Oro monitoringo duomenys

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų (15 proc. – valstybės biudžeto) lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje“(projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-089).

Medžioklės plotų naudotojų dėmesiui

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Gyvosios gamtos leidimų skyrius informuoja, kad išnaudotas licencijų sumedžioti stirnos patiną limitas, nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1- 357 „Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2015-2016 m. medžioklės sezoną limito patvirtinimo“.

Dėl juridinių ir fizinių asmenų prašymų suteikti administracines paslaugas

Nuo š.m. sausio 5 d. juridinių ir fizinių asmenų prašymai suteikti administracines paslaugas, skundai, raštai ir kiti dokumentai teritoriniuose Aplinkos apsaugos agentūros skyriuose,  t.y. Taršos prevencijos ir leidimų departamento Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus skyriuose, nebus priimami ir registruojami.

Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro

Informuojame, kad Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – ATVR) vieša informacija jau pasiekiama adresu https://atvr.am.lt.

 

Dėl informacijos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo rengimo

Informuojame, kad nuo 2015 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų 1 priedo redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1026 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-665 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas). Atsižvelgiant į tai, nuo 2015 m. gegužės 1 d. informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo turi būti rengiama ir Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiama vadovaujantis naujais reikalavimais. Iki 2015 m. gegužės 1 d. pradėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros baigiamos pagal iki Įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.


Su Įsakymu galite susipažinti čia.