Aplinkos apsaugos agentūra - Informuojame, kad dumblo tiekėjai, perduodantys dumblą naudoti tręšimui žemės ūkyje, 2016 m. nuotekų dumblo kokybės apskaitos žurnalo duomenis turi pateikti per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) iki vasario 1 d. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=0c2aa2bd-67eb-4c97-8bf3-d34e8f733f38 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Informuojame, kad dumblo tiekėjai, perduodantys dumblą naudoti tręšimui žemės ūkyje, 2016 m. nuotekų dumblo kokybės apskaitos žurnalo duomenis turi pateikti per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) iki vasario 1 d. lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt