Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

MINDAUGAS BERNATONIS: „DIDŽIAUSIA PROBLEMA IŠLIEKA KIETOJO KURO DEGINIMAS ŠALTUOJU SEZONU“

Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi kvietimą iš Tarptautinės atominės energijos agentūros (sutrumpintai - TATENA), delegavo Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Mindaugą Bernatonį dalyvauti baigiamąjame projekto „Dėl oro aerozolių (kietųjų dalelių) taršos šaltinių profilių apibūdinimo panaudojant branduolinės analizės metodus, svarbos oro kokybės valdymui“ („RER7011“) koordinavimo susitikime.

 

NUOTEKŲ TYRIMŲ REZULTATAI: PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ KONCENTRACIJOS NEVIRŠIJA NORMŲ

2019  m. lapkričio 18 dieną, dalyvaujant policijos pareigūnams, buvo paimti pakartotiniai nuotekų mėginiai iš keturių taškų: UAB „Ekologistika“ rūsio (oro šachtos), mazuto rezervuaro, medvilnės kombinato nuotekų valymo įrenginių ir Alytaus miesto nuotekų valymo įrenginių rezervinio aerotanko.

KODĖL VERTA RINKTIS PRODUKTUS SU ES EKOLOGINIU ŽENKLU

Rinkoje atsiranda vis daugiau produktų, kurie žymimi ekologiškais ženklais, todėl tampa svarbu su jais susipažinti ir atskirti, kurie ženklai užtikrina produktų kokybę, o kurie galimai yra tik reklaminis triukas.


Europos Sąjungos ekologinis ženklas buvo įsteigtas 1992 metais ir yra pripažįstamas ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ženklo tikslas – skatinti įmones kurti aplinkai draugiškesnius produktus, kurie per visą būvio ciklą išmestų mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, būtų pagaminti iš žmonėms ir aplinkai nepavojingų medžiagų ir lengvai perdirbami.

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA APIBENDRINO VANDENS TYRIMŲ REZULTATUS PO GAISRO „EKOLOGISTIKOJE“

Siekdama ištirti dėl padangų gaisro įmonėje UAB „Ekologistika“ į paviršinius vandens telkinius galimai patekusius teršalus ir vandens kokybę, nuo pat gaisro pradžios spalio 16 dieną iki lapkričio 18 dienos Aplinkos apsaugos agentūra reguliariai ėmė mėginius trijose kontrolinėse vietose iš Nemuno, o lapkričio pradžioje paėmė vandens mėginius iš Kavalio ežero, Gulbynės karjero ir kūdrų, esančių tikėtinai labiausiai gaisro paveiktoje teritorijoje.

 

AGENTŪROJE LANKĖSI KOSOVO RESPUBLIKOS DELEGACIJA

Lapkričio 21 dieną, ketvirtadienį, Aplinkos apsaugos agentūroje lankėsi Kosovo Respublikos delegacija, kurią sudarė aplinkos oro kokybės, visuomenės sveikatos, šeimos medicinos ir statistikos specialistai.