Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA DALYVAUJA KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADE

Gegužės 18 d. Aplinkos apsaugos agentūra jau trečią kartą dalyvaus tradicinėje žvejybos ir pramoginės laivybos sezono pradžią pažyminčioje šventėje „Laivų paradas“ ir pristatys savo mokslinių tyrimų laivą „Vėjūnas“.

 

Pasikeitė melioracijos reikmėms sureguliuotų upių tvarkymo reikalavimai

Nuo 2019-04-01 įsigalioja Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo (toliau - Aprašas) pakeitimai, taikomi atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus (vagos dugno nuosėdų pašalinimas, upės vagos projektinio gylio atstatymas).