Oro monitoringo duomenys

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Kviečiame dalyvauti seminaruose potvynių rizikos valdymo plano projekto pristatymui

Potvynių rizikos valdymo plano projekto pristatymui organizuojami vieši seminarai, kurių metu bus galima susipažinti su svarbiausia informacija ir užduoti klausimus plano rengime dalyvaujantiems ekspertams (seminarai nemokami).

 

Seminarai organizuojami:

- Jurbarke (2015 m. kovo 10 d.; 13:00 val., Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė (II aukštas) Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas);

- Kaune (2015 m. kovo 12 d.; 13:00 val., BLC verslo centras, Konferencijų salė I, K. Donelaičio g. 62/V. Putvinskio g. 53, Kaunas).

 

Kviečiame susipažinti su atnaujintu potvynių rizikos valdymo plano projektu

Visuomenė kviečiama susipažinti su atnaujintu potvynių rizikos valdymo plano projektu. Plano parengimą koordinuoja Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ir Aplinkos ministerija. Plane siūlomas priemones numatoma pradėti įgyvendinti 2016-2020 metais, priemonių įgyvendinimui planuojamas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

 

Pradedamas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra pradeda Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (UBR) valdymo planų ir priemonių programų strateginį pasekmių aplinkai (SPAV) vertinimą.

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti komentuojant ir teikiant pasiūlymus upių baseinų rajonų valdymo planų projektams

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vandens įstatymo nuostatas, į kurias perkelti ir pagrindinio Europos Sąjungos vandens teisinio dokumento – 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus reikalavimai, Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Lietuvos geologijos tarnyba parengė ir teikia visuomenei komentuoti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (toliau – UBR) valdymo planų projektus.