Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

AGENTŪRA ĮVEDĖ SANKCIJAS PADANGŲ PERDIRBIMO ĮMONEI UAB „TRYS A“

Atsižvelgdama į visuomenės susirūpinimą naudoti nebetinkamų padangų perdirbimo įmonių saugumu, kurį sukėlė skaudus gaisras Alytaus padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika“, Agentūra informuos visuomenę ir ūkio subjektus apie šio sektoriaus įmonėms taikomas sankcijas ir veiklos apribojimus.

 

VERTINANT GAISRO UAB „EKOLOGISTIKA“ PADARINIUS ATLIKTOS 2766 ANALIZĖS

Aplinkos apsaugos agentūra pateikia glaustą statistiką apie atliktų darbų apimtis, tiriant padangų gaisro UAB „Ekologistika“ poveikį aplinkai.

 

TARŠOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO PROCEDŪRA IR DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS: UAB „EKOLOGISTIKA“ ATVEJO ANALIZĖ

Aplinkos apsaugos agentūra pateikia apibendrintą informaciją, kaip remiantis Lietuvos teisės aktuose nustatyta tvarka vykdomos taršos leidimų išdavimo procedūros ir kokios atsakingosios institucijos dalyvauja priimant esminius sprendimus.

 

UPIŲ ATVĖRIMAS ŽUVIMS – BIOĮVAIROVĖS IŠSAUGOJIMO IR AUGANČIOS EKONOMIKOS PAGRINDAS

Lapkričio 7-8 dienomis Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo specialistai Gintautas Sabas, Mindaugas Gudas ir Jurgita Prunskytė lankėsi Estijoje, kad išsamiau susipažintų su pavyzdiniu Pernu upės baseino atkūrimo projektu.

 

VANDENS IŠ ALYTAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IŠLEISTUVO TYRIMAI RODO VIS GERĖJANČIUS REZULTATUS

Nuo gaisro padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“ pradžios spalio 16 dieną iki lapkričio 8 dienos Aplinkos apsaugos agentūra kasdien ėmė mėginius iš Alytaus nuotekų valymo įrenginių išleistuvo. Naujausi duomenys rodo ženklią vandens kokybės gerėjimo tendenciją.