Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

AGENTŪROJE VYKO SUSITIKIMAS DĖL PAPILDOMŲ AZOTO DIOKSIDO TYRIMŲ DIDŽIUOSIUOSE LIETUVOS MIESTUOSE

Vasario 7 dieną, penktadienį, Aplinkos apsaugos agentūroje vyko susitikimas su Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso viceprezidentu Kęstučiu Kupšiu, kuriame aptartas aplinkos oro kokybės tyrimų išplėtimas, panaudojant difuzinius ėmiklius.

 

ORO KOKYBĖS TENDENCIJOS LIETUVOJE IR EUROPOJE 2019 M.

Oro užterštumas išlieka didžiausia grėsme Europos gyventojų sveikatai, kasmet turinčia įtakos daugiau nei 400 tūkst. priešlaikinių mirčių, teigiama Europos aplinkos agentūros ataskaitoje „Europos aplinka. Būklė ir raidos perspektyvos 2020 m.“ (SOER 2020). Lietuvoje dėl oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD2,5 priešlaikinių mirčių skaičius kasmet siekia apie
3 tūkstančius.

 

AGENTŪROS ATSTOVAI DALYVAUJA TARPTAUTINIUOSE KIETŲJŲ DALELIŲ PALYGINAMUOSIUOSE MATAVIMUOSE LENKIJOJE

Vasario 6 dieną Krokuvoje, Lenkijoje, prasidėjo tarptautiniai kietųjų dalelių KD2,5 bei KD10 palyginamieji matavimai, kuriuose dalyvauja Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Mėginių ėmimo ir operatyvinių matavimų skyriaus darbuotojai, atsakingi už aplinkos oro kokybės matavimus Lietuvoje.

 

AGENTŪROS KOMENTARAS APIE ŽINIASKLAIDOJE PASIRODŽIUSIĄ NETIKSLIĄ INFORMACIJĄ APIE BALTIJOS JŪROS IR KURŠIŲ MARIŲ BŪKLĘ

Reaguodami į „Kauno dienoje“ bei dienraštyje „Klaipėda“ pasirodžiusį straipsnį „Į Kuršių marias teka nuodų lavina“, norime paneigti kai kurią jame pateiktą informaciją.

AGENTŪRA SURENGĖ SEMINARĄ INFORMACINĖS SISTEMOS „AIVIKS“ NAUDOTOJAMS

Sausio 30 d. Vilniuje, Aplinkos ministerijoje, vyko Aplinkos apsaugos agentūros organizuotas seminaras „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą „AIVIKS“.