Oro monitoringo duomenys

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Aplinkos oro kokybė 2014 m. spalio paskutinėmis dienomis

Atliekant tyrimus pastebėta, kad miestuose oro užterštumas padidėja įsivyravus sausiems ramiems orams. Dažniau tai pastebima šaltuoju metų laiku, kai prie įprastinių taršos šaltinių - transporto, pramonės ir energetikos įmonių keliamos taršos prisideda individualių namų šildymo įrenginių išmetami teršalai. Paprastai pirmiausia išauga kietųjų dalelių (dalelės iki 10 mikronų aerodinaminio skersmens - KD10) koncentracija.

Pradedamas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų potvynių rizikos valdymo plano strateginių pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

Plano rengimo organizatorius (atsakinga institucija) – Aplinkos apsaugos agentūra prie LR aplinkos ministerijos (Upių baseinų valdymo skyrius), A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, faks. (8) 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, adresas Internete: http://gamta.lt; SPAV konsultantas – Aplinkos apsaugos politikos centras (A. Juozapavičiaus g. 6/2 (D), LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 272 71 52, faks. (8 5) 272 89 61, el. paštas: aapc@aapc.lt, adresas Internete: http://aapc.lt).

 

Projekto "GMES žemės dangos monitoringas 2011 – 2013 m." rezultatų pristatymas

Aplinkos apsaugos agentūra šiemet baigė trečiąjį žemės dangos ir pokyčių vertinimą, kuris apėmė 2006-2013 metų laikotarpį. Prieš tai vertinimas buvo atliekamas 1996-2000 bei 2000-2006 m. periodo duomenimis. Šis vertinimas buvo atliekamas vykdant Europos Sąjungos Projektą “GMES žemės dangos monitoringas 2011 – 2013 m.”, finansuojamą iš Europos Sąjungos FP7 programos dalies, skirtos Globaliam monitoringui aplinkai ir saugumui (GMES).  

Informacija apie lašišiniuose vandens telkiniuose žuvų neršto ir migracijos laikotarpį

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet lašišinės žuvys iš jūros plaukia į mūsų upes neršti, kurios norėdamos pasiekti savo nerštavietes upių aukštupiuose turi įveikti ne vieną kliūtį. Šiais metais lašišiniuose vandens telkiniuose lašišų ir šlakių rudeninė migracija prasidėjo anksčiau nei įprastai ankstesniais metais (teoriškai laikoma, kad nuo spalio 1 d.).