Pirmasis puslapis > Naujienos

 

Naujienos

 

2019-02-21

Dėl IS AIVIKS NEVEIKIMO

 

2019-02-20

Dėl IS AIVIKS NEVEIKIMO

 

2019-02-07

SVARBU: dėl esamų sutrikimų ir pranešimų pagalba@gpais.eu

 

2019-01-10

Naujas GPAIS pagalbos tarnybos adresas

 

2019-01-09

Mokeščiai už organinius tirpiklius naudojančių įrenginių įregistravimą bei įrenginio registracijos duomenų tikslinimą

 

2018-10-08

Žemės ūkis ir vandens telkinių sveikata – kas nutiko?

 

2018-09-10

Daugiau ariamos žemės - daugiau nitratų upėse?

 

2018-07-02

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

 

2018-06-29

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

 

2018-06-25

Dėl Lietuvos miškų gaisringumo

 

2018-06-13

Duomenų apsaugos pareigūnas

 

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Inita Gražulevičienė

Žalieji viešieji pirkimai

 

2018-03-01

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių pakeitimai

 

2018-03-01

Svarbi informacija dėl GPAIS suvestų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir Taršos leidimų duomenų tikslinimo

 

2017-12-27

Tarša į Baltijos jūrą auga – tolstame nuo vandensaugos tikslų

 

2017-12-21

Informacija apie nuotekų dumblo kokybės 2017 m. apskaitos žurnalo duomenų teikimą

 

2017-10-31

Aplinkos apsaugos agentūra 2017 metais tęsia žuvų išteklių gausinimą

 

2017-06-29

Dėl prekybos laukiniais gyvūnais

 

2017-03-09

Patariamoji pagalba jūroje paskandintų ginklų klausimais (DAIMON)

 

2013-12-09

Leidinys "Aplinkos būklė 2012. Tik faktai"

 

2013-11-25

Seminaras „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą AIVIKS“

 

2013-10-17

Ūkio subjektų ir inspektorių teisės ir pareigos

 

2013-10-15

Knygos “Baltijos jūros aplinkos būklė” pristatymas

 

2012-11-07

Leidinys "Aplinkos būklė 2011. Tik faktai"

 

2018-10-03

Transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių įmonių sąrašas

 

2015-09-23

Informacija apie valstybės rinkliavos dydžius už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą/pakeitimą bei mokėjimo tvarką

 

2019 - 01 - 09

Tirpiklius naudojantys įrenginiai

 

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)