Pirmasis puslapis > Naujienos

 

Naujienos

 

2019-10-10

ASTRAVO GRĖSMĖS: AR ESAME PASIRENGĘ ELEKTRINĖS ATIDARYMUI

 

2019-10-03

PARENGTA BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO TARPINĖ ATASKAITA

 

2019-10-01

AGENTŪRA DALINASI PATIRTIMI ATLIEKAMŲ TYRIMŲ SRITYJE

 

2019-09-27

AGENTŪROS EKSPERTAS DALYVAUJA TARPTAUTINIO SPECIALISTŲ TINKLO SUSITIKIME

 

2019-09-20

VIZITAS Į APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS LABORATORIJĄ

 

2019-09-20

AGENTŪROS EKSPERTAI DALYVAUJA KURIANT SAUGESNĘ ES APLINKĄ

 

2019-09-10

JT EKSPERTAI PALANKIAI ĮVERTINO LIETUVOS NACIONALINĘ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APSKAITOS ATASKAITĄ

 

2019-09-09

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ 2019: APLINKOSAUGININKAI SIEKS ATKREIPTI DĖMESĮ Į ORO TARŠĄ

 

2019-09-02

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ - NETRUKUS JUDĖSIME VISI KARTU!

 

2019-09-02

KAIP ŽEMĖS ŪKIS GALĖTŲ PRISIDĖTI PRIE VANDENS TELKINIŲ KOKYBĖS GERINIMO?

 

2019-08-23

PARTNERYSTĖS PRADŽIA: SUSITIKIMAS SU JAV APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS ATSTOVU

 

2019-08-20

MOKSLEIVIAI TAPO APLINKOS STEBĖTOJAIS

 

2019-08-19

PLŪDURIUOJANČIOS SALOS: GAMTOS ĮKVĖPTOS PRIEMONĖS VANDENS KOKYBEI GERINTI

 

2019-08-05

KVIEČIA TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PARENGTO ATVIRŲ DUOMENŲ RINKINIŲ SĄRAŠO

 

2019-07-25

VIZUALINĖ TARŠA. KODĖL APIE TAI REIKIA NE TIK KALBĖTI?

 

2019-07-16

KURIAMA NAUJA BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO SISTEMA

 

2019-07-09

SUSITIKIMAS SU EUROPOS KOMISIJOS IR EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS ATSTOVAIS

 

2019-07-03

EUROPOS KOMISIJAI PATEIKTA ORO TARŠOS POVEIKIO EKOSISTEMOMS RODIKLIŲ ATASKAITA

 

2019-07-01

KOKIA ORO KOKYBĖ ŠIANDIEN?

 

2019-06-20

RADIACINIO FONO LYGIS LIETUVOJE

 

2019-06-12

DISKUSIJA APIE PRIEMONES MAŽINANČIAS ŽEMĖS ŪKIO POVEIKĮ APLINKAI

 

2019-06-10

MAŽŲJŲ APLINKOS STEBĖTOJŲ VIZITAS TYRIMŲ LABORATORIJOJE

 

2019-06-05

PASAULINĘ APLINKOS DIENĄ - DĖMESYS ORO TARŠAI

 

2019-05-15

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA DALYVAUJA KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADE

 

2019-05-14

PRADEDAMAS 2019-2020 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONAS

 

2019-03-29

Pasikeitė melioracijos reikmėms sureguliuotų upių tvarkymo reikalavimai

 

2019-03-14

Dėl ataskaitų teikimo termino pratęsimo

 

2019-02-07

SVARBU: dėl esamų sutrikimų ir pranešimų pagalba@gpais.eu

 

2019-01-14

Registracija į seminarą „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą AIVIKS“

 

2019-01-14

Ūkio subjektams, teikiantiems vandens naudojimo apskaitos ir nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas

 

2019-01-10

Naujas GPAIS pagalbos tarnybos adresas

 

2018-12-07

SVARBU: Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) naudotojams

 

2018-10-08

Žemės ūkis ir vandens telkinių sveikata – kas nutiko?

 

2018-10-05

Žemės ūkis ir vandens telkinių sveikata – kas nutiko?

 

2018-09-10

Daugiau ariamos žemės – daugiau nitratų upėse?

 

2018-08-08

Pradedamos taikyti invazinių svetimų rūšių valdymo priemonės

 

2018-07-02

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

 

2018-06-29

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

 

2018-06-29

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

 

2018-06-26

Informacija apie žuvų neršto pabaigą Kauno HE tvenkinyje

 

2018-06-26

Informacija apie žuvų neršto pabaigą Kauno HE tvenkinyje

 

2018-05-14

PRADEDAMAS NAUJAS 2018-2019 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONAS

 

2018-05-02

Kvietimas dalyvauti žuvų įveisimo paslaugų viešųjų pirkimų konkursuose

 

2018-03-30

Patikslintas žuvų neršto ir migracijos laikotarpis Kauno HE tvenkinyje

 

2018-03-01

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių pakeitimai

 

2018-03-01

Svarbi informacija dėl GPAIS suvestų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir Taršos leidimų duomenų tikslinimo

 

2018-03-01

Svarbi informacija dėl GPAIS suvestų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir Taršos leidimų duomenų tikslinimo

 

2018-03-01

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių pakeitimai

 

2017-12-27

Tarša į Baltijos jūrą auga – tolstame nuo vandensaugos tikslų

 

2017-12-21

Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos

 

2017-12-21

Nuotekų dumblo kokybės apskaitos ataskaitos

 

2017-11-03

Aplinkos apsaugos agentūra 2017 metais tęsia žuvų išteklių gausinimą

 

2017-07-13

Holistinis Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimas

 

2017-06-29

Dėl prekybos laukiniais gyvūnais

 

2017-02-27

Nuo 2018 m. griežtinami reikalavimai įmonėms, turinčioms teisę išrašyti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus

 

2017-02-15

Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos (angl. CAP) ateityje

 

2016-05-06

Kviečiame į seminarą „Cheminių medžiagų valdymas: REACH registracija iki 2018 m., autorizacija ir poveikio scenarijai“

 

2016-01-12

Dėl VšĮ "Gamtos ateitis" pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos

 

2015-09-29

Dėl asociacijos "EEPA" elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijų

 

2015-09-23

Informacija apie valstybės rinkliavos dydžius už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą/pakeitimą bei mokėjimo tvarką

 

2015-06-17

Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro

 

2015-05-25

Atnaujinant upių baseinų rajonų valdymo planus laukiama ir visuomenės balso

 

2015-05-15

Kviečiame komentuoti ir teikti pasiūlymus atnaujintiems upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektams

 

2013-12-09

Leidinys "Aplinkos būklė 2012. Tik faktai"

 

2013-11-25

Seminaras „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą AIVIKS“

 

2013-10-15

Knygos “Baltijos jūros aplinkos būklė” pristatymas

 

2013-08-07

Rūšiuojamojo surinkimo būdu surenkamų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų klasifikavimas

 

2012-11-07

Leidinys "Aplinkos būklė 2011. Tik faktai"

 

2012-01-02

Atliekų tvarkytojai

 

2010-09-20

Aplinkos informacinė sistema (AIVIKS). Nuo nacionalinės link europinės sistemos (NAIS – SEIS).

 

2009-10-30

Agentūros informacinis filmas

 

2009-02-13

Leidinys „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“

 

2018-05-02

Aplinkosaugos vadybos sistema Aplinkos apsaugos agentūroje

 

2010-03-18

Aplinkosaugos vadybos sistemos – indikatorius žaliesiems pirkimams

 

2019 - 01 - 09

Tirpiklius naudojantys įrenginiai

 

2019-07-03

EUROPOS KOMISIJAI PATEIKTA ORO TARŠOS POVEIKIO EKOSISTEMOMS RODIKLIŲ ATASKAITA

 

2019-05-13

SEMINARAS APIE CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMĄ IR ATSAKINGUMĄ

 

2019-01-24

Kandidatinis SVHC sąrašas papildytas naujomis cheminėmis medžiagomis

 

2018-01-16

Parengti žemėlapiai priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ įgyvendinimui

 

[bevardis]

 

2017-04-27

Kokybės vadybos politika ir tikslai iki 2017-04-26