Oro kokybė šiandien

(Spauskite čia)

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

KVIEČIAME PERKANČIĄSIAS ORGANIZACIJAS Į SEMINARUS ŽALIŲJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KLAUSIMAIS

Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. D1-840 „Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2016–2020 metų priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2016–2020 metų priemonių 1.2 priemonę „Organizuoti perkančiosioms organizacijos, tiekėjams mokymus – seminarus žaliųjų pirkimų klausimais“, numato vykdyti mokymus Žaliųjų viešųjų pirkimų klausimais.

Atnaujinta: Aplinkos apsaugos agentūra tęsia žuvų išteklių gausinimą

Užtikrinant efektyvų Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, skirtų žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti, naudojimą ir vykdant 2015-02-26 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-171 „Dėl žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose darbų organizavimo ir kontrolės“ Aplinkos apsaugos agentūra įvykdė tarptautinį viešąjį konkursą žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugoms įsigyti.