Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

UAB „VILNIAUS VANDENYS“ NUOTEKŲ IR PAVIRŠINIO VANDENS NERYJE ATLIKTŲ TYRIMŲ REZULTATAI

Aplinkos apsaugos departamento užsakymu Aplinkos apsaugos agentūra ištyrė UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų ir paviršinio vandens Neryje mėginius. Vanduo tyrimams buvo paimtas iš nuotekų išleistuvo po valymo į Nerį, iš nuotekų kanalo po valymo prieš įtekant į Nerį (100 m), taip pat pačių nuotekų prieš valymą. Mėginiai imti 2020 m. sausio 16, sausio 20 ir 21 dienomis.

SKELBIAMA GALUTINĖ BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO ATASKAITA

Aplinkos apsaugos agentūra skelbia II-ąją, galutinę Baltijos jūros aplinkos būklės vertinimo ataskaitą, kurioje įvertinta, kaip kito jūros būklė palyginti su ankstesniu 2006-2011 metų laikotarpiu, kokios yra blogėjimo priežastys.

 

AGENTŪRA ATLIEKA BENDROVEI „NORDIC SUGAR KĖDAINIAI“ IŠDUOTO TARŠOS LEIDIMO PERŽIŪRĄ

Sausio 22-osios, trečiadienio naktį, po gautos informacijos apie galimai nuotekomis teršiamą bevardį upelį Kėdainių pramoniniame rajone, Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai surengė naktinę upelio vagos, kylančios aukštyn nuo Šerkšnio upelio, apžiūrą, per kurią rastas nedeklaruotas bendrovės „Nordic sugar Kėdainiai“ nuotekų išleistuvas su tekančiomis nuotekomis. Operacijoje dalyvavo ir Aplinkos apsaugos agentūros specialistas, kuris paėmė vandens mėginius laboratoriniams tyrimams.

PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ IR JŲ PAKRANČIŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

Jūsų patogumui Aplinkos apsaugos agentūra pateikia glaustą teisės aktų suvestinę, kurioje rasite paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo reikalavimus ir galėsite pasitikrinti, ar jūsų planuojamiems darbams būtina gauti leidimus, teikti pranešimus ir projektus.

 

AGENTŪRA ORGANIZUOJA SEMINARĄ APIE NAUDOJIMĄSI INFORMACINE SISTEMA „AIVIKS“

Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų ir Klimato kaitos skyriai organizuoja seminarą „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą „AIVIKS“.