Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

SAUGESNIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KONFERENCIJA

2020 m. birželio 2 d. 9:00 val. kviečiame prisijungti prie Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamos nemokamos internetinės konferencijos, kur sužinosite, kodėl saugesnės cheminės medžiagos yra tokios svarbios žiedinei ekonomikai ir kodėl turime žinoti apie susirūpinimą keliančias chemines medžiagas gaminiuose.

APŽVALGA: ORO KOKYBĖ DIDŽIUOSIUOSE LIETUVOS MIESTUOSE KARANTINO METU

Daugelyje pasaulio šalių prasidėjus Covid-19 pandemijai ir šalims įvedus griežtus kasdienio gyvenimo apribojimus, siekiant sustabdyti viruso plitimą, stebimas oro taršos sumažėjimas. Lietuvoje prasidėjus karantinui ir sulėtėjus gyvenimui, miestuose taip pat fiksuojama pagerėjusi oro kokybė.

AGENTŪRA ATLIEKA KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTO TARŠOS TYRIMĄ

Šiandien Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu, pradėjo Klaipėdos jūrų uosto taršos kompleksinį tyrimą. Šių tyrimų tikslas – išanalizuoti ant paviršių nusėdančių kietųjų dalelių kiekius, sudėtį ir teršalų galimą kilmę, siekiant įvertinti Klaipėdos jūrų uosto teritorijoje išsiskiriančių teršalų sklaidą ir įtaką oro kokybei.

ĮVYKUS SPROGIMUI ORION GLOBAL PET GAMYKLOJE, ATLIKTI APLINKOS ORO TYRIMAI

Gegužės 22 d. buvo gautas pranešimas, jog įmonėje „Orion Global Pet“ įvyko sprogimas. Kartu su Aplinkos apsaugos departamento pareigūnais nuvykę į įvykio vietą Aplinkos apsaugos agentūros specialistai paėmė aplinkos oro mėginius lakiųjų organinių junginių koncentracijai nustatyti.

PARENGTI REIKALAVIMAI ĮMONĖMS BIRIŲ KIETŲJŲ MEDŽIAGŲ DULKĖTUMUI MAŽINTI

Aplinkos ministerija parengė minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant birias kietąsias medžiagas projektą.