Oro monitoringo duomenys

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Atnaujinta: Aplinkos apsaugos agentūra tęsia žuvų išteklių gausinimą

Užtikrinant efektyvų Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, skirtų žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti, naudojimą ir vykdant 2015-02-26 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-171 „Dėl žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose darbų organizavimo ir kontrolės“ Aplinkos apsaugos agentūra įvykdė tarptautinį viešąjį konkursą žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugoms įsigyti.

 

Registracija į seminarą "Duomenų ir ataskaitų teikimas cheminių medžiagų skyriui 2016 m."

Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius organizuoja seminarus temomis "Duomenų ir ataskaitų teikimas Cheminių medžiagų skyriui naudojant IS AIVIKS“. Seminare bus paaiškinta kaip prisijungti prie IS AIVIKS, kaip teikti ataskaitą už chemines medžiagas ir mišinius/preparatus, bei kaip teikti ataskaitą už fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozoną ardančias medžiagas.

Kuršių marių ledo storio matavimai 2016 m. sausio mėn.

2016 m. sausio 15 d. buvo atlikti ledo storio matavimai 15-oje vietų, 12-kos kilometrų atstume, maršrutu Ventė – Nida. Kuršių marių ledo storio matavimus atliko Jūrinių tyrimų departamento Hidrologijos ir Techninio aptarnavimo skyriaus specialistai. Ledo storio matavimams buvo panaudota aštuonratė amfibija.

Dėl VšĮ "Gamtos ateitis" pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos

2016-01-08 Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu panaikinta VšĮ „Gamtos ateitis“ licencija, suteikianti teisę organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą. Licencijos galiojimas panaikintas, kadangi nustatyta, kad VšĮ „Gamtos ateitis“ 2015 metais pažeidė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 13 dalies 2 punkte nustatytą reikalavimą ir per nustatytus terminus nurodyto pažeidimo nepašalino. Nuo Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo priėmimo datos VšĮ „Gamtos ateitis“ negali užsiimti šia licencijuojama veikla.

 

Leidinys "Aplinkos būklė 2014. Tik faktai"

Leidinys "Aplinkos būklė 2014. Tik faktai" yra tryliktas kasmetinis leidinys, skirtas Lietuvos aplinkos būklės pokyčių per metus analizei.