Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

ĮMONIŲ DĖMESIUI: ĮSIGALIOJO NAUJA CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR CHEMINIŲ MIŠINIŲ ĮSTATYMO REDAKCIJA

Atkreipiame dėmesį, kad nuo vasario 8 d. įsigaliojo nauja Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymo redakcija.

 

BIOLOGINĖ BALTIJOS JŪROS BŪKLĖ: NEVIETINIŲ RŪŠIŲ PAPLITIMAS

Aplinkos apsaugos agentūra, kartu su moksliniais ekspertais, atliko išsamų Baltijos jūros aplinkos būklės vertinimą, kuriame analizuotas 2012-2017 metų laikotarpis. Atliktas vertinimas apima hidrologinių sąlygų (vandens temperatūros, druskingumo) apžvalgą, taršą maistingosiomis medžiagomis ir eutrofikacijos pokyčius, cheminių teršalų koncentracijas, žuvų išteklių būklę ir žvejybos poveikį rūšims ir buveinėms, žiemojančių paukščių ir jūrinių žinduolių populiacijas, invazinių rūšių paplitimą ir kitus svarbius rodiklius.

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į NEMOKAMĄ INTERNETINĮ SEMINARĄ „SCIP DUOMENŲ BAZĖ – KAIP PASIRUOŠTI“

Nuo 2021 m. sausio 5 d. įmonės, tiekiančios į ES rinką gaminį, kuriame yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga, o jos koncentracija gaminyje didesnė nei 0,1 proc. gaminio masės, privalės pateikti pranešimą į SCIP duomenų bazę. SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects Products) duomenų bazė – tai susirūpinimą keliančių medžiagų esančių, gaminiuose ar sudėtiniuose produktuose, duomenų bazė. Jos tikslas – skatinti labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų pakeitimą saugesnėmis alternatyvomis ir perėjimą prie žiedinės ekonomikos.

ŽIEDINĖS EKONOMIKOS LINK – PASINAUDOKITE GALIMYBE TESTUOTI SCIP DUOMENŲ BAZĘ

Jeigu esate įmonė, tiekianti gaminius į Europos Sąjungos rinką, išsiaiškinkite, ar Jums nuo 2021 m. sausio 5 d. bus taikomas teisinis įpareigojimas teikti pranešimą į Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) SCIP duomenų bazę. Pranešimą privalės teikti tos įmonės, kurių gaminiuose, tiekiamuose į ES rinką, yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga, o jos koncentracija gaminyje didesnė nei 0,1 % gaminio masės.

KLAIPĖDOJE SURENGTAS SEMINARAS APIE BALTIJOS JŪROS BŪKLĘ

Vasario 18 d., antradienį, Aplinkos apsaugos agentūra organizavo seminarą  „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymas: galutinis atnaujintas būklės vertinimas“, kuris vyko Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute. Seminaras skirtas pristatyti ir su visuomene bei suinteresuotomis institucijomis aptarti gautus tyrimų rezultatus apie cheminę taršą Lietuvos jūrinėje aplinkoje ir biotoje, maistmedžiagių prietaką ir eutrofikacijos reiškinius Lietuvos jūrinėje teritorijoje, paplūdimius ir jūrą teršiančias šiukšles, pastebėtas nevietines rūšis, povandeninio triukšmo poveikį, žvejybos poveikį bioįvairovei, žuvų išteklių būklę.