Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

TIPK ir Taršos leidimai

 
 

PARENGTAS INFORMACINIS LEIDINYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ

Aplinkos ministerija parengė išsamų informacinį leidinį apie poveikio aplinkai vertinimą (PAV). Plačiajai visuomenei skirtas elektroninis leidinys aiškiai ir suprantamai supažindina apie tai, kaip visuomenė gali dalyvauti PAV ir atrankos dėl PAV procesuose.

 

LAIKINAS GPAIS VEIKLOS SUTRIKIMAS PAŠALINTAS

2020-10-15 dėl fiksuojamų sistemos veikimo sutrikimų laikinai neveikė GPAIS (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema). Sistema neveikė nuo maždaug 10 val. iki 18 val.

 

AGENTŪRA KVIEČIA TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL POTVYNIŲ GRĖSMĖS IR RIZIKOS ŽEMĖLAPIŲ ATNAUJINIMO

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, jog šiuo metu vyksta vienas iš Potvynių direktyvos įgyvendinimo etapų – potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių atnaujinimas. Siekiant gauti kuo daugiau tikslių duomenų apie naujausius reljefo pasikeitimus užliejamose teritorijose, itin svarbus aktyvus gyventojų įsitraukimas, todėl Agentūra kviečia visuomenę teikti pastabas ir pasiūlymus dėl žemėlapių atnaujinimo.

DĖL SITUACIJOS GARDINO AZOTO GAMYKLOJE „GRODNO AZOT“

Pasirodžius pranešimams apie galimai įvykusią avarinę situaciją Baltarusijos azoto gamykloje „Grodno Azot“, Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad įvertinus teršalų sklaidą matuojančio modelio rezultatus ir oro kokybės tyrimų stočių (OKT) duomenis, Lietuvoje padidėjęs oro užterštumas neužfiksuotas.

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATMETĖ AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PARAIŠKĄ DĖL TIPK LEIDIMO PAKEITIMO

Aplinkos apsaugos agentūra spalio 8 dieną atmetė bendrovės AB „Grigeo Klaipėda“ pateiktą paraišką dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo pakeitimo. Šis sprendimas buvo priimtas išanalizavus paraiškoje pateiktą informaciją, atsižvelgus į visų procese dalyvaujančių subjektų pateiktas pastabas bei įvertinus visas aplinkybes.