Aplinkos apsaugos agentūra - Tarptautinė konferencija - Europos aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2015 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=112d2a9b-ac46-4bf5-90cb-45a60cea6c45 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Tarptautinė konferencija - Europos aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2015 lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt