Aplinkos apsaugos agentūra - Taršos integruota prevencija ir kontrolė http://gamta.lt/cms/index?rubricId=266d9067-c315-4045-a548-0150f9e9196a Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Taršos integruota prevencija ir kontrolė lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2018-03-27 Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02) http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586

(Spauskite čia norėdami įvesti trumpą aprašymą)

2017-01-20 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritorinių departamentų paraiškų TIPK leidimui gauti/pakeisti derinimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9c777073-0571-477b-8c8a-80c9035eb819 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9c777073-0571-477b-8c8a-80c9035eb819
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Derinimo data Dokumentas Departamentas
    2017 m. I ketvirtyje išduoti TIPK leidimai
UAB "Agaras" biodujų jėgainė 2017-01-05 Nr. 2.5-25(16.8.13.5.11)
Panevėžio
UAB "Neogroup" 2016-11-21 Nr. 2.3-2899(18.4.1.3.11) Klaipėdos
UAB "Vakarų metalgama" 2016-09-20 Nr. 2.3-2041(18.8.18.3.11) Klaipėdos
UAB "Vakarų krova" 2016-05-25 Nr. 2.3-555(18.8.18.3.11) Klaipėdos
ŽŪB „Audrupio paukštynas“ 2016-12-02 Nr. 2.5-1709(20.8.18.5.11) Panevėžio
UAB „Marijampolės pieno konservai“ 2016-07-26 Nr. 2.4-797(23.8.18.4.11) Marijampolės
AB „Lifosa“ 2017-02-13 Nr. 2.2-748(16.8.13.2.11) Kauno
AB „Kaišiadorių paukštynas 2016-10-06 Nr. 2.2-29.38(17.8.18.2.11) Kauno
AB "Šiaulių energija" Pietinė katilinė 2016-12-15 Nr. 2.6-2895-(19.8.18.6.11) Šiaulių
AB „Krekenavos agrofirma“ 2017-03-06 Nr. 2.2-1193(16.8.13.2.11) Kauno
UAB "Domantonių paukštynas" 2017-01-20 Nr. 2.1-66(16.8.13.1.11) Alytaus
  II ketvirtis    
UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"
 2017-02-13 Nr. (2.8-186(16.8.13.8.11)
Telšių
 UAB "Lenergija"
 2017-02-09 Nr. 2.4-252(16.8.13.4.11)  Marijampolės
UAB "Parsekas" 2017-03-05 Nr. 2.3-1380(16.8.13.3.11) Klaipėdos
UAB „Aurika“ 2017-04-14 Nr. 2.2-2105(16.8.13.2.11) Kauno
VŠĮ „Grunto valymo technologijos“ Klaipėdos skyrius 2016-04-28 Nr. 2.3-272(18.8.18.3.11) Klaipėdos
 AB „Vilniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinys  2017-06-23  Nr. 2.2-3506(16.8.13.2.11)  Kauno
 AB „Kaišiadorių paukštynas“ Jačiūnų padalinys  2017-06-09  Nr. 2.2-3199(16.8.13.2.11)  Kauno
UAB „Rokiškio pieno gamyba“ 2017-05-31 Nr. 2.9-583(16.10.6.9.11) Utenos
ŽŪB „Ginkūnų paukštynas“ 2017-04-06 Nr. 2.6-1101(16.8.13 6.11) Šiaulių
III ketvirtis
 UAB "IOCO Packaging"
 2017-08-25  Nr. 2.5-1513(16.8.13.5.11)
 Panevėžio
IV ketvirtis
 UAB "Kauno stiklas"
 2017-12-13  Nr. 2.2-6756(16.8.13.2.11)
 Kauno
AB „Žemaitijos pienas“ 2017-10-24 Nr. 2.8-1160(16.8.13.8.11) Telšių
2018 m. I ketvirtyje išduoti TIPK leidimai

 UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ Nepavojingų atliekų

sąvartynas

 2017-08-01  Nr. 2.9-783(16.10.6.9.11)  Utenos
AB-F "Šilutės Rambynas" 2018-02-07 Nr. 2.3-17(16.8.1.3.3.11) Klaipėdos
 UAB „Žalvaris“ Panevėžio departamentas  2018-02-07  Nr. (5-11 14.3.12E)2-4744  Panevėžio
UAB „Toksika“ Klaipėdos filialas 2017-12-19 Nr. 2.3-4530(16.8.13.3.11) Klaipėdos
                                                                   2018 m. II ketvirtyje išduoti TIPK leidimai
Baltic Recycling UAB 2018-02-28 (10-11 14.3.12 E)2-8117 Vilniaus
AB "Klaipėdos nafta" 2017-09-29 2.3-3652(16.8.13.3.11) Klaipėdos
2018 m. III ketvirtyje išduoti TIPK leidimai
UAB "Ekologus" 2018-02-13 Nr. (9-11 14.3.12E)2-5567 Utenos

 

2015-09-23 Informacija apie valstybės rinkliavos dydžius už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą/pakeitimą bei mokėjimo tvarką http://gamta.lt/cms/index?rubricId=710344b3-2b4a-4597-a35c-2ad3290eb69c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=710344b3-2b4a-4597-a35c-2ad3290eb69c

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyrius informuoja, kad 2015-08-11 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Nutarimas) pakeitimas, kuriame nustatyti rinkliavos dydžiai už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau – TIPK leidimas) ir Taršos leidimų išdavimą/pakeitimą (Nutarimo 4.141'1. ir 4.141'2. papunkčiai).

Ekogeologinių tyrimų ataskaitos 2014-2018 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a5405489-7b2e-405f-abdf-23ab368b0af6 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=a5405489-7b2e-405f-abdf-23ab368b0af6

 

1.

Dėl UAB "Biodegra" gamybinės teritorijos esančios Medžiūkų k., Širvintų r. preliminaraus ekogeologinio tyrimo vertinimo.

   
2. AB "Grigiškės" ekogeologinių tyrimų ataskaita
   
3. Dėl UAB „Lietpak“ gamybinės teritorijos preliminaraus ekogeologinio tyrimo vertinimo ir ataskaita
   
4. UAB „Ecoservice“ gamybinės teritorijos preliminaraus ekogeologinio tyrimo ataskaita    
5. AB "Kauno energija" Petrašiūnų elektrinės preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita    
6. UAB "NEG Energy" Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo aikštelės ekogeologinio tyrimo ataskaita    
7. UAB "NEG Recycling" Šiaulių regiono komunalinio atliekų mechaninio apdorojimo įrenginų aikštelės ekogeologinio tyrimo ataskaita    
8. UAB "PAROC" teritorijos detalaus ekogeologinio tyrimo ataskaita    
9. UAB "Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras" Tauragės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijos preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita    
10. UAB "Alytaus aliuminio" teritorijos preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita    
11. UAB "Ekologus" preliminaraus ekogeologinio tyrimo ataskaita    

 

2014-04-04 Gautos paraiškos Taršos leidimams gauti 2014 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=00919623-40da-4939-9ef7-77e04fef8fed http://gamta.lt/cms/index?rubricId=00919623-40da-4939-9ef7-77e04fef8fed 2014-03-25 Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų galiojimui panaikinti 2014 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=24c804d4-21a1-4c23-a1e2-1e29e7c3dbf3 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=24c804d4-21a1-4c23-a1e2-1e29e7c3dbf3 Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams pakeisti 2014-2018 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=89862870-c431-46ac-97dc-76dfef1f0435 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=89862870-c431-46ac-97dc-76dfef1f0435 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas 2014-2018 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=898084db-7da5-453f-8e37-a9d9010e4a83 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=898084db-7da5-453f-8e37-a9d9010e4a83

"

Alytaus regionas

Data   Ūkinės veiklos objekto pavadinimas     Leidimas     Sprendimas Paraiška 
  Pastaba
2014-08-21   UAB "Alytaus atliekų tvarkymo centras"   Nr.T-A.2-1/2014   Nr. (15.9)-A4-4303   Išdavimas
2014-11-24  

Ūkininkės Audronės

Jagminienės Krikštonių paukštynas

  Nr.T-A.4-2/2014   Nr. (15.1)-A4-7710   Pakeitimas
2015-03-25  

UAB "Litesko" filialo "Druskininkų šiluma"

Druskininkų katilinė

  Nr.T-A.3-3/2015   Nr. (15.1)-A4-3232   Pakeitimas
2015-04-14  

Alytaus regioninis nepavojingų

atliekų sąvartynas

  Nr.T-A.2-4/2015   Nr.(15.1)- A4-4103   Pakeitimas
2015-09-10  

UAB "Litesko" filialo "Druskininkų šiluma"

Druskininkų katilinė

  Nr.T-A.3-3/2015   Nr. (15.9)-A4-10066   Pakeitimas
2015-11-13  

UAB "Litesko" filialo" Alytaus energija

Alytaus RK

  Nr.T-A.1-5/2015   Nr. (15.9)-A4-12682
  Pakeitimas
2016-01-26   UAB "Jondara" paukštynas   Nr.T-A.6-6/2016   Nr. (28.1)-A4-749   Išdavimas
2016-02-05   Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiai   Nr.T-A.2-1/2014   Nr.(28.4)-A4-1188   Pakeitimas
2016-05-09   UAB "Alytaus aliuminis"   Nr.T-A.1-7/2016   Nr. (28.1)-A4-4869   Išdavimas
    2017 m.            
    I ketvirtis            

 2017-03-15

 

 

 

 UAB "Toksika" Alytaus filialas

 

 

2018-03-26 TIPK leidimo titulinio lapo keitimas

 

Nr.T-A.2-8/2017

 

 

Nr.T-A.2-8/2017

 

Nr. (28.1)-A4-2798

 

 Nr. (28.1)-A4-2825

 

Išdavimas

 

 

Pakeistas Juridinio asmens kodas

    II ketvirtis            
2017-04-05   Vilando Sasnausko ūkis   Nr.T-A.2-9/2017   Nr. (28.1)-A4-3664   Išdavimas
2017-04-27   UAB "Domantonių paukštynas"   Nr. AR-3(1)/T-A.2-10/2017   Nr. (28.1)-A4-4508   Pakeitimas
    III ketvirtis            
2017-09-26   AB „Vilniaus paukštynas“ Butrimonių padalinys   Nr. AR-31(I)   Nr. (28.1)-A4-9828   Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas


Kauno regionas

Data   Ūkinės veiklos objekto pavadinimas   Leidimas   Sprendimas Paraiška
Pastaba
2015-01-29
  UAB "SISTEM"
  Nr. T-K.1-5/2015   Nr.(15.2)-A4-841   Pakeitimas
2015-02-06   AB "Kauno energija" Petrašiūnų elektrinė   Nr. T-K.4-2/2015   Nr.(15.2)-A4-1151   Pakeitimas
2015-04-15   AB Nordic Sugar Kėdainiai"   Nr. T-K.6-3/2015   Nr.(15.2)-A4-4149   Pakeitimas
2015-08-20  

AB "Panevėžio energija" Kėdainių rajoninė

katilinė

  Nr. T-K.6-4/2015   Nr.(15.9)-A4-9137   Pakeitimas
2015-10-23  

Komunalinių atliekų MBA įrenginys,

Ateities pl. 51, Kaunas

  Nr. T-K.4-6/2015   Nr. (15.9)-A4-11840   Išdavimas
2015-10-23  

Komunalinių atliekų MBA įrenginys,

Zabieliškių k., Kėdainių raj.

  Nr. T-K.6-7/2015   Nr.(15.9)-A4-11839   Išdavimas
2015-12-09   AB "Kauno energija" Petrašiūnų elektrinė   Nr. T-K.4-2/2015   Nr.(28.1)-A4-13717   Pakeitimas
2015-12-21
  UAB "Energijos sistemų servisas" Kauno elektrinė   Nr. T-K.4-8/2015   Nr.(28.1)-A4-14188   Pakeitimas
2016-02-05   UAB "Lietmetas"   Nr. T-K.4-9/2016   Nr.(28.1)-A4-1152   Išdavimas
2016-02-09
  UAB "Žalvaris" filialas Atliekų utilizavimo centras   Nr. T-K.4-10/2016   Nr.(28.1)-A4-1287
  Išdavimas
2016-01-26
  UAB "Žalvaris" Kauno skyrius   Nr. T-K.4-11/2016   Nr.(28.1)-A4-753   Išdavimas
2016-03-31   AB "Lifosa"   Nr. 6/11/T-K.6-12/2016   Nr.(28.2)-A4-3247   Pakeitimas

2016-04-05

 

 

 

 

UAB "Kauno stiklas"

 

 

2017-11-13 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2017-12-29 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. 1/87/T-K.4-13/2016

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. 1/87/T-K.4-13/2016

 

Nr.(28.2)-A4-3465

 

Nr. (28.1)-A4-11583

 

Nr. (28.1)-A4-13425

 

 

 

 

 

 

Paraiška galutinė

Pakeitimas

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

 

Pakeitimas

2016-04-20   ŽŪK "Pienas LT"   Nr. T-K.5-14/2016   Nr.(28.1)-A4-4101   Išdavimas
2016-06-30   UAB "Aurika"   Nr. T-K.4-15/2016   Nr.(28.1)-A4-6847   Išdavimas
2016-09-30  

VšĮ "Grunto valymo technologijos" Jonavos skyrius

 

2018-04-20 TIPK leidimo sąlygų peržiūra

 

Nr. T-K.1-16/2016

 

 

Patikslintos lentelės

 

Nr. (28.1)-A4-9828


Nr. (28.1)-A4-3731

 

Išdavimas

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

2016-11-25

 

 

 

ŽŪK „Pienas LT“

 

 

2017-12-05 TIPK leidimų sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. T-K.5-14/2016

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. (28.1)-A4-11787

 

Nr. (28.1)-A4-12505

 

Pakeitimas

 

 

 

    2017 m.            
    I ketvirtis            
2017-02-06   UAB "Kauno popierius", Jėgainės g. 6, Kaunas       Nr. (28.2)-A4-1321
  Panaikinimas
2017-03-23   AB „Lifosa“   Nr. 6/11/T-K.6-12/2016   Nr.(28.1)-A4-3104  Paraiška galutinė Pakeitimas
2017-04-07   AB „Kaišiadorių paukštynas“   Nr. 4/25/T-K.3-17/2017    Nr. (28.1)-A4-3762  Paraiška galutinė  Pakeitimas
    II ketvirtis            
2017-05-30   AB „Krekenavos agrofirma“    Nr. T-K.6-18/2017
Nr. (28-1)-A4-5594  Paraiška galutinė Išdavimas
    III ketvirtis            
2017-07-18   UAB „Aurika“   Nr. T-K.4-15/2016   Nr. (28.1)-A4-7443 Paraiška galutinė Pakeitimas
 2017-07-20   AB „Vilniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinys   Nr. 4/46/T-K.3-19/2017    Nr. (28.1)-A4-7516  Paraiška galutinė Pakeitimas
 2017-08-03   AB „Kaišiadorių paukštynas“ veislinių paukščių paukštidžių kompleksas Jačiūnų k.   Nr. T-K.3-20/2017    (28.1)-A4-7960 Paraiška galutinė Išdavimas
2017-12-22  

UAB "Rumšiškių paukštynas" Morkūnų paukščių ferma

 

2018-02-27 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

  Nr. 4/45  

Nr. (28.1)-A4-13240

 

Nr. (28.1)-A4-1906

 

 

 

Galiojančios lentelės

Titulinio lapo keitimas
 2017-12-28  

 UAB "Rumšiškių paukštynas" Paparčių paukščių ferma

 

2018-02-27 TIPK leidimų sąlygų peržiūrėjimas

   Nr. 4/8
 

 Nr. (28.1)-A4-13359

 

Nr.(28.1)-A4-1911

 

 

Galiojančios lentelės

 Titulinio lapo keitimas

 

 

2017-12-28   UAB "Rumšiškių paukštynas" Kairiškių paukščių ferma   Nr. 4/32   Nr. (28.1)-A4-13360   Titulinio lapo keitimas
2017-12-29   UAB "Rumšiškių paukštynas" Prozariškių paukščių ferma   Nr. 4/34   Nr. (28.1)-A4-13404   Titulinio lapo keitimas
2018-01-24   UAB "Rumšiškišų paukštynas" Dovainonių paukščių ferma   Nr.4/26   Nr. (28.1)-A4-717   Titulinio lapo keitimas
2018-02-05   UAB "Rumšiškių paukštynas" Girelės paukščių ferma   Nr. 4/41   Nr. (28.1)-A4-1112   Titulinio lapo keitimas
 2018-03-28   AB „Kauno energija“ Pergalės katilinė   Nr. T-K.4-21/2018    Nr. (28.1)-A4-2891  Paraiška galutinė Išdavimas
2018-06-25   UAB „Bekonas LT“   Nr. 6/26   Nr. (30.1)-A4-6030  

Veiklos

vykdytojo pakeitimas

 

Klaipėdos regionas

Data   Ūkinės veiklos objekto pavadinimas   Leidimas   Sprendimas  Paraiška Pastaba
2014-10-03   Hoegh LNG Klaipėda, UAB
  Nr.T-KL.1-1/2014
  Nr.(15.9)-A4-5721
  Išdavimas
2014-10-10   UAB "Orion Global pet"   Nr.T-KL.1-2/2014
  Nr.(15.9)-A4-5942   Pakeitimas
2014-11-26   UAB "Fortum Klaipėda"   Nr.T-KL.1-3/2014   Nr.(15.3)-A4-7629   Pakeitimas
2014-12-11   UAB "Vakarų krova"   Nr.T-KL.1-4/2014   Nr.(15.9)-A4-8146
  Pakeitimas
2015-01-13   AB "Klaipėdos energija"   Nr.T-KL.1-5/2015   Nr.(15.3)-A4-247   Pakeitimas
2015-02-06   UAB “Baltijos bunkeriavimo agentūra”   Nr.T-KL.1-6/2015   Nr.(15.3)-A4-900   Išdavimas
2015-02-11   UAB "NEO Group"   Nr.T-KL.2-7/2015   Nr.(15.3)-A4-1323   Pakeitimas
2015-03-17   UAB “Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras”   Nr.T-KL.10-8/2015   Nr.(15.3)-A4-2743   Pakeitimas
2015-04-15   UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras   Nr.T-KL.2-9/2015   Nr.(15.3)-A4-4144   Pakeitimas
2015-08-13   UAB "Vilkyčių mėsa" ir UAB "Vilkyčių paukštynas"   Nr.T-KL.9-10/2015   Nr.(15.9)-A4-8921   Išdavimas
2015-10-01   UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras   Nr.T-KL.2-9/2015   Nr.(15.9)-A4-10933   Pakeitimas
2015-10-05   UAB "Orion Global pet"   Nr.T-KL.1-2/2014   Nr.(15.9)-A4-11013   Pakeitimas
2015-10-22  

UAB "NEG Energy" Klaipėdos regiono

komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginys, Dumpių k.,

Klaipėdos raj.

  Nr.T-KL.2-11/2015   Nr.(15.9)-A4-11728    Išdavimas
2015-11-10   AB "Grigeo Klaipėdos Kartonas"   Nr.T-KL.1-12/2015   Nr.(15.9)-A4-12538
  Pakeitimas
2015-11-24  

AB "Klaipėdos nafta"

 

2018-03-30 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr.T-KL.1-13/2015

 

Nr. (11.2)-30-71/2005/T-KL.1-13/2015

 

Nr.(15.9)-A4-13123

 

Nr. (28.1)-A4-3023

 

 

Paraiška galutinė

Pakeitimas
2015-12-07  

AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos rajoninė kaltilinė

 

 

2017-12-22 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr.T-KL.1-5/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr.(15.9)-A4-13587

 

Nr.(28.1)-A4-13245

 

Pakeitimas

 

 

 

2015-12-21   UAB "NEO Group"   Nr.T-KL.2-7/2015   Nr.(28.1)-A4-14189   Pakeitimas
2016-02-12   UAB "Vakarų metalgama"   Nr.T-KL.1-14/2016   Nr. (28.1)-A4-1425   Pakeitimas
2016-02-18
  UAB "Žalvaris" Klaipėdos skyrius   Nr.T-KL.1-15/2016   Nr.(28.1)-A4-1534
  Išdavimas
2016-03-  

AB "Klaipėdos energijos" elekrinė

 

 

2017-12-22 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. (11.2)-30-68/2005/T-KL.1-16/2016

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr.(28.1)-A4-2851

 

 

Nr. (28.1)-A4-13273

 

Pakeitimas

 

 

 

2016-03-21   Lypkių rajoninė katilinė   Nr. (11.2)-30-70/2005/T-KL.1-17/2016   Nr.(28.1)-A4-2850   Pakeitimas
2016-03-24   AB "Grigeo Klaipėdos kartonas"   Nr. (11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015   Nr.(28.1)-A4-3042   Pakeitimas
2016-04-12
  UAB "Mars Lietuva"   Nr. (11.2)-33-37/2005/T-KL.2-18/2016   Nr.(28.1)-A4-3735   Pakeitimas
2016-06-22  

UAB "Baltic Premator Klaipėda"

 

2018-07-05 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. (11.2)-30-75/2005/T-KL.1-19/2016

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. (28.1)-A4-6555

 

Nr. (30.1)-A4-6363

 

Pakeitimas

 

Sąlygos peržiūra

2016-07-27  

Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginys

 

2018-06-22 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. T-KL.2-11/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. (28.1)-A4-7652

 

Nr. (30.1)-A4-5996

 

Veiklos

vykdytojo pakeitimas

 

 

2016-08-08   UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras   Nr. (11.2)-39-34/2006/T-KL.10-8/2015   Nr. (28.1)-A4-8095   Pakeitimas
2016-10-14   UAB "Mars Lietuva"   Nr. (11.2)-33-37/2005/T-KL.2-18/2016   Nr. (28.1)-A4-10361   Pakeitimas
2016-10-14   UAB "Mestila"   Nr. (11.2)-30-98/2006/T-KL.1-20/2016   Nr. (28.1)-A4-10323   Pakeitimas
2016-10-12   UAB "Fortum Klaipėda"   Nr. T-KL.1-3/2014   Nr. (28.1)-A4-10256   Pakeitimas
2016-11-16   AB "Grigeo Klaipėdos kartonas"   Nr.(11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015   Nr.(28.1)-A4-11445   Pakeitimas
2016-12-09   UAB "Kuusamet" Klaipėdos terminalas   Nr. (11.2)-30-16/2004/T-KL.1-20/2016   Nr. (28.1)-A4-12395   Pakeitimas
2016-12-22   Hoegh LNG Klaipėda, UAB   Nr. T-KL.1-1/2014   Nr. (28.1)-A4-12920   Pakeitimas
    2017 m.            
    I ketvirtis            
2017-02-09   UAB „NEO Group“    Nr. (11.2)-33-44/2006/T-KL.2-7/2015    Nr. (28.1)-A4-1452  Paraiška galutinė
 Pakeitimas
2017-03-17   UAB "Vakarų metalgama"   Nr. (11.2)-30-118/2007/T-KL.1-14/2016
  Nr. (28.1)-A4-2899 Paraiška galutinė Pakeitimas
2017-03-30   UAB "Vakarų krova"   Nr. (11.2)-30-124A/2008/T-KL.1-4/2014   Nr. (28.1)-A4-3397 Paraiška galutinė Pakeitimas
    II ketvirtis            
2017-05-04   UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras" Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno su statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcija
  Nr. (11.2)-30-124A/2008/T-KL.1-4/2014   Nr. (28.1)-A4-4739
Paraiška galutinė Pakeitimas
    III ketvirtis            
2017-07  

UAB "Grigeo Klaipėda"

 

2018-04-06 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. (11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. (28.1)-A4-7037

 

Nr. (28.1)-A4-3194

Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

 

 

2017-07-20   VŠĮ „Grunto valymo technologijos“ Klaipėdos skyrius   Nr. (11.2)-33-36/2005/T-KL.2-21/2017   Nr. (28.1)- A4-7500 Paraiška galutinė Pakeitimas
 2017-08-18   UAB „Parsekas   Nr. T-KL.1-22/2017    Nr. (28.1)-A4-8524
   Išdavimas
     2018 m.
           
2018-02-07   AB-F "Šilutės Rambynas"   Nr. (11.2)-38-25/2005   Nr. (28.1)-A4-1223 Paraiška galutinė Pakeitimas
2018-03-29   UAB „Toksika“ Klaipėdos filialas   Nr. T-KL.1-23/2018   Nr. (28.1)-A4-2924   Išdavimas

 

Marijampolės regionas

Data   Ūkinės veiklos objekto pavadinimas   Leidimas   Sprendimas  Paraiška Pastaba
2014-08-07    UAB "Idavang" (08) Lekėčių padalinys
  Nr. 8.6.-02/12   Nr.(15.4)-A4-3881    Pakeitimas

2015-04-07

 

UAB "Ekoaplinka"

Nepavojingų atliekų sąvartynas

  Nr. T-M.3-1/2015   Nr.(15.4)-A4-3769   Pakeitimas

2015-04-16

 

 

UAB "Marijampolės apskrities atliekų

tvarkymo centras"

Nepavojingų atliekų sąvartynas

  Nr. T-M.3-1/2015   Nr.(15.4)-A4-4293   Pakeitimas
2015-05-14   UAB "Lenergija"   Nr. T-M.5-2/2015   Nr.(15.4)-A4-5350   Išdavimas
2015-09-18  

UAB "Litesko" filialo "Marijampolės šiluma"

Marijampolės rajoninė katilinė

  Nr. T-M.3-3/2015   Nr.(15.9)-A4-10308   Pakeitimas
2015-09-21   UAB "IKEA Industry Lietuva"   Nr. T-M.2-4/2015   Nr.(15.9)-A4-10423   Išdavimas
2015-10-05   UAB "Lenergija" biodujų jėgainė   Nr. T-M.5-2/2015   Nr.(15.9)-A4-11046   Pakeitimas

2015-12-23

 

 

 

UAB "NEG Recycling" Marijampolės MBA

 

2018-03-21 TIPK leidimo titulinio lapo keitimas

 

Nr. T-M.3-5/2015

 

Nr. T-M.3-5/2015

 

Nr.(15.9)-A4-14375

 

Nr. (28.1)-A4-2657

 

Išdavimas

 

Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

2015-12-16  

UAB "Litesko" filialo "Marijampolės šiluma"

Marijampolės rajoninė katilinė

  Nr. T-M.3-3/2015   Nr.(28.1)-A4-13989   Pakeitimas
    2017 m.            
    I ketvirtis            
2017-03-03    UAB „Marijampolės pieno konservai“ Marijampolės m.
   Nr. T-M.3-6/2017    Nr. (28.1)-A4-2309 Paraiška galutinė
Išdavimas
    II ketvirtis            
2017-06-01   UAB "Lenergija" biodujų jėgainė
  Nr. T-M.5-2/2015
  Nr. (28.1)-A4-5744
Paraiška galutinė
Pakeitimas
    IV ketvirtis            
    UAB „Marijampolės pieno konservai“ pieno miltelių gamybos cechas (Kalvarija)   Nr. 8.6.-49/10/T-M.1-7/2017    (28.4)-A4-10378  
 Pakeitimas

 

Panevėžio regionas

Data    Ūkinės veiklos objekto pavadinimas     Leidimas     Sprendimas Paraiška
  Pastaba
2014-09-12   AB "Rokiškio sūris"   Nr. P1-5/026       Pakeitimas
2016-02-24   UAB "Panoden"
  Nr.T-P.4-1/2014
  Nr. (28.5)-A4-1788
  Panaikinimas
2015-01-22   AB "Amilina"   Nr.T-P.3-2/2015   Nr. (15.5)-A4-534   Pakeitimas
2015-02-24  

Panevėžio regioninis nepavojingų

atliekų sąvartynas biologiškai

skaidžių atliekų kompostavimo

aikštelė,asbesto atliekų sekcija

  Nr.T-P.4-3/2015   Nr. (15.5)-A4-1809   Pakeitimas
2015-06-10  

Obelių spirito varykla

(AB "Vilniaus degtinė" filialas)

  Nr.T-P.6-4/2015   Nr. (15.5)-A4-6433   Išdavimas
2015-07-01   AB "Amilina"   Nr.T-P.3-2/2015   Nr. (15.9)-A4-7213   Pakeitimas
2015-08-24   UAB "Psenergija" Biodujų jėgainė   Nr.T-P.4-5/2015   Nr. (15.9)-A4-9240   Pakeitimas
2015-09-28  

UAB "Ekoatliekos" Panevėžio  regiono

komunalinių atliekų mechaninio-biologinio

apdorojimo įrenginys

  Nr.T-P.4-6/2015    Nr.(15.5)-A4-10705    Išdavimas
2015-10-08   AB "Amilina"   Nr.T-P.3-2/2015   Nr.(15.5)A4-11242   Pakeitimas
2015-10-14   UAB "Žiobiškio kompleksas"
  Nr. T-P.6-7/2015   Nr.(15.9)-A4-11439   Pakeitimas
2015-12-11   AB "Panevėžio stiklas"   Nr. T-P.3-8/2015   Nr. (28.1)-A4-13813   Pakeitimas
2015-12-15   UAB "Nenergija" biodujų jėgainė   Nr. T-P.5-9/2015   Nr. (28.1)-A4-13959   Išdavimas
2016-01-06   UAB "Žalvaris"Panevėžio skyrius   Nr. T-P.3-10/2016   Nr. (28.1)-A4-80   Išdavimas
2015-12-31   AB "Panevėžio energija" RK-2   Nr. T-P.3-11/2015   Nr.(28.5)-A4-14560   Pakeitimas
2016-01-15   UAB"Panoden"   Nr. T-P.3-12/2016   Nr. (28.5)-A4-415
  Išdavimas
2016-02-10
  UAB "HOCHDORF Baltic Milk"   Nr. T-P.1-13/2016   Nr. (28.1)-A4-1336   Išdavimas
2016-03-17   UAB "Kupiškio Akmenlita"   Nr. P1-2/007/T-P.2-14/2016   Nr.(28.1)-A4-2693   Pakeitimas
2016-07-29   KB "SV Obeliai"   Nr. P2-5/052/T-P.6-16/2016   Nr. (28.1)-A4-7745   Pakeitimas
2016-07-29   UAB "Kurana"   Nr. T-P.5-15/2016   Nr. (28.1)-A4-7746   Išdavimas
2016-11-15   AB "Panevėžio energija" RK-1   Nr. P1-1/014/T-P.3-17/2016   Nr. (28.1)-A4-11369   Pakeitimas
2016-12-29   UAB "Lietbro"   Nr. P1-3/025/T-P.4-7/2016   Nr. (28.1)-A4-13201   Pakeitimas
2016-12-29   ŽŪK "Mikoliškio paukštynas"   Nr. P1-3/009/T-P.4-8/2016   Nr. (28.1)-A4-13216   Pakeitimas
    2017 m.            
    I ketvirtis            
2017-02-14   UAB "Agaras" biodujų jėgainė   Nr. T-P.1-18/2017   Nr.(28.1)-A4-1623 Paraiška galutinė
Išdavimas
2017-02-   AB "Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė  

Nr. P1-6/005/T-P.5-19/2017

  Nr. (28.1)-A4-1602 Paraiška galutinė
Pakeitimas
2017-03-03   ŽŪB „Audrupio paukštynas“   Nr. P1-5/034/T-P.6-20/2017   Nr. (28.1)-A4-2308 Paraiška galutinė
Pakeitimas
    III ketvirtis            

 2017-08-09

 

 

 

 

 UAB „Nenergija“

 

 

2017-09-29 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 Nr. T-P.5-9/2015

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

 Nr. (28.1)-A4-8172

 

Nr. (28.1)-A4-10018

 

 

 Pakeitimas

 

 

 

2017-10-13    UAB "IOCO Packaging"
   Nr. T-P.3-12/2016
   Nr. (28.1)-A4-10615
 Paraiška galutinė  Pakeitimas
2018-03-26   UAB „Žalvaris“ Panevėžio skyrius   Nr. T-P.3-21/2018   Nr. (28.1)-A4-2805  Paraiška galutinė Išdavimas
2018-06-12   UAB „IDOVANG“ Pasodėlės padalinys   Nr. P1-3/013   Nr. (30.1)-A4-5606   Titulinio lapo keitimas

 

Šiaulių regionas

Data   Ūkinės veiklos objekto pavadinimas   Leidimas   Sprendimas  Paraiška Pastaba
2014-05-08   AB "Akmenės cementas"
  Nr. 1(T-Š-1-1/2014)
  Nr. (2.6)-A4-1853
  Pakeitimas
2014-08-18  

UAB "Idavang Kepaliai" Šeduvos padalinys

  Nr. R-97   Nr. (15.6)-A4-4150   Pakeitimas
    2018-06-12 UAB „IDAVANG“ Šeduvos padalinys   Nr. R-97   Nr. (30.1)-A4-5606    Titulinio lapo keitimas
2014-08-18  

UAB "Idavang" (03) Mūšos padalinys

  Nr. P-50   Nr. (15.6)-A4-4151   Pakeitimas
2014-08-08  

UAB "Idavang" (04) Sajas padalinys

  Nr. K-55   Nr. (15.6)-A4-4152   Pakeitimas
2014-08-18  

UAB "Idavang Kepaliai" Joniškio padalinys

  Nr. J-16   Nr. (15.6)-A4-4153   Pakeitimas
2014-08-18  

UAB "Idavang" (07) Skabeikių padalinys

  Nr. A-21   Nr. (15.6)-A4-4155   Pakeitimas
2014-11-17  

UAB "Vaidva" statybinių atliekų smulkinimo

įrenginys

  Nr. T-Š.1-1/2014   Nr. (15.6)-A4-7366   Išdavimas

2014-12-04

 

 

 

 

VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

Šiaulių regiono

nepavojingų atliekų sąvartynas

 

2018-01-16 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

Nr. T-Š.9-2/2014

 

Nr.73/T-Š.9-2/2014

 

 

Nr. (15.6)-A4-7965

 

Nr. (28.1)-A4-464

 

 

Pakeitimas

 

 

 

2014-12-19  

UAB "Toksika" Šiaulių f. pavojingų atliekų

deginimo įrenginys

  Nr. T-Š.9-3/2014   Nr. (15.6)-A4-8500   Pakeitimas
2014-12-23  

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" Mažeikių katilinė

  Nr. T-Š.4-4/2014   Nr. (15.6)-A4-8614   Pakeitimas
2015-02-06  

AB "Šiaulių energija" Pietinė katilinė

 

Nr. T-Š.8-5/2015,

(tęsinys)

  Nr. (15.6)-A4-1153   Pakeitimas
2015-02-23   AB "ORLEN Lietuva"   Nr. T-Š.4-6/2015   Nr. (15.6)-A4-1742   Pakeitimas
2015-03-12  

UAB "Senergita" biodujų jėgainė

  Nr. T-Š.3-7/2015   Nr. (15.6)-A4-2517
   Pakeitimas
2015-04-27  

ŽŪB "Minaičiai" biodujų jėgainė

  Nr. T-Š.7-8/2015   Nr. (15.6)-A4-4606   Išdavimas

2015-06-26

 

 

 

 

UAB "Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartynas

 

 

2018-03-26 TIPK leidimo titulinio lapo keitimas

 

Nr. T-Š.9-9/2015

 

 

Nr. T-Š.9-9/2015

 

Nr. (15.9)-A4-7051

 

 

Nr. (28.1)-A4-2825

 

Išdavimas

 

 

Pakeistas Juridinio asmens kodas

2015-08-06  

UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo  centras"

Telšių regiono nepavojingų atliekų

sąvartynas Jėrubaičiuose

  Nr. T-Š.6-10/2015   Nr. (15.9)-A4-8691   Pakeitimas
2015-08-18   UAB "Paltynai" biodujų jėgainė   Nr. T-Š.7-8/2015   Nr. (15.6)-A4-9048   Pakeitimas
2015-09-09   V. Sadaunyko paukštynas   Nr. T-Š.6-19/2015   Nr. (15.9)-A4-9982   Pakeitimas
2015-09-18   KB "Alsių paukštynas"   Nr. T-Š.2-11/2015   Nr.(15.9)-A4-10297   Pakeitimas
 2015-10-14   UAB "Litpirma" kiaulių kompleksas   Nr. T-Š.7-12/2015   Nr.(15.9)-A4-11434
   Pakeitimas
2015-09-24  

UAB "Veistas" Telšių regiono mišrių

komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginys

  Nr. T-Š.6-13/2015   Nr.(15.9)-A4-10565   Išdavimas

2015-11-27

 

2015-03-26

 

UAB "Toksika" Šiaulių pavojingų atliekų deginimo įrenginys

 

 

2018-03-26 TIPK leidimo titulinio lapo keitimas

 

Nr. T-Š.9-14/2015

 

Nr. T-Š.9-14/2015

 

Nr.(15.9)-A4-13298

 

Nr. (28.1)-A4-2828

 

Išdavimas

 

Pakeistas Juridinio asmens kodas

2015-12-11   UAB "NEG Recycling" Šiaulių MBA
  Nr. T-Š.9-15/2015   Nr.(28.1)-A4-13816
  Išdavimas

2015-12-15

 

 

 

UAB "Jenergija" biodujų jėgainė

 

 

2017-09-29 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. T-Š.2-16/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr.(28.1)-A4-13960

 

Nr. (28.1)-A4-10038

 

Išdavimas

 

 

 

2015-12-15

 

 

 

UAB "Menergija" biodujų jėgainė

 

 

2017-09-29 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. T-Š.5-17/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr.(28.1)-A4-13961

 

Nr. (28.1)-A4-10017

 

Išdavimas

 

 

 

2015-12-15   UAB "Venergija" biodujų jėgainė   Nr. T-Š.1-18/2015   Nr.(28.1)-A4-13958   Išdavimas
2015-12-22   UAB "Mažeikių šilumos tinklai" Mažeikių katilinė   Nr. T-Š.4-4/2014   Nr.(28.1)-A4-14324   Pakeitimas
2016-01-22   UAB "Žalvaris" Šiaulių skyrius   Nr. T-Š.8-20/2016
  Nr. (28.1)-A4-616   Išdavimas

2015-12-31

 

 

 

 

AB "Žemaitijos pienas"

 

 

2018-03-15 TIPK leidimo keitimas

 

 

Nr. T-Š.10-21/2015

 

Nr. 6/T-Š.10-21/2015

 

 

Nr. (28.6)-A4-14596

 

Nr. (28.1)-A4-2463

 

 

 

Galutinė paraiška

Pakeitimas

 

 

 

 

2016-07-11

 

2018-03-26

 

UAB "Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų tvarkymo aikštelė

 

2018-03-26 TIPK leidimo titulinio lapo keitimas

 

Nr. 44/T-Š.9-22/2016

 

Nr. 44/T-Š.9-22/2016

 

Nr. (28.1)-A4-7099

 

Nr. (28.1)-

A4-2825

 

Pakeitimas

 

 

Pakeistas Juridinio asmens kodas

 

2016-07-14   UAB "Senergita" biodujų jėgainė   Nr. T-Š.3-7/2015   Nr. (28.1)-A4-7196   Pakeitimas
2016-10-04
 

UAB "Ekovalis"

 

 

2018-03-09 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2018-04-19 TIPK leidimo titulinio lapo keitimas

 

Nr. T-Š.4-23/2016

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. T-Š.4-23/2016

 

Nr. (28.1)-A4-9920

 

Nr. (28.1)-A4-2245


Nr. (28.1)-A4-3711

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

    2017 m.            
    I ketvirtis          

 

2017-03-20  

AB "Šiaulių energija" Pietinė katilinė

 

2017-12-01 TIPK leidimo keitimas

 

Nr. Šm/T-Š.8-5/2015

 

Nr. Šm-28/T-Š.8-5/2015

 

Nr. (28.1)-A4-1704

 

Nr. (28.1)-A4-12440

 Paraiška galutinė

 

Paraiška

Pakeitimas
    II ketvirtis            
 2017-06-02   UAB "Rapsoila"   Nr. T-Š.4-24/2017   Nr. (28.1)-A4-5755   Išdavimas

2017-05-22

 

 

 

UAB "Telšių regino atliekų tvarkymo centras" Telšių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas Jėrubaičiuose

 

2017-11-09 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. 48/T-Š.6-10/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. (28.1)-A4-5334

 

Nr. (28.1)-A4-11494

Paraiška galutinė

 

 

Pakeitimas

 

 

 

2017-06-05   UAB „Plungės kooperatinė prekyba“   Nr. T-Š.6-25/2017   Nr. (28.1)-A4-5839   Išdavimas
2017-06-20   AB „Akmenės cementas“   Nr. 1/T-Š.1-1/2014   Nr. (28.1)-A4-6481   Pakeitimas
    III ketvirtis            
2017-08-03   AB "ORLEN Lietuva"   Nr.2/T-Š.4-6/2015   Nr. (28.1)-A4-7970   Pakeitimas
 2017-08-10   ŽŪB „Ginkūnų paukštynas“   Nr. Šr.-38/T-Š.9-26/2017    Nr. (28.1)-A4-8266  Paraiška galutinė Pakeitimas
2017-08-10   UAB „Menergija“   Nr. T-Š.5-17/2015   Nr. (28.1)-A4-8255   Pakeitimas
2017-08-10   UAB „Jenergija“   Nr. T-Š.2-16/2015   Nr. (28.1)-A4-8256   Pakeitimas
    2018-06-04 UAB „Eigirdžių agrofirma“ rekvizitų patikslinimas. Veiklos vykdytojai UAB „Eigirdžių agrofirma“ ir UAB „Merkio agrofirma“   Nr. T-45   Nr. (28.1)-A4-5313   Atsakomybių pasidalijimas

 

Utenos regionas

Data   Ūkinės veiklos objekto pavadinimas   Leidimas   Sprendimas  Paraiška Pastaba
2014-08-19   UAB "Idavang" (02) Rupinskų padalinys
  Nr. TI(1)-29
  Nr. (15.7)-A4-4179
  Pakeitimas
2014-09-18   UAB "Agvika"   Nr. T-U.3-1/2014   Nr. (15.9)-A4-5206   Išdavimas
2015-07-01   UAB "Šilumos tinklai" Utenos RK   Nr. T-U.4-2/2015   Nr. (15.9)-A4-7214   Pakeitimas

2015-07-17

 

 

 

UAB "Manfula"

 

2017-12-05 TIPK leidimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pakeitimas

 

Nr.T-U.4-3/2015

 

Nr. T-U.4-3/2015

 

Nr.(15.7)-A4-7863

 

Nr. (28.1)-A4-12541

 Paraiška

galutinė

Išdavimas

 

 

    2017 m.            
    I ketvirtis
           
    II ketvirtis            
    III ketvirtis            
2017-07-12   UAB „Zenergija“    Nr. T-U.2-4/2017 Nr. (28.1)-A4-7224   Išdavimas
 2017-08-09   UAB „Rokiškio pieno gamyba“   Nr. TU(1)-37/T-U.4-5/2017    Nr. (28.1)-A4-8170

Paraiška

galutinė

Pakeitimas
    2018 m.            
    I ketvirtis            
2018-02-06   UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ Nepavojingų atliekų sąvartynas   Nr. TU(1)-59/T-U.4-6/2018   Nr. (28.1)-A4-1188 Paraiška galutinė Pakeitimas
    VĮ „Visagino energija“ Šiluminė katilinė   Nr. TV(1)-7/T-U.5-7/2018   Nr. (30.1)-A4- Paraiška galutinė Pakeitimas
2018-07-   UAB "Ekologus" atliekų tvarkymo įrenginys   Nr. T-U.4-8/2018   Nr. (30.1)-A4- Paraiška galutinė  Išdavimas

 

Vilniaus regionas

Data   Ūkinės veiklos objekto pavadinimas   Leidimas   Sprendimas Paraiška
Pastaba
2014-08-25  

UAB "VAATC" (Vilniaus apskrities atliekų

tvarkymo centras

 

2017-05-31 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. T-V.1-1/2014

 

 

Nr. T-V.1-1/2014

 

Nr. (15.9)-A4-4396

 

Nr. (28.1)-A4-5668

 

Išdavimas

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

2014-10-15   Lietuvos energijos gamyba, AB   Nr. T-V.1-2/2014   Nr. (15.9)-A4-6117   Pakeitimas
2014-10-21  

UAB „Vilniaus energija“

Termofikacinė elektrinė Nr. 2

  Nr. T-V.7-1/2014   Nr. (15.8)-A4-6315   Pakeitimas
2014-10-30   AB "Grigiškės"   Nr. T-V.7-2/2014   Nr. (15.9)-A4-6711   Pakeitimas
2014-11-17   UAB "Biodegra"   Nr. T-V.3-3/2014   Nr. (15.9)-A4-7265   Išdavimas
2014-11-17  

AB „Amber Grid“

Jauniūnų dujų kompresorių stotis

  Nr. T-V.3-4/2014   Nr. (15.8)-A4-7283   Išdavimas
2014-11-24   UAB „Vilniaus energija“
Termofikacinė elektrinė Nr. 3
  Nr. T-V.7-5/2014   Nr. (15.8)-A4-7569   Pakeitimas

2014-11-24

 

 

 

 

UAB „Vilniaus energija“ 

Rajoninė katilinė Nr. 8

 

 

2017-11-07 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

Nr. T-V.7-6/2014

 

 

Nr. VR.4.7-V-01-10/T-V.7-6/2014

 

Nr. (15.8)-A4-7568

 

Nr. (28.1)-A4-11376

 

 

Pakeitimas

 

 

 

 

2015-01-09  

S. Jakavičiaus PĮ „Fobeka“
Eksploatuoti netinkamų tranporto

priemonių (ENTP) ardymas

  Nr. T-V.7-7/2015   Nr. (15.8)-A4-176   Išdavimas
2015-01-28   UAB „Elme metalas“   Nr. T-V.7-8/2015   Nr. (15.8)-A4-744   Pakeitimas
2015-03-16   UAB „LIETPAK“   Nr. T-V.8-9/2015   Nr. (15.8)-A4-2696   Pakeitimas
2015-03-19   UAB „EMP recycling“ perdirbimo gamykla   Nr. T-V.8-10/2015   Nr. (15.8)-A4-2843   Pakeitimas
2015-04-24   UAB „Ecoservice“   Nr. T-V.7-11/2015   Nr. (15.8)-A4-4582
  Išdavimas
2015-06-08   UAB „Pirmoji galimybė“   Nr. T-V.7-12/2015   Nr. (15.8)-A4-6271   Pakeitimas
2015-07-03   AB "Grigiškės"   Nr. T-V.7-2/2014   Nr. (15.9)-A4-7338   Pakeitimas
2015-07-23  

"First Opportunity" OÜ

 

2018-05-04 TIPK leidimo rekvizitų patikslinimas. Veiklos vikdytojai: "First Opportunity" OÜ ir UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

 

Nr. T-V.7-12/2015

 

 

 

Nr. T-V.7-12/2015

 

Nr. (15.9)-A4-8069

 

 

Nr. (28.1)-A4-4216

 

Pakeitimas

 

 

Atsakomybių pasidalijimas

2015-11-26  

UAB "Energesman" Vilniaus regioninio

komunalinių atliekų mechaninio biologinio

apdorojimo (MBA) įrenginiai

  Nr. T-V.7-13/2015   Nr.(15.9)-A4-13209    Išdavimas
2015-11-04   AB "Grigeo Grigiškės"   Nr. T-V.7-2/2014   Nr.(15.9)-A4-12277   Pakeitimas

2015-12-09

 

 

 

UAB „Vilniaus energija“
Termofikacinė elektrinė Nr. 2

 

2017-11-02 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. T-V.7-1/2014

 

 

Nr. VR-4.7-V-01-38/T-V.7-1/2014

 

Nr.(28.1)-A4-13713

 

Nr. (28.1)-A4-11229

 

Pakeitimas

 

 

 

2015-12-09

 

 

 

UAB „Vilniaus energija“
Termofikacinė elektrinė Nr. 3

 

2017-12-29 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. T-V.7-5/2014

 

 

Nr. VR-4.7-V-01-37/T-V.7-5/2014

 

Nr.(28.1)-A4-13721

 

Nr. (28.1)A4-13433

 

Pakeitimas

 

 

 

    2018-05-21 iš UAB „Lietuvos energija“ į AB „Lietuvos energijos gamyba“   Nr. VR-4.7-V-01-37/T-V.7-5/2014   Nr. (28.1)-A4-4810   Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas
2015-12-17   UAB "Cestos maistas" Puorių paukštynas   Nr. T-V.3-15/2015   Nr.(28.1)-A4-14059
  Pakeitimas
2015-12-18   UAB "PAROC"   Nr. T-V.7-14/2015   Nr.(28.1)-A4-14151   Pakeitimas
2016-02-11   UAB "Žalvaris" Vilniaus skyrius   Nr. T-V.7-16/2016   Nr.(28.1)-A4-1396
  Išdavimas
2016-03-03   UAB "Atliekų tvarkymo centras" Riovonių g. 2A, Vilnius   Nr. T-V.7-17/2016   Nr.(28.4)-A4-2085
  Pakeitimas
2016-03-15   UAB "Atliekų tvarkymo centras" Zavišonys, Šalčininkų raj.   Nr. T-V.2-18/2016   Nr. (28.4)-A4-2553   Pakeitimas
2016-06-16   UAB "Malsena plius", Vievis, Elektrėnų sav.  

Nr.

T-V.1-19/2016

  Nr. (28.1)-A4-6240   Išdavimas
2016-09-01   BAB "Vievio paukštynas"   Nr. VR-4.7-01-E-44/T-V.1-20/2016   Nr. (28.1)-A4-8826   Pakeitimas
2016-09-19   UAB "Toksika" Vilniaus pavojingų atliekų tvarkymo aikštelė
  Nr. T-V.7-21/2016
  Nr. (28.1)-A4-9397   Išdavimas
2016-09-19   UAB "Jašiūnų keramika"   Nr. VR-4.7-V-01-Š-22/T-V.2-22/2016   Nr. (28.1)-A4-9377   Pakeitimas
2016-07-12   AB "Lietuvos energijos gamyba"   Nr. T-V.1-2/2014 aktuali redakcija
  Nr. (28.1)-A4-7146
 

Techninės klaidos taisymas (pakeistos

5 ir 6 lentelės 8 KDĮ)

2016-09-16  

UAB "Baltijos perdirbimas"


2018-04-09 -TIPK leidimo pakeitimas Baltic Recycling UAB

 

 Nr. VR-4.7-V-02-ŠV-9/T-V.3-23/2016

 

Nr. VR-4.7-V-02-ŠV-9/T-V.3-23/2016

 

 Nr. (28.5)-A4-9368

 

Nr. (28.1)-A4-3271

 

Pakeitimas

 

Pakeitimas ir  Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

2016-10-20   UAB "Lietpak"   Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015
  Nr. (28.1)-A4-10562
  Pakeitimas
2016-10-10   UAB "Cestos maistas" kiaulių ferma   Nr. VR-V.7-V-01-V-04/T-V.8-24/2016   Nr. (28.1)-A4-10118   Pakeitimas
2016-10-17   UAB "EMP recycling  

Nr. VR-4.7-V-01-V-8/T-V.8-10/2015

  Nr. (28.1)-A4-10443   Pakeitimas
2016-11-28   UAB "Paroc"   Nr. VR-4.7-V-01-116/T-V.7-14/2015   Nr. (28.1)-A4-11913   Pakeitimas
2016-12-14   UAB „Agvika“   Nr. VR-4.7-V-01-Šv-15/T-V.3-25/2016   Nr. (28.1)-A4-12543   Pakeitimas
    2017 m.            
    I ketvirtis            
 2017-03-09   AB "Grigiškės"   Nr. 4.7-V-01-36/T-V.7-2/2014   Nr. (28.1)-A4-2507  Paraiška galutinė
 Pakeitimas

2017-07-10

 

 

 

AB "Grigeo"

 

2017-11-21 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. 4.7-V-01-36/T-V.7-2/2014

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. (28.1)-A4-7052

 

Nr. (28.1)-A4-12067

 

Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

 

 

    2018-04-13 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Nr. 4.7-V-01-36/T-V.7-2/2014   Nr. (28.1)-A4-3483   Sąlygų patikslinimas
2017-12-01   UAB "Terra Recycling"   Nr. T-V.8-26/2017    Nr. (28.1)-A4-12464
 Paraiška Išdavimas
2018-01-26   UAB "Elmoris"   Nr. VR-4.7-V-01-193   Nr. (28.1)-A4-842   Sąlygų peržiūrėjimas
 2018-05-30    AB Zelvė“ ir UAB „Alesninkų paukštynas“ paukštininkystės kompleksas    Nr. T-V.1-27/2018    Nr. (28.1)-A4-5123  Paraiška galutinė  Išdavimas

 

 

 

. Suinteresuotosios visuomenės ir savivaldybės vykdomosios institucijos gauti pasiūlymai dėl paraiškos ir leidimo reikalavimų 2013-2018 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ae69d019-e0fd-478b-b40f-86fb882de62b http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ae69d019-e0fd-478b-b40f-86fb882de62b

 

Objektas Data  Raštas
UAB "Vakarų krova"  2014-06-23  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos raštas dėl paraiškos TIPK leidimui Nr. (11.2)-30-124A-2008 pakeisti
Hoegh LNG Klaipėda  2014-06-25  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos raštas dėl paraiškos TIPK leidimui gauti
AB Nordic Sugar Kėdainiai  2014-09-29  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos raštas dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti
UAB "Toksika" 2014-10-23 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos raštas dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti
UAB "Toksika" 2014-10-07 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos raštas dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti
UAB "Ecoservice" 2014-11-07 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos raštas dėl paraiškos TIPK leidimui gauti
UAB "Manfula" 2015-02-10 Utenos rajono savivaldybės raštas dėl paraiškos TIPK leidimui gauti
  2014-04-09 Šakių rajono savivaldybės administracijos raštas dėl paraiškos TIPK leidimui gauti
UAB "Žalvaris" 2015-08-05 Utenos rajono savivaldybės administracijos raštas dėl paraiškos TIPK leidimui gauti
UAB "Žalvaris" 2015-12-08 Utenos rajono savivaldybės administracijos raštas dėl paraiškos TIPK leidimui gauti
BAB "Vievio paukštynas" 2015-12-21 Elektrėnų savivaldybės administracijos raštas dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti
UAB "Vakarų krova" 2016-02-12 Klaipėdos miesto savivaldybės raštas dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti 
UAB "Fortum Klaipėda" 2016-05-27 AB Klaipėdos vanduo raštas dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti
UAB "Debris" 2016-09-02 Kauno rajono savivaldybės administracijos raštas dėl paraiškos TIPK leidimui gauti
UAB „Aurika“ 2017-04-14 Kauno miesto savivaldybės administracijos raštas dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti
UAB „Rokiškio pieno gamyba“ 2017-05-02 Utenos rajono savivaldybės administracijos raštas dėl UAB „Rokiškio pieno gamyba“ paraiškos TIPK leidimui pakeitimo
UAB "Ekologus" 2018-02-15 Utenos rajono savivaldybės raštas dėl UAB "Ekologus paraiškos TIPK leidimui gauti
Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti 2013–2018 m. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=51785c03-fd6e-4701-86ef-936e4b5ef2b2 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=51785c03-fd6e-4701-86ef-936e4b5ef2b2

 

1.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro paraiška gauti TIPK leidimą Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginiui.

 2. Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno paraiška TIPK leidimui gauti.
 3.  UAB "Agvika" paraiška gauti TIPK leidimą paukštyno įrengimui.
 4.  UAB "Ecologus" paraiška gauti TIPK leidimą atliekų surinkimo ir apdorojimo aikštelei.
 5.
UAB "Hoegh LNG Klaipėda" paraiška gauti TIPK leidimą suskystintų gamtinių dujų importo terminalui.
6. S. Jakavičiaus PĮ „FOBEKA“ paraiška TIPK leidimui gauti (eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymui) ir pranešimas
7. UAB "Vaidva" paraiška TIPK leidimui gauti (statinių demontavimo metu susidariusių nepavojingų statybinių atliekų rūšiavimas, smulkinimas ir perdirbimas, gaminant įvairių frakcijų skaldą)
8. UAB „Vilniaus energija“ Termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2) paraiška TIPK leidimui pakeisti ir pranešimas
9. UAB „Vilniaus energija“ Termofikacinės elektrinės Nr. 3 (E-3) paraiška TIPK leidimui pakeisti ir pranešimas
10. UAB „Vilniaus energija“ Rajoninės katilinės Nr. 8 (RK-8) paraiška TIPK leidimui pakeisti ir pranešimas
11. AB „Amber Grid“ Jauniūnų dujų kompresorių stoties paraiška TIPK leidimui gauti ir pranešimas
12. AB „Zelvė“ ir UAB „Alesninkų paukštynas“ paukštininkystės komplekso paraiška TIPK leidimui gauti ir pranešimas
13. UAB „Ecoservice“ paraiška TIPK leidimui gauti ir pranešimas
14. UAB „Lietpak“ paraiška TIPK leidimui gauti
15 AB "Vilniaus degtinė" filialo "Obelių spirito varykla" paraiška TIPK leidimui gauti
16. UAB "Veistas" paraiška TIPK leidimui gauti
17 UAB "Agaras" paraiška TIPK leidimui gauti
18 UAB "Ekoatliekos" paraiška TIPK leidimui gauti
19 UAB "Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno Jurgėliškių k. 10, Šiaulių raj. paraiška TIPK leidimui gauti
20 UAB "Manfula" paraiška TIPK leidimui gauti ir pranešimas
21. ŽŪB "Minaičiai" biodujų jėgainė
22. UAB "Lenergija" biodujų jėgainė paraiška TIPK leidimui gauti
23. UAB "IKEA Industry Lietuva" medienos drožlių plokščių bei medienos gamyklos paraiška TIPK leidimui gauti
24. UAB "VIlkyčių paukštynas" ir UAB "Vilkyčių mėsa" paraiška TIPK leidimui gauti
25. UAB "Telšių regiono komunalinių atliekų centras" paraiška TIPK leidimui gauti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiui eksploatuoti
26. VŠį "Anabazis" TIPK paraiška mišrių komunalinių atliekų mechaniniam rūšiavimo įrenginiui eksploatuoti
27. UAB "Vaizga" biokuro gamyklos "Rapsoila" paraiška TIPK leidimui gauti
28. UAB "Žalvaris"Utenos skyriaus paraiška TIPK leidimui gauti
29. UAB "NEG Energy" paraiška TIPK leidimui gauti
30. UAB "NEG Recycling" paraiška TIPK leidimui gauti Šiaulių regiono komunalinių atliekų MBA eksploatuoti
31. KB "Alsių paukštynas" paraiška TIPK leidimui gauti
32. VŠĮ "Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui gauti komunalinių atliekų MBA eksploatavimui Ateities pl. 51B, Kaune
33. VŠĮ "Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui gauti Zabieliškio mechaninio atliekų rūšiavimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo įrenginiams eksploatuoti
34. S. Jakavičiaus PĮ "FOBEKA" Žarijų g. 2A, Vilnius paraiška TIPK leidimui gauti
35. UAB "NEG Recycling" paraiška TIPK leidimui gauti Marijampolės regiono komunalinių atliekų MBA eksploatuoti
36. UAB "Toksika" paraiška TIPK leidimui gauti Vilniaus pavojingų atliekų tvarkymo aikštelei eksploatuoti
37. UAB "Toksika" Alytaus filialo paraiška TIPK leidimui gauti
38. UAB "Kurana" TIPK leidimui gauti
39. UAB "Toksika" Vilniaus pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės paraiška TIPK leidimui gauti
40. UAB "Energesman" Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, Jočionių g. 13, Vilnius paraiška TIPK leidimui gauti
41. UAB "Žalvaris" Kauno skyriaus paraiška TIPK leidimui gauti
42. UAB "Žalvaris" Klaipėdos skyriaus paraiška TIPK leidimui gauti
43. UAB "Žalvaris" Panevėžio skyriaus pataiška TIPK leidimui gauti
44. UAB "Žalvaris" Šiaulių skyriaus pataiška TIPK leidimui gauti
45. UAB "Žalvaris" Utenos skyriaus pataiška TIPK leidimui gauti
46.
UAB "Žalvaris" Vilniaus skyriaus pataiška TIPK leidimui gauti
47. UAB "Žalvaris" filialo Atliekų utilizavimo centro paraiška TIPK leidimui gauti
48. UAB "Lietmetas" paraiška TIPK leidimui gauti
49. UAB "Jenergija" paraiška TIPK leidimui gauti biodujų jėgainei, Sidabros g. 1C, Satkūnų k., Satkūnų sen., Joniškio raj. sav., eksploatuoti
50. UAB "Venergija" paraiška TIPK leidimui gauti biodujų jėgainei, Skabeikių k. 11, Papilės sen., Akmenės raj. sav., eksploatuoti
51. UAB "Nenergija" paraiška TIPK leidimui gauti biodujų jėgainei, Šalnaičių k., Saločių sen., Pasvalio raj. sav., eksploatuoti
52. UAB "Menergija" paraiška TIPK leidimui gauti biodujų jėgainei, Veselkiškių k. 1, Linkuvos sen., Pakruojo raj. sav.
53. KB "SV Obeliai" paraiška TIPK leidimui gauti
54. UAB "Jondara" paraiška TIPK leidimui gauti Melekonių k. paukštynui eksploatuoti
55. UAB "HOCHDORF Baltic Milk" paraiška TIPK leidimui gauti
56. UAB "Alytaus aliuminis" paraiška TIPK leidimui gauti
57. UAB "Panoden" paraiška TIPK leidimui gauti
58. UAB "Biocentras" paraiška TIPK leidimui gauti
59.
UAB "Biocentras SE" paraiška TIPK leidimui gauti
60. Žemės ūkio kooperatyvo "Pienas LT" paraiška TIPK leidimui gauti
61. VšĮ "Grunto valymo technologijos" Jonavos skyriaus paraiška TIPK leidimui gauti
62. UAB "Toksika" Klaipėdos filialo paraiška TIPK leidimui gauti
63. UAB "Malsena Plius" paraiška TIPK leidimui gauti
64. UAB "Ekovalis" paraiška TIPK leidimui gauti
65. UAB "Nordema" paraiška TIPK leidimui gauti
  2016 m. II ketvirtis
66. UAB "BNB Capital"paraiška TIPK leidimui gauti
  2016 m. III ketvirtis
67.  UAB "Marijampolės konservai" Marijampolės sen. paraiška TIPK leidimui gauti
68. UAB "Debris" paraiška TIPK leidimui gauti nepavojingų bei pavojingų atliekų surinkimo, saugojimo, rūšiavimo bei perdirbimo aikštelės Kauno raj. eksploatavimui
  2016 m. IV ketvirtis
69.  UAB "Terra recycling" paraiška TIPK leidimui gauti
70.  UAB "Agaras" paraiška TIPK leidimui gauti
  2017 m. I ketvirtis
71.  Ūkininko Vilando Sasnausko ūkio paraiška TIPK leidimui gauti
72. AB "Krekenavos agrofirma" paraiška TIPK leidimui gauti
73. UAB "Parsekas" paraiška TIPK leidimui gauti
74. AB "Kaišiadorių paukštynas" paraiška TIPK leidimui gauti
                                                                                  2017 m. III ketvirtis
75. AB „Kauno energija“ Pergalės katilinė
76. S. Petkevičiaus įm. PETKUS
77. AB „Zelvė“ ir UAB „Alesninkų paukštynas“ paukštininkystės kompleksas
78.  UAB „Žalvaris“ Panevėžio skyrius
                                                                                2018 m.
                                                                                2018 m. I ketvirtis
79. UAB "Ecologus" paraiška TIPK leidimui gauti
80.  UAB „BNB Capital“ naudotų alyvų ir naftos produktų atliekų surinkimo ir paruošimo naudoti kaip kurą įrenginys
2013-06-25 Rekomendacijos pavojingų medžiagų patekimo į vandens aplinką prevencijai ir mažinimui http://gamta.lt/cms/index?rubricId=86fccc6d-c9ef-4c0c-90c1-dcacca3ce0fd http://gamta.lt/cms/index?rubricId=86fccc6d-c9ef-4c0c-90c1-dcacca3ce0fd

Rekomendacijos pavojingų medziagų patekimo į vandens aplinką prevencijai ir mažinimui

2015-10-11 ES geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB), santraukos, anotacijos http://gamta.lt/cms/index?rubricId=70160852-bcfc-4e18-881e-01868bf61adb http://gamta.lt/cms/index?rubricId=70160852-bcfc-4e18-881e-01868bf61adb

Geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB) - veiksmingiausi ir pažangiausi veiklos ir jos vykdymo metodų plėtojimo būdai.