Pirmasis puslapis > Naujienos

 

Naujienos

 

2018-03-01

Svarbi informacija dėl GPAIS suvestų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir Taršos leidimų duomenų tikslinimo

 

2018-03-01

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių pakeitimai

 

2018-02-09

Kvietimas dalyvauti žuvų įveisimo paslaugų viešųjų pirkimų konkursuose

 

2018-02-08

[bevardis]

 

2017-12-28

Informacija apie nuotekų dumblo kokybės 2017 m. apskaitos žurnalo duomenų teikimą

 

2017-12-28

Informacija apie vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas

 

2017-12-27

Tarša į Baltijos jūrą auga – tolstame nuo vandensaugos tikslų

 

2017-12-21

Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos

 

2017-12-21

Nuotekų dumblo kokybės apskaitos ataskaitos

 

2017-11-03

Aplinkos apsaugos agentūra 2017 metais tęsia žuvų išteklių gausinimą

 

2017-10-23

Cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai buvo mokomi registruoti chemines medžiagas

 

2017-09-26

Rūšiuojamojo surinkimo būdu surenkamų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų klasifikavimas

 

2017-07-13

Holistinis Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimas

 

2017-06-29

Dėl prekybos laukiniais gyvūnais

 

2017-04-27

Kokybės vadybos politika ir tikslai iki 2017-04-26

 

2017-02-27

Nuo 2018 m. griežtinami reikalavimai įmonėms, turinčioms teisę išrašyti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus

 

2016-10-12

Inspektoriai ir REACH pagalbos tarnybų nariai gilino savo žinias apie išplėstinius saugos duomenų lapus Helsinkyje

 

2016-05-06

Kviečiame į seminarą „Cheminių medžiagų valdymas: REACH registracija iki 2018 m., autorizacija ir poveikio scenarijai“

 

2016-01-21

Registracija į seminarą "Duomenų ir ataskaitų teikimas cheminių medžiagų skyriui 2016 m."

 

2016-01-12

Dėl VšĮ "Gamtos ateitis" pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos

 

2015-10-14

Parengta Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimo priemonių programa

 

2015-09-29

Dėl asociacijos "EEPA" elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijų

 

2015-06-17

Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro

 

2015-05-25

Atnaujinant upių baseinų rajonų valdymo planus laukiama ir visuomenės balso

 

2015-05-15

Kviečiame komentuoti ir teikti pasiūlymus atnaujintiems upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektams

 

2015-04-09

Kviečiame į seminarą "REACH 2018 ir mišinių klasifikavimas pagal CLP reglamentą"

 

2013-08-07

Rūšiuojamojo surinkimo būdu surenkamų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų klasifikavimas

 

2012-05-03

Už neteisėtą atliekų gabenimą skirta įkalinimo bausmė

 

2012-05-03

2012 m. birželio 12 d., Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su Baltijos aplinkos forumu, organizuoja seminarą „Aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymas atliekant transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą“

 

2012-05-02

2012 m. gegužės 15 d. Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su Baltijos aplinkos forumu (BEF), organizuoja mokymus (praktinį seminarą) „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) reikalavimus“

 

2012-04-16

Deganti pernykštė žolė sukelia daug problemų

 

2012-03-14

Europa privalo efektyviau naudoti vandens išteklius

 

2012-02-27

Informacija pakuočių gamintojams ir (ar) importuotojams dėl į vidaus rinką išleistų pakuočių ataskaitų už 2011 metus

 

2012-02-10

Jaunimo video įrašų konkursas – pasidalink savo vizija apie tvarią ateitį ir laimėk piniginius prizus

 

2012-01-02

Įmonės "K2LT" krematoriumui išduota Kremavimo veiklos licencija

 

2012-01-02

Atliekų tvarkytojai

 

2011-12-12

Gruodžio 1 dieną Jūrinių tyrimų departamentas kartu su VŠį „Grunto valymo technologijos“ organizavo konferenciją tanklaivio „Globe Assimi“ avarijos trisdešimtmečiui paminėti

 

2011-10-27

Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 25 d. sprendimu priteisė iš AB „Orlen Lietuva“ 6 791 421,438 Lt už padarytą žalą aplinkai

 

2011-10-03

Jūrinių tyrimų departamente vyko piešinių, eileraščių ir miniatiūrų konkurso tema "Jūra - gyvybės lopšys" vaikų nugalėtojų Padėkos raštų įteikimo šventė

 

2011-09-28

Rugsėjo 21-23 d. Astanoje, Kazachstane vyko septinta ministrų konferencija „Aplinka Europai“

 

2011-09-21

Rastas nelegalus prisijungimas prie naftotiekio

 

2011-09-02

UAB "Gudakiemis" kiaulių komplekse įvyko avarija

 

2011-08-31

Piešinių, eilėraščių ir miniatiūrų konkursas tema - "Jūra - gyvybės lopšys"

 

2011-08-16

Dėl Neries upės vandens spalvos pokyčių tyrimų rezultatų

 

2011-08-12

Dėl Neries vandens spalvos pokyčių

 

2011-07-15

Leidinys "Aplinkos būklė 2010. Tik faktai"

 

2011-06-17

Dėl Lomenos upės vandens kokybės stabilizuojant Kaišiadorių nuotekų valyklos darbą

 

2011-06-10

Gaisras Aukštumalos durpyne Šilutės rajone (atnaujinta 2011 06 10)

 

2011-06-09

Užteršta Lomenos upė

 

2011-06-02

Dėl kiaulių maro Jonavos rajone

 

2011-06-01

Atliktas preliminarus potvynių rizikos įvertinimas Lietuvoje

 

2011-05-29

Dėl gaisro AB „Klaipėdos kartonas“

 

2011-05-26

Nauji žemėlapiai suteikia europiečiams galimybę pamatyti išsklaidytosios oro taršos šaltinius

 

2011-04-29

Medžiotojai buvo drausmingesni

 

2011-03-28

Aerozolinių radionuklidų tūrinis aktyvumas 2011 metų kovo mėn. (atnaujinta 2011 04 04)

 

2011-03-25

Negyvos žuvys Smiltynėje

 

2011-03-14

Duomenys apie radiacijos lygį visuomenei skelbiami kas dvidešimt minučių

 

2011-03-14

AAA Jūrinių tyrimų departamentas skelbia konkursus aplinkosaugai svarbioms dienoms pažymėti

 

2011-03-12

Dėl avarijos Japonijos Fukushimos atominėje elektrinėje

 

2011-02-21

2011 - ieji tarptautiniai Miškų Metai

 

2010-12-21

Europos Komisijos Statistikos Tarnyba (EUROSTAT) pristato leidinį: „Europos aplinkos statistika ir sąskaitos“

 

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Inita Gražulevičienė

Žalieji viešieji pirkimai

 

2018-03-01

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių pakeitimai

 

2018-03-01

Svarbi informacija dėl GPAIS suvestų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir Taršos leidimų duomenų tikslinimo

 

2017-12-27

Tarša į Baltijos jūrą auga – tolstame nuo vandensaugos tikslų

 

2017-10-31

Aplinkos apsaugos agentūra 2017 metais tęsia žuvų išteklių gausinimą

 

2017-02-15

Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos (angl. CAP) ateityje

 

2017-01-10

Apie oro kokybę miestuose 2017 m. sausio 10 dieną

 

2016-12-16

ES Baltijos jūros regiono strategijos seminaras

 

2016-11-22

VALSTYBINIAI VANDENS TELKINIAI PRATURTINTI ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ ŽUVIMIS

 

2016-11-16

KVIEČIAME PERKANČIĄSIAS ORGANIZACIJAS Į SEMINARUS ŽALIŲJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KLAUSIMAIS

 

2016-10-21

Atnaujinta: Aplinkos apsaugos agentūra tęsia žuvų išteklių gausinimą

 

2016-08-05

Dėl registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade

 

2016-05-17

Europos jūros dienos renginiuose visuomenei pristatytas MTL "Vėjūnas"

 

2016-05-10

2016 m. gegužės 12-13 d. Vilniuje vyks 26 Europos aplinkos agentūrų tinklo plenarinis posėdis

 

2016-01-19

Kuršių marių ledo storio matavimai 2016 m. sausio mėn.

 

2015-12-30

Leidinys "Aplinkos būklė 2014. Tik faktai"

 

2015-10-15

Ne medžioklės termino metu iš gamtos paimti trys vilkai

 

2015-09-08

Informacija apie ne medžioklės termino metu iš gamtos paimtą vilką

 

2015-08-27

Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje

 

2015-06-04

Dėl informacijos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo rengimo

 

2015-06-02

Tarptautinė konferencija - Europos aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2015

 

2015-03-03

Kviečiame dalyvauti seminaruose potvynių rizikos valdymo plano projekto pristatymui

 

2015-02-23

Kviečiame susipažinti su atnaujintu potvynių rizikos valdymo plano projektu

 

2015-02-05

Pradedamas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

 

2014-12-22

Kviečiame aktyviai dalyvauti komentuojant ir teikiant pasiūlymus upių baseinų rajonų valdymo planų projektams

 

2014-05-09

Apie naujas LR upių ežerų ir tvenkinių kadastro e-paslaugas

 

2014-04-09

Pristatytas leidinys - “Lietuvos gamtinė aplinka: būklė, procesai ir raida”

 

2014-03-12

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Bendruoju pagalbos centru

 

2014-03-07

Kviečiame dalyvauti potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo seminaruose Vilniuje ir Šilutėje

 

2014-03-06

Pranešimas apie konkurso būdu skirtas stintų žvejybos kvotas 2014-2016 m. Nemuno žemupyje ir žvejybos įrankių kvotas Kuršių mariose 2014 m.

 

2014-03-04

Aplinkos apsaugos agentūra praneša: Nedegink žolės, saugok gamtą ir save!

 

2014-02-07

Dėl 2014 m. žvejybos kvotų Kuršių mariose skyrimo konkurso

 

2014-01-29

Kuršių marių ledo storio matavimai

 

2014-01-23

Mokslinio pranešimo pristatymas AAA Jūrinių tyrimų departamente apie dugno nuosėdas ir vandens storymės sąveiką Kuršių mariose

 

2014-01-21

Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje buvo rasta nauja moliuskų rūšis Rangia cuneata (G.B.Sowerby I, 1831) (Bivalvia: Mactridae)

 

2014-01-07

Dėl Aplinkos oro apsaugos, Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimo

 

2013-12-13

Pranešimas dėl 2014 m. ungurių žvejybos valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo konkurso

 

2013-12-09

Leidinys "Aplinkos būklė 2012. Tik faktai"

 

2013-12-04

Kviečiame susipažinti su parengtais potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiais

 

2013-12-04

Pažangūs miestai, keičiantys transporto sistemas, gerina miesto gyventojų gyvenimo kokybę

 

2013-12-03

Kvietimas į CHEMSEA projekto konferenciją Varšuvoje

 

2013-12-02

Kviečiame dalyvauti potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo seminaruose Kaune ir Klaipėdoje

 

2013-11-25

Seminaras „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą AIVIKS“

 

2013-11-14

Šakių rajone per sunkvežimio avariją išsiliejo pavojingos cheminės medžiagos

 

2013-10-28

Įvyko knygos “Baltijos jūros aplinkos būklė” pristatymas

 

2013-10-18

Europoje oro tarša vis dar kenkia sveikatai

 

2013-10-15

Knygos “Baltijos jūros aplinkos būklė” pristatymas

 

2013-09-16

CHEMSEA projekto pristatymas visuomenei

 

2013-09-04

ES ekologinis ženklas suteiktas naujiems produktams

 

2013-09-02

Informacija apie žuvų neršto ir migracijos laikotarpį lašišiniuose vandens telkiniuose

 

2013-07-19

CHEMSEA projekto Atvirų durų diena Klaipėdoje

 

2013-07-11

Bioenergijos gamybai reikia efektyviau naudoti gamtinius išteklius

 

2013-07-11

Kodėl vasarą Baltijos priekrantėje žydi vanduo?

 

2013-07-10

Kūrybinis konkursas „Waste•smART“

 

2013-06-13

Paminėta pasaulinio Vandenyno diena

 

2013-06-07

Projekto „Cheminio ginklo paieška ir vertinimas“ (CHEMSEA) tiriamoji ekspedicija 2013 m. balandžio 26-29 d.

 

2013-06-04

Tarptautinė pasaulinio Vandenyno diena

 

2013-05-22

Europos maudyklų vandens kokybė vis gerėja

 

2013-04-26

Mokslinė-tiriamoji ekspedicija palaidoto cheminio ginklo rajono dalyje (Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje)

 

2013-04-26

Europa privalo keistis pati, kad neatsiliktų nuo besikeičiančio klimato

 

2013-04-17

Deganti pernykštė žolė sukelia daug problemų

 

2013-04-15

Konkursas Žemės ir Baltijos jūros aplinkos apsaugos dienoms pažymėti

 

2013-04-11

Šiemet prognozuojamas didesnis potvynis nei ankstesniais metais

 

2013-04-08

Žvejų tinklų apaugimas perifitono titnagdumbliais

 

2013-03-29

Ledo būklė Kuršių mariose

 

2013-03-15

Gelbėk Baltijos jūrą ir gauk 1,5 milijardo eurų naudos per metus

 

2013-03-06

NB8 pratybos: Lietuvos institucijos dalyvaus jungtinėse Šiaurės ir Baltijos valstybių avarinės parengties pratybose

 

2013-03-01

Siekimas sumažinti išlaidas, kurias sudaro 45 milijardų eurų išleidžiamų sveikatos problemoms atsirandančioms dėl oro taršos, sukeltos sunkiasvorių krovininių transporto priemonių

 

2013-02-08

Padaryta ledo nuotrauka Kuršių mariose

 

2013-02-06

Telšiuose dega statybinių medžiagų sandėlis

 

2013-02-05

Estijos inspektorių vizitas Aplinkos apsaugos agentūroje

 

2013-01-11

2013-tieji: pradedami "Oro kokybės metai"

 

2012-11-28

Transporto priemonių tarša kelia grėsmę žmonių sveikatai daugelyje Europos šalių

 

2012-11-21

Akivaizdi klimato kaita Europoje: būtina imtis skubių prisitaikymo veiksmų

 

2012-11-07

Leidinys "Aplinkos būklė 2011. Tik faktai"

 

2012-11-07

Europos aplinkos agentūra išleido ataskaitą " Atliekų pervežimai ES viduje ir už jos ribų"

 

2012-10-22

Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai 2011 metais: daugiau šalių pasirengusių įgyvendinti Kioto tikslus, išmetimai sumažėjo 2,5 proc.

 

2012-09-26

Daugeliui europiečių toliau tenka kvėpuoti žalingais oro teršalais

 

2012-09-18

Seminaras: "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (AIVIKS)

 

2012-09-07

Ūkio subjektų, kurių produktams suteiktas Europos Sąjungos ekologinio ženklas sąrašas

 

2012-08-06

Dėl naftos teršalų Nemune

 

2012-07-23

Aplinkos radiologinės taršos poveikis biotai

 

2012-07-02

Žmonės pasiryžę mokėti už sveikesnę Baltijos jūrą

 

2012-07-02

Seminaras apie laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje

 

2012-06-13

Sekliuose vandens telkiniuose mažėja deguonies

 

2012-06-07

Signalai 2012 – kuriant tokią ateitį, kokios norime

 

2012-06-06

Susitikimas Baltarusijoje

 

2012-05-24

Europos ateitis priklauso nuo miestų prisitaikymo klimato kaitai

 

2012-05-24

Išleista naujausia ataskaita: Europos maudyklų vandens kokybė 2011 m.

 

2010-11-30

Sugriežtinta medžioklinių ginklų civilinė apyvarta

 

2010-11-30

Drugeliai ar ekonomikos augimas: Europa gali turėti abu!

 

2010-11-30

Kur trys stos – daugiau padarys

 

2010-11-26

Baigėsi akcija "Lašiša - 2010"

 

2010-11-18

Kviečiame dalyvauti seminare "Ekologinė vartojimo kultūra"

 

2010-10-27

Baigėsi pirmasis akcijos ,,Lašiša – 2010” etapas

 

2010-10-18

Jūra – ar ji mums rūpi?

 

2010-10-15

Akcija ,,Lašiša – 2010” jau įpusėjo

 

2010-09-20

Aplinkos informacinė sistema (AIVIKS). Nuo nacionalinės link europinės sistemos (NAIS – SEIS).

 

2010-03-17

Parengta asfalto atliekų, sukauptų Klaipėdos rajone, tyrimų programa

 

2010-03-05

Prisijunkime prie užterštumo šviesa tyrimo!

 

2010-02-11

Pažeidėjų gretos išaugo

 

2009-10-30

Agentūros informacinis filmas

 

2009-07-25

"Žalieji" patarimai

 

2009-06-19

Viskas apie jūsų pamėgtus paplūdimius - vienu piršto spragtelėjimu

 

2009-02-13

Leidinys „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“

 

2009-02-12

„Signalai“ – Europos aplinkos agentūros (EAA) leidinys

 

2009-02-11

Europos bendrijos ekologinio ženklo suteikimas produktų grupėms

 

2018-01-16

Parengti žemėlapiai priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ įgyvendinimui

 

2015-09-23

Informacija apie valstybės rinkliavos dydžius už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą/pakeitimą bei mokėjimo tvarką

 

2010-03-18

Aplinkosaugos vadybos sistemos – indikatorius žaliesiems pirkimams

 

2009-06-29

Aplinkosaugos vadybos sistema Aplinkos apsaugos agentūroje