Oro monitoringo duomenys

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Medžioklės plotų naudotojų dėmesiui

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Gyvosios gamtos leidimų skyrius informuoja, kad išnaudotas licencijų sumedžioti briedžio patelę ar jauniklį limitas, nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. D1-399 „Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2014-2015 m. medžioklės sezoną limito patvirtinimo“.

 

Medžioklės plotų naudotojų dėmesiui

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Gyvosios gamtos leidimų skyrius informuoja, kad išnaudotas licencijų sumedžioti briedžio patiną ir licencijų sumedžioti danieliaus patiną limitas, nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. D1-399 „Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2014-2015 m. medžioklės sezoną limito patvirtinimo“.

 

Pradedamas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų potvynių rizikos valdymo plano strateginių pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

Plano rengimo organizatorius (atsakinga institucija) – Aplinkos apsaugos agentūra prie LR aplinkos ministerijos (Upių baseinų valdymo skyrius), A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, faks. (8) 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, adresas Internete: http://gamta.lt; SPAV konsultantas – Aplinkos apsaugos politikos centras (A. Juozapavičiaus g. 6/2 (D), LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 272 71 52, faks. (8 5) 272 89 61, el. paštas: aapc@aapc.lt, adresas Internete: http://aapc.lt).

 

Projekto "GMES žemės dangos monitoringas 2011 – 2013 m." rezultatų pristatymas

Aplinkos apsaugos agentūra šiemet baigė trečiąjį žemės dangos ir pokyčių vertinimą, kuris apėmė 2006-2013 metų laikotarpį. Prieš tai vertinimas buvo atliekamas 1996-2000 bei 2000-2006 m. periodo duomenimis. Šis vertinimas buvo atliekamas vykdant Europos Sąjungos Projektą “GMES žemės dangos monitoringas 2011 – 2013 m.”, finansuojamą iš Europos Sąjungos FP7 programos dalies, skirtos Globaliam monitoringui aplinkai ir saugumui (GMES).