Pirmasis puslapis > Naujienos

 

Naujienos

 

2018-12-07

SVARBU: Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) naudotojams

 

2018-10-05

Žemės ūkis ir vandens telkinių sveikata – kas nutiko?

 

2018-09-10

Daugiau ariamos žemės – daugiau nitratų upėse?

 

2018-08-08

Pradedamos taikyti invazinių svetimų rūšių valdymo priemonės

 

2018-06-29

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

 

2018-06-29

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

 

2018-06-26

Informacija apie žuvų neršto pabaigą Kauno HE tvenkinyje

 

2018-06-25

Dėl Lietuvos miškų gaisringumo

 

2018-05-14

PRADEDAMAS NAUJAS 2018-2019 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONAS

 

2018-05-02

Kvietimas dalyvauti žuvų įveisimo paslaugų viešųjų pirkimų konkursuose

 

2018-03-30

Patikslintas žuvų neršto ir migracijos laikotarpis Kauno HE tvenkinyje

 

2018-03-01

Svarbi informacija dėl GPAIS suvestų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir Taršos leidimų duomenų tikslinimo

 

2018-03-01

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių pakeitimai

 

2017-12-27

Tarša į Baltijos jūrą auga – tolstame nuo vandensaugos tikslų

 

2017-12-21

Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos

 

2017-12-21

Nuotekų dumblo kokybės apskaitos ataskaitos

 

2017-11-03

Aplinkos apsaugos agentūra 2017 metais tęsia žuvų išteklių gausinimą

 

2017-07-13

Holistinis Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimas

 

2017-06-29

Dėl prekybos laukiniais gyvūnais

 

2017-02-27

Nuo 2018 m. griežtinami reikalavimai įmonėms, turinčioms teisę išrašyti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus

 

2016-05-06

Kviečiame į seminarą „Cheminių medžiagų valdymas: REACH registracija iki 2018 m., autorizacija ir poveikio scenarijai“

 

2016-01-12

Dėl VšĮ "Gamtos ateitis" pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos

 

2015-10-14

Parengta Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimo priemonių programa

 

2015-09-29

Dėl asociacijos "EEPA" elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijų

 

2015-06-17

Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro

 

2015-05-25

Atnaujinant upių baseinų rajonų valdymo planus laukiama ir visuomenės balso

 

2015-05-15

Kviečiame komentuoti ir teikti pasiūlymus atnaujintiems upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektams

 

2013-08-07

Rūšiuojamojo surinkimo būdu surenkamų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų klasifikavimas

 

2012-01-02

Atliekų tvarkytojai

 

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Inita Gražulevičienė

Žalieji viešieji pirkimai

 

2018-10-08

Žemės ūkis ir vandens telkinių sveikata – kas nutiko?

 

2018-07-09

Dėl administratoriaus priskyrimo IS AIVIKS

 

2018-07-02

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

 

2018-06-26

Informacija apie žuvų neršto pabaigą Kauno HE tvenkinyje

 

2018-03-01

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių pakeitimai

 

2018-03-01

Svarbi informacija dėl GPAIS suvestų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir Taršos leidimų duomenų tikslinimo

 

2017-10-31

Aplinkos apsaugos agentūra 2017 metais tęsia žuvų išteklių gausinimą

 

2017-06-29

Dėl prekybos laukiniais gyvūnais

 

2017-02-15

Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos (angl. CAP) ateityje

 

2013-12-09

Leidinys "Aplinkos būklė 2012. Tik faktai"

 

2013-11-25

Seminaras „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą AIVIKS“

 

2013-10-15

Knygos “Baltijos jūros aplinkos būklė” pristatymas

 

2012-11-07

Leidinys "Aplinkos būklė 2011. Tik faktai"

 

2010-09-20

Aplinkos informacinė sistema (AIVIKS). Nuo nacionalinės link europinės sistemos (NAIS – SEIS).

 

2009-10-30

Agentūros informacinis filmas

 

2009-02-13

Leidinys „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“

 

2018-07-05

Informacija dėl taršos leidimų viešinimo

 

2018-05-02

Aplinkosaugos vadybos sistema Aplinkos apsaugos agentūroje

 

2018-01-16

Parengti žemėlapiai priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ įgyvendinimui

 

2015-09-23

Informacija apie valstybės rinkliavos dydžius už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą/pakeitimą bei mokėjimo tvarką

 

2010-03-18

Aplinkosaugos vadybos sistemos – indikatorius žaliesiems pirkimams

 

[bevardis]

 

2017-04-27

Kokybės vadybos politika ir tikslai iki 2017-04-26