Pirmasis puslapis > Naujienos

 

Naujienos

 

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Inita Gražulevičienė

Žalieji viešieji pirkimai

 

2018-03-01

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių pakeitimai

 

2018-03-01

Svarbi informacija dėl GPAIS suvestų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir Taršos leidimų duomenų tikslinimo

 

2017-12-27

Tarša į Baltijos jūrą auga – tolstame nuo vandensaugos tikslų

 

2017-12-21

Informacija apie nuotekų dumblo kokybės 2017 m. apskaitos žurnalo duomenų teikimą

 

2017-10-31

Aplinkos apsaugos agentūra 2017 metais tęsia žuvų išteklių gausinimą

 

2017-03-09

Patariamoji pagalba jūroje paskandintų ginklų klausimais (DAIMON)

 

2017-01-10

Apie oro kokybę miestuose 2017 m. sausio 10 dieną

 

2017-01-02

Informacija apie situaciją jūros pakrantėje po stiprių štorminių vėjų 2016 m. gruodžio mėn. 26 - 27 dienomis

 

2016-12-16

ES Baltijos jūros regiono strategijos seminaras

 

2016-11-22

VALSTYBINIAI VANDENS TELKINIAI PRATURTINTI ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ ŽUVIMIS

 

2016-11-16

KVIEČIAME PERKANČIĄSIAS ORGANIZACIJAS Į SEMINARUS ŽALIŲJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KLAUSIMAIS

 

2016-10-21

Atnaujinta: Aplinkos apsaugos agentūra tęsia žuvų išteklių gausinimą

 

2016-08-05

Dėl registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade

 

2016-05-17

Europos jūros dienos renginiuose visuomenei pristatytas MTL "Vėjūnas"

 

2016-01-19

Kuršių marių ledo storio matavimai 2016 m. sausio mėn.

 

2015-10-15

Ne medžioklės termino metu iš gamtos paimti trys vilkai

 

2015-09-08

Informacija apie ne medžioklės termino metu iš gamtos paimtą vilką

 

2015-08-27

Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje

 

2015-06-02

Tarptautinė konferencija - Europos aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2015

 

2015-03-03

Kviečiame dalyvauti seminaruose potvynių rizikos valdymo plano projekto pristatymui

 

2015-02-23

Kviečiame susipažinti su atnaujintu potvynių rizikos valdymo plano projektu

 

2015-02-05

Pradedamas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

 

2014-12-22

Kviečiame aktyviai dalyvauti komentuojant ir teikiant pasiūlymus upių baseinų rajonų valdymo planų projektams

 

2014-05-27

Daugumos Europos maudyklų vandens kokybė – puiki

 

2014-05-21

Baltijos jūra pasipuošė žiedadulkėmis

 

2014-05-16

Pranešimas apie kompiuterinės avarinių situacijų valdymo sistemos (CAMEO) mokymus

 

2014-05-09

Apie naujas LR upių ežerų ir tvenkinių kadastro e-paslaugas

 

2014-04-29

Skelbiama akcija - Tvora

 

2014-04-09

Pristatytas leidinys - “Lietuvos gamtinė aplinka: būklė, procesai ir raida”

 

2014-03-14

Prasideda akcija „LYDEKA – 2014“

 

2014-03-12

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Bendruoju pagalbos centru

 

2014-03-07

Kviečiame dalyvauti potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo seminaruose Vilniuje ir Šilutėje

 

2014-03-06

Pranešimas apie konkurso būdu skirtas stintų žvejybos kvotas 2014-2016 m. Nemuno žemupyje ir žvejybos įrankių kvotas Kuršių mariose 2014 m.

 

2014-03-04

Aplinkos apsaugos agentūra praneša: Nedegink žolės, saugok gamtą ir save!

 

2014-02-07

Dėl 2014 m. žvejybos kvotų Kuršių mariose skyrimo konkurso

 

2014-01-29

Kuršių marių ledo storio matavimai

 

2014-01-23

Mokslinio pranešimo pristatymas AAA Jūrinių tyrimų departamente apie dugno nuosėdas ir vandens storymės sąveiką Kuršių mariose

 

2014-01-21

Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje buvo rasta nauja moliuskų rūšis Rangia cuneata (G.B.Sowerby I, 1831) (Bivalvia: Mactridae)

 

2014-01-07

Dėl Aplinkos oro apsaugos, Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimo

 

2013-12-13

Pranešimas dėl 2014 m. ungurių žvejybos valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo konkurso

 

2013-12-09

Leidinys "Aplinkos būklė 2012. Tik faktai"

 

2013-12-04

Kviečiame susipažinti su parengtais potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiais

 

2013-12-04

Pažangūs miestai, keičiantys transporto sistemas, gerina miesto gyventojų gyvenimo kokybę

 

2013-12-03

Kvietimas į CHEMSEA projekto konferenciją Varšuvoje

 

2013-12-02

Kviečiame dalyvauti potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo seminaruose Kaune ir Klaipėdoje

 

2013-11-25

Seminaras „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą AIVIKS“

 

2013-11-14

Šakių rajone per sunkvežimio avariją išsiliejo pavojingos cheminės medžiagos

 

2013-10-28

Įvyko knygos “Baltijos jūros aplinkos būklė” pristatymas

 

2013-10-18

Europoje oro tarša vis dar kenkia sveikatai

 

2013-10-17

Ūkio subjektų ir inspektorių teisės ir pareigos

 

2013-10-15

Knygos “Baltijos jūros aplinkos būklė” pristatymas

 

2013-09-16

CHEMSEA projekto pristatymas visuomenei

 

2013-09-04

ES ekologinis ženklas suteiktas naujiems produktams

 

2013-09-02

Informacija apie žuvų neršto ir migracijos laikotarpį lašišiniuose vandens telkiniuose

 

2013-07-19

CHEMSEA projekto Atvirų durų diena Klaipėdoje

 

2013-07-11

Bioenergijos gamybai reikia efektyviau naudoti gamtinius išteklius

 

2013-07-11

Kodėl vasarą Baltijos priekrantėje žydi vanduo?

 

2013-07-10

Kūrybinis konkursas „Waste•smART“

 

2013-06-13

Paminėta pasaulinio Vandenyno diena

 

2013-06-07

Projekto „Cheminio ginklo paieška ir vertinimas“ (CHEMSEA) tiriamoji ekspedicija 2013 m. balandžio 26-29 d.

 

2013-06-04

Tarptautinė pasaulinio Vandenyno diena

 

2013-04-26

Mokslinė-tiriamoji ekspedicija palaidoto cheminio ginklo rajono dalyje (Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje)

 

2013-04-26

Europa privalo keistis pati, kad neatsiliktų nuo besikeičiančio klimato

 

2013-04-08

Žvejų tinklų apaugimas perifitono titnagdumbliais

 

2013-03-29

Ledo būklė Kuršių mariose

 

2013-03-15

Gelbėk Baltijos jūrą ir gauk 1,5 milijardo eurų naudos per metus

 

2013-03-06

NB8 pratybos: Lietuvos institucijos dalyvaus jungtinėse Šiaurės ir Baltijos valstybių avarinės parengties pratybose

 

2013-02-08

Padaryta ledo nuotrauka Kuršių mariose

 

2013-02-06

Telšiuose dega statybinių medžiagų sandėlis

 

2013-02-05

Estijos inspektorių vizitas Aplinkos apsaugos agentūroje

 

2013-01-11

Seminaras „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą AIVIKS“

 

2012-11-28

Transporto priemonių tarša kelia grėsmę žmonių sveikatai daugelyje Europos šalių

 

2012-11-21

Akivaizdi klimato kaita Europoje: būtina imtis skubių prisitaikymo veiksmų

 

2012-11-07

Leidinys "Aplinkos būklė 2011. Tik faktai"

 

2012-11-07

Europos aplinkos agentūra išleido ataskaitą " Atliekų pervežimai ES viduje ir už jos ribų"

 

2012-10-22

Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai 2011 metais: daugiau šalių pasirengusių įgyvendinti Kioto tikslus, išmetimai sumažėjo 2,5 proc.

 

2012-09-26

Daugeliui europiečių toliau tenka kvėpuoti žalingais oro teršalais

 

2012-09-18

Seminaras: "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (AIVIKS)

 

2012-08-06

Dėl naftos teršalų Nemune

 

2012-07-02

Žmonės pasiryžę mokėti už sveikesnę Baltijos jūrą

 

2012-07-02

Seminaras apie laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje

 

2012-05-24

Išleista naujausia ataskaita: Europos maudyklų vandens kokybė 2011 m.

 

2012-05-03

Už neteisėtą atliekų gabenimą skirta įkalinimo bausmė

 

2012-05-02

2012 m. gegužės 15 d. Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su Baltijos aplinkos forumu (BEF), organizuoja mokymus (praktinį seminarą) „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) reikalavimus“

 

2012-04-16

Deganti pernykštė žolė sukelia daug problemų

 

2011-06-17

Dėl Lomenos upės vandens kokybės stabilizuojant Kaišiadorių nuotekų valyklos darbą

 

2011-03-28

Aerozolinių radionuklidų tūrinis aktyvumas 2011 metų kovo mėn. (atnaujinta 2011 04 04)

 

2010-12-30

Dėl situacijos Rokiškio rajone

 

2010-12-28

Rokiškio rajone į aplinką išsiliejo gazolinas

 

2010-12-21

Europos Komisijos Statistikos Tarnyba (EUROSTAT) pristato leidinį: „Europos aplinkos statistika ir sąskaitos“

 

2010-11-26

Baigėsi akcija "Lašiša - 2010"

 

2010-10-27

Baigėsi pirmasis akcijos ,,Lašiša – 2010” etapas

 

2010-10-18

Jūra – ar ji mums rūpi?

 

2010-10-15

Akcija ,,Lašiša – 2010” jau įpusėjo

 

2009-07-25

"Žalieji" patarimai

 

2018-03-15

Transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių įmonių sąrašas

 

2015-09-23

Informacija apie valstybės rinkliavos dydžius už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą/pakeitimą bei mokėjimo tvarką

 

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)