Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

SUSITIKIMAS SU EUROPOS KOMISIJOS IR EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS ATSTOVAIS

Liepos 9 d. Vilniuje vyks susitikimas su Europos Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atstovais, kurio metu bus aptartos Lietuvos galimybės ir iššūkiai dėl finansavimo vandens tiekimo, vandens būklės ir potvynių apsaugos srityse. Šiame susitikime dalyvaus ir Aplinkos apsaugos agentūra.

 

EUROPOS KOMISIJAI PATEIKTA ORO TARŠOS POVEIKIO EKOSISTEMOMS RODIKLIŲ ATASKAITA

Aplinkos apsaugos agentūra pateikė Europos Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai oro taršos poveikio ekosistemoms stebėsenos rodiklių ataskaitą.

RADIACINIO FONO LYGIS LIETUVOJE

Remiantis vykdomo radiacinio lygio monitoringo stočių duomenimis, nustatyta, jog radiacinis fonas, lemiamas gamtinės jonizuojančios spinduliuotės ir spinduliuotės nuo dirbtinių šaltinių, Lietuvoje per paskutinį mėnesį neviršijo normos.