Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

DĖL ĮMONĖS "ACHEMA" GAMYKLOJE ĮVYKUSIO TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKOS ORĄ

Gruodžio 11 d., trečiadienį, kaip nurodo įmonės „Achema“ atstovai, apie 10 val. 55 min. dėl techninių priežasčių buvo sustabdytas AB „Achema“ gamybinis įrengimas. Anot įmonės atstovų, procesas truko maždaug pusantros minutės.

SEMINARE DISKUTUOTA APIE FARMACINIŲ MEDŽIAGŲ PATEKIMĄ Į BALTIJOS JŪRĄ IR GALIMUS SPRENDIMO BŪDUS

Farmacinių medžiagų patekimas į vandens telkinius ir Baltijos jūrą tampa vis aktualesne ekologine problema. Šios medžiagos daro žalą žuvims ir visai vandens aplinkai.

 

MINDAUGAS BERNATONIS: „DIDŽIAUSIA PROBLEMA IŠLIEKA KIETOJO KURO DEGINIMAS ŠALTUOJU SEZONU“

Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi kvietimą iš Tarptautinės atominės energijos agentūros (sutrumpintai - TATENA), delegavo Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Mindaugą Bernatonį dalyvauti baigiamąjame projekto „Dėl oro aerozolių (kietųjų dalelių) taršos šaltinių profilių apibūdinimo panaudojant branduolinės analizės metodus, svarbos oro kokybės valdymui“ („RER7011“) koordinavimo susitikime.

 

NUOTEKŲ TYRIMŲ REZULTATAI: PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ KONCENTRACIJOS NEVIRŠIJA NORMŲ

2019  m. lapkričio 18 dieną, dalyvaujant policijos pareigūnams, buvo paimti pakartotiniai nuotekų mėginiai iš keturių taškų: UAB „Ekologistika“ rūsio (oro šachtos), mazuto rezervuaro, medvilnės kombinato nuotekų valymo įrenginių ir Alytaus miesto nuotekų valymo įrenginių rezervinio aerotanko.

KODĖL VERTA RINKTIS PRODUKTUS SU ES EKOLOGINIU ŽENKLU

Rinkoje atsiranda vis daugiau produktų, kurie žymimi ekologiškais ženklais, todėl tampa svarbu su jais susipažinti ir atskirti, kurie ženklai užtikrina produktų kokybę, o kurie galimai yra tik reklaminis triukas.


Europos Sąjungos ekologinis ženklas buvo įsteigtas 1992 metais ir yra pripažįstamas ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ženklo tikslas – skatinti įmones kurti aplinkai draugiškesnius produktus, kurie per visą būvio ciklą išmestų mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, būtų pagaminti iš žmonėms ir aplinkai nepavojingų medžiagų ir lengvai perdirbami.