Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

KVIEČIA TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PARENGTO ATVIRŲ DUOMENŲ RINKINIŲ SĄRAŠO

Verslas ir visuomenė kviečiami teikti pasiūlymus dėl preliminaraus viešojo sektoriaus institucijų tvarkomų atvirų duomenų sąrašo. Šis sąrašas taps pagrindu, kokius duomenis valstybės institucijos nuasmenins ir atvers visuomenei šiuo metu kuriamame Lietuvos atvirų duomenų portale.

 

SUSITIKIMAS SU EUROPOS KOMISIJOS IR EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS ATSTOVAIS

Liepos 9 d. Vilniuje vyks susitikimas su Europos Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atstovais, kurio metu bus aptartos Lietuvos galimybės ir iššūkiai dėl finansavimo vandens tiekimo, vandens būklės ir potvynių apsaugos srityse. Šiame susitikime dalyvaus ir Aplinkos apsaugos agentūra.

 

EUROPOS KOMISIJAI PATEIKTA ORO TARŠOS POVEIKIO EKOSISTEMOMS RODIKLIŲ ATASKAITA

Aplinkos apsaugos agentūra pateikė Europos Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai oro taršos poveikio ekosistemoms stebėsenos rodiklių ataskaitą.