Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

APŽVALGA: ORO KOKYBĖ DIDŽIUOSIUOSE LIETUVOS MIESTUOSE KARANTINO METU

Daugelyje pasaulio šalių prasidėjus Covid-19 pandemijai ir šalims įvedus griežtus kasdienio gyvenimo apribojimus, siekiant sustabdyti viruso plitimą, stebimas oro taršos sumažėjimas. Lietuvoje prasidėjus karantinui ir sulėtėjus gyvenimui, miestuose taip pat fiksuojama pagerėjusi oro kokybė.

AGENTŪRA ATLIEKA KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTO TARŠOS TYRIMĄ

Šiandien Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu, pradėjo Klaipėdos jūrų uosto taršos kompleksinį tyrimą. Šių tyrimų tikslas – išanalizuoti ant paviršių nusėdančių kietųjų dalelių kiekius, sudėtį ir teršalų galimą kilmę, siekiant įvertinti Klaipėdos jūrų uosto teritorijoje išsiskiriančių teršalų sklaidą ir įtaką oro kokybei.

ĮVYKUS SPROGIMUI ORION GLOBAL PET GAMYKLOJE, ATLIKTI APLINKOS ORO TYRIMAI

Gegužės 22 d. buvo gautas pranešimas, jog įmonėje „Orion Global Pet“ įvyko sprogimas. Kartu su Aplinkos apsaugos departamento pareigūnais nuvykę į įvykio vietą Aplinkos apsaugos agentūros specialistai paėmė aplinkos oro mėginius lakiųjų organinių junginių koncentracijai nustatyti.

PARENGTI REIKALAVIMAI ĮMONĖMS BIRIŲ KIETŲJŲ MEDŽIAGŲ DULKĖTUMUI MAŽINTI

Aplinkos ministerija parengė minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant birias kietąsias medžiagas projektą.

PFAS – AMŽINOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS

Neabejotinai kiekvienas iš mūsų esame susidūrę su perfluoralkilintomis ir polifluoralkilintomis medžiagomis  (PFAS). Jos yra naudojamos daugelyje plataus kasdienio vartojimo gaminiuose, suteikdamos jiems įvairių naudingų savybių, dėl ko mūsų buitis tampa lengvesnė ir paprastesnė. Tačiau PFAS yra itin patvarios medžiagos, kurios kaupiasi aplinkoje, o kai kurios iš jų – ir mūsų organizmuose. Dėl tokių savo ypatybių PFAS dažnai vadinamos amžinomis cheminėmis medžiagomis.