Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

ŽALIOJO UOSTO IDĖJA: NUO KO SVARBU PRADĖTI PERMAINAS KLAIPĖDOJE?

Aplinkos apsaugos agentūra liepos 2 d. Klaipėdoje vykusio eurokomisaro Virginijaus Sinkevičiaus ir Aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos susitikimo su valstybinio jūrų uosto vadovais metu pristatė tvarios uosto veiklos idėją „Klaipėdos uostas – Žaliasis uostas“. Šią savaitę buvo keliamos diskusijos dėl konkrečių siūlomos iniciatyvos įgyvendinimo priemonių. Liepos 7 d. vykusiame valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos posėdyje Aplinkos apsaugos agentūros Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vedėja Aistė Kubiliūtė išsamiai pristatė vieną iš kertinių projekto etapų – monitoringo programą, kuri padės nusistatyti pagrindinius tikslus bei rodiklius, siekiant pagerinti Klaipėdos miesto aplinkos kokybę.

PARENGTA TARŠOS NITRATAIS ATASKAITA

Aplinkos apsaugos agentūra paruošė išsamią ataskaitą apie 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 91/676/EEB dėl vandens apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių įgyvendinimą 2016–2019 m. ir pateikė Europos komisijai. Pagal šią direktyvą, nitratams jautria zona buvo priskirta visa Lietuvos teritorija. Parengtoje ataskaitoje pateikta detali informacija apie paviršinių ir požeminių  vandens telkinių vandens kokybę pagal nitratus, jos pokyčius bei veiksmų programos įgyvendinimą.

POSĖDIS DĖL APLINKOS APSAUGOS IR TARŠOS PREVENCIJOS KLAIPĖDOJE

Šiandien Klaipėdoje vyko valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos posėdis, skirtas uosto aplinkosaugos stiprinimo ir taršos prevencinių priemonių koordinavimo galimybėms apsvarstyti. Jo metu Aplinkos apsaugos agentūra pristatė Klaipėdos miesto aplinkos stebėsenos ir kokybės gerinimo sistemą.

SIŪLOMA NAUJA KLAIPĖDOS UOSTO VIZIJA

Aplinkos apsaugos agentūra vakar oficialiai kreipėsi į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją su pasiūlymu inicijuoti naują Klaipėdos uosto viziją „Klaipėdos uostas – Žaliasis uostas“, kviečiant prisidėti prie būtinų į aplinkosaugą nukreiptų permainų įgyvendinimo.

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA KLAIPĖDOJE PRISTATĖ „ŽALIOJO UOSTO“ IDĖJĄ

Šiandien Klaipėdoje vykusio Europos Komisijos nario, atsakingo už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę, Virginijaus Sinkevičiaus ir Aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos susitikimo su valstybinio jūrų uosto vadovais metu pristatyta Aplinkos apsaugos agentūros parengta tvaraus uosto koncepcija „Klaipėdos uostas – Žaliasis uostas“.