Oro monitoringo duomenys

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Europos jūros dienos renginiuose visuomenei pristatytas MTL "Vėjūnas"

2016 m. gegužės 14 d., šeštadienį, Aplinkos apsaugos agentūros mokslinių tyrimų laivas "Vėjūnas" buvo pristatytas visuomenei, dalyvavo Europos jūros dienos ir "Klaipėdos laivų paradas 2016" renginiuose. Šventės organizatoriai laivą nominavo ir apdovanojo kaip sėkmingą debiutą, dalyvaujant šventės renginiuose.

2016 m. gegužės 12-13 d. Vilniuje vyks 26 Europos aplinkos agentūrų tinklo plenarinis posėdis

Europos aplinkos agentūrų tinklas  yra neoficiali grupė sudaryta iš Europos aplinkos apsaugos agentūrų ir panašių įstaigų, kurioms deleguota valstybės funkcija - vykdyti monitoringą, rinkti, kaupti, vertinti ir teikti ES institucijoms aplinkosauginę informaciją ir ataskaitas, direktorių visoje Europoje. Europos aplinkos agentūrų tinklas keičiasi nuomonėmis ir patirtimi, bendrais aplinkosaugos politikos praktinio kasdienio įgyvendinimo klausimais.

Kviečiame į seminarą „Cheminių medžiagų valdymas: REACH registracija iki 2018 m., autorizacija ir poveikio scenarijai“

Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius, bendradarbiaudamas su Aplinkos ministerija, Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) ir Europos chemijos pramonės taryba (CEFIC), organizuoja nemokamą seminarą, skirtą padėti įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms, užregistruoti chemines medžiagas iki 2018 m. gegužės 31 d. bei jas supažindinti su autorizacijos procesu ir kaip teisingai parengti poveikio scenarijus.

Atnaujinta: Aplinkos apsaugos agentūra tęsia žuvų išteklių gausinimą

Užtikrinant efektyvų Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, skirtų žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti, naudojimą ir vykdant 2015-02-26 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-171 „Dėl žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose darbų organizavimo ir kontrolės“ Aplinkos apsaugos agentūra įvykdė tarptautinį viešąjį konkursą žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugoms įsigyti.

 

Registracija į seminarą "Duomenų ir ataskaitų teikimas cheminių medžiagų skyriui 2016 m."

Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius organizuoja seminarus temomis "Duomenų ir ataskaitų teikimas Cheminių medžiagų skyriui naudojant IS AIVIKS“. Seminare bus paaiškinta kaip prisijungti prie IS AIVIKS, kaip teikti ataskaitą už chemines medžiagas ir mišinius/preparatus, bei kaip teikti ataskaitą už fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozoną ardančias medžiagas.