Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

ATIDEDAMI LABORATORIJŲ, ATLIEKANČIŲ TYRIMUS APLINKOSAUGOS TIKSLAIS, PLANINIAI PATIKRINIMAI

Aplinkos apsaugos agentūra dėl šalyje paskelbto karantino nuo 2020 m. kovo 16 d. laikinai neatlieka laboratorijų, turinčių leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos patikrinimų. 2020 m. veiklos patikrinimų plane numatytos laboratorijos bus tikrinamos karantino laikotarpiui pasibaigus, patikrinimo datą suderinant su laboratorija.

INTERNETINIS SEMINARAS ĮMONĖMS, KURIOMS BUS TAIKOMA PRIEVOLĖ TEIKTI INFORMACIJĄ Į SCIP DUOMENĮ BAZĘ

2020 m. kovo 17 d. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) suorganizavo praktinį internetinį seminarą „SCIP duomenų bazės prototipo pristatymas“, skirtą įmonėms, tiekiančioms į Europos Sąjungos rinką gaminius, savo sudėtyje turinčius pavojingų medžiagų. Šios įmonės privalės teikti informaciją į SCIP duomenų bazę nuo 2021 m. sausio 5 d. Seminaro įrašas skelbiamas viešai ir prieinamas visiems.

AR ŽINOTE, KUR GALITE PALIKTI SENAS PADANGAS?

Prasidėjus padangų keitimo sezonui, gamtoje randamos krūvos išmestų padangų ir kitų automobilinių atliekų. Todėl primename, kokiu būdu gyventojai šias atliekas gali priduoti nemokamai.

COVID-19 STATISTIKA – OFICIALI IR REALIU LAIKU

Lietuvos statistikos departamentas kviečia naudotis COVID-19 pandemijai skirtu interaktyviu žemėlapių rinkiniu, kuriame teikiama oficiali informacija realiu laiku.

SIEKIAMA PALENGVINTI DEZINFEKAVIMO PRIEMONIŲ TIEKIMĄ ES RINKAI

Didėjant COVID-19 pandemijai išaugo dezinfekavimo priemonių poreikis. Siekiant padidinti šių priemonių gamybą ir tiekimą rinkai, ES kompetentingos institucijos taiko nuo reikalavimų biocidiniams produktams leidžiančią nukrypti nuostatą.