Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Žalieji viešieji pirkimai

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Remigijus Plakys, remigijus.plakys@aaa.am.lt, tel. 8 706 68 078

SVARBU: GPAIS planiniai atnaujinimo darbai

2019 balandžio 16d. 18:00 GPAIS portalas bus išjungtas planiniams atnaujinimo darbams.

 

Planuojamas GPAIS paleidimas balandžio 18d. 12:00.

 

Susiplanuokite darbus atitinkamai. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

Naujas GPAIS pagalbos tarnybos adresas

Siekiant operatyviau reaguoti į Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemoje (GPAIS) vartotojų paklausimus, pakeistas GPAIS pagalbos tarnybos elektroninio pašto adresas pagalba@gpais.eu.


Atskiro adreso tik GPAIS klausimams naudojimas Aplinkos apsaugos agentūros (AA)A) specialistams leis greičiau identifikuoti ir atskirti paklausimus pagal AAA kuruojamas sritis ir tokiu būdu užtikrins greitesnį atsakymų parengimą.
Svarbu pažymėti, kad ankstesniu GPAIS pagalbos tarnybos adresu pagalba@aaa.am.lt jau gauti paklausimai galioja ir pakartotinai siųsti jų nereikia.


Primename, kad registravimosi GPAIS instrukcijas ir vadovus, mokymų medžiagą ir vartotojų vadovus, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie GPAIS veikimą galima rasti šiai sistemai skirtame tinklapyje. Paklausimus, susijusius su GPAIS veikimu, galima teikti el. paštu pagalba@gpais.eu.

Žemės ūkis ir vandens telkinių sveikata – kas nutiko?

Žemės ūkis tradiciškai užimdavo svarbią nišą Lietuvos ekonomikoje ir socialinėje aplinkoje. Nors šiais laikais šio sektoriaus generuojama santykinė pridėtinė vertė yra stipriai sumažėjusi (žemės ūkis, žuvininkystė, ir miškininkystė kartu sudėjus sukuria apie 3 % šalyje sukuriamos pridėtinės vertės), šis sektorius išlieka bene labiausiai pastebimu žmogaus ūkinės veiklos tipu ne miesto teritorijose - mūsų maisto aruodą reprezentuojantys ariami laukai, ganyklos vis dar užima didelę šalies teritorijos dalį. Gerai žinoma tiesa, kad vandens telkinių būklė yra procesų, vykstančių upių vandens surinkimo baseinuose, atspindys. Kaip šalies vandens telkinius veikia žemės ūkio sektoriuje vykdoma veikla ir kokios to poveikio kitimo tendencijos? Plačiau...

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 19-1, 19-2, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-3 straipsniu įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 4 dalis numato, jog jeigu įrenginiui (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatuoti iki 2014 m. liepos 1 d. buvo išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą (toliau – TIPK 2 priedo leidimai), per ketverius metus, t.y. iki 2022 metų, šis leidimas turi būti pakeistas į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus atitinkančiu taršos leidimu, turinčiu atitinkamas specialiąsias dalis.