Oro monitoringo duomenys

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Dėl asociacijos "EEPA" elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijų

2015-09-09 Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu panaikintos asociacijos "EEPA" licencijos, suteikiančios teisę organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą.

Informacija apie valstybės rinkliavos dydžius už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą/pakeitimą bei mokėjimo tvarką

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyrius informuoja, kad 2015-08-11 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Nutarimas) pakeitimas, kuriame nustatyti rinkliavos dydžiai už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau – TIPK leidimas) ir Taršos leidimų išdavimą/pakeitimą (Nutarimo 4.141'1. ir 4.141'2. papunkčiai).

Ekspedicija į Baltijos jūrą

Rugsėjo 03 - 05 dienomis atlikta ekspedicija į Baltijos jūros cheminio ginklo rajoną vykdant projekto „Palaidoto cheminio ginklo poveikio monitoringas" (angl. „Towards the Monitoring of Dumped Munitions Threat") užduotis.

Informacija apie ne medžioklės termino metu iš gamtos paimtą vilką

Medžioklės Lietuvos Respublikoje teritorijoje taisyklėse nustatyta, kad vilkus leidžiama medžioti nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d. (išnaudojus Aplinkos ministerijos nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau).