Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

LABARATORIJOS, ATLIEKANČIOS TYRIMUS APLINKOSAUGOS TIKSLAIS, TURĖTŲ SUSKUBTI PASIRUOŠTI NAUJIEMS POKYČIAMS

Nuo š. m. lapkričio 1 d.  laboratorijos turės turėti leidimą ėminių ėmimui arba būti akredituotos šiai veiklai. Šie nauji reikalavimai įvedami 2020 m. sausio 28 d. pasikeitus Aplinkos monitoringo įstatymui, nustatančiam leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir matavimus išdavimą, atnaujinimą, sustabdymą ar panaikinimą.

VISUOMENĖ KVIEČIAMA IŠSAKYTI NUOMONĘ APIE ES SIEKĮ DIDINTI KOVOS SU KLIMATO KAITA UŽMOJUS

Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją ir kviečia visus gyventojus bei valdžios institucijas, verslo ir akademinę bendruomenes, nevyriausybines ir kt. organizacijas pateikti savo nuomonę apie ES siekį padidinti kovos su klimato kaita užmojus iki 2030 m. ir siūlymus, kaip tai įgyvendinti.

ATIDEDAMI LABORATORIJŲ, ATLIEKANČIŲ TYRIMUS APLINKOSAUGOS TIKSLAIS, PLANINIAI PATIKRINIMAI

Aplinkos apsaugos agentūra dėl šalyje paskelbto karantino nuo 2020 m. kovo 16 d. laikinai neatlieka laboratorijų, turinčių leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos patikrinimų. 2020 m. veiklos patikrinimų plane numatytos laboratorijos bus tikrinamos karantino laikotarpiui pasibaigus, patikrinimo datą suderinant su laboratorija.

INTERNETINIS SEMINARAS ĮMONĖMS, KURIOMS BUS TAIKOMA PRIEVOLĖ TEIKTI INFORMACIJĄ Į SCIP DUOMENĮ BAZĘ

2020 m. kovo 17 d. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) suorganizavo praktinį internetinį seminarą „SCIP duomenų bazės prototipo pristatymas“, skirtą įmonėms, tiekiančioms į Europos Sąjungos rinką gaminius, savo sudėtyje turinčius pavojingų medžiagų. Šios įmonės privalės teikti informaciją į SCIP duomenų bazę nuo 2021 m. sausio 5 d. Seminaro įrašas skelbiamas viešai ir prieinamas visiems.

AR ŽINOTE, KUR GALITE PALIKTI SENAS PADANGAS?

Prasidėjus padangų keitimo sezonui, gamtoje randamos krūvos išmestų padangų ir kitų automobilinių atliekų. Todėl primename, kokiu būdu gyventojai šias atliekas gali priduoti nemokamai.