Oro monitoringo duomenys

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Dėl juridinių ir fizinių asmenų prašymų suteikti administracines paslaugas

Nuo š.m. sausio 5 d. juridinių ir fizinių asmenų prašymai suteikti administracines paslaugas, skundai, raštai ir kiti dokumentai teritoriniuose Aplinkos apsaugos agentūros skyriuose,  t.y. Taršos prevencijos ir leidimų departamento Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus skyriuose, nebus priimami ir registruojami.

Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro

Informuojame, kad Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – ATVR) vieša informacija jau pasiekiama adresu https://atvr.am.lt.

 

Dėl informacijos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo rengimo

Informuojame, kad nuo 2015 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų 1 priedo redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1026 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-665 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas). Atsižvelgiant į tai, nuo 2015 m. gegužės 1 d. informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo turi būti rengiama ir Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiama vadovaujantis naujais reikalavimais. Iki 2015 m. gegužės 1 d. pradėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros baigiamos pagal iki Įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.


Su Įsakymu galite susipažinti čia.

 

Tarptautinė konferencija - Europos aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2015

   

2015 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Seime, Vilniuje, vyks Europos aplinkos agentūros ataskaitos apie Europos aplinkos būklę – Europos aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2015 – pristatymas, kurį organizuoja Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu ir Aplinkos ministerija.

Leidinį pristatys ir savo įžvalgomis dėl Europos dabartinės aplinkos būklės, jos vertinimo ir valdymo svarbos bei artimiausių aplinkos politikos perspektyvų pasidalins dr. Hans Bruyninckx, Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius, aplinkos būklės valdymo rezultatus, iššūkius ir priemones Lietuvoje aptars Aplinkos ministerijos bei kitų aplinkosaugos institucijų atstovai. Renginyje dalyvaus aplinkosaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo institucijų, verslo, mokslo bei nevyriausybinių organizacijų, visuomenės informavimo priemonių atstovai. Renginio organizatoriai tikisi, kad specialistams ir visuomenei pristatytas informacijos analize pagrįstas naujausių duomenų ir faktų visumos vertinimas – pagrindinis raktas, padedantis rasti aplinkos būklę lemiančias priežastis bei nustatyti optimaliausias aplinkosaugos politikos priemones – paskatins vaisingą diskusiją apie būtinybę efektyviau atsižvelgti į aplinkos būklės vertinimo rezultatus, siekiant darnos Lietuvos ir Europos Sąjungos gerovės kūrimo procese.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorizavimo partnerystės projektas

Lietuva, kaip Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Kioto protokolą ratifikavusi šalis, yra įsipareigojusi kasmet teikti informaciją apie visų šalyje absorbentais pašalinamų ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekį, kurių neapima Monrealio protokolas. Norėdama kuo tiksliau, skaidriau ir nuosekliau parengti šią ataskaitą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su aplinkos apsaugos agentūra vykdo Norvegijos Karalystės finansuojamą projektą „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorizavimo partnerystės projektas".