Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

TARŠOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO PROCEDŪRA IR DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS: UAB „EKOLOGISTIKA“ ATVEJO ANALIZĖ

Aplinkos apsaugos agentūra pateikia apibendrintą informaciją, kaip remiantis Lietuvos teisės aktuose nustatyta tvarka vykdomos taršos leidimų išdavimo procedūros ir kokios atsakingosios institucijos dalyvauja priimant esminius sprendimus.

 

UPIŲ ATVĖRIMAS ŽUVIMS – BIOĮVAIROVĖS IŠSAUGOJIMO IR AUGANČIOS EKONOMIKOS PAGRINDAS

Lapkričio 7-8 dienomis Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo specialistai Gintautas Sabas, Mindaugas Gudas ir Jurgita Prunskytė lankėsi Estijoje, kad išsamiau susipažintų su pavyzdiniu Pernu upės baseino atkūrimo projektu.

 

VANDENS IŠ ALYTAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IŠLEISTUVO TYRIMAI RODO VIS GERĖJANČIUS REZULTATUS

Nuo gaisro padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“ pradžios spalio 16 dieną iki lapkričio 8 dienos Aplinkos apsaugos agentūra kasdien ėmė mėginius iš Alytaus nuotekų valymo įrenginių išleistuvo. Naujausi duomenys rodo ženklią vandens kokybės gerėjimo tendenciją.

PARENGTAS MĖGINIŲ VIETŲ ŽEMĖLAPIS

Aplinkos apsaugos agentūra, apibendrinusi iš tyrimus atliekančių institucijų gautus duomenimis, parengė bendrą mėginių vietų žemėlapį, kuris bus nuolat atnaujinamas. Kontrolinės mėginių ėmimo vietos numatytos remiantis nustatyta galimos taršos poveikio zona. Tyrimai atliekami, siekiant įvertinti UAB „Ekologistika“ įmonėje kilusio gaisro poveikį aplinkai. Planuojama, jog tyrimų rezultatai bus iki lapkričio 15-20 d. Susipažinti su žemėlapiu galite čia.

PIRMINIAI LAPKRIČIO 5 D. TYRIMŲ REZULTATAI DĖL GULBYNĖS RODO TEIGIAMUS POKYČIUS

Spalio 22 d. ir lapkričio 5 d. Aplinkos apsaugos agentūra paėmė paviršinio vandens mėginius iš Gulbynės karjero Alytuje, šiauriniame pramonės rajone. Lapkričio 5 d. tyrimų pirminiai duomenys rodo, kad Gulbynės tvenkinio būklė, lyginant su spalio 22 d. pagerėjo. Bendro azoto ir bendro fosforo koncentracijos ženkliai sumažėjo ir priartėjo prie geros būklės ribinių verčių: Bendrasis azotas - nuo 7mg/l iki 2,7 mg/l (2,6 karto), bendrasis fosforas - nuo 0,22 mg/l iki 0,063 mg/l (3,5 karto). Ribinės vertės: bendras azotas – 2 mg/l, bendrasis fosforas – 0,06 mg/l. Kiti lapkričio 5 d. tyrimų rezultatai bus gauti iki lapkričio 13 d.