Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

TIPK ir Taršos leidimai

 
 

AGENTŪRA PRADĖS VYKDYTI BALTIJOS JŪROS ŠIUKŠLIŲ MONITORINGĄ

Aplinkos apsaugos agentūra nuo kitų metų pradės vykdyti nuolatinį Baltijos jūrą teršiančių šiukšlių monitoringą. Šią savaitę Agentūros specialistai pritaikė monitoringo programoje numatytą metodiką ir atliko pirmuosius tyrimus. Jų metu 100 metrų ilgio Melnragės paplūdimio atkarpoje iš viso buvo aptikta 786 vnt. šiukšlių. Toks kiekis viršija siektina geros aplinkos būklės vertė – 20 vnt./100 m.

KOKIOS ŠIUKŠLĖS TERŠIA BALTIJOS JŪRĄ IR JOS KRANTUS?

Baltijos jūra patenka į labiausiai pasaulyje užterštų jūrų penketuką. Tam didelę įtaką daro ne tik biologinės įvairovės nykimas, klimato pokyčiai, eutrofikacija ar auganti žvejybos veikla, bet ir padidėjusi jūros tarša šiukšlėmis.

TERŠALAI KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTO AKVATORIJOJE: GALUTINIAI REZULTATAI

Paaiškėjo galutiniai mėginių tyrimų rezultatai dėl lapkričio 14 d. Klaipėdos jūrų uosto akvatorijoje pastebėtų teršalų. Nustatyta, kad lapkričio 16 d. iš dar vieno laivo talpyklų paimti mėginiai nesutampa su paviršiniame vandenyje aptiktais teršalais. Aplinkos apsaugos agentūra atliktų tyrimų rezultatus perduos Aplinkos apsaugos departamentui, kuris vykdys tolimesnį įvykio tyrimą.

AKTUALU ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJAMS: GALIMI ELEKTRONINĖS VALDŽIOS VARTŲ SUTRIKIMAI

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos planuoja IT infrastruktūros perkėlimą į valstybinį duomenų centrą.

MONITORINGAS ATSKLEIDŽIA: UŽDRAUSTŲ MEDŽIAGŲ LIKUČIAI BALTIJOS JŪROJE RANDAMI IKI ŠIOL

Aplinkos apsaugos agentūros vykdomas Baltijos jūros monitoringas atskleidžia – žmogaus ūkinė veikla turi ilgalaikį poveikį jūros aplinkai. Ir nepaisant to, jog uždraudus žalingų cheminių medžiagų naudojimą pavyksta sumažinti neigiamą poveikį gamtai, bet tokių medžiagų likučiai jūroje gali išsilaikyti ilgą laiką.