvendinimo planų patvirtinimo";

2015 m. kovo 9 d. Nr. D1-207: "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos gyvosios gamtos ir kraštovaizdžio būklės stebėjimo sričių uždavinių 2015 metų įgyvendinimo planų patvirtinimo".

2015-04-17 Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių 2014 metų planai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=84ab1e1b-dec6-4713-8bc4-89a6764cc40e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=84ab1e1b-dec6-4713-8bc4-89a6764cc40e

LR Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo
 
2011 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo“. 

Šiuo nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa, kuri reglamentuoja Valstybinio aplinkos monitoringo įgyvendinimo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus aplinkos būklės matavimų kiekiui ir kokybei bei tenkinančią svarbiausius nacionalinius informacijos apie aplinkos būklę poreikius. Programoje apibrėžiami aplinkosauginiai tikslai ir pagrindiniai uždaviniai, kurių įgyvendinimui būtini gamtinės aplinkos būklės stebėjimai nacionaliniu mastu, numatomi vertinimo kriterijai šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, jų reikšmės bei atsakingi už įgyvendinimą asignavimų valdytojai. Šiuo  Nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa bus įgyvendinama iš asignavimų, skirtų ją vykdančioms institucijoms ir įstaigoms. 
Valstybinės aplinkos monitoringo programos priemonės padės įgyvendinti Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatytus tikslus vystyti ūkio plėtrą, nepabloginant bendros aplinkos kokybės, išsaugant sveiką ir švarią aplinką visuomenei bei mažinant gamtos vertybių degradavimo pavojų.
Remiantis Valstybinė aplinkos monitoringo programos duomenimis, visuomenė ir visuomenės sveikatą bei aplinkos kokybę prižiūrinčios institucijos gaus išsamią informaciją (įskaitant ir operatyviąją) apie aplinkos būklę ir jos pokyčius.
Nutarimo dokumentą ir Valstybinę aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programą galite parsisiųsti: LR Vyriausybės nutarimas Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos patvirtinimo

 

2014 m. vasario 20 d. Nr. D1-149: "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos uždavinių 2014 metų įgyvendinimo planų patvirtinimo".

2014-03-26 Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių 2013 metų planai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3a65fe1f-c6f2-4e27-9c5f-c3b1586b5632 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3a65fe1f-c6f2-4e27-9c5f-c3b1586b5632

LR Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo
 
2011 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo“. 

Šiuo nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa, kuri reglamentuoja Valstybinio aplinkos monitoringo įgyvendinimo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus aplinkos būklės matavimų kiekiui ir kokybei bei tenkinančią svarbiausius nacionalinius informacijos apie aplinkos būklę poreikius. Programoje apibrėžiami aplinkosauginiai tikslai ir pagrindiniai uždaviniai, kurių įgyvendinimui būtini gamtinės aplinkos būklės stebėjimai nacionaliniu mastu, numatomi vertinimo kriterijai šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, jų reikšmės bei atsakingi už įgyvendinimą asignavimų valdytojai. Šiuo  Nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa bus įgyvendinama iš asignavimų, skirtų ją vykdančioms institucijoms ir įstaigoms. 
Valstybinės aplinkos monitoringo programos priemonės padės įgyvendinti Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatytus tikslus vystyti ūkio plėtrą, nepabloginant bendros aplinkos kokybės, išsaugant sveiką ir švarią aplinką visuomenei bei mažinant gamtos vertybių degradavimo pavojų.
Remiantis Valstybinė aplinkos monitoringo programos duomenimis, visuomenė ir visuomenės sveikatą bei aplinkos kokybę prižiūrinčios institucijos gaus išsamią informaciją (įskaitant ir operatyviąją) apie aplinkos būklę ir jos pokyčius.
Nutarimo dokumentą ir Valstybinę aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programą galite parsisiųsti: LR Vyriausybės nutarimas Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos patvirtinimo

 

2013 m. vasario 20 d. Nr. D1-149: "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos uždavinių 2013 metų įgyvendinimo planų patvirtinimo".

2018-03-22 Žolinė augmenija http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2319ef54-bbba-40f5-9325-8bf2d0f8f386 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2319ef54-bbba-40f5-9325-8bf2d0f8f386 2013-02-22 Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių 2012 metų planai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6c3f5277-574e-41f0-87b7-67ecea3674c7 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6c3f5277-574e-41f0-87b7-67ecea3674c7 2012-08-01 Aplinkos apsaugos agentūros vykdyto Valstybinio aplinkos radiologinio monitoringo 2011 metais rezultatai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=096459a4-41e4-44ac-82fc-2c1106fb0733 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=096459a4-41e4-44ac-82fc-2c1106fb0733 2012-04-19 Aplinkos apsaugos agentūros vykdyto Valstybinio aplinkos radiologinio monitoringo 2011 metais rezultatai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6fb351ff-e727-44f4-b4a0-047ce536facc http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6fb351ff-e727-44f4-b4a0-047ce536facc 2012-02-23 Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių planai (2011 metai) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0c3a9edf-dc58-4463-9dd9-7bbe079b6dff http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0c3a9edf-dc58-4463-9dd9-7bbe079b6dff 2012-02-03 Makrofitų tyrimai upėse, ežeruose ir ekologinės būklės kokybės klasių pagal makrofitus parengimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=60bb4748-50b8-49a5-aaf5-7a7f27f6c0ba http://gamta.lt/cms/index?rubricId=60bb4748-50b8-49a5-aaf5-7a7f27f6c0ba 2011-04-12 Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių 2010 metų planai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=13b947f2-d941-4363-ac42-7576afa03c36 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=13b947f2-d941-4363-ac42-7576afa03c36 2011-03-30 Aplinkos apsaugos agentūros vykdyto Valstybinio aplinkos radiologinio monitoringo 2010 metais rezultatai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f5b0ef4a-69af-429f-a0d3-a988c19f6f28 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f5b0ef4a-69af-429f-a0d3-a988c19f6f28 2010-04-15 Aplinkos apsaugos agentūros vykdyto Valstybinio aplinkos radiologinio monitoringo 2009 metais rezultatai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=eeb1b4f0-5689-4597-a02b-47ab29bff11b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=eeb1b4f0-5689-4597-a02b-47ab29bff11b 2010-03-08 Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių 2009 metų planai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=dcf11cdd-928d-420a-a447-7b11bbd88d6e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=dcf11cdd-928d-420a-a447-7b11bbd88d6e 2009-07-08 Aplinkos apsaugos agentūros vykdyto Valstybinio aplinkos radiologinio monitoringo 2008 metais rezultatai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3c41bbaa-2112-4eb2-ac7a-972ee9071158 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3c41bbaa-2112-4eb2-ac7a-972ee9071158 2009-07-08 Aplinkos apsaugos agentūros vykdyto Valstybinio aplinkos radiologinio monitoringo 2007 metais rezultatai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c17e9fe6-71e0-4e8d-ab93-7a9085c168eb http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c17e9fe6-71e0-4e8d-ab93-7a9085c168eb 2015-03-30 Radiologinis monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7a9a8309-05de-4580-836c-cfff1327d18b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7a9a8309-05de-4580-836c-cfff1327d18b

 

 

2009-06-09 Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės įvertinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4b915e8a-4f5b-497f-8a56-eb222a89f796 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4b915e8a-4f5b-497f-8a56-eb222a89f796 2015-10-21 Europos Bendrijos svarbos žuvų ir nėgių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės įvertinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5d86bfd9-09cc-48ed-af35-ed58a45dafc0 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5d86bfd9-09cc-48ed-af35-ed58a45dafc0 2009-05-04 Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių (balinių vėžlių ir ūdrų), kurių apsaugai būtina steigti saugomas teritorijas, bei probleminės invazinės rūšies - kanadinės audinės-būklės įvertinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6f817b2b-9d21-4fdf-8344-383b70ab1a59 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6f817b2b-9d21-4fdf-8344-383b70ab1a59 2017-09-28 Dujinių ir aerozolinių priemaišų ore tyrimai pagal EMEP ir ICP IM programas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=77139422-6683-4a5f-b765-df49a50d0712 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=77139422-6683-4a5f-b765-df49a50d0712 2018-03-22 Pagrindinių cheminių priemaišų foninių koncentracijų bei fizinių parametrų atmosferos iškritose ir polajiniuose krituliuose tyrimai pagal EMEP ir ICP IM programas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=417de7f7-a055-4c9b-9732-e6a98f2a0dc0 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=417de7f7-a055-4c9b-9732-e6a98f2a0dc0 2017-09-28 Pažemio ozono monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=027a3ec9-1735-4d53-b201-84d8d346062b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=027a3ec9-1735-4d53-b201-84d8d346062b 2009-04-28 Upelių bentofaunos monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=615af5c1-5e73-44da-8f4c-94576e6e1991 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=615af5c1-5e73-44da-8f4c-94576e6e1991 2009-04-28 Pagrindinių cheminių priemaišų foninių koncentracijų bei fizinių parametrų atmosferos iškritose ir polajiniuose krituliuose tyrimai pagal EMEP ir ICP IM programas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4c17f759-2ade-4839-8135-dd97cdfc7407 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4c17f759-2ade-4839-8135-dd97cdfc7407 2010-02-03 Gruntinio, dirvožemio bei paviršinio vandens ir dirvožemio tyrimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=62e3c2c9-403f-436a-ad66-cfc9bc7b1c23 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=62e3c2c9-403f-436a-ad66-cfc9bc7b1c23 2009-04-28 Dirvožemio faunos ir mikrobiologinio aktyvumo sąlygiškai natūralių ekosistemų dirvožemiuose įvertinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1785fe69-47ec-4e89-89e6-bf596d6df72e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1785fe69-47ec-4e89-89e6-bf596d6df72e 2018-03-22 Sunkiųjų metalų monitoringas atmosferos iškritose http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3a000ab9-0f08-4573-8d27-564cbc7433dc http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3a000ab9-0f08-4573-8d27-564cbc7433dc 2018-03-22 Miško ekosistemų sumedėjusios augmenijos monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f79e8296-5e2b-4a54-bc8b-288b8ddbaa20 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f79e8296-5e2b-4a54-bc8b-288b8ddbaa20 2010-04-09 Žemėnaudos,vandens ir kritulių cheminės sudėties ir savybių tyrimai tipiškoje vidurio Lietuvos agroekosistemoje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d348c494-fd05-45ed-ac1e-0e8e1bcdf4fd http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d348c494-fd05-45ed-ac1e-0e8e1bcdf4fd 2009-04-28 „Lietuvos CORINE žemės danga-2000“ projektas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a9cb1764-ea5c-45b4-91e7-8f22f120604a http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a9cb1764-ea5c-45b4-91e7-8f22f120604a 2018-01-24 Invazinių kraujasiurbių mašalų populiacijos būklės monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a6c31155-950e-48d1-9150-3d3dd6081a6e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a6c31155-950e-48d1-9150-3d3dd6081a6e 2009-04-28 Elninių žvėrių populiacijų būklės ir dinamikos monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ef10eef9-171d-46b5-a912-17cfa1bced30 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ef10eef9-171d-46b5-a912-17cfa1bced30 2009-04-28 Perinčių miškų ir laukų paukščių indikacinių rūšių gausumo monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0e0fc710-aca2-4403-86ef-8a3cacd5fe01 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0e0fc710-aca2-4403-86ef-8a3cacd5fe01 2009-04-28 Vandens perinčių paukščių monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a133f0fa-3a70-4b9a-871c-0b304c4fd488 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a133f0fa-3a70-4b9a-871c-0b304c4fd488 2009-04-28 Smulkiųjų žinduolių monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=11a53e22-e46e-4bc9-9e52-1adfb6868a6f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=11a53e22-e46e-4bc9-9e52-1adfb6868a6f 2009-12-03 Verslinių žuvų populiacijų būklės tyrimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=004402cc-db42-4512-8d5c-7416c106f0df http://gamta.lt/cms/index?rubricId=004402cc-db42-4512-8d5c-7416c106f0df

Moksliniai tyrimai atliekami, siekiant ištirti verslinių žuvų bendrijų būklę ir nustatyti bei įvertinti populiacijų parametrus.tyrimai yra svarbūs hidrosistemų stabilumo ir būklės įvertinimui.

2009-04-28 Žiemojančių vandens paukščių monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=50b4bede-6616-4ae0-a609-84763f632955 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=50b4bede-6616-4ae0-a609-84763f632955 2009-04-28 Pievų augmenijos monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=de3a8d14-e90a-4ee1-bf84-5e59651f791c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=de3a8d14-e90a-4ee1-bf84-5e59651f791c 2009-04-28 Pelkių augmenijos monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c3918d37-74c9-4632-bfd5-8f4ba39aac28 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c3918d37-74c9-4632-bfd5-8f4ba39aac28 2009-04-28 Smėlynų augalijos monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=54124bd1-2dca-42e7-aad4-1b42ab29ae6d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=54124bd1-2dca-42e7-aad4-1b42ab29ae6d 2009-04-28 Laukų (segetalinės) augmenijos monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9dbd9e6b-e134-47a1-8cd6-c50233c5166b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9dbd9e6b-e134-47a1-8cd6-c50233c5166b 2009-04-28 Retųjų žinduolių (vilkas, lūšis) gausumo monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a5e7580d-29bc-45c5-b3a4-111afe0ca8cf http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a5e7580d-29bc-45c5-b3a4-111afe0ca8cf 2018-01-24 Praeivių žuvų būklės monitoringas Lietuvos upėse http://gamta.lt/cms/index?rubricId=47f04440-d850-4c12-9fd5-f05dd595ef37 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=47f04440-d850-4c12-9fd5-f05dd595ef37 2009-04-28 Europos bendrijos svarbos pievų buveinių struktūros ir savybių tyrimas už NATURA2000 teritorijų tinklo ribų http://gamta.lt/cms/index?rubricId=37a09d8d-b552-4bb4-ab9f-f1c1703efcd8 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=37a09d8d-b552-4bb4-ab9f-f1c1703efcd8 2009-04-28 Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=33722356-5222-409d-89f7-05f31ef1c06e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=33722356-5222-409d-89f7-05f31ef1c06e 2009-04-28 Upinių bebrų būklės įvertinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e1a068ea-40e0-4a75-bc89-3a238ef8ac09 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=e1a068ea-40e0-4a75-bc89-3a238ef8ac09 2009-04-28 Kaštoninės keršosios kandelės populiacijos būklės monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a07a8552-4cf0-4aec-b425-fb6e187b5a2d http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a07a8552-4cf0-4aec-b425-fb6e187b5a2d 2015-10-21 Lietuvos vidaus vandenų invazinių bestuburių monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=461d2cda-1933-466c-81a9-156ec6a828d0 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=461d2cda-1933-466c-81a9-156ec6a828d0 2009-04-27 Vilko ir medžiojamųjų limituojamų kanopinių žvėrių būklės tyrimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f6c24897-c550-4bef-95fe-1f260c4b9af8 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f6c24897-c550-4bef-95fe-1f260c4b9af8 2015-10-21 Invazinių augalų rūšių monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0aa6c14a-12be-4412-9b71-d52209ba6549 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0aa6c14a-12be-4412-9b71-d52209ba6549 2009-04-27 EB svarbos gyvūnų rūšių (lūšies, šikšnosparnių, varliagyvių) monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=996072eb-a88a-4f80-8532-85f42fe55616 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=996072eb-a88a-4f80-8532-85f42fe55616 2009-04-27 Europos Bendrijos svarbos moliuskų rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, ir plačiažnyplio vėžio populiacijų būklės įvertinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=eb6e166b-c0ee-4027-aaf6-3e72ebaf9e0c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=eb6e166b-c0ee-4027-aaf6-3e72ebaf9e0c 2009-12-29 Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės įvertinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2216b6b2-2d51-45f9-ae34-e1ae1f1f57c7 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2216b6b2-2d51-45f9-ae34-e1ae1f1f57c7 2009-04-27 Europos Bendrijos svarbos vabzdžių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės įvertinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d8e74be3-ecb3-4a24-95e4-88e3e9b20e0b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d8e74be3-ecb3-4a24-95e4-88e3e9b20e0b 2011-07-12 Gyvosios gamtos monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0786596f-5f72-4f47-a54e-c00451a92955 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0786596f-5f72-4f47-a54e-c00451a92955 2018-03-22 Ekosistemų monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ac17d4b8-f498-4f3d-bf9e-bd35f168618b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ac17d4b8-f498-4f3d-bf9e-bd35f168618b


2009-05-07 Kraštovaizdžio monitoringas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3af8abe6-8928-469c-8ea3-3555cf3fb4ea http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3af8abe6-8928-469c-8ea3-3555cf3fb4ea

 

2011-04-12 Valstybinė aplinkos monitoringo programa http://gamta.lt/cms/index?rubricId=916838c4-cc1a-4b9f-af79-d723ab38e996 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=916838c4-cc1a-4b9f-af79-d723ab38e996

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo
 
2011 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo“.

Šiuo nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa, kuri reglamentuoja Valstybinio aplinkos monitoringo įgyvendinimo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus aplinkos būklės matavimų kiekiui ir kokybei bei tenkinančią svarbiausius nacionalinius informacijos apie aplinkos būklę poreikius. Programoje apibrėžiami aplinkosauginiai tikslai ir pagrindiniai uždaviniai, kurių įgyvendinimui būtini gamtinės aplinkos būklės stebėjimai nacionaliniu mastu, numatomi vertinimo kriterijai šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, jų reikšmės bei atsakingi už įgyvendinimą asignavimų valdytojai. Šiuo  Nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa bus įgyvendinama iš asignavimų, skirtų ją vykdančioms institucijoms ir įstaigoms.
Valstybinės aplinkos monitoringo programos priemonės padės įgyvendinti Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatytus tikslus vystyti ūkio plėtrą, nepabloginant bendros aplinkos kokybės, išsaugant sveiką ir švarią aplinką visuomenei bei mažinant gamtos vertybių degradavimo pavojų.
Remiantis Valstybinė aplinkos monitoringo programos duomenimis, visuomenė ir visuomenės sveikatą bei aplinkos kokybę prižiūrinčios institucijos gaus išsamią informaciją (įskaitant ir operatyviąją) apie aplinkos būklę ir jos pokyčius.
Nutarimo dokumentą ir Valstybinę aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programą galite parsisiųsti:

LR Vyriausybės nutarimas Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos patvirtinimo;

2017 m. kovo 6 d. Nr. D1-201: "Dėl Valstybinės miškų tarnybos, Aplinkos apsaugos agentūros ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos gyvosios gamtos ir kraštovaizdžio būklės stebėjimo sričių uždavinių 2016 metų įgyvendinimo planų patvirtinimo".

 

Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių planai (2017 metai)

 

     1.1. Aplinkos oro kokybės monitoringo aglomeracijose ir zonose 2017 metų planas;

     1.2. Foninio oro ir sąlygiškai natūralių ekosistemų monitoringo 2017 metų planas;

     1.3. Radiologinio oro ir iškritų monitoringo 2017 matų planas;

     1.4. Antropogeninės taršos lygių ir apkrovų ekosistemoms monitoringo 2017 metų planas;

     1.5. Išmetamų į atmosferą teršalų monitoringo 2017 metų planas;

     1.6. Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų monitoringo 2017 metų planas;

     1.7. Baltijos jūros monitoringo 2017 metų planas;

     1.8. Kuršių marių monitoringo 2017 metų planas;

     1.9. Ežerų ir tvenkinių monitoringo 2017 metų planas;

     1.10. Upių monitoringo 2017 metų planas;

     1.11. Krantų pokyčių monitoringo 2017 metų planas;

     1.12. Invazinių gyvūnų rušių monitoringo 2017 metų planas;

     1.13. Praeivių žuvų monitoringo 2017 metų planas;

 

 

Senesnių metų planai

 

LR Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos pakeitimo

2009-03-30 Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių 2005 metų planai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5f224a18-1494-4d3b-b6d2-f61b3cd60845 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5f224a18-1494-4d3b-b6d2-f61b3cd60845 2009-03-24 Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių 2006 metų planai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6a2ebdf4-8db6-4e2d-b4b4-a978301a8e7e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=6a2ebdf4-8db6-4e2d-b4b4-a978301a8e7e 2009-03-24 Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių 2007 metų planai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=11a47716-d922-4c52-8402-ca9b6ee09497 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=11a47716-d922-4c52-8402-ca9b6ee09497 2009-03-30 Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių 2008 metų planai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9f7a3bbb-4f04-4839-9835-dc1d57caeedb http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9f7a3bbb-4f04-4839-9835-dc1d57caeedb 2011-04-26 LR Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 m. programos pakeitimo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=974a44e3-be72-47e3-8811-1845f525629e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=974a44e3-be72-47e3-8811-1845f525629e