Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Kvietimas dalyvauti žuvų įveisimo paslaugų viešųjų pirkimų konkursuose

Įgyvendinant Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius planą, Aplinkos apsaugos agentūra vykdo tarptautinį atvirą viešąjį konkursą žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugoms įsigyti.

2018-02-08

SVARBUS PRANEŠIMAS dėl e-ASTA sistemos veiklos sutrikimo!

 

Dėl didelio atliekų apskaitos ataskaitų teikimo sistemos e-ASTA vartotojų srauto sutriko sistemos greitaveika. Dėl šios priežasties nemaža dalis įmonių negalės laiku (iki vasario 10 d.) pateikti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų.

 

Aplinkos apsaugos agentūra 2017-02-13 raštu Nr. (27)-A4-1373 informavo Regionų aplinkos apsaugos departamentus ir Aplinkos ministeriją apie iškilusią problemą, jos priežastis ir nurodys, kiek reikėtų laiko visoms atliekų apskaitos ataskaitoms pateikti.

Įvertinus nepateiktų atliekų apskaitos ataskaitų skaičių ir e-ASTA sistemos greitaveiką, manome, kad susikaupusiam nepateiktų atliekų apskaitos ataskaitų srautui suvesti ir pateikti reikėtų 4 savaičių, skaičiuojant nuo atliekų apskaitos ataskaitų pateikimo termino (vasario 12 d.) pabaigos.

 

Atsiprašome už nepatogumus.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad e-ASTA modulis GIIS (https://giis.aplinka.lt), kurio pagalba yra teikiamos gaminių tiekimo rinkai apskaitos 2017 m. ataskaitos, veikia be sutrikimų.

 

Parengti žemėlapiai priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ įgyvendinimui

Aplinkos apsaugos agentūra parengė aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę žemėlapius ir jų naudojimo aprašą, kurie skirti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose" įgyvendinimui.

Informacija apie nuotekų dumblo kokybės 2017 m. apskaitos žurnalo duomenų teikimą

Informuojame, kad dumblo tiekėjai, perduodantys dumblą naudoti tręšimui žemės ūkyje, 2017 m. nuotekų dumblo kokybės apskaitos žurnalo duomenis turi pateikti per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) iki 2018 m. vasario 1 d. Daugiau informacijos rasite rubrikoje "Nuotekų dumblo kokybės apskaitos žurnalas"

Informacija apie vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas

Informuojame, kad 2017 m. Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos turi būti pateiktos per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki 2018 m. vasario 15 d. Plačiau...