Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

TIPK ir Taršos leidimai

 
 

AGENTŪRA ĮRENGĖ PIRMĄJĄ ŠALYJE MODERNIĄ ŽUVŲ STEBĖJIMO ĮRANGĄ

Spalio 22 d. Aplinkos apsaugos agentūros bei kitų aplinkosaugos institucijų darbuotojai vyko iš arti apžiūrėti vieną naujausių Agentūros įgyvendintų projektų – pirmąją Lietuvoje modernią žuvų stebėjimo ir skaičiavimo įrangą.

KEIČIASI BALTIJOS JŪROS BŪKLĖS VERTINIMAS IR STEBĖSENA

Aplinkos apsaugos agentūra peržiūrėjo ir Europos Komisijai pateikė atnaujintą Baltijos jūros aplinkos monitoringo programą, parengtą pagal ES Jūrų strategijos pagrindų direktyvos (toliau – Jūrų direktyva, JSPD) reikalavimus. Iki šių metų spalio 15 d. tai padaryti buvo įpareigotos visos ES šalys, įskaitant ir Lietuvą. Šiuo monitoringo programos atnaujinimu siekiama įgyvendinti pagrindinį direktyvos tikslą – pagerinti jūros būklę.

PARENGTAS INFORMACINIS LEIDINYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ

Aplinkos ministerija parengė išsamų informacinį leidinį apie poveikio aplinkai vertinimą (PAV). Plačiajai visuomenei skirtas elektroninis leidinys aiškiai ir suprantamai supažindina apie tai, kaip visuomenė gali dalyvauti PAV ir atrankos dėl PAV procesuose.

 

LAIKINAS GPAIS VEIKLOS SUTRIKIMAS PAŠALINTAS

2020-10-15 dėl fiksuojamų sistemos veikimo sutrikimų laikinai neveikė GPAIS (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema). Sistema neveikė nuo maždaug 10 val. iki 18 val.

 

AGENTŪRA KVIEČIA TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL POTVYNIŲ GRĖSMĖS IR RIZIKOS ŽEMĖLAPIŲ ATNAUJINIMO

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, jog šiuo metu vyksta vienas iš Potvynių direktyvos įgyvendinimo etapų – potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių atnaujinimas. Siekiant gauti kuo daugiau tikslių duomenų apie naujausius reljefo pasikeitimus užliejamose teritorijose, itin svarbus aktyvus gyventojų įsitraukimas, todėl Agentūra kviečia visuomenę teikti pastabas ir pasiūlymus dėl žemėlapių atnaujinimo.