Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Informacija dėl ATVR

Informuojame, kad vietoj Atliekas tvarkančių įmonių registro (ATĮR) buvo įsteigtas Atliekų tvarkytojų valstybės registras (ATVR), kuriame registruojamos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 61 str. 1 d. nurodytos atliekų tvarkymo veiklą vykdančios įmonės. ATĮR informacinėje sistemoje įrašytų įmonių duomenys buvo automatiškai perkelti į ATVR sistemą.

Informacija apie Kauno HE tvenkinyje žuvų neršto pradžią

Pagal Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro gautą informaciją, Kauno HE tvenkinyje yra prasidėjęs lydekų nerštas. Žuvų neršto pradžia nustatyta instituto ichtiologams - ekspertams vykdant vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimą ir atliktus žuvų neršto stebėsenos tyrimus.